De parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 februari 2007

Mijn geliefde harten, ik, Maria, kom jullie begroeten met nieuwe kansen om wereldvrede te stichten in de geest van Christus en de geest van Boeddha. Ik moedig jullie aan om de nieuwe invocatie te gebruiken die we nu uitbrengen, namelijk de Invocatie van het Eeuwige NU. Want deze invocatie is heel krachtig en is zeker het hoogtepunt van alle invocaties waarvan de laatste twee invocaties om Boven het Verleden uit te Stijgen en voor de Gouden Toekomst zeker niet de minste zijn.

Het geheime principe in alle spirituele leringen
Wanneer het erop aankomt, zijn het verleden en de toekomst slechts illusies, luchtspiegelingen die door het gevoel van gescheidenheid zijn gecreëerd uit het Al-zijn van het leven dat ik graag de Rivier van Leven noem. Er zijn mensen die geloven dat de hemel een plaats is van eeuwige rust, waar de engelen op roze wolken zitten harp te spelen. Er zijn mensen die geloven dat de hemel het boeddhistisch Nirvana is, die ze – in tegenstelling tot Boeddha’s echte leringen – zijn gaan zien als een plaats waar niets verandert, waar geen groei plaats vindt, geen individualiteit, geen differentiatie is.

Maar wat moet sterven, zodat jij – de Bewuste Jij – weer opgewekt kunt worden tot het eeuwige leven, is niet je individualiteit, niet jouw zelfgevoel. Nee, wat moet sterven is het gescheiden zelfgevoel, het zelf dat wordt gebaseerd op gescheidenheid van de Rivier van Leven. Dit is het zelf dat wordt geboren uit de weigering om je verantwoording op te pakken om de Christus te worden, om één met al het leven te worden door het één met de goeroe te zijn.

Voor de mensen op aarde bestaat er geen belangrijkere relatie dan de relatie met een spirituele leraar, of zoals zo’n leraar in het Oosten wordt genoemd, een goeroe. O ja, het woord ‘goeroe’ heeft inderdaad een slechte naam gekregen in het Westen, grotendeels te wijten aan de vele verkeerde en valse goeroes die uit het Oosten zijn gekomen en hebben geprobeerd hun voordeel te doen met het spirituele ontwaken dat al tientallen jaren in het Westen aan de gang is.

Maar toch moet ik jullie zeggen dat het feit waar is dat je iemand nodig hebt die niet in het dualiteitsbewustzijn vastzit om aan jouw eigen dualistische illusies te ontsnappen. Want zoals Jezus zo liefdevol heeft uitgelegd in zijn verhandelingen over het ego en zoals hij onlangs in een andere essentiële verhandeling heeft uitgelegd, is de belangrijkste eigenschap van het ego dat hij blind is voor de realiteit. Dit heeft de Boeddha de sluier van Maya genoemd, de sluier van illusies, die je kwetsbaar maakt voor de krachten van de dualiteit, die de Boeddha de demonen van Mara noemde.

De parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha
Ja, er zijn inderdaad veel parallellen tussen de leringen van Boeddha en de leringen van Christus. En daarom zul je zien dat deze nieuwe Invocatie van het Eeuwige NU, voor de allereerste keer, de leringen van Christus en de leringen van de Boeddha samenvoegt. Dit mijn geliefden, is een uiterst krachtig ritueel, niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook voor de wereld in het algemeen.

Want ik moet je zeggen dat de belangrijkste strategie die wordt gebruikt door de krachten van dualiteit inderdaad de verdeel-en-heersstrategie is. En hoe kan het ook anders? Want hoe zouden de krachten van dualiteit iets anders kunnen doen dan anderen verdeeldheid te brengen, zoals ze tegen elkaar zijn verdeeld doordat zij verstrikt zitten in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist en antiboeddha. Want mijn geliefden, zoals jullie je nu wel eens mogen realiseren, zijn de ware leringen van Christus de leringen van innerlijk eenzijn, het eenzijn met je eigen hogere wezen door één te zijn met een leraar, of meester, of goeroe buiten jou.

Want heeft Jezus niet zelf het Pad van Eenzijn met zijn discipelen vergroot uitgebeeld? Heeft hij niet geprobeerd om zijn discipelen uit die bewustzijnsstaat te halen waarin ze gevangen zaten toen hij ze vond en ze daarna één met hem zelf te maken? En was het niet zo dat maar een paar discipelen in staat waren één met hem te worden? Vooral Petrus was iemand die de moeilijkheid die de vele mensen van de mensheid hadden, vergroot uitbeeldde om de ware boodschap van Christus te begrijpen. Namelijk dat je niet simpelweg Christus volgt en Christus tot een afgod verheft die het werk voor jou doet, maar dat je één wordt met Christus, het eenzijn dat alleen maar kan worden bereikt door het innerlijke pad te volgen, het rechte en smalle pad, de Middenweg.

Zowel Christus als de Boeddha hebben, met hun ware innerlijke leringen, het innerlijke pad onderwezen, het Pad van Eenzijn. Hoe kun je een echte volgeling van Christus zijn als je niet één met Christus wordt, als je niet die geest in jou laat zijn die ook in Christus Jezus was, zodat jij de werken kunt doen die Jezus heeft gedaan en zelfs nog grotere. En hoe kun je een ware volgeling van de Boeddha zijn, tenzij je één wordt met de Boeddha?

Want de essentie van de leringen van de Boeddha is toch dat alles de Boeddhanatuur is. Wanneer je ziet dat alles de Boeddhanatuur is, hoe kun je er dan niet in slagen één te worden met de Boeddha die de Boeddhanatuur heeft belichaamd? En heeft Jezus ook niet over het Woord gesproken en staat er in het Evangelie van Johannes niet dat in het begin het Woord was en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Dus wanneer je de essentie ziet van de leringen van Christus, zie je dat alles van het Woord is gemaakt, uit de universele Christusgeest. En wanneer je dit inziet, hoe kun je dan de universele Christus niet in jou zien en daardoor één worden met de universele Christusgeest en allen die daarvoor één zijn geworden met die Geest, namelijk Jezus, Gautama, ikzelf en alle echte heiligen en wijzen uit alle tijden, die je in iedere religie tegenkomt.

Want heeft Jezus het niet helemaal uitgespeld aan de christenen dat zij, tenzij hun gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizeeërs overtreft, op geen enkele manier het koninkrijk kunnen binnengaan. Want de gerechtigheid van de Schriftgeleerden en farizeeërs was toch gerechtigheid in de buitenwereld, waardoor ze er zich op lieten voorstaan dat zij de letter van de wet, het Bijbelboek in de buitenwereld, tot in minutieus detail, opvolgden en daardoor dachten dat dit hun toegang tot de hemel wel zou garanderen. En heeft Jezus niet gezegd dat het koninkrijk der hemelen niet komt door naleving, want het koninkrijk zit binnenin jou. Dus is het dan niet duidelijk, is het niet overduidelijk voor degenen die oren hebben om te horen en ogen hebben om te zien dat Jezus iedereen opriep één met hem te worden, wat de reden is dat hij heeft gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij,” wat het universele Christusbewustzijn in het eeuwige nu waar ik één mee ben, betekent.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.