Een beter inzicht in het ambt van de Boeddha

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2 november 2008

Niettemin weet ik dat er veel onder jullie zijn die aan het werk zijn naar het parallelle universum van het Christusbewustzijn op te klimmen en daardoor gaat het jullie huidige niveau te boven jezelf als de Boeddha te zien. En ik vraag je niet boven dat bewustzijnsniveau uit te gaan. Want mijn geliefden, jullie zijn gedeeltelijk hier om dat bewustzijnsniveau van de Christus vergroot uit te beelden voor de vele mensen op aarde die het Christusbewustzijn moeten begrijpen voor ze het Boeddhisch bewustzijn echt kunnen bevatten.

Maar wat ik je hier kom bieden, is meer inzicht in en besef van mijn ambt als ‘Heer van de Wereld’. Want zie je, zelfs enkele traditionele Boeddhisten zien mij met een vrouwelijke gemalin in een hemel ver weg; de realiteit is, mijn geliefden, dat ik toen ik mijn rol op me nam als de ‘Heer van de Wereld’ voor planeet aarde, mijn vrouwelijke partner vaarwel zei, haar vrij liet naar een hoger rijk te ascenderen. Wie is dan de gemalin van de Boeddha? Wie is de vrouwelijke polariteit van de mannelijke polariteit van de Boeddha? Wel, de hele planeet aarde en allen die erop leven hebben het potentieel mijn gemalin – of liever, zichzelf te zien als wat ze al zijn, namelijk de vrouwelijke gemalin van de Boeddha.

Want als ‘Heer van de Wereld’ handhaaf ik de mannelijke polariteit voor planeet aarde; wat betekent dat allen die deel uitmaken van het bewustzijn dat planeet aarde is, wel, deel uitmaken van de vrouwelijke polariteit waar ik de balans voor handhaaf – zelfs de open deur voor juist die leven gevende kracht die al het leven op aarde ondersteunt. En jullie zouden er misschien eens over kunnen nadenken dat ik, voor ik het Nirvana kon ingaan, in verzoeking gebracht en getest moest worden – niet door de demonen van Mara zoals de traditionele boeddhistische mythologie verhaalt – ik moest getest en in verzoeking gebracht worden op ieder bewustzijnsniveau dat in die tijd op planeet aarde voorkwam om te tonen dat ik het ontstegen was en aan geen daarvan meer gehecht was.

Je zou dus eens kunnen nadenken over het feit dat naarmate jij stijgt op het spirituele pad, de essentie om de volgende stap te nemen is net als de Boeddha te zijn voor dat specifieke bewustzijnsniveau. Want pas wanneer jij het eind bereikt, de bovenste sport van de ladder, moet je ze allemaal tegelijkertijd onder ogen zien. Op dit moment hoef je alleen maar het bewustzijnsniveau onder ogen te zien dat je in dit proces aan het transcenderen bent. En je zult het alleen transcenderen door er niet meer aan gehecht te zijn, zodat dat bewustzijn – zodat die prins van de wereld – bij jou komt en niets bij je vindt, zoals Christus het zo mooi uitgedrukt heeft.

Naar jullie universum kijken vanuit het perspectief van de Boeddha
Hoewel wij spreken over gevallen wezens en duistere krachten, weten wij – en wij willen dat jullie het ook weten – dat zij uiteindelijk niet echt zijn. Ik weet dat dit moeilijk te bevatten kan zijn voor sommigen van jullie. Want in het parallelle universum waar jullie geest op gericht is, lijken ze heel erg echt en het lijkt zelfs of zij de macht over jou in handen hebben. Maar daar kan ik mijn assistentie bij aanbieden, als jij maar een beetje tijd en aandacht besteedt aan het afstemmen op mijn Aanwezigheid.

Val niet ten prooi aan de verleiding hier een uitgebreid ritueel van te maken. Maak in gedachten gewoon een heel simpele visualisatie dat je onder de Boboom zit met de aanwezigheid van Gautama over jou heen geplaatst. En vraag mij dan jou te tonen hoe jouw parallelle universum eruit ziet vanuit mijn bewustzijnsstaat, of in ieder geval vanuit het bewustzijnsniveau dat vlak boven dat van jou ligt, zodat jij het kunt bevatten en jij je van de illusie dat deze Mara echt is en macht over je heeft, bevrijdt. Dit zal van je vragen dat jullie je – zoals Jezus het heeft uitgedrukt – afstemmen op de stilte, de stilte in jezelf.

Hoeveel van jullie hebben als kind met een tol, een draaitol, gespeeld? Waarschijnlijk allemaal, of jullie weten in ieder geval wel hoe zoiets werkt. Hij draait om zijn as en wanneer je naar de omtrek van het speelgoed kijkt, zou jij je kunnen richten op een bepaald punt van die omtrek, dat draait constant heel snel rond en staat nooit stil. Maar dat punt staat op de omtrek van een cirkel en die cirkel heeft een middelpunt. En hoe snel het punt op de omtrek ook ronddraait, het punt in het centrum staat altijd stil, toch?

Vanuit oppervlakkig perspectief kunnen de dingen op deze planeet misschien wel heel verwarrend en chaotisch lijken. Maar dat komt omdat je aandacht wordt geconcentreerd op het oppervlak van de aarde dat inderdaad met een snelheid van duizenden mijl per uur ronddraait. Dus richt je aandacht op de as, op het middelpunt en besef dat er, hoeveel rumoer er aan de oppervlakte is, ook een punt is dat altijd stilstaat. En in die stilte kun jij je eigen middelpunt vinden en daar zie je mij ook – want ik ben het middelpunt van al het leven op aarde. Dit is mijn ambt als ‘Heer van de Wereld’.

Dus zit ik in volledige rust en Eén, en hoewel ik de oppervlakkige verschijnselen zie – hoewel ik de demonen van Mara zie in hun vervormde staat – zie ik eraan voorbij en zie ik dat alles van het Ma-terlicht wordt gemaakt. En het Ma-terlicht is de Boeddhanatuur. Dit is zo één met de Boeddhanatuur die ernaar verlangt de perfecte beelden vergroot uit te beelden die in die Boeddhanatuur liggen opgeslagen, als een oneindig potentieel om de creativiteit tot uitdrukking te brengen op een manier die al het leven verheft in plaats van het aparte zelf te verheffen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.