Ons potentieel om te helpen de aarde te veranderen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 29 mei 2004

In werkelijkheid hebben de mensen in ieder geval wel een schetsmatig idee van hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Ze weten dat er in het koninkrijk van God geen oorlog is, er is gen honger, geen armoede, geen exploitatie, geen natuurrampen en geen ziekte. De meeste mensen beseffen diep van binnen dat veel van de activiteiten die zij om zich heen zien, hetzij in hun persoonlijke leven, hetzij in de media, duidelijk niet overeenstemmen met Gods wetten. Dus moet het niet zo moeilijk zijn voor mensen het feit te accepteren dat dergelijke activiteiten niet in het koninkrijk van God plaats hebben. Zulke activiteiten zouden niet op aarde kunnen blijven als de aarde de perfectie van het koninkrijk vergroot uit zou beelden. Deze onevenwichtige activiteiten zouden gewoon moeten verdwijnen.

Maar één van de meest arglistige intriges van de duistere krachten, de kromme leugenaars, is de indruk wekken dat het zo slecht met de aarde gesteld is dat de perfectie die je in het koninkrijk van God ziet, nooit op deze planeet tot stand zou kunnen komen. Deze krachten hebben de vele goddeloze activiteiten die op deze planeet plaats vinden bijna onvermijdelijk laten lijken en het gevolg is dat veel mensen geloven dat dergelijke activiteiten gewoon uitdrukkingsvormen zijn van de menselijke aard. Mijn geliefde harten, dit is de meest arglistige intrige en dit heeft de geest van de meeste mensen op deze planeet in een heel stevige greep. De invloed van deze intrige gaat terug tot waar de geschiedenis wazig wordt, en één van de belangrijkste ideeën die gebruikt is om deze intrige te bevorderen, is het concept zonde, vooral het idee van de zondeval.

Zoals ik in een eerdere verhandeling heb uitgelegd, kregen mensen inderdaad een veilige omgeving waarin ze met hun creatieve krachten konden experimenteren. Er is absoluut niets op deze planeet wat niet uit Gods energie gemaakt wordt. Daarom zijn alle onvolmaakte omstandigheden die momenteel op deze planeet voorkomen niet permanent. Deze omstandigheden worden gecreëerd door de zuivere energie van God een verkeerde kwaliteit te geven. Het zijn gewoon luchtspiegelingen die op het levensscherm geprojecteerd worden door de onvolmaakte beelden die in de geest van mensen leven.

Zowel Jezus als ik hebben dit proces vergeleken met een filmprojector en je weet heel goed dat de beelden die op een filmscherm verschijnen niet permanent zijn. Ze blijven enkel verschijnen zolang er een filmstrook in de projector zit. Als je naar een horrorfilm kijkt, weet je dat wat je op het scherm ziet, niet echt is. Je weet ook dat als iemand de filmstrook in de projector verwisselt, het filmscherm ogenblikkelijk de beelden van de nieuwe film zou reflecteren. Daarom zou de ergste horrorfilm ogenblikkelijk door een inspirerende film over liefde en moed vervangen kunnen worden.

Dus mijn punt hier is heel simpel. Duizenden jaren lang hebben de duistere krachten geprobeerd alle mensen op deze planeet te programmeren dat ze moeten accepteren dat de onvolmaakte omstandigheden permanent en niet te vermijden zijn. De wonderen die Jezus heeft verricht, waren pogingen de mensen met één klap uit dit geloof te halen dat ziekten of andere tekortkomingen onvermijdelijk zijn. Jezus heeft zelfs geprobeerd de mensen met één klap de overtuiging op te laten geven dat de dood onvermijdelijk is. Toch hebben heel weinig mensen het magnifieke voorbeeld van Jezus echt begrepen, geïnternaliseerd en geaccepteerd. En de reden is dat ze niet zomaar de programmering door de duistere krachten van zich af kunnen schudden. Een van de meest arglistige vruchten van deze programmering is het idee dat alle mensen van nature zondaars zijn en dat er als jij eenmaal een zonde hebt begaan, geen weg terug is, op geen enkele manier kun jij je aan die zonde onttrekken.

Iedere situatie kan veranderd worden
Mijn geliefde harten, willen jullie alsjeblieft een poging doen deze leugen te doorzien, deze arglistige kromme leugen die in jullie geest geprogrammeerd is? Deze leugen wordt daadwerkelijk met mechanische apparaten in jullie geest geprogrammeerd die door de duistere krachten in lagere rijken worden gemaakt en deze energiekanonnen stralen voortdurend hun dodelijke stralen naar jullie onderbewuste geest. Het is bijna alsof een luidspreker in je geest de boodschap uitzendt dat je een ellendige zondaar bent die nooit één met jouw God kan worden. Dit is daadwerkelijk de leugen die ik ga uitbannen. Jezus en ik zijn gekomen om jullie te helpen deze leugen te doorzien en erboven uit te komen.

We hebben jullie zorgvuldig uitgelegd dat alles uit de energie van God wordt gecreëerd en omdat energie vibratie is, kan elke fout, elke beperking, elke onvolmaakte omstandigheid worden verwijderd door de vibratie van die energie weer te veranderen in de oorspronkelijke energie. O mijn geliefde harten, doe alsjeblieft, alsjeblieft, een poging om hier met je hart over na te denken en naar de innerlijke bevestiging van je Christuszelf te reiken die je de waarheid zal aantonen van wat ik nu zeg. Je Christuszelf zal je tonen dat er inderdaad geen onvolmaakte omstandigheid op aarde is die niet veranderd kan worden en vervangen door de perfectie van het koninkrijk van God.

Er is maar één ding dat kan voorkomen dat onvolmaakte omstandigheden veranderd worden en dat is jouw onbekwaamheid of onwil om de mogelijkheid te accepteren dat je huidige omstandigheden in perfecte omstandigheden zouden kunnen worden getransformeerd. Omdat je vrije wil hebt, moet je een bewuste keus maken om de onvolmaakte beelden in je geest te vervangen door een hoger beeld, het ware beeld, van de perfectie van God.

Hoe denk je dat Jezus de zieken genas en de doden opwekte? Hij genas, omdat zijn geest zo gedisciplineerd was dat hij niet een moment zijn geest toestond het overleden lichaam te zien. Jezus richtte al zijn aandacht erop alleen maar een volmaakt lichaam te zien en omdat hij het volledige Christusschap bereikt had, was zijn geest zo sterk dat de beelden die hij in zijn geest leefden zich ogenblikkelijk in de materiewereld manifesteerden.

Zowel Jezus als ik hebben geprobeerd uit te leggen dat alle mensen medescheppers met God zijn. Je schept altijd mede, omdat er een constante energiestroom van je spirituele zelf naar je geest stoomt. Die energiestroom zal, net als het licht in de filmprojector, alle willekeurige beelden uit je onderbewuste geest aannemen. Dus als je echt jouw leven wilt veranderen en je echt wilt dat de omstandigheden op deze planeet als geheel verbeteren, zijn hier drie dingen die je moet bereiken:

Je moet je geest reinigen van alle onvolmaakte beelden en onvolmaakte overtuigingen. Je moet naar de hogere visie van de Christusgeest reiken die het je mogelijk maakt de volmaaktheid van het koninkrijk van God te zien.

Je moet naar het Christusbewustzijn reiken, wat je in staat stelt over de aarde te heersen door het bevel te voeren over de krachten in je eigen geest. Door deze heerschappij te nemen, kun je jouw geest (denken) disciplineren, zodat ze niet langer de onvolmaakte beelden ziet en die versterkt, maar constant geconcentreerd blijft op de volmaakte beelden van het koninkrijk van God.

Je moet je constant blijven concentreren op de volmaakte beelden. Je moet waakzaam zijn om je niet door de krachten van deze wereld te laten manipuleren door opnieuw onvolmaaktheden als onvermijdelijk te accepteren. Omdat Jezus zo’n hoge mate van Christusschap had bereikt, kon hij ogenblikkelijk veranderingen in de materiële wereld manifesteren. Wanneer je dat niveau van Christusschap bereikt, wanneer deze geest in jou is, die ook in Jezus Christus was, kun je de werken doen die Jezus heeft gedaan. Maar tot dan moet je geduldig zijn, omdat je moet beseffen dat het een tijdje duurt voor de omstandigheden in de materiële wereld veranderen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.