Het beste plan van de gevallen wezens

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 augustus 2012

En wat is het vermoorden van de onschuld? Nu, dat is natuurlijk het uiteindelijke plan van de gevallen wezens en hun wens om te bewijzen dat God ongelijk heeft, te bewijzen dat God ongelijk had om jullie vrije wil te geven. Zo proberen zij, zoals Astrea heeft gezegd, God te straffen door de verlengstukken van Gods eigen wezen in die kleinere manifestaties te laten vastlopen. Zij laten God niet in de val lopen, zij straffen God, want God weet wel dat alles in het materiële universum onecht is.

Hoewel God alles ervaart wat jij ervaart, ervaart God dat niet door het waarnemingsfilter dat jij hebt en dus wordt God er niet door beïnvloed zoals jij. Hoewel de gevallen wezens denken dat zij God kunnen straffen, kunnen zij God natuurlijk niet straffen want God zit niet in hun waarnemingsfilter – zij wel. En de Bewuste Jij ervaart niet eens wat de gevallen wezens ervaren, het zelf in de buitenwereld dat zij hebben geschapen doet dat.

Ik kan zeggen dat hoewel ik nu, sinds 2005 leringen heb gegeven over het concept de Bewuste Jij, het natuurlijk maar een concept is. Ik heb niet alles wat ik kan zeggen, gezegd, maar het blijft slechts een concept. Je kent de waarheid over de Bewuste Jij niet rechtstreeks zonder het rechtstreeks te ervaren.

Elk concept dat wij geven, heeft niet de bedoeling de absolute waarheid te zijn. Het gaat erom jou te prikkelen, zodat jij verder dan je huidige mentale kader, jouw huidige waarneming, kijkt en dan ervaar je direct de waarheid die nooit in woorden tot uitdrukking kan worden gebracht. Hoe zou jij de smaak van een appel in woorden kunnen beschrijven aan iemand die nog nooit een appel of ander fruit heeft geproefd en dus geen referentiekader, geen vergelijkingsmateriaal, heeft? Je kunt dat niet met woorden. Je kunt iemand een appel geven en zeggen: “Neem een hapje!” En dan ervaart iemand de smaak. Daarom was het onmogelijk dat Maitreya mensen voldoende kon waarschuwen tegen het kromme bewustzijn, want hoe kon hij de woorden en concepten vinden om te beschrijven hoe het kromme bewustzijn werkte?

Onschuld definiëren
Je kunt dit alleen door het te ervaren en dat is de sleutel om de zondeval te begrijpen. Hoe groei jij als van zichzelf bewust wezen? Jij groeit niet door theorie. Wij, de geascendeerde meesters, worden beperkt om jullie leringen te geven met woorden, tenzij je bereid bent verder dan de woorden te kijken en een innerlijke ervaring krijgt die verder dan woorden gaat.

De woorden op zich kunnen je nooit de ervaring geven, noch kunnen een volledig beeld van de spirituele werkelijkheid geven. Woorden kunnen je alleen een mentaal beeld geven en daarom jou aanmoedigen om je mentale beeld te transcenderen. Bepaalde woorden kunnen jouw huidige mentale beeld aanvechten en je dan de stoot geven om die te onderzoeken, om eruit te stappen. Dan krijg je een ervaring en die ervaring bezorgt je groei.

Dus je ziet, de waarheid over vrije wil is dat de Bewuste Jij de vaardigheid heeft om zichzelf op elke omstandigheid of zelf te projecteren, elk waarnemingsfilter, dat mogelijk is. Dit geldt voor elk waarnemingsfilter, zelfs die die uitgaan van de illusie van gescheidenheid, dualiteit, zelfs het kromme bewustzijn. De waarheid in dezen is: Je kunt in feite een zelf zijn dat een waarnemingsfilter heeft dat gedeeltelijk door het kromme bewustzijn wordt beïnvloed. Je kunt een menselijk wezen op aarde zijn die bepaalde overtuigingen heeft over God, of het spirituele rijk, of over het leven dat wordt beïnvloed door het kromme bewustzijn. Je kunt zelfs een atheïst zijn, maar toch een heilige onschuldige. Dat kan tegengesteld lijken aan wat er in het verleden is gezegd, maar dat is niet zo: het is een progressieve openbaring. Progressieve openbaringen worden aan een hogere bewustzijnsstaat gegeven dan in het verleden.

Als je het waarnemingsfilter niet wilt loslaten dat jij hebt opgebouwd door de vorige lering, dan zie je de nieuwe als tegengesteld. Als je graag wilt verdedigen waarom jij je vorige waarnemingsfilter niet wilt loslaten, dan zou je de lering misschien in diskrediet kunnen brengen of naar beneden halen. Dat is jouw keus, maar als jij een lering in diskrediet probeert te brengen of naar beneden te halen, verkeer je niet in een staat van onschuld.

Want wat is onschuld? Eenvoudig dit: Jij bent een van jezelf bewust wezen, jij hebt vrije wil gekregen, je hebt die vrije wil gebruikt om jouw huidige zelfgevoel te vormen. Jouw huidige zelfgevoel vormt een waarnemingsfilter en jij leidt het leven, jij leeft jouw persoonlijke leven, door dat waarnemingsfilter heen. Zolang jij je met het zelf vereenzelvigt dat jij hebt geschapen, neem je alles, waaronder jezelf, God, de materiële wereld – met dat waarnemingsfilter waar. Dit deugt helemaal. Zelfs als jouw waarnemingsfilter beperkt of vervormd is, het maakt niet uit hoe jouw waarnemingsfilter eruitziet, kun jij nog steeds die staat van onschuld hebben.

De hele bedoeling van het leven is groei in zelfbewustzijn, en je groeit door een waarnemingsfilter te vormen, jouw licht, jouw bewustzijn, door dat filter heen te projecteren op het Ma-terlicht en ervaren hoe het Ma-terlicht jouw waarnemingsfilter uitvergroot. Wanneer je ziet wat er terugkomt, kun je dat evalueren en meestal evalueer je door dat waarnemingsfilter. Maar heel af en toe geeft het Ma-terlicht jou iets terug dat je óf verrast, óf lijkt tegen te spreken wat jij oppervlakkig gezien gelooft. Wanneer je die tegenstellingen, of herhalingen, of een situatie tegenkomt, waarin jij wilt veranderen, maar jij schijnbaar niet jouw omstandigheden kunt veranderen, dan krijg je de kans om in de woorden van Einstein te zeggen: “Maar als ik hetzelfde blijf projecteren, en er iets anders voor terug verwacht, ben ik dan niet gek?”

“Wat is de enige manier om te veranderen wat terugkomt? Dat is veranderen wat ik uitzend en wat is de enige manier om te veranderen wat ik uitzend? Mijn waarnemingsfilter onderzoeken en er dan uit te stappen.” Je groeit door je eerst in een bepaald zelfgevoel, een beperkte waarnemingsfilter, onder te dompelen, en dan uit die onderdompeling te ontwaken, in het besef dat jij meer bent. Dan besef je geleidelijk, na elke keer dat jij die ervaring krijgt van een bepaald zelf transcenderen, dat jij meer bent dat het zelf dat jij hebt gevormd, naarmate dit proces vordert, kom je bij een punt waarop je beseft dat jij meer bent dan elk zelf dat jij ooit in het materiële rijk zou kunnen scheppen. Dan geef je de geest op die je aan het kruis heeft gehouden door jouw waarnemingsfilter in de vier niveaus van jouw geest. En wanneer je die laatste geest opgeeft, die laatste overtuiging dat jij tot een waarnemingsfilter beperkt wordt in het materiële rijk, dan ascendeer je. Dit is de ascensie.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.