De top tien procent moet een positieve verandering brengen

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

De boodschap die ik hier over wil brengen, is dat God de mensen de heerschappij heeft gegeven over de aarde. Je hebt mensen in de onderste top tien procent die blind zijn en zij zijn de blinden die proberen de blinden van de doorsneebevolking te leiden. Ze zijn agressief, ze zijn totaal egoïstisch en op zichzelf gericht en je kunt niet verwachten dat deze mensen ineens wakker worden en hun eigen bewustzijn en dat van de tachtig procent van de mensen beginnen te verhogen.

Ik zeg niet dat mensen uit de onderste tien procent niet ontwaakt zijn; het gebeurt wel, maar met slechts een klein percentage. Dus ik zeg dat je niet kunt verwachten dat positieve veranderingen op deze planeet van de laagste tien procent afkomen. Dus waar moeten die positieve veranderingen dan vandaan komen? Nu, als je naar de tachtig procent kijkt, zijn dat degenen die geneigd zijn anderen te volgen; ze hebben niet genoeg zelfgevoel om ergens tegenin te gaan, om te weigeren in de mal van de maatschappij te passen. En wie moeten er dan positieve veranderingen teweegbrengen? Nu dat kan alleen de top tien procent zijn, mijn geliefden, en dit moeten jullie je realiseren.

Als voorbeeld hiervan, kijk eens naar Europa in de Tweede Wereldoorlog. Het was een conflict dat miljoenen en miljoenen mensen op dit werelddeel heeft gedood. Miljoenen mensen hebben hun geliefden verloren, miljoenen mensen zagen hun huizen vernield, hun steden vernield, zelfs een natie vernield worden. Maar als je naar andere delen van het Europese werelddeel gaat, kun je mensen vinden die bijna een normaal leven hebben geleid tijdens die vijf jaar van de Tweede Wereldoorlog. En hoe kan dat, mijn geliefden? Omdat zij op een ander bewustzijnsniveau waren dan de mensen die direct bij de oorlog werden betrokken!

Geloof maar niet dat er zomaar dingen op een bepaalde manier gebeuren. Alles is een manifestatie van bewustzijn. Er is een reden waarom bepaalde mensen zich in dezelfde gebieden verzamelden en daar incarneerden, de geografische gebieden, waardoor zij direct in de oorlog verwikkeld raakten. Er is een reden waarom andere mensen in andere delen van Europa incarneerden waardoor zij er niet zo direct bij betrokken raakten. Daar bestaat een reden voor en dat is hun bewustzijnsniveau. Dus wat ik probeer uit te leggen, is dat je zelfs in een conflict dat zo ernstig is als de Tweede Wereldoorlog, ziet dat mensen op andere bewustzijnsniveaus, heel andere ervaringen van de fysieke gebeurtenissen hadden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.