Jouw Uitdaging om het Enigma van Vrije Wil op te lossen

Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 31 december 2021

IK BEN de geascendeerde meester Gautama Boeddha. Het was heel fijn om naar jullie, onze directe studenten, te kijken in het afgelopen jaar. Veel van jullie hebben gebruik gemaakt van onze leringen en enorme vorderingen gemaakt op je spirituele pad. Men beschouwt mij niet als iemand die anderen als eerste prijst, maar desondanks wil ik die vooruitgang bevestigen, want die is aanzienlijk geweest voor veel van jullie die gebruik maken van deze leringen.

Wanneer ik spirituele vooruitgang zeg, dan bedoel ik natuurlijk het oplossen van psychologische problemen, de psychologische problemen die jullie aan de aarde gehecht houden, want daar gaat het om bij spirituele vooruitgang. We hebben al vaker besproken dat we voor een dilemma staan wanneer we met mensen op aarde werken. Jezus heeft gezegd dat we op verkopers van tweedehandsauto’s lijken, die een lokkertje gebruiken. We moeten jullie een lering geven die jullie aanspreekt om jullie binnen te krijgen en dan hopen dat jullie je kunnen aanpassen en begrijpen waar het spirituele pad over gaat.

Wanneer je naar de planeet als geheel kijkt, dan is er een aanzienlijk aantal mensen dat zichzelf spiritueel noemt, maar die nog steeds op het uiterlijke, wereldlijke pad zijn. Zij denken dat ze als ze een spirituele techniek gebruiken, een spirituele lering bestuderen en hem verstandelijk inprenten, een bepaalde goeroe volgen, op een bepaalde dag automatisch hun doel, wat dat ook mag zijn, zullen bereiken. Zoals we al heel vaak hebben uitgelegd, is dat natuurlijk niet het geval. Het is een illusie die de gevallen wezens, de valse leraren die de mensen op aarde willen vasthouden, bevorderen.

Hoe kan het dat een kracht, of dat nu een menselijk of niet menselijk wezen is, macht over jou heeft? Behalve een dictator die fysiek de macht over je heeft, kan dat alleen maar psychologische macht zijn. Wat stelt iemand in staat om psychologische macht over jouw psyche te hebben? Dat er iets in jouw psyche zit wat ze kunnen gebruiken om jou in de macht te krijgen. De prins van deze wereld vindt iets om over jou mee te regeren. Hij kan je laten doen wat hij wil. Hij kan je laten reageren, net zoals de demonen van Mara probeerden een reactie aan mij te ontlokken, toen ik eraan toe was om naar het Nirvana te gaan.

Waarom ben jij niet klaar om naar het Nirvana te gaan? Omdat de demonen van Mara een reactie van jou krijgen die ze kunnen gebruiken om je te betrekken bij het spel, zoals ik vorig jaar heb gezegd. Wat zorgt ervoor dat jij je concentreert op het spel dat op aarde wordt opgevoerd? Een gehechtheid; veel van jullie hebben misschien al vele jaren het woord gehechtheid horen vallen. Maar heb je echt begrepen wat het is?

Wat is een gehechtheid? Neem nu eens de situatie in het Nieuwe Testament: Een jongeman komt bij Jezus en zegt: “Meester, ik wil jou echt volgen, maar laat me alsjeblieft eerst mijn vader begraven.” Jezus zegt tegen hem: “Laat de doden de doden begraven.” De situatie was zo dat Jezus bij zijn toekomstige discipelen kwam die hun netten aan het repareren waren en tegen hen zei: “Laat je netten liggen en volg mij.” De jongeman die zijn vader wilde begraven, was gehecht aan een bepaald gebruik. Als de andere discipelen niet hun netten ogenblikkelijk hadden achtergelaten, dan zou dat komen omdat zij ergens aan gehecht waren.

Met andere woorden, wat probeert een spirituele leraar altijd te bereiken? Jou te helpen om van het bewustzijnsniveau waarop je nu bent naar het volgende niveau te komen. Daarom zegt de leraar altijd: “Ga met mee naar het volgende niveau.” Als jij ergens aan gehecht bent, dan zul je zeggen: “O, ik zal je volgen meester, maar ik moet eerst nog dit of dat doen.” Je kunt niet de meester volgen als je zegt: “Ik kan de meester later ook wel volgen.” Natuurlijk kan dat, we zeggen niet dat het alles of niets, nu of nooit, is.

Denk je er aan de andere kant wel eens over na of je een Goddelijk plan hebt? Denk je er wel eens over na dat je een hogere visie had toen je naar jouw toekomstige incarnatie, deze incarnatie, keek? Je stelde een doel en je kon begrijpen dat jij om het doel te bereiken dat je in je Goddelijke plan had gezet, een proces moest doorlopen waarin je van het bewustzijnsniveau dat je had toen je incarneerde, op het niveau moest komen waarop jij het doel kon bereiken dat je in je Goddelijke plan had gezet.

Je stelde ook een tijdlijn vast, dat je in het ideale geval het doel zou bereiken voordat je dit leven verliet, of op een specifieke tijd, in een specifieke eeuw. Daarom was er niet veel tijd om te treuzelen of van koers te veranderen, om doodlopende wegen in te slaan. Je had een bepaald schema dat je zelf had gemaakt. Wanneer de meester bij jou komt, komt hij niet omdat hij je ergens toe wil dwingen. Hij komt omdat jij in je Goddelijke plan had gezet dat hij moest komen om jou eraan herinneren dat het tijd is om verder te gaan. Als jij dan zegt: “O meester, laat me nog een poosje met rust, ik heb het druk hier”, dan laat je niet de meester in de steek; het is jouw Goddelijke plan en daarom kunnen jullie er allemaal profijt van hebben als jullie dit onthouden: Wat heb je in je Goddelijke plan gezet? Wat wilde je in dit leven bereiken?

Dan kun jij tegen jezelf zeggen: “Ik zie dat ik de laatste jaren gehecht ben geraakt aan bepaalde standpunten, bepaalde problemen die buitengewoon veel aandacht van me hebben opgeëist en die een bepaalde hoeveelheid mentale en emotionele energie van mij hebben genomen, omdat ik over die dingen heb nagedacht, ze steeds weer opnieuw heb bekeken, bepaalde scenario’s in mijn gedachten heb doorgenomen en heb geprobeerd andere mensen ervan te overtuigen dat ik gelijk heb. Ik heb sterke gevoelens over die dingen.” En als je dit bij jezelf ziet, kun je dan ook zeggen: “Helpt dit of hindert dit mijn Goddelijke plan? Kom ik zo dichter bij mijn doel of houdt dit me vast op een bepaald bewustzijnsniveau? Is het dan misschien iets waar ik aan gehecht ben geraakt?”

Dan krijg je misschien een betere fundering om te beslissen: “Het wordt tijd om dat los te laten. Hoe belangrijk is dit eigenlijk vergeleken met mijn Goddelijke plan, wat het ook is? Hoe belangrijk is het? Zal ik tegen Jezus zeggen: “Wat kan het mij schelen. Ik volg jou.”

Zul je tegen de leraar zeggen: “Ik zal jou volgen. Ik zal mijn netten achterlaten. Ik zal de doden de doden laten begraven. Ik laat de doden met elkaar discussiëren, over een bepaald onderwerp debatteren. Ik zal het gewoon loslaten en verder gaan.”

Dit is het verschil tussen de mensen die maximaal gebruik kunnen maken van een spirituele leraar en de mensen die dat niet kunnen. Het is het verschil tussen de mensen die de doelen in hun Goddelijke plan bereiken en de mensen die dat niet lukt.

Als je deze dispensatie, die we via deze boodschapper hebben gegeven, vergelijkt met vorige, de Summit Lighthouse, dan zou je zien dat veel mensen bij de Summit Lighthouse veel duidelijker het gevoel hadden dat het pad over discipline ging, dat het ging over het volgen van de leraar, de goeroe, een bepaalde richting opgaan. Die waren veel doelgerichter.

In deze dispensatie hebben we jullie niet onder druk gezet. Wij hebben het aan jullie overgelaten hoe je de lering wilt implementeren, welk tempo je wilt bepalen voor je groei. Dat wil echter niet zeggen dat de ene benadering beter is dan de andere. Ze zijn gewoon anders, want als je naar de Summit Lighthouse kijkt, dan zou je zien dat heel veel mensen een duidelijk doel hadden; zij waren zeer gedisciplineerd; ze waren vastbesloten om een bepaald aantal uren per dag decreten op te zeggen, te slagen voor hun test, en dergelijke. Zij maakten echter niet veel vooruitgang omdat zij nog ergens aan gehecht waren. Ze waren eraan gehecht om iets op een bepaalde manier te doen; ze hadden ook sterke meningen, inclusief sterke meningen over hun eigen gewichtigheid als spirituele studenten; als degenen die de Gouden Eeuw voor Saint Germain zouden brengen, of de wereld redden voor Saint Germain, zoals zij het zagen.

Het maakt niet uit hoe wij als meesters het benaderen, er is geen garantie dat de student een respons heeft. De student moet die respons geven. Je ziet bijvoorbeeld dat de boodschapper zich niet als goeroe heeft gepresenteerd, hij heeft geen groep volgelingen om zich heen verzameld en tegen hen zegt: “Je moet dit doen; je moet dat doen.” Maar hij heeft jullie een voorbeeld gegeven. Hij was altijd heel doelgericht. Toen hij het spirituele pad vond, toen hij de leringen vond, heeft hij ze toegepast. Hij kwam heel lang geleden op het punt dat hij besloot om direct aan zijn eigen psychologische problemen te werken. Hij was heel gedisciplineerd, heel erg bereid om aan zijn psyche te werken, leringen te bestuderen en boeken te lezen. Hij was heel erg bereid om de leringen op te nemen die wij door hem hebben gegeven. Hij heeft niet geredeneerd: “O, de reden dat de meesters die leringen door mij geven, is omdat ik die initiaties al heb gedaan.” Zo heeft hij niet willen redeneren. Hij heeft de leringen bekeken, in de spiegel gekeken en gezegd: “Wat hiervan is op mij van toepassing?”

Natuurlijk heeft iedereen datzelfde potentieel, we proberen hem niet te verheffen, we proberen te zeggen: “Wat de één kan, kan de ander ook.” Hoe vast ben jij besloten om de doelen te halen die je in dit leven in je Goddelijke plan hebt staan? Waar zit je volgens jou? Ben je bereid om dat aan jezelf te vragen, of aan een van ons, of aan een van de Chohans? Ben je bereid om op 2 januari weer met de wake te beginnen en het aan Lord Lanto of de andere Chohans te vragen: “Toon me waar ik ben op het pad; loop ik achter op mijn Goddelijke plan of loop ik in de pas? Toon me wat er dan aan ontbreekt, welke gehechtheid me tegenhoudt.” Deze wake is een geweldige kans voor jullie als gemeenschap, die kan jullie, degenen die zichzelf daarop toeleggen, geweldige groei opleveren.

Deze boodschapper heeft, zoals ik heb gezegd, de leringen willen toepassen, naar zijn eigen psychologische problemen willen kijken, niet alleen het kosmische geboortetrauma dat hij opliep toen hij op aarde kwam, maar ook iets anders waar we eigenlijk nog niet zoveel over hebben gesproken, namelijk dat hij niet naar de aarde kwam zonder psychologische problemen. Hij was nog niet aan zijn ascensie toe. Hij kwam met een bepaalde houding, een bepaalde denkwijze, en hij heeft willen inzien dat die denkwijze ervoor heeft gezorgd dat hij hier was om de aarde te verheffen, om andere mensen te bevrijden.

In werkelijkheid kwam hij hier om zich te bevrijden van de denkwijze die hem op een natuurlijke planeet tegenhield. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ieder die avatar is; iedereen die als avatar op aarde komt. Waarom zijn we naar de aarde toegekomen? Niet omdat je slecht of kwaadaardig, of egoïstisch, of egocentrisch was, zoals je misschien kunt denken en dat we het daarom verdiend hebben om naar zo’n planeet te gaan. Nee! We kwamen in werkelijkheid hier om de aarde te verheffen door een hoger bewustzijn te krijgen dan de meeste mensen op aarde, waardoor wij het collectieve bewustzijn zouden optrekken. Maar we zijn hier niet speciaal gekomen om andere mensen te veranderen en specifieke dingen op aarde te bereiken.

Met andere woorden, toen ik als avatar naar de aarde kwam, deed ik dat niet om het boeddhisme te vestigen. Toen Jezus naar de aarde kwam, deed hij dat niet specifiek om de belichaamde Christus te zijn en een belangrijke wereldreligie te vestigen. In tegenstelling tot wat onze volgelingen over ons wil geloven, namelijk dat wij heel bijzonder waren, zijn we niet speciaal vergeleken met alle andere avatars die naar de aarde waren gekomen. Wij bezaten het potentieel dat iedereen had, maar dat kon zich alleen ontwikkelen toen wij een respons hadden op het feit dat wij op aarde waren, toen we onze eerste reactie overwonnen, ons geboortetrauma, en reactie op deze planeet, en de psychologische problemen die ons naar de aarde hadden gevoerd.

Wat is het volgende niveau van de leer die wij willen geven in onze progressieve openbaringen over avatars? Nu dat is, dat je als avatar op een natuurlijke planeet begint, en dat houdt in dat daar geen gevallen wezens zijn, er is geen groot deel van de bevolking de dualiteit en de gescheidenheid ingegaan, de mogelijkheid om de gescheidenheid in te gaan bestond wel, net zoals op aarde voor het een onnatuurlijke planeet werd, maar dat is geen garantie.

Je begint, zoals we hebben gezegd op een natuurlijke planeet ongeveer op dezelfde manier als op aarde; je begint met een identiteit die in één punt is samengebald. En je begint op een natuurlijke planeet, wat niet hetzelfde is als de aarde, maar op een natuurlijke planeet begin je op het laagste bewustzijnsniveau dat er op die planeet is, want alleen op een onnatuurlijke planeet begin je op het achtenveertigste niveau en er zitten nog niveaus onder waarop je begint. Op een natuurlijke planeet begin je op het bewustzijnsniveau waarvoor de planeet is ontworpen. Geleidelijk aan klim jij naar het hoogste niveau dat er momenteel op die planeet is.

Het is op een natuurlijke planeet natuurlijk wel zo dat er levensstromen zijn die sneller door dit proces heengaan dan anderen. Sommigen doen meer hun best, maken gebruik van alle leraren die er op een natuurlijke planeet zijn en dat betekent dat ze dan op het hoogste bewustzijnsniveau komen dat er op hun natuurlijke planeet bestaat.

De vraag is wat ze daarna doen. Het heeft geen zin om op die planeet te blijven, in ieder geval niet langer dan een bepaalde tijd. Je kunt dan een tijd als leider dienen, maar er komt een moment waarop je naar iets anders verlangt. Je weet dat je een volgende stap moet doen. Voor avatars die op dat niveau komen, zijn er twee mogelijkheden. Er zijn ook ander natuurlijke planeten die hogere bewustzijnsniveaus hebben dan het niveau waarop jij bent begonnen. Je kunt naar een van die planeten verhuizen. De andere optie is dat je naar een onnatuurlijke planeet gaat.

Waarom zou jij als wezen dat het allerhoogste bewustzijnsniveau dat mogelijk is op een natuurlijke planeet heeft bereikt, er ooit voor kiezen om naar een onnatuurlijke planeet te gaan? Dat hangt heel erg af van je bewustzijnsniveau. Ik vertel je nu dat er op een bepaalde planeet – jullie zijn niet allemaal van dezelfde planeet gekomen – een hoogste niveau bestaat, maar dat dit nog niet betekent dat jij aan je ascensie toe bent. Het is niet zo dat je het proces doorloopt dat mogelijk is op een bepaalde natuurlijke planeet en dan automatisch klaar bent om te ascenderen en geascendeerde meester te worden.

De reden is dat je om geascendeerde meester te worden, totaal het enigma van de vrije wil moet hebben opgelost. Je moet de vrije wil echt internaliseren – weten wat die inhoudt. En je moet oplossen waarom het een geniale ingeving was van de Schepper om alle wezen die zich van zichzelf bewust zijn, vrije wil te geven. Eerlijk gezegd, werd het concept niet door onze Schepper uitgevonden, maar bestaat het ook in veel andere scheppingen. Niet in alle scheppingen echter, en er zijn Scheppers die hebben geëxperimenteerd met de niet helemaal vrije wil, maar die hebben allemaal een bepaalde les geleerd, namelijk dat het niet werkt als je vrije wil beperkt. De enige manier om een duurzame schepping, een wereld van vorm, te creëren is totale vrije wil te geven.

Om te kunnen ascenderen uit een niet geascendeerde sfeer, moet je dit enigma oplossen. Sommigen zullen zeggen: “Ik zal proberen om dat op een hogere planeet te doen.” Maar er waren ook anderen die eerlijk gezegd de moed hadden om te zeggen: “Ik denk niet dat ik dit begrijp, ik begrijp de vrije wil niet helemaal. Ik begrijp niet waarom de Schepper iedereen vrije wil heeft gegeven.” Enkelen van jullie kijken dan naar onnatuurlijke planeten en zeggen: “Wanneer ik naar een onnatuurlijke planeet kijk, dan begrijp ik niet goed waarom onze Schepper mensen vrije wil heeft gegeven. Maar ik wil het snappen. Ik wil dit kunnen bevatten en daarom ben ik bereid om op een onnatuurlijke planeet te incarneren. Ik wil in mijn eigen wezen ervaren wat het betekent dat er mensen in de dualiteit vastzitten en dat ik die niet kan overtuigen. Dat er gevallen wezens zijn die zo in de dualiteit vastzitten dat zij niet alleen niet overgehaald kunnen worden, maar die zullen proberen mij tot zwijgen te brengen of me zelfs bekeren tot hun gemoedsgesteldheid.”

Met andere woorden, er is een bepaalde aantal mensen/wezens op een natuurlijke planeet die zegt: “Ik wil dit echt oplossen en misschien is het wel het beste dat ik naar een onnatuurlijke planeet toega waar het beeld dat ik heb opgebouwd over het leven, de schepping en vrije wil op mijn gezellige natuurlijke planeet zal worden uitgedaagd.” Met andere woorden, dan zeg je: “Ik wil dat mijn standpunt wordt aangevallen. Ik wil naar een plek toe waar ik geen argumenten kan bedenken om ander mensen net zo te overtuigen als ik gewend ben op een natuurlijke planeet.” Wanneer je een leider bent, wanneer je een hoog bewustzijnsniveau hebt op een natuurlijke planeet, dan ben je gewend dat je een redeneringsproces kunt bedenken om mensen op lagere bewustzijnsniveaus te helpen om te begrijpen dat ‘jij gelijk hebt’ en daarom naar jou zullen luisteren, ze zullen jouw advies en aanwijzingen opvolgen.

Zo gaat het op een natuurlijke planeet waarop de mensen ervoor openstaan om iets te leren wat ze tot nu toe nog niet weten. Dat is niet het geval op een onnatuurlijke planeet, zoals jullie allemaal wel met me eens zullen zijn. Daarom zijn enkelen van ons, en ik wil daarmee niet zeggen dat wij verder gevorderd zijn, of enthousiaster, of moediger dan anderen, maar wij besloten: “Wij willen onszelf uitdagen door op een onnatuurlijke planeet te incarneren.”

Degenen die deze lering lezen, kunnen er profijt van hebben als jullie heel langzaam, heel geleidelijk aan, eens gaan nadenken over hoe jullie de kwestie vrije wil bekijken, hoe jullie daarmee omgaan. Wat voor beeld jullie daarvan hebben. Wat is bij wijze van spreken jullie standaardreactie, je buikgevoel, daarover? Wanneer je ziet wat een puinhoop de menselijke wezens op aarde ervan gemaakt hebben, wanneer je ziet dat de gevallen wezens misbruik hebben gemaakt van hun eigen vrije wil en de vrije wil van anderen, wat is dan je reactie? Dan kun je gaan kijken wat de houding, de overtuiging, is die achter die reactie, dat buikgevoel zit. Hoe denk je stiekem over vrije wil? Dan kun je naar het identiteitsniveau gaan en erover na gaan denken: “Hoe kijk ik naar mezelf als wezen met vrije wil dat met andere mensen omgaat die ook vrije wil hebben? Hoe kijk ik naar mezelf als wezen dat begonnen is om in ieder geval de dualiteit te ontstijgen, hoe ik met andere mensen omga die in de dualiteit zijn en die daardoor niet echt hun vrije wil gebruiken omdat hun vrije wil niet vrij is?”

Dit kun je dan verhelderen en daardoor kun je gaan begrijpen wat het dilemma was dat je niet had opgelost op een natuurlijke planeet wat betreft vrije wil. Je kunt dan naar de aarde gaan kijken en er goed over nadenken: “Hoe kan ik dit oplossen?” Wij hebben al veel leringen gegeven die nuttig voor jullie kunnen zijn en die jullie kunnen bekijken. In de toekomst zullen we nog meer geven, dit is natuurlijk nog maar het begin van een nieuw niveau van training.

Wat voor gevoel heb jij over vrije wil? Hoe denk jij dat vrije wil werkt en hoe het anders zou kunnen werken? Hoe zie jij jezelf als wezen met vrije wil met betrekking tot andere mensen? Hoe denk je ooit van deze planeet af te komen, dit gekkenhuis van een planeet, zoals sommigen van jullie hebben gevoeld, inclusief ikzelf in een bepaald stadium? Wat zal dit oplossen, aan welke dingen ben je gehecht, waardoor je nog steeds hier bent? Niet dat je gedwongen bent, maar omdat je hier pas weg wilt gaan wanneer je hebt gedaan wat je eigenlijk wilde doen en waarvoor je bent gekomen. Je wilt hier pas weg wanneer je het enigma hebt opgelost dat je hier heeft gebracht, waardoor jij de beslissing nam om hiernaartoe te komen.

Je zou misschien kunnen beginnen met je houding te wijzigen ten aanzien van het feit dat je op aarde bent en hebt meegemaakt wat je hebt meegemaakt, inclusief je geboortetrauma, alle frustratie omdat je zag hoe de mensen zichzelf pijn doen, dat zij niet wilden ophouden zichzelf pijn te doen. Zij willen niet weten hoe zij zichzelf pijn doen. Zij willen niet luisteren naar jou, omdat jij dat wel weet en hen zou kunnen helpen hen uit hun lijden te verlossen. Zij willen blijven lijden en jou niet alleen negeren, maar jou actief afwijzen, naar beneden halen, belachelijk maken, zelfs martelen of je doden om je tot zwijgen te brengen. Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je naar dit soort dingen?

Je kunt natuurlijk hetzelfde doen als deze boodschapper. Je kunt zeggen: “Was ik helemaal idioot toen ik ervoor koos om naar deze planeet te komen? Heb ik verdiend wat er met mij is gebeurd? Moet ik me schuldig voelen over wat ik op deze planeet heb gedaan, hoe ik heb gereageerd?” Natuurlijk kun je hier verandering in brengen door te zeggen: “Nee, ik was eigenlijk heel rationeel, heel volwassen, heel erg bereid om te groeien en daarom besloot ik hiernaartoe te gaan; die beslissing was gebaseerd op groei.” Je werd niet gedwongen. Het was niet zo dat je niet verder kon komen op een natuurlijke planeet, waardoor je op aarde moest incarneren. Je bent hier omdat je besloot dat dit je maximale groei zou opleveren.

Je kunt ook nog naar iets anders gaan kijken wat je kan helpen om te leren omgaan met het feit dat je op aarde bent en dat is het volgende: We hebben gezegd dat je, wanneer je als avatar op aarde komt, dan op het achtenveertigste bewustzijnsniveau moet beginnen om te kunnen incarneren. Als je van het honderdvierenveertigste niveau afdaalt, dan krijg je bij iedere stap die je afdaalt één illusie. Dit wordt het waarnemingsfilter dat jouw blik verduistert, jouw herinnering aan een natuurlijke planeet. Maar dat betekent niet dat je niet bepaalde dingen meeneemt hiernaartoe.

Er is geen duidelijke herinnering aan dat je op een natuurlijke planeet bent geweest, maar je hebt wel een bepaalde houding ten aanzien van het leven, een bepaald houding ten opzichte van jezelf als avatar, zelfs op het achtenveertigste bewustzijnsniveau. Naarmate jij je bewustzijnsniveau verhoogt, wordt het steeds duidelijker. Neem deze boodschapper nog eens als voorbeeld – en voor ieder van jullie kan het anders zijn – maar veel zullen wel herkennen wat ik nu zeg. Deze boodschapper had het gevoel dat hij bepaalde fouten die hij op aarde heeft gemaakt, niet had mogen maken. Hij had niet tot een bepaald niveau mogen zinken op aarde, hij had boven de puinhoop die hij op deze planeet vond, moeten blijven. Hij is altijd erg streng voor hemzelf geweest in dit leven en in vorige levens tot aan zijn allereerste incarnatie toe.

Veel van jullie zullen dit ook herkennen. Je kunt anderen heel gemakkelijk vergeven, maar jezelf niet omdat je hier bent gekomen met een bepaalde houding ten aanzien van het leven en die berustte op het leven op een natuurlijke planeet. Wat betekende dat? Dat betekende dat jij bepaalde maatstaven voor jezelf had gesteld over hoe jij je behoorde te gedragen; wat je wel of niet mocht doen. En als jij je niet aan die maatstaven houdt, dan heb je het gevoel dat je het allerergste hebt gedaan wat iemand in het hele universum kan doen.

Wat hebben wij gezegd over de gevallen wezens, wat hebben zij gedaan om alles op aarde te verpesten? Zij hebben maatstaven gesteld en geprojecteerd dat iedereen alles moet beoordelen naar die maatstaven. Het verschil is dat de maatstaven van de gevallen wezens berusten op dualistische maatstaven die in het dualiteitsbewustzijn zijn ontstaan. Als avatar op een natuurlijke planeet die het hoogste bewustzijnsniveau heeft bereikt, ben je niet in de dualiteit. Je hebt geen maatstaven gesteld die berusten op de dualiteit.

Begrijp je wel wat dat betekent? Je komt dan op een planeet waar alles is doordrenkt, vervuild met dualiteit, maar je denkt nog steeds dat er dingen in de dualiteit zijn die je niet mag doen en dat er dingen zijn die je juist wel behoort te doen. Maar je realiseert je niet, omdat dit niet mogelijk is als je geen bepaald niveau van Christusschap hebt, dat je het verschil niet weet tussen jouw eigen maatstaven en de maatstaven van de gevallen wezens.

Je denkt dat jij, als je bepaalde dingen doet die niet kloppen volgens jouw maatstaven, iets verkeerd hebt gedaan. Op een natuurlijke planeet had je een maatstaf om je gedrag te beoordelen, maar je dacht niet in termen van goed of fout, je had geen vals waardeoordeel omdat je dit alleen hebt, als je in de dualiteit zit. Maar dan kom je op een planeet die doordrenkt is met dualiteit en je begint iets goed en fout te vinden, je hebt een dualistisch waardeoordeel over jezelf. Daarom heb je het gevoel: “Maar nu heb ik dit gedaan, van hoe kan ik dan beter zijn dan de gevallen wezens, ben ik niet net zo slecht als de gevallen wezens?”

Natuurlijk zullen de gevallen wezens dit genadeloos uitbuiten. Wat is de uitweg? Je kunt niet ongedaan maken wat je hebt gedaan. Je kunt het verleden niet veranderen. Wat je wel kunt doen, is zeggen: “Oké, ik heb gedaan wat ik toen heb gedaan, ook al was het maar vijf minuten geleden, maar dat is er niet meer. Het is geen fysieke werkelijkheid meer. Ik word beïnvloed door mijn reactie hierop. Waar berust mijn reactie op: Het creëren van gescheiden zelven.”

Je kunt dus wel naar de gescheiden zelven kijken, je kunt onze hulpmiddelen gebruiken om ze op te ruimen, maar je moet iets verder gaan. Je moet in feite zeggen: “Sommige hiervan zijn geen gescheiden zelven die ik op aarde in het leven heb geroepen. Het is een houding die ik van een natuurlijke planeet heb meegenomen en die moet ik opruimen. Ik hoef hem alleen maar los te laten en te zeggen: “Het heeft helemaal geen zin om een maatstaf die ik op een natuurlijke planeet had, toe te passen wanneer ik op een onnatuurlijke planeet ben geïncarneerd. Wat doet het ertoe wat ik op deze dichte chaotische planeet heb gedaan? Wat kan het schelen of ik een fout heb gemaakt? Wat voor zin heeft het om te beoordelen of ik een fout heb gemaakt of niet? Wat ik heb gedaan, berustte op een bepaald bewustzijnsniveau met bepaalde gescheiden zelven. Als ik dat overwin, dan ben ik ervan bevrijd. Ik zou er vrij van moeten zijn als ik bereid ben om mezelf ervan te bevrijden.”

Wat ik probeer te zeggen is het volgende: Wij hebben allemaal precies hetzelfde gedaan als jullie. Wij zijn met een maatstaf gekomen; we hebben iets op aarde gedaan waarvan we het gevoel hadden dat het niet overeenkwam met onze maatstaven. We zijn in de afgrond gestort, dit zwarte gat van zelfverwijt, zelfmedelijden, afschuw, zelfhaat en boosheid op onszelf omdat wij niet perfect waren en onze reacties altijd onder controle hebben gehad.

Het lijkt wel of we de verwachting hadden dat we hetzelfde zouden zijn als op de natuurlijke planeet: kalm, onverstoorbaar en met zelfbeheersing, en we hadden de verwachting dat wij als we afdaalden naar de totale chaos die planeet aarde is, nog steeds onverstoorbaar zouden blijven, dat we altijd onze zelfbeheersing zouden bewaren.

Mijn geliefden, dat is een totaal onrealistische maatstaf. Niemand heeft die ooit kunnen handhaven. Niemand, ongeacht de bewustzijnsstaat die je hebt, is in staat geweest om daaraan te voldoen. De Boeddha niet, Jezus niet, Maitreya niet – niemand die hier was geïncarneerd, heeft dat kunnen doen. Het is niet mogelijk, omdat je naar het achtenveertigste niveau moet afdalen en dan reageer je met het achtenveertigste bewustzijnsniveau. Hoe kan het ook anders? Zo werkt het als je incarneert op een onnatuurlijke planeet.

Je reageert anders dan op een natuurlijke planeet. Je kunt niet kalm blijven en waarom zou je ook? Waarom zouden we dat moeten? Waarom moet jij je aan die maatstaven houden? Ik zeg het volgende: We hebben dit allemaal gedaan; we zijn allemaal in de afgrond gevallen die zelfverwijt is. We zijn er allemaal stap voor stap weer uitgekropen door de touwladder vast te grijpen die de geascendeerde meesters naar ons lieten zakken en er op handen en voeten uit geklauterd, één stap per keer. Wij kwamen bij de rand, maar de enige manier om uit die afgrond te komen is te zeggen: “Waar geef ik mezelf de schuld van? Waarom ben ik boos op mezelf? Waarom denk ik dat ik perfect moet zijn, dat ik nooit had mogen reageren? Waarom denk ik zo? Is het eigenlijk wel redelijk, heeft dat wel zin?”

En dan kom je op dat punt dat geen beslissing die je met je dagelijkse gedachten neemt. Je ziet het gewoon. Wat je dan ziet, is het zelf dat je op een natuurlijke planeet bezat. Hoe groei je op een natuurlijke planeet, hoe kun je daar groeien? Op een natuurlijke planeet begin je op het laagste bewustzijnsniveau van die planeet. Wat betekent dat? Dat er bepaalde illusies zijn die je nog niet hebt opgeruimd. Zelfs op een onnatuurlijke planeet bestaan illusies, want hoe zouden er anders bewustzijnsniveaus kunnen zijn? Hoe zou je moeten groeien als er geen bewustzijnsniveaus zijn? Hoe groei je dan? Wat hebben we verteld, hoe leer je iets?

Je bent medeschepper, je leert als je iets samen schept. Hoe schep je iets mede? Je vormt een mentaal beeld, je projecteert bewustzijn en energie op de materie en dan krijgt het vorm. Daarna beoordeel je het. Maar wat doe je als je iets mede schept? We hebben gezegd dat je een mentaal beeld schept, ja, maar dat is eigenlijk een zelf, je creëert een gevoel van: “Dit ben ik, dit is mijn identiteit, dit is mijn mentale lichaam, dit is mijn emotionele lichaam en dit is mijn fysieke lichaam. Dit is wie ik ben.” En dat wordt een zelf dat je op de buitenwereld projecteert.

Als je op hogere bewustzijnsniveaus komt, dan laat je één zelf sterven; je creëert een andere net zoals op aarde. Het verschil is natuurlijk dat je niet de dualiteit ingaat, maar wel zelven schept. Als je hogerop komt op een natuurlijke planeet, dan creëer je een intellectueler zelfgevoel. Net zoals we hebben gezegd over wat je doet tussen het achtenveertigste en zesennegentigste bewustzijnsniveau. Dit is gewoon het proces van groeien in bewustzijn.

Maar hoe ascendeer je dan? Je ascendeert als je die zelven loslaat. Degenen die op het bovenste niveau van hun eerste natuurlijke planeet zaten en doorgingen naar een hogere natuurlijke planeet, namen die zelven mee en dat werd hun beginpunt op de tweede planeet. Wanneer je besluit om naar een onnatuurlijke planeet te gaan, dan neem je die zelven natuurlijk ook mee en in een bepaald opzicht worden die ook het beginpunt voor je houding ten aanzien van jezelf op aarde, maar ook je houding ten aanzien van de aarde.

Wat heb je nodig om te kunnen ascenderen? Wat moesten wij, iedereen die van de aarde geascendeerd is, doen? We moesten naar die zelven kijken en ze loslaten. Je kunt ze veel gemakkelijk loslaten, omdat zij niet berusten op de dualiteit; het zijn niet dezelfde soort illusies, maar aan de andere kant kun je ze alleen maar loslaten wanneer je ze ook ziet en op een onnatuurlijke planeet die zo dicht is als de aarde, is het veel moeilijker om de zelven te zien die je hebt meegenomen van een natuurlijke planeet.

Je moet dus eerst het geboortetrauma oplossen en veel zelven opruimen die je op aarde hebt geschapen voor je kunt gaan bekijken wat je hier heeft gebracht. Een flink aantal van jullie hebben gebruik gemaakt van de leringen die we over avatars hebben gegeven, om je spirituele trauma’s te helen, enzovoort. Daarom zijn jullie nu toe aan de volgende stap en naar de zelven te kijken die je hebt meegenomen en ze op te ruimen opdat je op het punt kunt komen waarop je de aarde niet aan jou trekt, maar jij van de gehele niet geascendeerde sfeer zegt: “Er trekt ook geen natuurlijke planeet aan mij. Ik ben toe aan mijn ascensie. Ik ben eraan toe om deze niet-geascendeerde sfeer volledig achter me te laten.” Zo word je een geascendeerde meester.

Ik heb je nu verteld wat ik wilde zeggen in deze verhandeling op Oudejaarsavond. We zullen zien welke leringen we het hele jaar door nog willen geven. Ik wil degenen bedanken die onze vorige leringen hebben opgepakt, omdat jullie het spoor banen dat het collectieve bewustzijn zo heeft opengelegd dat wij deze lering fysiek konden geven. Nogmaals, mijn grote dank, mijn blijvende dankbaarheid omdat elke dictaat dat wij geven natuurlijk slechts één dictaat is in een voortdurende reeks uitgaven.

Ik weet dat sommigen het gevoel kunnen hebben, ook de boodschapper heeft af en toe het gevoel: “Dit dictaat was bijzonder, deze was van hoog niveau, deze was bijna volledig.” Het is goed dat je dit gevoel hebt natuurlijk, maar elk dictaat is slechts één parel in het streng parels dat zich uitstrekt naar de toekomst en in het heden kunnen we niet zeggen hoelang dit zo zal blijven, maar wij kijken er zeker naar uit dat het een lange parelketting wordt van hoger bewustzijn.

 

Als gedachtevorm voor het komende jaar zullen we de gedachtevorm van vorig jaar van de Zon gebruiken. Visualiseer de zon en zeg:

Gautama Boeddha, jij bent de volmaakte spiegel voor de aarde.

Saint Germain, jij bent de volmaakte spiegel voor de economie.

Moeder Maria, jij bent de volmaakte spiegel voor vrouwen.

Misschien heb je interesse om nog eens bij de vragen en antwoorden na te lezen:
Een avatar en de zelven die op een natuurlijke planeet zijn geschapen