Het oordeel over de gevallen wezens versnellen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 augustus 2012

Ik wil het vandaag graag met jullie hebben over het onderwerp het vermoorden van de heilige onschuld, of liever, het vermoorden van de onschuld zelf. Toen Jezus zei: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.” Wat bedoelde Jezus toen met die woorden? Wat bedoelde hij toen hij degenen aanvocht tegen wie hij destijds sprak?

Hij bedoelde precies wat Astrea zei dat jij, wanneer je opstaat, je standpunt inneemt en op diverse manieren je mening zegt tegen degenen die de onschuld aanvallen, hun oordeel tot stand brengt of dat verhaast. Jij beoordeelt hen niet, jij bent niet het oordeel, want alleen God kan het oordeel zijn. Niet jouw visie, jouw visie in de buitenwereld, jouw waarneming in de buitenwereld over wat zij doen, maakt het verschil. Dat jij opkomt voor iets wat buiten jouw eigen gedachten omgaat, zelfs jouw zelf en waarneming in de buitenwereld. Zij blijven jou aanvallen en dat geeft de vertegenwoordigers van God het gezag om hun leven te bekorten en de kans die deze levensstromen hebben.

Je beseft toch wel – wanneer je naar de wereld kijkt en ziet hoe degenen die herhaaldelijk anderen op gewelddadige manieren aanvallen – dat wij, wanneer wij het hebben over een karmische kans, niet zeggen dat de gevallen wezens de kans hebben gekregen om anderen aan te vallen. Zij hebben de kans gekregen om te veranderen. Maar als zij anderen willen blijven om aanvallen in plaats van naar zichzelf en hun eigen handelingen te kijken, nu dan kan hun kans om te veranderen, verkeken zijn en dan worden zij van de aarde verwijderd. Of zij kunnen hun natuurlijke levensduur afmaken, of zij krijgen hun karma volledig terug door hun handelingen in het verleden, dat hen vaak verlamt, of hun vaardigheid om anderen aan te vallen, verlamt.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.