Waarom je in deze tijd geïncarneerd bent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 februari 2007

Dit is de reden dat vele van jullie hier zijn. Jullie zijn hier gekomen om Jezus zijn overwinning te laten behalen en door die overwinning van Christus het toneel klaar te zetten om de overwinning van Saint Germain fysiek te manifesteren, de geweldige Gouden Eeuw die hij voor deze planeet voor zich ziet. Want tenzij we de overwinning behalen door Christusonderscheid te krijgen, kan en zal die Gouden Eeuw niet tot stand komen. En tenzij de top tien procent van de meest spirituele mensen ontwaken en aan hun roeping beantwoorden door de voorlopers voor het Christusonderscheid te worden – dat Christusonderscheid in de geheime kamer van hun eigen hart te zoeken en het dan van de daken te schreeuwen – nu, tenzij ze naar die oproep luisteren, zal dat ontwaken, dat massale ontwaken, niet plaats vinden. En dan zal de Gouden Eeuw vertraging oplopen, misschien wel eeuwen, als het dan zelfs nog tot stand komt.

Want de Gouden Eeuw kan niet tot stand komen door het huidige bewustzijnsniveau dat in de naties heerst. En hierover zullen we nog meer spreken in de komende conferenties, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Want ik moet je zeggen dat er wel een ontwaken zit aan te komen, dat het nog net onder het oppervlak zit. Maar er is iets voor nodig om door te breken, zodat de mensen met hun bewuste gewaarzijn kunnen beseffen wat er op de planeet aan de gang is en hoe zij de krachten van dualiteit het hoofd moeten bieden die proberen te vernietigen wat de geascendeerde meesters tot nu toe in vele spirituele cycli hebben opgebouwd.

Het is mogelijk dat de machtselite en de krachten van dualiteit hun grip op de mensheid verliezen in de volgende paar decennia. Maar om dit te laten gebeuren, moet iemand een buitengewone inspanning leveren. En die iemand zijn de mensen die zichzelf als de meest spiritueel gevorderde mensen op deze planeet beschouwen, niet op een hoogmoedige manier, niet op de manier van de buitenwereld, maar door de innerlijke erkenning van het hart dat als ik het niet doe, wie dan wel? En als ik het nu niet doe, wanneer dan wel? Maar zie je, om jou bij dat ontwaken en besef te laten komen, om jou bereid te laten zijn om heerschappij te nemen, moet je eerst de waarheid vinden van het Zijn, de waarheid van jouw Christusnatuur, jouw Boeddhanatuur. En die waarheid kan enkel maar in jezelf worden gevonden, maar enkel in het Eeuwige NU.

Ik weet dat ik nu een beeld schets dat wij willen dat jij die poging doet. En het lijkt misschien of ik je aanmoedig om een nieuwe spirituele ratrace te creëren die ervoor zorgt dat je harder rent en meer gebeden en decreten en rozenkransen opzegt en ze steeds sneller doet, zodat je nauwelijks nog tijd hebt om te ademen. Maar zie je, moedig ik niet aan, ik moedig je aan om uit de menselijke en de menselijk-spirituele ratrace te stappen. Ik moedig je aan om de stilte binnenin te zoeken, het stil zijn dat geen stilstand is op een of andere imaginaire plaats van rust of het Nirvana. Nee, ik moedig je aan om het stil zijn te vinden dat het stil zijn van de Rivier van Leven is, die altijd maar zachtjes verder kabbelt, maar niettemin niet tegen te houden is door één van de krachten op deze wereld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.