Wat het inhoudt om een gevallen wezen te zijn

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 augustus 2012

Het is heel goed mogelijk dat een levensstroom incarneert – zelfs als hij onder het wat wij 48e bewustzijnsniveau is gegaan, zelfs een egoïstische gemoedsgesteldheid heeft, een zeker mate van egoïsme – toch nog onschuld heeft. Omdat je het leven alleen maar door jouw waarnemingsfilter ervaart en je vanuit die waarneming handelt.

Begrijpen jullie wat ik zeg, mijn geliefden? Er zijn veel gebeurtenissen op de wereld, zowel tegenwoordig als in de geschiedenis. Je kunt naar iemand kijken die aan aan kruistocht deelnam en andere mensen doodde, die er absoluut van overtuigd was dat hij het werk van Christus deed en dat hij in de hemel beloond werd, omdat hij daar bij heeft geholpen. Hij werd niet in de hemel beloond, hij zou karma maken, maar hij kon wel in die staat van onschuld zijn, omdat hij oprecht geloofde dat zijn waarnemingsfilter klopte en hij op basis van dat waarnemingsfilter handelde.

Er waren mensen die dat deden. In bijna iedere oorlog en bij elk conflict zijn er wel een paar mensen die – weliswaar – voor de gek zijn gehouden om een onzuiver waarnemingsfilter te krijgen, een waarnemingsfilter dat wordt gebaseerd op het kromme bewustzijn dat het doel de middelen heiligt. Maar zij hebben nog steeds die staat van onschuld in die zin dat zij gewoon handelen volgens hun waarnemingsfilter. En zij hebben slechts de intentie om hun missie te volbrengen zoals zij die door hun waarnemingsfilter zien.

Natuurlijk is het nooit totaal rechtvaardig in de ogen van God om een ander menselijk wezen te doden, omdat jij je dan met hun fysieke leven bemoeit, maar desondanks is het nog steeds een fysieke daad. Nu, laten we opnieuw naar de woorden van Jezus kijken: “Uw vader is de duivel.” Niet iedereen die iemand anders doodt, is een zoon van de duivel, in die zin dat zij zichzelf tot nazaten hebben gevormd van het bewustzijn waar Jezus naar verwees als Satan, of de duivel, of de prins van deze wereld. Ze zijn door dat bewustzijn voor de gek gehouden, zij hebben een bepaalde bewustzijnsstaat aangenomen, want zij hebben zich niet volledig op één lijn gebracht met de gevallen wezens.

Nu, wat betekent het om een gevallen wezen, de zoon van de duivel, te zijn? Nu, het houdt in dat je duidelijk de bedoeling hebt om het leven niet gewoon door jouw waarnemingsfilter te leven, maar andere mensen te dwingen hun leven door jouw waarnemingsfilter te leven in plaats van dat van zichzelf.

Dit is de essentie van het kromme bewustzijn, de intentie om anderen te manipuleren om hun leven te leiden op basis van jouw waarnemingsfilter in plaats van dat van zichzelf. Wat moet je doen om mensen te dwingen hun leven te leiden volgens jouw waarneming die van buitenaf komt in plaats van hun eigen waarnemingsfilter dat zij in gedachten zien? Nu, je moet in staat zijn om hun geest te beheersen, je moet in staat zijn hun geest binnen te gaan en waarom zouden zij jouw toegang verschaffen tot hun geest?

Dat zouden zij alleen maar doen, omdat jij hun onschuld hebt vernietigd, het gevoel in hun innerlijk dat zij het recht hebben om hun leven te leiden op basis van hun eigen waarneming. Dit heeft de slang vernietigd toen hij Eva manipuleerde om van dat fruit te eten. Dit probeerden de gevallen wezens in zowel het materiële rijk als in de eerdere sferen te vernietigen voor zij ascendeerden, te beginnen bij de vierde sfeer.

Zij hebben geprobeerd om de heilige onschuld te vernietigen van degenen die gewoon hun leven op basis van hun waarneming leiden, maar die waarneming niet aan anderen proberen op te dringen. Ze halen het niet in hun hoofd om de gedachten van anderen te manipuleren door het zaad van twijfel te zaaien, waardoor je de instructies die jij van de leraar hebt gekregen, gaat betwijfelen, namelijk dat je natuurlijk niet sterft als je van de verboden vrucht eet. Of je betwijfelt jouw eigen vaardigheid of het recht om je waarneming geleidelijk te verfijnen wanneer jij eraan toe bent en toe in staat. Niemand heeft het recht om jou te dwingen jouw waarneming te veranderen als je er niet aan toe bent, maar jij hebt evenmin het recht om iemand anders tot iets te dwingen. Zie je het subtiele onderscheid?

Je hebt het recht jouw leven te leven op basis van jouw eigen waarneming. Je hebt het recht om jouw waarneming tot uitdrukking te brengen en tegen iemand anders te zeggen: “Zo bekijk dit aspect van het leven.” Maar je hebt niet het recht om te eisen dat iemand anders zijn of haar leven op basis van jouw waarneming leeft.

Als het delen van jouw waarneming meehelpt op de waarneming van de ander te vergroten of te veranderen, zodat iemand dan zijn of haar leven gaat leiden op dezelfde waarneming die jij had, is dat legitiem. Maar als je probeert iemand te dwingen door te zeggen dat die ander ongelijk heeft, omdat hij die waarneming heeft en dat de ander zich aan jouw waarneming moet onderwerpen hoewel hij of zij niet jouw waarneming heeft, is dat de essentie van het kromme bewustzijn en de gevallen denkwijze: de poging om kracht te gebruiken om de gedachten van die ander te beïnvloeden.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.