INV14: Bevrijding van Astrale Projecties

Helpt je om je te bevrijden van de projecties die andere mensen of duistere krachten naar je toezenden, projecties die je vrije wil ondermijnen. Deze invocatie richt zich op projecties van mensen die je kennen en jou in hun macht willen.

Lees leringen over deze invocatie

 

In naam van de Kosmische Christus, Lord Maitreya en de gehele geest van de geascendeerde meesters draag ik deze invocatie op aan het verwerven van mijn spirituele vrijheid van alle astrale projecties, vooral… (Noem de psychische projecties en de bronnen die ze naar je toezenden.)

Zeg het volgende decreet tenminste eenmaal op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

Decreet aan Astrea en Zuiverheid

Geliefde Astrea, jouw hart is zo trouw
met de Cirkel en het Zwaard, wit en blauw.
Snijd al het leven los van onnozele drama’s,
met vleugels van Zuiverheid zullen wij opstijgen.

In Zuiverheid accelereren, maakt ons echt,
In Zuiverheid accelereren, al het leven hele,
In Zuiverheid accelereren, maakt ons méér,
In Zuiverheid accelereren, helpt ons tot grote hoogten te stijgen.

Geliefde Astrea, stuur vandaag vanaf de Straal van Zuiverheid
bevrijding naar al het leven.
Door over te schakelen op Zuiverheid worden wij bevrijd
van alles wat minder is dan liefdes Zuiverheid.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al mijn levensenergie
die mijn geest in ware eendracht met
de Meesters van liefde tot in het Oneindige verheft.

Geliefde Astrea, breng ons in een hogere versnelling,
omdat wij zo hartstochtelijk bevrijding door jou oproepen.
Bevrijd al het leven van onzuivere visies,
buiten alle angst en twijfel om stijgen wij toch wel op.

In Zuiverheid accelereren, maakt ons echt,
In Zuiverheid accelereren, al het leven hele,
In Zuiverheid accelereren, maakt ons méér,
In Zuiverheid accelereren, helpt ons tot grote hoogten te stijgen.

Geliefde Astrea, breng het leven in een hogere versnelling
boven alle strijd en worsteling van de dualiteit uit.
Verteer elke verdeeldheid tussen God en de mens,
laat de vervulling van Gods volmaakte plan sneller verlopen.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al mijn levensenergie die mijn geest
in ware eendracht met de Meesters
van liefde tot in het Oneindige verheft.

In Zuiverheid accelereren! (3x)
Geliefde Elohim Astrea.
In Zuiverheid accelereren! (3x)
Geliefde Gabriël en Hoop.
In Zuiverheid accelereren! (3x)
Geliefde Serapis Bey.
In Zuiverheid accelereren! (3x)
Geliefde IK BEN.

Eerste Straal – Macht
Ik bevestig hierbij bewust en accepteer dat ik medeschepper met God ben en dat ik het recht heb om geïncarneerd te zijn op planeet aarde. Ik heb het recht om het spirituele pad te bewandelen, mijn ego en mijn verleden te transcenderen en mijn Christusschap tot uitdrukking te brengen als de individualiteit die ik van God heb gekregen. Ik heb het recht mijn licht te laten schijnen voor de mensen opdat men mijn goede werken kan zien en zij daardoor hun eigen potentieel accepteren of afwijzen die uitgedrukt wordt in de eeuwenoude waarheid: wat één gedaan heeft, kunnen allen doen.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties die mijn vrije wil ondermijnen door te stellen dat ik mij moet onderwerpen aan de wil van anderen.

Refrein 1 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, bescherm mij
tegen alle projecties van de antiwil.
Elohim Hercules, zuiver mijn keelchakra
van alle vervormingen van wilskracht.
Master MORE, toon mij de vervormingen
van de eerste straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid,
IK BEN één met jouw onvoorwaardelijke kracht.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik geen recht heb op aarde te zijn.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik niet het recht heb mijn vrije wil uit te oefenen en mijn eigen keuzes te maken.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de agressieve mentale suggesties die erop gericht zijn mij zover te krijgen dat ik me aan de paranormale kracht van anderen onderwerp.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik te zwak ben om weerstand aan de wil van anderen mensen of duistere krachten te bieden.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie van degenen die verblind worden door de epische denkwijze en willen dat ik door God geoordeeld word en denken te weten hoe God zal oordelen.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik niet goed genoeg ben en dat ik nooit één kan zijn met jou of aanvaardbaar in de ogen van God.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die verblind worden door de epische denkwijze en denken dat zij beter dan God weten hoe dit universum dient te werken.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die zich gerechtigd voelen mij boosheid te sturen, omdat ik hen niet de baas over mij laat spelen.

 

Tweede Straal – Wijsheid
Ik erken en accepteer nu bewust dat ik, om mijn Christusschap te manifesteren en bevrijd te worden van mijn verleden, volledig respect voor de vrije wil van anderen en volledig respect voor mijn eigen vrije wil moet hebben. Ik erken dat, hoewel ik het recht heb denkbeelden op het Ma-terlicht te projecteren, het projecteren van beelden en energie in de geest van andere mensen hun vrije wil schendt. Ik beloof hierbij dat ik nooit astrale projecties op anderen zal richten en ik beloof dat ik nooit astrale projecties in mijn innerlijke heiligdom zal toelaten. Ik beloof mij volledig te concentreren op het blootleggen van en het transcenderen van de balk in mijn eigen oog, zodat de prins van deze wereld niets bij mij vindt.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en denken dat zij kunnen bepalen wat de absolute waarheid is.

Refrein 2 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Jophiël, bescherm mij
tegen alle projecties van antiwijsheid.
Elohim Apollo, zuiver mijn kruinchakra
van alle kromme leugens.
Geliefde Lanto, toon mij de vervormingen
van de tweede straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één
met jouw onvoorwaardelijke wijsheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die de norm bepalen waar niemand aan kan voldoen en die dan gebruiken om anderen te beoordelen maar niet zichzelf.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die een dubbele maatstaf hebben en anderen beschuldigen dat ze doen wat zij zelf doen.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van kromme leugens die mijn innerlijke onderscheidingsvermogen trachten te vernietigen.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik naar anderen moet luisteren en hun standpunten in overweging nemen, zelfs wanneer ze tegen mijn innerlijke weten ingaan.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en daardoor ervan overtuigd zijn dat hun geloofssysteem en waarnemingen absoluut juist zijn en beweren dat ik het alleen maar fout kan hebben.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en een zwart-wit beeld van het leven hebben en geloven dat zij Gods werk doen door anderen te beoordelen.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die een grijs standpunt hebben en denken dat niets echt fout is en zeggen dat ik hun overtuigingen niet dien aan te vechten.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik de waarheid van binnenuit niet kan kennen, maar naar een autoriteit in de buitenwereld moet luisteren.

 

Derde Straal – Liefde
Om mijn eigen spirituele vrijheid te krijgen, beloof ik dat ik psychisch geweldloos zal worden, zodat ik de volledige verantwoording voor mijn eigen reactie op elke situatie neem. Ik zie dat ik, wanneer niet met voorwaardelijke gevoelens reageer, wat alle gevoelens betreft die minder zijn dan de volmaakte liefde die alle angst uitwerpt, geen astrale energie zal produceren. En wanneer ik geen astrale energie verzamel, zal ik ook geen behoefte hebben om astrale projecties naar andere mensen te sturen. Wanneer ik de baas ben over mijn eigen reactie, zal ik de baas zijn over mijn vrije wil en dan heb ik ook geen behoefte om macht over de vrije wil van anderen uit te oefenen. En wanneer mijn aura en chakra’s bevrijd zijn van alle energie die onder het niveau van onvoorwaardelijkheid liggen, zal ik geen openingen hebben voor astrale projecties of energie die mijn eigen wezen binnenkomen. Ik kan vrij zijn van binnen en daardoor kan ik anderen bevrijden om te zijn wie zij zijn en van daar groeien.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die denken dat liefde voorwaardelijk is en daardoor willen dat ik hun voorwaarden accepteer over hoe ik liefde moet geven en ontvangen.

Refrein 3 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Chamuël, bescherm mij
tegen alle projecties van antiliefde
Elohim Heros, zuiver mijn hartchakra
van alle voorwaardelijke liefde.
Paul de Venetiaan, toon mij de vervormingen
van de derde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één
met jouw onvoorwaardelijke liefde.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik niet het recht heb van gedachten te veranderen en mijn eerdere beslissingen te transcenderen.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik, om mijn oude bewustzijnsstaat te transcenderen en weer één te worden met God, moet voldoen aan voorwaarden die op aarde gesteld worden.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die niet bereid zijn zelf te veranderen en daarom eisen dat ik verander, zodat zij zich op hun gemak kunnen voelen.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die niet bereid zijn te transcenderen en zich daardoor bedreigd voelen door mijn groei.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik niet voor het verleden kan weglopen en dat zelfs God mij wil straffen voor mijn eerdere keuzes.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie van degenen die proberen mij emotioneel te chanteren door te zeggen dat ik aan hun eisen moet voldoen om aanvaardbaar in hun ogen of in de ogen van God te zijn.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die proberen mij emotioneel te chanteren door te zeggen dat ik de vijand ben en ik dus degene ben die het conflict creëert.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die geen verantwoording voor hun eigen gemoedstoestand willen nemen en daarom beweren dat ik hun gemoedsrust heb afgenomen.

 

Vierde Straal – Zuiverheid
Ik verklaar nu dat ik bereid ben naar de balk in mijn eigen oog te kijken en dat ik bereid ben alles op te geven wat mijn eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid in de weg staat. Ik houd meer van mijn Aanwezigheid dan welk aspect van mijn ego ook en ik wens in staat te zijn op elke situatie met onvoorwaardelijke liefde te reageren, zodat ik nooit weer impulsen projecteer die andere delen van het leven beperken. In plaats daarvan wens ik de Levende Christus te zijn die enkel dient om al het leven te verheffen.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van mensen met slechte bedoelingen, degenen die willen dat er iets ergs met mij gebeurt.

Refrein 4 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Gabriël, bescherm mij tegen alle projecties van antizuiverheid.

Aartsengel Gabriël, bescherm mij
tegen alle projecties van antizuiverheid.
Elohim Zuiverheid, zuiver mijn stuitchakra
van alle onzuivere bedoelingen.
Serapis Bey, toon mij de vervormingen
van de vierde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik ben één
met jouw onvoorwaardelijke zuiverheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van kritiek van degenen die enkel naar gebreken zoeken en willen dat ik faal of ongelijk krijg.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van vervloeking van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en achting voor zichzelf moeten opbouwen door anderen af te breken.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van afgunst van degenen die niet bereid zijn te groeien en daardoor mijn zelftranscendentie willen tegenhouden.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van jaloezie van degenen die weten dat ik meer spiritueel licht heb dan zij en mij daarom willen degraderen in plaats van zelf te transcenderen.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van wrok van degenen die niet bereid zijn te veranderen en niet willen dat mijn groei hun gevoel van equilibrium aanvecht.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van wraak en vergelding van degenen die mij willen straffen, omdat ik niet leef volgens hun maatstaven.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die de wens hebben mij te straffen, omdat ik hun eigen gecreëerde maatstaven overtreed – waarvan zij denken dat het de maatstaven van God zijn.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van roddelenergie van degenen die negatief over mij spreken in plaats van zich te concentreren op hun eigen groei.

 

Vijfde Straal – Waarheid
Ik erken nu dat er, omdat ik mijn Christusschap uitdruk, mensen zullen zijn die niet willen veranderen, geen verantwoording willen nemen voor zichzelf. Ze zullen zich door mij bedreigd voelen en daarom zullen ze proberen op allerlei manieren paranormale energie en gedachten op mij te projecteren om mij zover te krijgen dat ik mij aan hun mentale kader onderwerp. En hoewel ik mij met Christus zal verheugen wanneer mensen om zijnentwil allerlei dingen foutief tegen mij zeggen, zal ik ook erkennen dat hun projecties een rechtstreekse schending van mijn vrije wil zijn. Ik heb het recht mijn eigen keuzes te maken gebaseerd op mijn eigen waarneming van het leven zonder beïnvloed te worden door de paranormale projecties van andere mensen of duistere krachten.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die bereid zijn te liegen om de baas over mij te kunnen zijn.

Refrein 5 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Raphaël, bescherm mij
tegen alle projecties van antiwaarheid.
Elohim Cyclopea, zuiver mijn derde-oogchakra
van alle vervormde visies.
Geliefde Hilarion, toon mij de vervormingen
van de vijfde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één
met jouw onvoorwaardelijke waarheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die alle toewijding aan de waarheid verloren hebben en van alles zullen zeggen om mijn reputatie of eigenwaarde te vernietigen.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie van twijfel die mij tracht te laten geloven dat alles wat ik doe, fout is.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die beweren dat alles wat ik doe, fout is tenzij ik mij schik in alles wat hun ego zich veilig laat voelen.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat ik geen recht heb om op te vallen in de massa, maar aan bepaalde dualistische maatstaven dien te voldoen.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die zeggen dat ik niet het recht heb mijn mening te geven en die weigeren te luisteren met hun hart.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en er daarom vast van overtuigd zijn dat hun waarneming juist is en dat zij niet naar iemand op aarde hoeven te luisteren.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die er vast van overtuigd zijn dat zij het recht hebben hun waarneming op mij te projecteren en te eisen dat ik mij daarbij neerleg.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die niet willen toegeven dat de waarheid een tweesnijdend zwaard is en dat zij enkel zullen groeien als zij naar de balk in hun eigen oog kijken.

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
Ik verklaar hierbij dat ik er genoeg van heb de voetveeg te zijn voor de astrale energieën van andere mensen of de krachten van de dood en de hel. Ik wens bevrijd te zijn van alles wat mijn dienstbaarheid aan God, de geascendeerde meesters en God, beperkt. Ik eis hierbij mijn vrijheid op van alle astrale projecties en ik beveel de Zeven Aartsengelen mij te beschermen en mij te verzegelen tot ik in staat ben de verkeerde overtuigingen in te zien en op te geven die mij kwetsbaar maken voor deze projecties.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die mij proberen hun eigen ego-wensen op te dringen en geen respect tonen voor het recht mijn innerlijke leiding te volgen en onafhankelijk keuzes te maken.

Refrein 6 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Uriël, bescherm mij
tegen alle projecties van antivrede.
Elohim Vrede, zuiver mijn solar-plexuschakra
van alle energie minder dan vrede.
Geliefde Nada, toon mij de vervormingen
van de zesde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik ben één
met jouw onvoorwaardelijke vrede.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie van angst die zegt dat ik niet de moeite waard ben en iets gedaan heb wat zo erg is dat ik het nooit meer kan goedmaken.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie van ontmoediging die mij probeert te verlammen door mij het gevoel te geven dat niets wat ik doe verschil zal uitmaken of dat ik niet aan mijn verleden kan ontstijgen.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en mij proberen te betrekken bij de dualistische strijd door mij, of aan hen te onderwerpen, of hen tegenstand te bieden.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van turbulente emoties die mijn dienstbaarheid proberen af te breken door mij me geïrriteerd, overweldigd en gestrest te laten voelen.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die vastzitten in de epische denkwijze en daardoor denken dat ze God een dienst bewijzen door anderen te beschuldigen, hen te veroordelen of hen af te breken.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die geloven dat ze gerechtigd zijn hun woede op mij te richten vanwege hun waarneming van wat ik heb gedaan.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projectie dat mijn optreden of waarde beoordeeld zou moeten worden op basis van materiële resultaten of verschijnselen.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die geen rust hebben en daardoor hun angst op mij richten om mijn innerlijke rust af te pakken.

 

Zevende Straal – Vrijheid
In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik de Zeven Elohim mijn chakra’s te zuiveren van alle verzamelingen paranormale energie. Ik beveel de Zeven Chohans mij te verlichten opdat ik de astrale vervormingen van de zeven stralen kan doorzien en opgeven. Ik beveel mijn IK BEN Aanwezigheid mij te helpen zien wat ons eenzijn in de weg staat. Ik beveel Jezus om het WOORD van Christus het oordeel te laten zijn over alle wezens die paranormale energie op mij richten. Ik beveel Akshobya de volmaakte spiegel te vormen om alle astrale projecties die op mij gericht worden naar hun bron terug te spiegelen, zodat de wezens die ze sturen de kans krijgen de eeuwige les te leren: dat jij oogst wat jij zaait.

1. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die denken dat ze slachtoffer zijn van wat ik heb gedaan en dat ik verantwoordelijk ben voor hun gevoelens.

Refrein 7 (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Zadkiël, bescherm mij
tegen alle projecties van antivrijheid.
Elohim Arcturus, zuiver mijn zielchakra
van alle vervormingen van vrijheid.
Saint Germain, toon mij de vervormingen
van de zevende straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één
met jouw onvoorwaardelijke vrijheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus
alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel
die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van de hypocrieten die ervan houden anderen af te breken en die een waargenomen fout als rechtvaardiging gebruiken om iets te doen waardoor zij zich superieur voelen.

3. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die spiritueel zo verblind zijn dat ze de essentiële waarheid niet kunnen inzien dat zij nooit zullen groeien als zij niet stoppen met dingen op anderen projecteren en in plaats daarvan naar zichzelf kijken.

4. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die zo verblind zijn door spirituele hoogmoed dat ze denken dat zij altijd gelijk hebben en dat zij het recht hebben de Wet van Liefde te overtreden, omdat de doelen de middelen heiligen.

5. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die zo verblind zijn door spirituele arrogantie dat zij niet zullen toegeven dat degenen die hun paranormale projecties op anderen richten, altijd ongelijk hebben.

6. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die willen dat ik mij zo in verlegenheid gebracht voel door mijn vergissingen dat ik verlamd raak en niets doe.

7. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die niet hun eigen vrijheid zullen gebruiken en in plaats daarvan hun paranormale energie gebruiken om mijn vrije wil in hun macht te krijgen.

8. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van degenen die mij dood wensen en zich erover zouden verheugen als er iets ergs met mij zou gebeuren, zelfs het gevoel hebben dat het Gods gerechtigheid is, omdat zij denken dat God net zo boos op mij is als zij.

9. Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik heb genoeg van de projecties van de mentaliteit van het gepeupel dat wil dat mijn Geest zich onderwerpt aan de voorwaarden van de materiewereld.

Zeg het volgende decreet tenminste eenmaal op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

 

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4.Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

OM AKSHOBYA HUM (9x of 33x)

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle spirituele zoekers lossnijden van astrale projecties van demonen, geëxcarneerde zielen, entiteiten en andere duistere geesten.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle spirituele zoekers lossnijden van astrale projecties van de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle spirituele zoekers lossnijden van astrale projecties van mensen die vastzitten in de epische denkwijze.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle spirituele zoekers lossnijden van astrale projecties van mensen die jaloers zijn op ons licht.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle spirituele zoekers lossnijden van astrale projecties van mensen die geen verantwoording voor zichzelf nemen.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle spirituele zoekers lossnijden van astrale projecties van de machtselite.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die alle krachten bindt die paranormale energie gebruiken om anderen te beperken.

SIDHI (9x of 33x)

IK BEN van de Heer en de volheid van zijn Vrede (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik de volmaakte visie voor mijn dienstbaarheid aan het leven, aan mij gegeven door mijn Hogere Zelf. Ik geef alle wensen, behoeften en verwachtingen van mijn aparte zelf op en duik in de Rivier van Leven. Ik laat mij door de Heilige Geest meevoeren naar waar ik mee kan gaan met de Rivier van Leven en vervul moeiteloos mijn Goddelijke plan.

Ik aanvaard de enkelvoudige visie van Christus die de balken in mijn eigen oog blootlegt, zodat ik alle paranormale energie en illusies in mijn wezen kan zien en bewust opgeven. Ik sta naakt voor Christus, terwijl ik niets tracht te verbergen voor het alziende oog van God. Ik geef bewust de illusie van het ego op dat wat voor de mens verborgen is, ook voor God verborgen is. Ik houd mij aan niets vast en ik ben bereid om elke en alle astrale illusies te zien en op te geven.

Door deze onvoorwaardelijke overgave zie ik niets op deze wereld wat macht heeft over mijn Geest en daardoor accepteer ik geen enkele astrale projectie als permanent of zelfs uiteindelijk echt. Daardoor word ik transparant voor de astrale projecties van deze wereld. Mijn oog is op één doel gericht en daardoor vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Omdat ik alle astrale projecties in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor mijn vier lagere lichamen moeiteloos gemanifesteerd wordt en ik aanvaard dat ik verzegeld word in de volmaakte visie van God.

Ik weet dat wat onecht is, niet kan aantasten wat echt is. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat enkel het volmaakte concept voor mijn leven echt is. Ik aanvaard dat God mij geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie blijf ik eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN.