Wat kan God voor anderen doen door mij?

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

De ware spirituele leraren op deze planeet hebben altijd het pad van eenzijn onderwezen en een essentieel aspect van dit pad is onbaatzuchtigheid, waarbij je beseft dat jij één met al het leven bent en het daarom de enige manier is om jezelf werkelijk te verheffen: door al het leven te verheffen. Pas dan ben je werkelijk volledig uitgegroeid. Mijn geliefde harten, dit is het wezenlijke pad – onbaatzuchtige dienstbaarheid.

In zoverre ge het aan de minste mijner broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan – zo moet je gevoel zijn en dan kijk je om je heen en zeg je: “Hoe kan ik helpen andere delen van het leven verheffen?” En het kan je enige nederigheid geven om eens te kijken naar de vele mensen op de wereld die concreet fysieke problemen proberen op te lossen, hetzij de hongerdood, armoede, kindermisbruik, ziekten of andere dingen. Ik moet zeggen dat er vele mensen op de wereld onbaatzuchtig aan het werk zijn om de omstandigheden van de mensheid te verbeteren. En hoewel ze geen spirituele lering in de buitenwereld volgen of tot een bepaalde religie behoren, hebben ze zich het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid eigen gemaakt en tonen ze dat met hun leven aan.

Dus wanneer je dit erkent, zou je bescheiden kunnen zijn en jezelf afvragen: “Ik volg het spirituele pad nu al enige tijd. Wat heb ik gedaan om de rest van het leven te verheffen?” Ik wil hiermee niet zeggen dat je erop uit moet gaan en deze fysieke problemen concreet moet gaan bestrijden, want er zijn andere mensen wier missie en karma het is om deze problemen op te lossen. Maar wat ik voorstel, is dat je zegt: “Hoe kan ik mijn ervaring op het spirituele pad gebruiken? Hoe kan ik de leringen die ik mij eigen heb gemaakt en de liefde die ik vergaard heb, gebruiken om anderen te inspireren en hen van het spirituele pad, van de spirituele kant van het leven, bewust te maken?”

Ik heb het nu niet over het werven van mensen voor een specifieke kerk, religie of organisatie. Ik spreek in de breedste zin van het woord over het helpen van mensen om het universele pad te ontdekken dat leringen en organisaties in de buitenwereld transcendeert. Wat kan God door jou heen doen om anderen te verheffen en hen te helpen in spiritueel opzicht te groeien? Dat is de vraag die jij moet overdenken. En vervolgens moet je kijken naar jouw benadering van het spirituele pad en hem veranderen, zodat jij niet meer jouw individuele zelf, maar iedereen probeert te verheffen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.