Het wordt Tijd om je uit je astrale (paranormale) Projecties te accelereren

ONDERWERPEN: De oorsprong van astrale projecties – Hoe je de maximale hoeveelheid karma maakt – Het verschil tussen astrale krachten en geascendeerde meesters – Hoe jij je bevrijdt van astrale projecties – De gevallen engelen geloven dat er een fout in Gods ontwerp is geslopen – Op astraal (paranormaal) niveau geweldloos worden

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 15 oktober 2010

Mijn geliefde harten, IK BEN Maria, de Goddelijke Moeder voor de aarde, degene die het ambt bekleedt van Goddelijke Moeder voor de aarde. En daarom kom ik vandaag een lering geven die voor velen van jullie een essentiële sleutel kan zijn om naar het volgende niveau op de wenteltrap te klimmen die naar jouw persoonlijke Christusschap leidt. Het is een lering die betrekking heeft op wat we het astrale rijk, astrale energie, astrale (paranormale) projecties en astrale krachten hebben genoemd.

Het is een lering die iedereen die naar het Christusschap streeft, moet kennen, want op een bepaald moment zul je geconfronteerd worden met de test om het verschil te weten tussen astrale projecties, astrale krachten en de waarheid van de geascendeerde meesters en het geascendeerde rijk. Als jij niet het verschil weet tussen een echte geascendeerde meester en een bedrieger uit het astrale rijk, kun je niet een bepaald punt op het spirituele pad overstijgen.

En wat maakt het zo moeilijk voor mensen om het verschil te zien? Dat komt, omdat zij zich natuurlijk niet van de astrale energie en de astrale projecties in hun eigen wezen hebben bevrijd. Als je astrale energie en ideeën hebt die uit het astrale rijk op je geest zijn geprojecteerd, dan zullen die een filter vormen die verhinderen dat je het wezenlijke verschil in vibratie tussen een geascendeerde meester en een astrale bedrieger goed herkent.

Als je astrale ideeën hebt die je niet hebt onderzocht, als je astrale energie hebt waarvan het jou niet opvalt dat die beneden het niveau van liefde is, hoe kun je dan de astrale bedriegers die aan jou verschijnen, vragen stellen en die je zeggen iets te doen – of juist niet iets te doen? Hoe weet je dan het verschil tussen de krachten die de agressieve intentie hebben om jouw vrije wil in hun macht te krijgen en de geascendeerde meesters die totaal niet van plan zijn om de baas over jouw vrije wil te worden, maar jou alleen het referentiekader willen verstrekken dat jou die vrije wil laat gebruiken op een manier die echt vrij is.

De oorsprong van astrale projecties
Waar heb ik het dan over als ik spreek over het astrale (iets paranormaals)? De algemene definitie van dat woord heeft natuurlijk betrekking op de vaardigheden van de geest, van de psyche. Dit kan verband houden met gedachten en gevoelens, of met dieper gaande vermogens om iets te voelen wat de materiële wereld ontstijgt, zoals mensen die gevoelig zijn en als medium kunnen dienen om met overleden familieleden te communiceren, niet belichaamde geesten – of andere fenomenen die vaak het stempel van paranormaal krijgen.

Dit is echter niet de manier waarop wij, de geascendeerde meesters, deze term graag gebruiken. Wanneer wij spreken over het paranormale, hebben we het over een specifieke vervorming van je paranormale vermogens, niet het hogere en correcte gebruik van deze paranormale vaardigheden. Dus laat mij een poging doen om het verschil uit te leggen.

Zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, kwam er een moment in een hogere sfeer waarop een bepaalde groep levensstromen besloot dat zij niet bereid waren hun bewustzijnsniveau te transcenderen en hun leven te geven om de dienaar van iedereen te zijn. Daardoor rebelleerden ze tegen Gods plan voor verlossing door vrije wil – dat in Gods ogen eigenlijk geen plan voor verlossing was, maar een plan om alle van zichzelf bewuste wezens te verheffen naar het niveau van gewaarzijn van de Schepper, uit wie ze waren voortgekomen. Daardoor was er in Gods oorspronkelijke plan geen behoefte aan verlossing, want er was geen zondeval geweest, er was geen kosmisch ongeluk gebeurd dat ervoor gezorgd had dat van zichzelf gewaar zijnde wezens naar een gescheiden identiteitsgevoel moesten afdalen.

God wist natuurlijk van deze mogelijkheid af, een consequentie van de vrije wil. Toch had God het universum, en de wetten in dit universum, ook op zo’n manier gedefinieerd dat geen enkel wezen zo ver zou kunnen zinken in de illusie van gescheidenheid dat hij niet terug zou kunnen keren naar het eenzijn door te reiken naar de geest van Christus, die de universele verenigende factor achter en binnen alle vormen is – en dus van overal toegankelijk vanuit de wereld van vorm. Dus is de diepere waarheid dat er geen fout in Gods plan zat. Het is geen fout om van zichzelf gewaar zijnde wezens vrije wil te geven; in tegendeel, de vrije wil is het middel om het zelfbewustzijn uit te breiden. Want hoe kan zelfbewustzijn worden uitgebreid als de manier waarop dat moet gebeuren door een externe kracht aan jou wordt opgedrongen? De groei in zelfbewustzijn moet uit het zelf komen, door de ervaringen van het zelf en de beslissingen die het zelf neemt.

Maar toen deze wezens tegen Gods plan in opstand kwamen, scheidden zij zich af van de Rivier van Leven. In plaats van met hun sfeer te ascenderen, daalden ze naar de volgende sfeer die werd gecreëerd. In gedachten namen ze dit waar als een gedwongen afdanking door wezens in wat zij toen het hemelrijk noemden. Daardoor heeft zelfs het Boek Openbaring een onzuiver beeld, dat de val als een grote oorlog in de hemel symboliseert, omdat Michaël met de draak vocht. Maar dat was niet zo, Aartsengel Michaël streed niet tegen de duivel, zoals hij zelf heeft uitgelegd. Aartsengel Michaël stond gewoon onbeweeglijk en dus vocht de duivel alleen en door dat vechten scheidde hij zich af van het eenzijn met God – en zette hij zichzelf gevangen op een lager vibratieniveau dan de ascenderende sfeer, waardoor hij achtergelaten werd door die sfeer en alle inwoners die wel bereid waren te transcenderen.

Nu, wat gebeurde er dan precies in het proces van de zondeval, toen de, zullen we ze ‘gevallen’ wezens noemen, tegen God in opstand kwamen? Nu, ze beseften dat als zij een kans wilden maken om te bewijzen dat zij gelijk hadden en God ongelijk, zij – omdat ze besloten hadden dat dit was wat ze wilden, dat dit hun levensdoel was – zoveel mogelijk levensstromen met zich mee moesten trekken naar de lagere sfeer. Ze wisten dat zij zouden afdalen en ze wilden zoveel mogelijk wezens met zich mee slepen, want ze dachten dat als zij maar genoeg wezens mee konden krijgen, God iets moest doen om het ontwerp en het plan voor het universum te veranderen.

En hoe zijn ze er dan in geslaagd een groot aantal wezens in de ascenderende sfeer met zich mee te slepen in de val? Ze deden dat door hun mentale vermogens te gebruiken, vaardigheden die de meeste wezens in de ascenderende sfeer nog nooit gebruikt hadden en nog nooit waren tegengekomen. Want zie je, wanneer je in de Spiraal van ascensie zit en weet dat je verheven wordt, heb je maar één wens en dat wordt in de woorden van Jezus tot uitdrukking gebracht, toen hij zei: “En ik, als ik opgetild wordt van de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken.”

Je probeert jezelf niet om egoïstische redenen te verheffen, je probeert niet jezelf in vergelijking tot anderen te verheffen. Je probeert helemaal niet om je apart van of boven anderen te plaatsen. In tegendeel, je probeert enkel het Al te verheffen, je probeert jezelf te verheffen opdat jij het instrument kunt zijn om het Al te verheffen. En met dit zuivere motief, word je inderdaad opgetild, wat de reden is dat Jezus zei dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven.

De meeste wezens in die ascenderende sfeer waren alleen wezens tegengekomen die ook deze zuivere intenties hadden. Maar toen degenen in die sfeer die dachten dat ze hoog en machtig waren, beseften dat ze niet bereid waren hun leven te geven om het Al te dienen, kwamen zij in een andere gemoedstoestand, één waarin zij zich zelfs nog nooit eerder hadden bevonden. Want tot aan dat keerpunt hadden ze ook geprobeerd het Al te verheffen, hoewel met een geheim motief, omdat ze dachten dat het hen op den duur zou verheffen. Maar toen ze beseften dat de enige manier om vooruitgang te boeken en met de sfeer mee te ascenderen, was door hun leven te geven zonder te weten wat erna zou komen, kwamen zij in opstand. En toen besloten ze, in hun rebellerende gemoedstoestand, zoveel mogelijk andere wezens mee te sleuren.

En dit lukte hen door hun geestelijke vermogens te gebruiken. Dit zijn juist de medescheppende vermogens, maar in een verwrongen vorm. Wij hebben al op veel verschillende manieren uitgelegd dat jij de vaardigheid hebt om een denkbeeld te formuleren en dat beeld aan het Ma-terlicht op te leggen. Je hebt wel het recht om met deze creatieve vaardigheid te experimenteren. Je hebt echt het recht om elk willekeurig denkbeeld te formuleren dat jij wilt en dat op het Ma-terlicht te projecteren, want het Ma-terlicht zal dankbaar de vorm aannemen die jij erop projecteert, waardoor jij in staat wordt gesteld te ervaren wat jij hebt geschapen. En door de consequenties te ervaren kun jij daarna evalueren of jij jouw denkbeeld wilt herhalen of dat je het wilt transcenderen. Maar door dit vermogen om een mentaal beeld te formuleren en het buiten jou te projecteren, heb jij ook de mogelijkheid om het niet alleen op het Ma-terlicht te projecteren, maar ook op het innerlijke heiligdom van andere wezens met vrije wil.

Hoe je de maximale hoeveelheid karma maakt
Op planeet aarde heb je de mogelijkheid om fysiek – met fysieke kracht – iemand te dwingen te doen wat jij wilt. Dit is natuurlijk een schending van de vrije wil, maar dat is niet de ergste schending van vrije wil die mogelijk is. Zelfs het doden van een ander menselijk wezen is niet de maximale manier om karma op planeet aarde te creëren.

Een veel ernstiger schending van vrije wil is dat jij jouw paranormale vermogens gebruikt om beelden, overtuigingen, emoties en energie op het innerlijke heiligdom van een ander menselijk wezen te projecteren, waardoor jij je bemoeit met de gemoedstoestand van die ander en zijn vermogen om vrij keuzes te maken. En dan op subtiele manieren, die de ontvanger vaak niet merkt, de ander te dwingen de keuzes te maken die jij wilt dat hij maakt. Dus hoewel je veel karma maakt als je een ander menselijk wezen fysiek doodt, maak je nog meer karma door astrale projecties op de geest van iemand anders te projecteren, zodat die ander zichzelf doodt.

Zie je wat ik bedoel? Het is één ding om de vrije wil van anderen fysiek te schenden door te proberen hen met geweld tot iets te dwingen door wat zij, duidelijk, als een externe kracht zien. Maar het is totaal anders als jij astrale projecties op hen projecteert, zodat ze niet beseffen dat ze ergens toe gedwongen worden, maar niettemin beheers jij hun vrije wil, of bemoei jij je in ieder geval met hun vaardigheid om vrije keuzes te maken. Dit wat deden de oorspronkelijke gevallen wezens nu juist in de sfeer die dicht tegen het moment van ascensie aanzat.

Ze gebruikten de energie van de aanklager van de broeders, zoals we eerder hebben uitgelegd, om denkbeelden te creëren die hun ascensie-proces hebben beperkt. Daarna gebruikten ze zeer intense op angst gebaseerde emoties, zoals boosheid, angst, wrok en dergelijke, om deze beelden op de geest van andere wezens te projecteren. En omdat zij hier nog nooit aan waren blootgesteld, hadden veel van deze wezens, in hun onschuld, weinig in huis om zich te verdedigen. Ze waren onschuldig als duiven, maar niet zo wijs als serpenten, want ze waren nog nooit met de serpenten, of de kromme leugens of de kromme energie, in aanraking gekomen. Dus reageerden veel van hen heel verschillend op deze projecties die ervoor zorgden dat zij ook in een lagere bewustzijnsstaat terechtkwamen – omdat zij in verzoeking werden gebracht om óf de beschuldigingen te weerleggen óf de beschuldigers ook aan te vallen. En daardoor raakten ze, zoals de gevallen wezens wel hadden voorzien, in de dualistische strijd verwikkeld.

En wanneer je in de denkwijze van de dualistische strijd zit, kun je natuurlijk niet ascenderen. En dus werden deze wezens, toen de sfeer ascendeerde, achtergelaten, doken in de pas gevormde sfeer en probeerden van daar weer aan het proces van ascensie te beginnen. Het was niet zo, zoals het Boek Openbaring zegt, dat een derde van de sterren uit de hemel viel; het was inderdaad een veel kleiner aantal. Maar Lucifer en de oorspronkelijke gevallen engelen verbleven in een-derde van de sterren in een bepaald systeem.

Het verschil tussen astrale krachten en geascendeerde meesters
Wat je tegenwoordig op planeet aarde ziet, is natuurlijk een voortzetting van dit proces, omdat een groot aantal krachten probeert deze astrale projecties op de geest van alle menselijke wezens te richten met de bedoeling hen in die dualistische strijd te houden die voorkomt dat zij in de spiraal van ascensie komen. Deze krachten bestaan, niet in het fysieke rijk, maar in het emotionele, het mentale en zelfs op het laagste niveau van het etherische rijk. Dit zijn geestwezens, duistere geesten zouden we kunnen zeggen, maar veel van hen zijn natuurlijk in staat om zich te vermommen en als welwillende geesten te verschijnen of zelfs geesten met een bepaalde hoeveelheid licht en kracht. Want ze hebben geleerd om jouw eigen licht naar jou te reflecteren, zodat jij denkt dat het hun licht is. Maar deze wezens werken niet alleen vanuit de rijken die boven het materiële rijk liggen, want er zijn natuurlijk veel mensen op aarde die – zonder dat ze het weten en in een paar gevallen met hun medeweten – het werktuig voor deze astrale krachten, deze sinistere krachten zo je wilt, zijn geworden.

Wat is dan het wezenlijke verschil tussen deze astrale krachten en de wezens in het geascendeerde rijk? Wel, ik heb er al uitgebreid over gesproken toen ik zei dat als jij in de spiraal van ascensie komt, jij elk verlangen overwint om jezelf te verheffen in vergelijking tot anderen, maar slechts het Al probeert te verheffen. Maar hoe kun je op dat punt komen? Door je bedoelingen, je motieven, je wezen, je chakra’s, je aura, je innerlijke heiligdom van alle lagere energie te zuiveren.

Er bestaat een wezenlijk onderscheid dat serieuze spirituele studenten die willen ascenderen, moeten weten. Dat is natuurlijk het vermogen om het verschil aan te voelen tussen de vibraties die boven een bepaald niveau liggen en die beneden een bepaald niveau vibreren. De vibraties die boven een bepaald niveau liggen, kunnen niet gemakkelijk met de woorden die jullie op dit moment op aarde gebruiken, worden beschreven, want bijna elk woord dat je gebruikt, kan op diverse manieren geïnterpreteerd en verkeerd geïnterpreteerd worden door diverse mensen. Gezien de beperkingen van woorden hebben we het woord ‘onvoorwaardelijk’ of het woord ‘oneindig’ gebruikt om deze vibraties te beschrijven. Maar het is een vibratie die probeert het leven te accelereren en te verheffen en die niet probeert om het leven naar beneden te halen of in te perken.

Laten we daarom de vibratie die de meeste mensen ‘liefde’ noemen, nemen en beseffen dat wij, in het geascendeerde rijk, een vorm van liefde ervaren en tot uitdrukking brengen die alles overstijgt wat de meeste menselijke wezens liefde noemen. Het is een vorm van liefde die totaal geen beperkingen kent, geen voorwaarden heeft en die enkel het leven probeert te verheffen. Dit betekent niet dat deze liefde altijd zacht en teder is en het altijd eens is met mensen en probeert hen goed te laten voelen. Onvoorwaardelijke liefde is de liefde die geen voorwaarden accepteert om te mogen stromen. Ze wil stromen, ze wil tot uitdrukking gebracht worden, en wanneer ze iemand ontmoet die voorwaarden stelt aan die stroom, zal ze die voorwaarden aanvechten op een manier die het meest geschikt is om de persoon bewust te maken van die voorwaarden.

Nu, wat gebeurt er wanneer liefde verlaagd wordt tot onder de kritieke drempel en dan de soort energie wordt die de meeste mensen liefde noemen, maar voorwaardelijke liefde is, een bezitterige liefde, die anderen probeert in haar macht te krijgen om jou goed te laten voelen. Veel van jullie hebben deze vorm van liefde van ouders, echtgenoten en veel andere mensen ervaren. Die mensen houden alleen maar van jou als jij voldoet aan hun voorwaarden, zodat zij zich veilig kunnen voelen, of op hun gemak, of het gevoel krijgen dat zij niet hoeven te veranderen – of dat jij niet wilt veranderen en daardoor de boel in de hobbel gooit. Dit is duidelijk geen vorm van hogere liefde. Het is bezitterige liefde, bazige liefde, die probeert zich met jouw vrije wil te bemoeien en je zover te krijgen dat jij keuzes maakt waardoor de ander zich op zijn gemak voelt, of dat zij de baas zijn, of superieur of wat hun behoefte ook maar is.

En dus is dit geen liefde die je probeert te verheffen en accelereren; ze probeert je in een bepaalde matrix, een bepaalde beperking, een bepaald mentaal kader te houden. Daarom zouden we het astrale (paranormale) liefde kunnen noemen, hoewel het pas echt astraal wordt wanneer zij op iemands geest geprojecteerd wordt met de opzettelijke en agressieve bedoeling om hun vrije wil te beheersen. Dus we zouden kunnen zeggen dat er zelfs een vorm van menselijke liefde is die, hoewel egoïstisch en zelfzuchtig, geen agressieve liefde is die in een astrale projectie tot uitdrukking wordt gebracht.

Dus, opnieuw, er zit verschil tussen lagere energie en energie die gericht wordt op de geest van andere mensen met de specifieke bedoeling om hun keuzes uit vrije wil te beïnvloeden. Nu, als je terugdenkt aan je leven en je eigen pad, zie je waarschijnlijk wel dat jij een aantal mensen bent tegengekomen die agressieve bedoelingen hadden. En hoewel zij niet in staat of zelfs bereid waren jou met fysieke kracht te dwingen, waren die zowel in staat als bereid om te proberen jou met paranormale middelen daartoe te dwingen, door je rot te laten voelen als jij niet aan hun verwachtingen voldeed, door jou verplicht te laten voelen, of door jou bang te laten voelen – of zelfs door je bij ruzies te betrekken, zodat zij jouw energie konden stelen.

Mijn geliefde, ben je wel eens iemand tegen gekomen die probeerde ruzie met jou te maken en toen de ruzie een poosje aan de gang was, de ander plotseling – hoewel er geen oplossing in de buitenwereld werd gevonden – stopte met ruziemaken en daarna plotseling aardig en verzoenend deed? Vanwaar die plotselinge omslag denk je? Omdat hij erin geslaagd was astrale projecties op jouw geest te richten, op jouw mentale en emotionele lichaam en je zo geïrriteerd te maken dat jij energie losliet die de ander – of de demonen, geëxcarneerde zielen en entiteiten die die persoon in hun macht hadden – absorbeerden. En wanneer hij of die entiteiten genoeg licht hadden om gevuld te zijn, was het niet meer nodig om met de ruzie door te gaan en dus hield de ruzie op – tot ze de volgende keer, natuurlijk, weer honger kregen en dan opnieuw probeerden jou daarin te betrekken.

Kun je begrijpen dat je zelfs in de maatschappij een bijna oneindige hoeveelheid astrale projecties tegenkomt? Denk eens aan hoe je van de wieg tot het graf gebombardeerd wordt met advertenties die je zover willen krijgen dat je bepaalde producten koopt. Of je bombarderen met politieke ideeën en ideologieën die proberen jou te laten stemmen op bepaalde partijen of bepaalde mensen. Dit zijn allemaal, als het een agressieve bedoeling heeft, astrale (paranormale projecties. Alles wat op een agressieve manier jouw denken en wezen, jouw innerlijke heiligdom probeert binnen te dringen en je vrije wil te beïnvloeden, is een paranormale projectie. Uiteindelijk komt dit bij de astrale krachten vandaan, maar het komt vaak van andere mensen, mensen die zich er niet van bewust zijn wat ze aan het doen zijn – en daarom misschien denken dat zij de beste bedoelingen hebben. Maar geen kennis van de wet is geen excuus, zoals ze zeggen.

Hoe jij je bevrijdt van astrale projecties
Degenen die de open deur zijn voor deze astrale projecties, worden inderdaad verantwoordelijk gesteld voor wat ze duistere krachten door hen heen laten doen – zoals jij, natuurlijk, verantwoordelijk bent voor de astrale projecties die jij op anderen hebt gericht. En als jij eerlijk naar jouw leven kijkt, zie je misschien ook dat jij wel de neiging had om – op subtiele en ‘aardige’ manieren – andere mensen te dwingen aan jouw verwachtingen te voldoen. Maar ik ben hier niet om je te beschuldigen, ik ben niet hier om je iets kwalijk te nemen, ik ben hier niet om angst te creëren.

Ik ben alleen maar hier om je bewust te maken van de bereidheid om dit fenomeen astrale projecties te erkennen en te beslissen dat jij bereid bent dat te ontstijgen, zodat je stopt astrale projecties op anderen te richten. En omdat jij dat anderen niet meer aandoet, word jij onkwetsbaar voor wat zij jou aandoen. Want het spreekt vanzelf dat alle overtuigingen of energie jij in jouw eigen wezen hebt – die onder de drempel van het astrale liggen – jou kwetsbaar maken voor de astrale projecties van andere mensen of duistere krachten.

Enkel wanneer de prins van deze wereld astrale energie of een overtuiging bij jou vindt, kan hij jou beïnvloeden door astrale overtuigingen of energie op jou te richten. Dit is een waarheid die, naar ik vertrouw, bijna iedereen die openstaat voor deze lering kan zien en erkennen. En dus is het absoluut noodzakelijk dat jij in de spiegel kijkt, naar de balk in je eigen oog zoekt en ziet hoe jij misschien paranormale vermogens hebt gebruikt om iets op de geest van andere mensen te projecteren. Wanneer je dit eerlijk doet, hoef jij je niet schuldig te voelen, want heb ik niet gezegd dat deze gevallen denkwijze diep in de wereld is geïnjecteerd en dat deze krachten al heel lang op de wereld aanwezig zijn?

Je hoeft je dus niet schuldig te voelen over het feit dat je lichaam smerig wordt en na een poosje begint te stinken. Je neemt gewoon een douche en accelereert jouw fysieke lichaam naar zuiverheid. En dus is het ook niet nodig om je schuldig te voelen wanneer je beseft dat, jouw innerlijke heiligdom vuil is geworden, nadat je bepaalde tijd in de dichtheid van de astrale projecties van de aarde hebt geleefd. Voel je niet schuldig, wees niet bang, maar voel dat je bereid bent om jouw wezen naar zuiverheid te accelereren door een kosmische douche te nemen door hogere energie op te roepen die jouw wezen zuivert van deze astrale energie en projecties.

En met dit doel kom ik jullie de nieuwste invocatie brengen, speciaal ontworpen om jullie te helpen je van astrale projecties te bevrijden. Er zijn natuurlijk bijna een oneindig aantal van die projecties en we konden ze niet allemaal in één invocatie bijeenbrengen. Maar er zit genoeg in deze invocatie om je in de geaccelereerde spiraal te plaatsen die jou op den duur uit de greep van deze krachten bevrijdt, vooral wanneer je die combineert met onze andere rozenkransen en invocaties, zoals die om het hart te zuiveren, jezelf lief te hebben en vele andere.

De gevallen engelen geloven dat er een fout in Gods ontwerp is geslopen
Mijn geliefden, laat me jullie nog een sleutel geven om de astrale krachten te begrijpen en waarom ze zo nadelig zijn voor de spiraal van ascensie. Ik heb al gezegd dat er geen fout in Gods plan zat. Maar nadat de oorspronkelijke wezens vielen, zijn ze, nu al heel lang, het beeld blijven projecteren dat er een soort fout in Gods plan zit, dat er iets is misgegaan, dat er een of ander kosmisch ongeluk is gebeurd. Zelfs in de joodse kabbala zie je het concept dat er op een bepaald moment bij de afdaling van licht, een kosmisch ongeluk is gebeurd dat de voertuigen vernietigde en dat de brokstukken verloren gingen in het lagere rijk. Dus zelfs de kabbala laat het lijken alsof er een fout in Gods ontwerp moet zijn geslopen, want hoe had dit ongeluk anders kunnen gebeuren?

Dit is daarom het wezen van astrale projecties. Een astrale projectie wordt gebaseerd op een heel simpele dynamiek: er is iets misgegaan en dat moet gecorrigeerd worden. Jij hebt iets fout gedaan en jij moet het herstellen.

Maar begrijp je het subtiele mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt? Als jij kunt vaststellen wat er zogenaamd is misgegaan, dan zullen degenen die deze definitie accepteren, hun keuzes laten bepalen door die voorwaarde. Als jij denkt dat er echt een boze en oordelende God in de lucht is – die je voor eeuwig naar de hel zal sturen als jij niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, bepaald door een externe religie op aarde – nu dan veroordeel jij jezelf ertoe om jouw vrije wil te gebruiken voor een poging om aan die voorwaarden te voldoen, zodat die boze en oordelende God in de lucht jou in zijn koninkrijk zal toelaten – die zogenaamd veel heerlijker is dan de vurige hel die het enige alternatief is.

Maar wat is er zo heerlijk aan om eeuwig in het gezelschap van een boze en oordelende God te verkeren? Is dat echt de toekomst waar jij naar uitkijkt als de hoogste uitdrukkingsvorm van jouw potentieel als van zichzelf bewust wezen? Want ik kan wel zeggen dat het niet mijn ideaal is om de eeuwigheid het liefst zo door te brengen, want ik breng die liever door door één te zijn met de liefdevolle Schepper die boven alle situaties verheven is die in een niet geascendeerde sfeer kunnen worden vastgesteld, die door de geest van de antichrist kunnen worden bepaald.

Ik ben hier niet om te zeggen dat je alles kunt doen wat je wilt en dat er geen consequenties aan vastzitten. Je bent natuurlijk verantwoordelijk voor wat jij doet met je vrije wil en Gods energie. Maar Gods wet, Gods ontwerp, was vanaf het begin perfect en is dat nog steeds. Het feit dat een aantal wezens zich hebben afgescheiden en tot de dualiteit vervielen, is geen fout in Gods ontwerp. In Gods ontwerp is er al rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren en God heeft een perfect functionerend mechanisme ontworpen dat elk van zichzelf bewust wezen terugzendt wat hij uitzendt. En daarom zal op den duur de grote meerderheid van de van zichzelf bewuste wezens tot de slotsom komen dat ze genoeg hebben van hun halsstarrigheid of met hun hoofd tegen de betonmuur van de kosmische spiegel lopen en dat ZIJ daarom bereid zijn te veranderen – in plaats van te projecteren dat de veranderingen buiten hen moeten plaatsvinden.

Kunnen jullie begrijpen dat de oorspronkelijke gevallen wezens niet bereid waren om te veranderen en sindsdien geprobeerd hebben alle andere wezens te laten denken dat ‘de fout niet bij mij kan liggen; het moet ergens anders aan liggen, andere mensen, de duistere krachten, of zelfs Gods ontwerp voor het universum. Ik kan het niet mis hebben, het is niet mogelijk dat ik moet veranderen. Dus moeten die andere mensen wel veranderen, zij zijn het probleem, zij vormen de bedreiging!’ En dan krijg je het klassieke mechanisme, door Jezus beschreven toen hij zei dat je moest ophouden naar de splinter in het oog van de ander te zoeken en in plaats daarvan naar de balk in je eigen oog te kijken.

Zie je dat de kosmische spiegel, door jou terug te zenden wat jij projecteert, perfect in staat is jou ruim de gelegenheid te geven om op den duur op het punt te komen waarop jij bereid bent naar de balk in je eigen oog te kijken in plaats van iets te projecteren en daarom juist terug te krijgen – en maar weer en maar weer en maar weer en maar weer – wat jij projecteert? Er zit geen fout in Gods ontwerp. Jij hoeft die fout niet te herstellen door astrale projecties op andere mensen te projecteren om ze te laten voldoen aan een maatstaf die jij hebt geaccepteerd.

De manier om met de huidige onvolmaakte omstandigheden op aarde om te gaan, is ophouden naar de splinter in het oog van je broeders te kijken, stoppen met iets op de geest van andere mensen te projecteren, maar in plaats daarvan naar de balk in jouw eigen oog te kijken en die balk te transcenderen. En terwijl jij die balk blijft transcenderen, kom je steeds dichter bij de spiraal van ascensie. En dan zul je van de aarde opgetild worden, je zult alle mensen naar je toe trekken, zoals Jezus zelf heeft gedaan, zoals elke andere geascendeerde meester heeft gedaan. En dan doe je mee om de spiraal van ascensie voor de aarde te vormen die het mensen steeds gemakkelijker zal maken om de illusie van gescheidenheid en dualiteit te transcenderen. Dit is jouw bijdrage, die is jouw bijdrage om het huidige probleem op aarde te herstellen, bij wijze van spreken. Omdat dit probleem niet het resultaat is van een fout in Gods ontwerp; het is het resultaat van keuzes die zijn gemaakt door een aantal wezens dat niet bereid is verantwoording voor zichzelf te nemen en daardoor hebben zij geprojecteerd dat andere mensen of God in gebreke blijven.

Op astraal (paranormaal) niveau geweldloos worden
Je moet, als je bereid bent de spiraal van ascensie in te gaan, astraal (paranormaal) geweldloos worden. Je moet onschuldig als een kind worden, één van de zachtmoedigen worden. Je moet perfect gemaakt worden door liefde, zodat jij je niet bedreigd voelt door wat andere mensen doen – en daarom voel jij je niet geroepen om te proberen hen tot iets te dwingen, hetzij met fysieke middelen, hetzij met paranormale middelen. Dit is de sleutel tot JOUW ascensie, en het is de sleutel tot ascensie van planeet aarde en de gehele sfeer waarin jij leeft en beweegt en jouw wezen zich in bevindt.

Er is nog nooit iemand uit de wereld van vorm uit deze of een eerdere sfeer geascendeerd door te proberen andere mensen te veranderen. Je kunt alleen maar ascenderen door je te concentreren op het veranderen van jezelf en daardoor een voorbeeld te worden dat anderen kunnen opvolgen als ze daarvoor kiezen. Maar jij maakt je niet druk over wat zij kiezen; jij bent alleen maar bezig met jezelf accelereren naar de zuiverheid van de Spiraal van ascensie.

En wanneer je die wens verliest, die behoefte, om anderen te veranderen, het gevoel dat jij door anderen bedreigd wordt, zodat jij denkt dat jij hen tot iets moet dwingen – dan zul jij jouw eigen wezen van astrale beelden, intenties en energie zuiveren. En dan word jij ondoordringbaar voor astrale projecties; je zult transparant zijn voor astrale projecties, zodat ze rechtstreeks door jou heen gaan en geen tegenstand ontmoeten, geen weerstand die turbulentie en frictie in jouw wezen kunnen vormen.

Hoe komt het dat je geïrriteerd raakt wanneer je astrale projecties van andere mensen voelt? Dat komt omdat er iets in jou zit wat je nog niet hebt opgemerkt of opgegeven. En als jij daarvan bevrijd wilt zijn, moet jij je op jezelf concentreren in plaats van op anderen. Daarom hebben we die laatste invocatie ontworpen om een tweeledig doel te bereiken. Het ene is om jou je astrale projecties kwijt te schelden, zodat je inderdaad een poosje beschermd en verzegeld bent. Maar ook om je te helpen gebruik te maken van die kwijtschelding door jouw eigen wezen van de astrale energie, overtuigingen en intenties te bevrijden, zodat je op den duur transparant wordt en geen bescherming meer nodig hebt – want er is geen kwetsbaarheid meer die je moet beschermen.

Ik ben jullie onvoorwaardelijke moeder die alleen maar wil dat jij wordt opgetild door jouw eigen keuzes uit vrije wil. Maar ik heb ook de wens en het recht om jullie een lering en hulpmiddel te geven dat je uit jouw vroegere bewustzijnsstaat accelereert – als je bereid bent om te accelereren. En dus eindig ik deze uitgave door te zeggen: Accelereer naar zuiverheid, accelereer naar zuiverheid, accelereer naar zuiverheid, – de zuiverheid van de Moeder die IK BEN!