Mensen tegenkomen die je kent uit vorige levens

Vraag: Er gebeurde gisteren al iets met mij, over zielen ontmoeten uit vorige levens – dat dit kan gebeuren. En hoe zit het dan als je hen in dit leven ontmoet en je herkent dat je een sterke band hebt, wat is de bedoeling van die ontmoeting in dit leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

De reden is meestal dat je nog iets moet oplossen met die persoon, zodat jullie allebei verder kunnen. Wij zouden kunnen zeggen dat het komt omdat je karma hebt met die persoon en alhoewel dat het geval kan zijn, is het zo dat het tegenkomen van die persoon jou in staat stelt om iets in je eigen psyche op te lossen.

Misschien had je conflicten met iemand in het vorig leven en heb je die niet opgelost, maar het kan ook zijn dat je op een positieve manier met elkaar omging, maar nog steeds niet een psychologisch probleem hebt opgelost en dat die persoon je daarbij kan helpen. De vraag waar je naar moet kijken, is altijd wat je kunt leren van deze situatie. Er zijn natuurlijk ook momenten dat je niets hoeft op te lossen, je hoeft geen karma in evenwicht te brengen, maar dat er een constructieve bedoeling is om elkaar weer tegen te komen, omdat jullie elkaar kunnen helpen. Jullie kunnen samen iets doen wat geen van beiden alleen kan.

Er zijn diverse scenario’s en je moet je hier persoonlijk op afstemmen. Je moet je er vooral van bewust zijn dat je een soort conflict hebt of niet in harmonie bent met die ander. In veel gevallen is het dan het beste om te proberen om het conflict niet opnieuw te laten oplaaien; dat jij je zelfs terugtrekt als dat nodig blijkt. Dan kun je oproepen doen om de energie of het karma te verteren en ben je bereid om naar jezelf te kijken en jezelf af te vragen waarom je zo reageerde op die persoon.

Als er een conflict is, hoef jij je niet druk te maken over het veranderen van die andere persoon. Focus je op het veranderen van jezelf, richt je op wat jij moet leren en dan kan er een moment komen waarop je die ander kunt helpen. Maar je kunt iemand anders pas helpen als jij je eigen problemen hebt opgelost en zover bent dat je neutraal kunt blijven ten opzichte van die ander, je raakt niet geïrriteerd, je reageert niet.

Er kan nog iets anders spelen, iets wat vaak voorkomt, dat je het gevoel kunt hebben dat jullie een sterke band hebben, wanneer je iemand tegenkomt uit een vorig leven. Als jullie lichamen hebben van het tegenovergestelde geslacht, of soms ook zelfs met lichamen van hetzelfde geslacht, kan er ook een seksuele aantrekkingskracht zijn en dan wordt het veel ingewikkelder. De enige manier om daar heel praktisch mee om te gaan, is dat je niet moet aannemen dat je met iedereen die je tegenkomt beslist een fysieke, seksuele relatie moet hebben. Je moet niet denken dat dit de bedoeling is.

Omdat de meesten van jullie op het pad naar Christusschap zijn en er veel mensen in vorige levens zijn met wie je nog problemen kunt hebben die nog niet zijn opgelost en je kunt niet met ze allemaal trouwen. Nu kan dat wel, las je naar deze boodschapper kijkt en bij wijze van grap zegt dat hij het in ieder geval heeft geprobeerd (het publiek lacht) maar niettemin, vertrouw er maar op dat je niet met iedereen kunt trouwen of aan een fysieke relatie beginnen.

De manier om dit aan te pakken, is dat je in het algemeen de houding hebt dat het voelen van seksuele aantrekkingskracht niet betekent dat je een fysieke relatie moet aangaan. Je kunt er beter naar streven om er niet gehecht aan te zijn of je wel of niet een relatie hebt. Je kunt de oproepen doen om het karma dat jullie hebben te verteren, je kunt naar je psyche kijken. Je kunt je vaak aangetrokken voelen tot iemand, maar door de spirituele hulpmiddelen te gebruiken en naar jezelf te kijken, kun je door het probleem onderzoeken, zodat je heel snel verder kunt. Terwijl je veel meer kans hebt om karma te maken, als je aan een fysieke relatie begint, omdat je nog onopgeloste psychologische problemen hebt. Dit betekent dat het langer kan duren om de relatie beëindigen en dit kan je groei vertragen.

Als je hier gevoelig voor bent, kun je ook zover komen dat je leert aanvoelen wanneer het de bedoeling is dat je een relatie met iemand moet aangaan tot wie jij je aangetrokken voelt en wanneer dit niet de bedoeling is. Als je hier aandacht aan besteedt zonder er uiterlijk aan gehecht te zijn, kun je dat leren aanvoelen. Dit zal niet alleen je groei versnellen, maar het voorkomt ook dat je in relaties terechtkomt die je groei vertragen en niet wat jij in het begin dacht dat het zou worden.

Dit zijn heel ingewikkelde, heel persoonlijke problemen. Er is geen afdoende antwoord anders dan: Wandel op het pad, gebruik je intuïtie en probeer te voorkomen dat je hierover een vaststaande mening ontwikkelt.

In vorige dispensaties hebben gesproken over tweelingvlammen en zielsmaatjes en dat heeft de mensen vaak in verwarring gebracht, omdat zij dachten dat het de bedoeling was dat zij een nauwere band met iemand moesten aangaan wanneer ze een sterke aantrekkingskracht voelden. In veel gevallen wordt die aantrekkingskracht veroorzaakt door het verlangen om het karma dat je met die persoon hebt, in evenwicht te brengen. Het kan veel sneller in evenwicht komen als je geen fysieke relatie aangaat, veel minder ingewikkeld.