Wat is een gevallen wezen?

HOOFDPAGINA

De geascendeerde meesters maken onderscheid tussen wezens die bereid zijn te groeien en wezens die niet willen groeien. De wezens die tegen dit groeiproces rebelleren, worden gevallen wezens of gevallen engelen genoemd.

De gevallen wezens hebben met opzet tegen Gods plan voor groei gerebelleerd. Zij proberen te bewijzen dat god ongelijk heeft door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk wezens vast komen te zitten en in de val van het gevallen bewustzijn en daar te blijven, de illusie dat wij gescheiden zijn van God en elkaar.

De artikelen in deze sectie gaan over de volgende onderwerpen:

 

Hoe de gevallen wezens twijfel zaaien

• Sommige wezens zijn gevallen omdat zij niet al het leven wilden dienen.
• Nadat ze vielen, vonden ze dat ze onrechtvaardig waren behandeld.
• Zij besloten toen om willens en wetens Gods plan tegen te werken door zoveel mogelijk levensstromen met zich mee te slepen naar de gevallen staat als ze maar konden.
• Zij probeerden dat te doen door twijfel te zaaien.
• Hoe je twijfel overwint.

Lees hier meer over.

 

De wezens die geen respect voor God hebben

• De gevallen wezens zien iedereen die Christusschap manifesteert als een bedreiging voor hun macht over de mensen.
• Daarom willen zij de Levende Christus doden.
• Ze kunnen je misschien niet fysiek doden, maar dan proberen ze je psychisch te doden of je reputatie te vernietigen, zoals ze bij Jezus hebben gedaan.

Lees hier meer over.

 

Waarom gevallen wezens anderen oneerlijk beschuldigen

• Er bestaat een bewustzijn dat altijd probeert degenen te beschuldigen die Christusschap zoeken.
• De wezens die vielen besloten dat dit een fout van God was in het ontwerp van het universum.
• Zij besloten dat zij zouden bewijzen dat God ongelijk had door ervoor te zorgen dat anderen ook vielen.
• De manier waarop was, dat zij mensen onterecht begonnen te beschuldigen, zodat die zichzelf moesten verdedigen en daardoor in de dualiteit kwamen vast te zitten.
• Hoe je vermijdt dat je op de gevallen wezens reageert.

Lees hier meer over.

 

Waarom de eerste gevallen wezens vielen

• De oorspronkelijke val had plaats in een hogere sfeer.
• De leiders in de ascenderende sfeer werd gevraagd om hun afstemming te gebruiken om de volgende sfeer te scheppen.
• Degenen die zichzelf als superieur beschouwden, waren niet bereid om dat te doen en daardoor vielen ze.

Lees hier meer over.

 

Hoe de gevallen wezens je in de dualistische strijd gevangen houden

• De belangrijkste gedachtesystemen op aarde schilderen je af als slachtoffer van omstandigheden waar jij niets aan kunt doen.
• Het eenvoudigste mechanisme – dat de gevallen wezens benutten in hun poging om je in de dualistische strijd te houden – is jou zover te krijgen dat je de consequenties bestrijdt.
• Als je denkt dat je de consequenties moet bestrijden – in plaats van de oorzaak veranderen – verander jij je leven onvermijdelijk in een voortdurende en waarschijnlijk nooit eindigende strijd.

Lees hier meer over.

 

Het oordeel over de gevallen wezens versnellen

• De gevallen wezens proberen de staat van onschuld te vermoorden.
• Wanneer je in opstand komt tegen degenen die de onschuld aanvallen, dan zorg je dat het oordeel over hen wordt geveld of je versnelt het.
• Jij oordeelt niet; God oordeelt door jou.

Lees hier meer over.

 

Het allerbeste plan van de gevallen wezens

• De onschuld vermoorden, is het beste plan van de gevallen wezens en hun wens om te bewijzen dat God ongelijk heeft.
• Zij proberen God te straffen door de verlengstukken van Gods eigen wezen in lagere manifestaties gevangen te houden.
• De gevallen wezens denken dat zij God kunnen straffen, maar God zit niet in hun waarnemingsfilter – dat zijn zij zelf.
• Een nieuwe definitie van onschuld.

Lees hier meer over.

 

Wat het inhoudt om een gevallen wezen te zijn

• Sommige mensen zijn om de tuin geleid door middel van een onzuiver waarnemingsfilter, maar zij verkeren nog wel in een staat van onschuld.
• Gevallen wezens hebben duidelijk de bedoeling om het leven niet gewoonweg door hun waarnemingsfilter te leven, maar om andere mensen te dwingen hun leven door dit waarnemingsfilter te leiden in plaats van dat van henzelf.
• Gevallen wezens proberen de macht over de gedachten van anderen in handen te krijgen.
• De essentie van het kromme bewustzijn en de gevallen denkwijze is: proberen de geest van iemand anders tot iets te dwingen, te beïnvloeden.

Lees hier meer over.