Hoe kan het koninkrijk van God op aarde komen?

De Aanwezigheid van Oneindig Licht, 29 september 2004

Hoe zou het koninkrijk van God ooit op aarde kunnen komen zoals Jezus Christus 2000 jaar geleden beloofd heeft? Om het koninkrijk van God op aarde te laten komen, moet het koninkrijk van God op aarde materialiseren. Het koninkrijk van God is een spiritueel koninkrijk, dus het koninkrijk kan enkel op aarde materialiseren wanneer de materie zelf vergeestelijkt wordt en dit kan enkel gebeuren wanneer het Ma-terlicht geïnjecteerd wordt met het licht van de Geest die ik ben. Toch kan dat spirituele licht alleen maar geïnjecteerd worden in het Ma-terlicht door de bewuste geest van degenen die de gewekte, van zichzelf gewaar zijnde medescheppers van God zijn, degenen die de zonen en dochters van God zijn die herrijzen en bewust accepteren wie ze zijn en waarom ze hier zijn.

Dit kan enkel gebeuren door de geest en het hart van degenen die in de voetsporen van hun oudere broeder Jezus Christus durven te treden die kwam zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk. Daarom ben ik, zolang ik op deze wereld ben, het licht der wereld. Ik ben het spirituele licht der wereld en ik ben de open deur die niemand kan sluiten, de deur waardoor het spirituele licht het Ma-teruniversum in kan stromen.”

Hij die gelooft in de Heer en Verlosser Jezus Christus, zal de werken doen die Jezus gedaan heeft en je zult dat werk doen wanneer je deze geest in je laat zijn die ook in Christus Jezus was. En de leringen die je op deze website vindt, werden je waarlijk gegeven vanuit het hart en de geest van de Heer en Verlosser Jezus Christus met als enige bedoeling je te helpen de geest van Christus aan te nemen, zodat je het licht der wereld kunt ZIJN en het koninkrijk van Licht op aarde manifesteert.

Ik verzegel je nu in het oneindige Licht van mijn Aanwezigheid en ik roep je op die vonk van mijn licht in jezelf te herkennen, dat licht tot uitdrukking te brengen en het niet meer onder de korenschoof te verbergen. Het is niet jouw licht en daardoor is het niet jouw licht dat je verbergt. Laat je licht voor de mensen schijnen, zelfs als ze je om mijnentwil vervolgen. Want mijn licht is ook het oordeel voor degenen die meer van de duisternis houden dan van licht. Daarom zeg ik met de volledige kracht van de Aanwezigheid van God die ik ben: “Laat er licht op aarde zijn, nu en eeuwig. En er IS licht. Het is af. Amen.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.