ROS16: Moeder Maria’s Rozenkrans voor Eigenwaarde

Het Omega-aspect van de Gereedschapskist voor een Spirituele Crisis, ontworpen om de Rozenkrans van Aartsengel Michaël aan te vullen om een crisis te boven te komen door je te helpen een gezond gevoel van eigenwaarde terug te krijgen.

Lees leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht, Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze rozenkrans op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

Ik ben meer dan mijn menselijke zelf
1. Enkel mijn menselijke zelf kan zich belast voelen, kan het gevoel hebben dat het de controle heeft verloren, kan zich machteloos, vast voelen zitten, of verlamd voelen. Enkel mijn menselijke zelf kan een gevoel van wrok tegen de materiële wereld voelen en de onoverkomelijke obstakels of beperkingen van wat daarin wel of niet gedaan kan worden. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

Wees gegroet Wezen van Licht (na elk couplet herhalen):

Ik geef nu alles op wat minder is,
ik vorder steeds verder opwaarts.
Ik accepteer nu mijn heilige waarde
terwijl ik door een grootse wedergeboorte ga.

Ik ken mijn ware identiteit,
Ik weet dat mijn God echt in mij bestaat.
Ik ben een wezen uit Gods licht
dat altijd helder in mij schijnt.

2. In een crisis is één van de eerste dingen die ik verlies, mijn gevoel van eigenwaarde. Het verlies aan eigenwaarde is juist de essentie van een crisis, juist de factor die voorkomt dat ik de crisis te boven kan komen. Toch kan alleen mijn menselijke zelf de achting voor zichzelf verliezen. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

3. Het is ALTIJD mogelijk om mijn huidige situatie te overwinnen. Enkel mijn menselijke zelf kan de subtiele leugen geloven dat ik, omdat ik één of andere fout had gemaakt, mij er nooit weer uit kan bevrijden, ik nooit zuiver kan zijn, ik nooit vergeven kan worden. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

4. Hoeveel fouten ik misschien ook gemaakt heb, ik ben nog steeds een goed persoon en ik kan een betere toekomst opbouwen, ik kan mijn huidige problemen overwinnen. Enkel mijn menselijke zelf kan geloven dat het niet heeft wat ervoor nodig is om die problemen te overwinnen. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

5. Elk apart probleem op aarde heeft een oplossing. Hoe onoverkomelijk een situatie ook kan lijken voor mijn menselijke zelf, er is een weg omhoog. Hoe groot een fout misschien is die ik in het verleden heb gemaakt, hoe onvolmaakt of onzuiver mijn menselijke zelf zich misschien kan voelen, er is absoluut geen enkele omstandigheid waar ik niet bovenop kan komen, waar ik niet van gezuiverd kan worden. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

6. Alles op de materiële wereld wordt gemaakt van één basissubstantie, namelijk het Ma-terlicht, het Moederlicht. Ik leef in een universum waarin alles gemaakt wordt van licht. Alles wordt gemaakt van het Licht van God, het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen. Een vorm is slechts een tijdelijke manifestatie die niet de fundamentele eigenschappen van het licht verandert. Alles op deze wereld is een tijdelijk verschijnsel en het licht kan altijd in haar zuivere staat teruggebracht worden. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

7. Zonder het licht van God werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Ik werd gemaakt en dus ben ik van licht gemaakt, ik ben een wezen van licht, een spiritueel wezen. Ik ben geen sterfelijk menselijk wezen, ik werd niet gecreëerd als sterfelijke zondaar die alleen maar kan zondigen. Ik werd niet geschapen, of evolueerde niet, als een verfijnde aap. Mijn gedachten zijn meer dan de processen in mijn fysieke brein. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

8. Ik ben meer dan mijn lichaam, ik ben meer dan deze aarde, ik ben meer dan het materiële universum zelf. Ik heb een spirituele realiteit, een spirituele identiteit, die buiten deze wereld omgaat. Omdat mijn echte identiteit boven deze wereld staat, kan ik niet door iets aangetast worden dat ik op deze wereld ervaren of gedaan heb. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

9. Er zit een kern in mijn wezen die permanent in het spirituele rijk verblijft. Die kern bevat de blauwdruk voor mijn identiteit, mijn individualiteit in God. Die is niet vernietigd of veranderd, of zelfs overdekt door iets wat ik op de materiële wereld ervaren heb. IK BEN méér dan mijn menselijke zelf.

 

1. Keel, solar plexus

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Ik ben meer dan materiële omstandigheden
1. Mijn menselijke zelf zou zich misschien belast kunnen voelen en vast voelen zitten in mijn huidige situatie; toch is er een hoger deel in mijn wezen dat niet aangetast wordt door mijn huidige situatie. Naast mijn situatie in de buitenwereld bestaat er een diepere realiteit. Ik kan contact leggen met die realiteit en een geheel ander perspectief op mijn leven krijgen. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

Wees gegroet Wezen van Licht (na elk couplet herhalen):

Ik geef nu alles op wat minder is,
ik vorder steeds verder opwaarts.
Ik accepteer nu mijn heilige waarde
terwijl ik door een grootse wedergeboorte ga.

Ik ken mijn ware identiteit,
Ik weet dat mijn God echt in mij bestaat.
Ik ben een wezen uit Gods licht
dat altijd helder in mij schijnt.

2. Wanneer ik denk dat er geen uitweg uit mijn huidige situatie is, komt dat omdat ik niet zie wie ik ben. Wanneer ik zie wie ik echt ben, weet ik dat ik meer ben dan mijn situatie nu. Daarom is er een uitweg, en die is weer contact te maken met het echte spirituele wezen dat ik ben. Ik kan weer contact maken met mijn spirituele wezen, mijn IK BEN Aanwezigheid, omdat de kern van mijn wezen mijn bewuste zelf is. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

3. Het feit dat ik lijd, bewijst dat ik mij van mezelf gewaar ben. En omdat ik mij van mezelf gewaar ben, kan ik me ervan gewaar worden dat mijn bewuste zelf meer is dan mijn huidige situatie, meer is dan mijn uiterlijk geest, meer is dan mijn huidige identiteitsgevoel. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

4. Mijn bewuste zelf is een verlengstuk van mijn spirituele wezen en mijn IK BEN Aanwezigheid is een verlengstuk van het echte Wezen van mijn Schepper. Mijn bewuste zelf is ontworpen om naar de materiële wereld af te dalen om deze wereld te ervaren en te helpen het koninkrijk van God op aarde mede te scheppen. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

5. Mijn uiterlijke geest is deze bedoeling vergeten, is mijn ware identiteit vergeten. Toch kan ik weer contact leggen met mijn ware identiteit en de enige echte bron van achting voor mezelf is zelfkennis, het besef wie en wat ik echt ben. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

6. Elke achting voor mezelf die gebaseerd wordt op de omstandigheden of de dingen op deze wereld is fragiel en kan gemakkelijk verloren gaan. De omstandigheden die ik in mijn situatie nu ervaar, hebben ervoor gezorgd dat ik de achting voor mezelf, die gebaseerd werd op de dingen in deze wereld, verloren is gegaan. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

7. Ik ga een gevoel van achting voor mezelf opbouwen dat niet gevoelig is voor materiële omstandigheden door te reiken naar de achting voor mezelf die buiten deze wereld om bestaat, en erboven staat. Ik kan deze achting voor mezelf opbouwen door me weer in verbinding te stellen met het hogere Wezen dat ik ben, met de realiteit dat ik een spiritueel wezen ben die een materiële ervaring heeft, niet een materieel wezen dat een spirituele ervaring probeert te krijgen. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

8. Ik ben al een spiritueel wezen en dus probeer ik niet iets te worden wat ik niet ben. Ik probeer te verwezenlijken wie en wat ik al ben. Ik besef dat mijn identiteitsgevoel als menselijk wezen onecht is, slechts een illusie is. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

9. Mijn huidige identiteitsgevoel is net water dat vervuild is geraakt, zo modderig is geworden dat ik niet meer de diepere delen in mijn wezen kan zien. Toch is het water van mijn bewustzijn nog steeds zuiver water. En door het van alle onzuiverheden te zuiveren, zal ik duidelijk gaan zien wie ik echt ben. Ik zal steeds een klein haalbaar stapje per keer doen, tot ik de realiteit van mijn IK BEN Aanwezigheid zie. IK BEN méér dan materiële omstandigheden.

 

2. Derde oog, Ziel

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Ik ben een stroom van Gods bewustzijn
1. Alles in mijn situatie in de buitenwereld wordt door het Ma-terlicht gecreëerd dat een bepaalde vorm heeft aangenomen. Die vorm werd niet gecreëerd door omstandigheden buiten mij. Ze werd bepaald door de beelden en overtuigingen die ik in mijn geest heb. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

Wees gegroet Wezen van Licht (na elk couplet herhalen):

Ik geef nu alles op wat minder is,
ik vorder steeds verder opwaarts.
Ik accepteer nu mijn heilige waarde
terwijl ik door een grootse wedergeboorte ga.

Ik ken mijn ware identiteit,
Ik weet dat mijn God echt in mij bestaat.
Ik ben een wezen uit Gods licht
dat altijd helder in mij schijnt.

2. De stroom van mijn bewustzijn is net als het witte licht in een filmprojector. De overtuigingen, beelden en illusies die ik in mijn geest handhaaf, zelfs op onderbewuste niveaus, zijn net de filmstrook in een filmprojector. Wat wordt geprojecteerd op het scherm van mijn bewuste geest en het scherm van mijn materiële situatie, is gewoon een reflectie van de beelden op de filmstrook van mijn geest. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

3. Mijn gemoedstoestand is niet het product van mijn omstandigheden in de buitenwereld. In plaats daarvan zijn mijn uiterlijke omstandigheden het product van mijn geestesgesteldheid. Het is een leugen dat er om gelukkig te zijn, voor mij aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld voldaan moet worden. Ik heb geen materiële dingen, politieke voorwaarden  of religieuze voorwaarden nodig om gelukkig te zijn en gemoedsrust te krijgen. Ik hoef alleen maar weer contact te maken met mijn ware identiteit. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

4. Ik accepteer de subtiele leugen niet meer dat ik niet de leiding over mijn geest kan hebben, als ik de omstandigheden in mijn buitenwereld niet beheers. Deze overtuiging heeft mij in mijn huidige crisis gebracht en mij in een catch-22 geplaatst. Ik zal nooit gelukkig zijn ten gevolge van omstandigheden in de buitenwereld. Geluk, gemoedsrust, eigenwaarde zijn omstandigheden in mijn innerlijk – het zijn gevoelens, het zijn geestestoestanden. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

5. Ik laat de leugen los dat ik, om de omstandigheden in mijn innerlijk te beheersen, mijn omstandigheden in de buitenwereld moet beheersen. Ik geloof niet meer dat mijn omstandigheden in de buitenwereld de omstandigheden in mijn innerlijk beheersen en daardoor hebben de krachten op deze wereld, de prins van deze wereld, geen macht meer over mij. Want de prins van deze wereld zal komen en niets in mij vinden waardoor hij mij in zijn macht kan houden. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

6. Alles op de materiële wereld is het product van mentale beelden die op het Ma-terlicht geprojecteerd worden, waardoor het licht een bepaalde vorm aanneemt. Mijn omstandigheden in de buitenwereld zijn uitsluitend het product van de beelden die in mijn persoonlijke geest en in het collectieve bewustzijn van de mensheid gehandhaafd worden. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

7. De krachten en energie die mijn aura van buitenaf zijn binnengedrongen, komen uit het collectieve bewustzijn. Daar zitten ook de beelden en overtuigingen waaraan ze hun bestaan ontlenen. Ik sluit nu mijn geest af voor het massabewustzijn, voor de collectieve geest. Ik weiger om deze beelden en de subtiele leugens en argumenten op te nemen die door de duistere krachten en mijn eigen ego worden aangedragen. Ik accepteer deze beelden niet meer als echt, onveranderlijk of onvermijdelijk. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

8. Ik zal bewust en vastbesloten een poging doen mijn energieveld, de onderbewuste niveaus van mijn geest, van alles wat onecht is te zuiveren. Ik weet dat dit ook mijn omstandigheden in de buitenwereld zal veranderen. Ik zal mijn huidige crisis te boven komen door eerst naar het koninkrijk van God te zoeken waarvan ik weet dat dit mijn echte zelf binnenin mij is. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

9. Ik zal de meest verborgen delen van mijn wezen zien en ervaren, in feite als een intuïtieve mystieke ervaring, dat ik meer ben dan mijn identiteit in de buitenwereld, meer dan mijn uiterlijke zelf, meer dan mijn ego en meer dan deze wereld. IK BEN een zuivere stroom van Gods bewustzijn.

 

3. Kruin, stuit
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Ik ben een individualisatie van mijn Schepper
1. Ik ben een spiritueel wezen en ik besta in God. Ik heb het allergrootste gevoel van eigenwaarde, namelijk de absolute wetenschap dat ik een verlengstuk van God, een individualisatie van God, ben. Ik weet dat God oneindige waarde heeft en omdat ik een verlengstuk van Gods oneindige wezen ben – ik ben Gods oneindige wezen gemanifesteerd als een specifieke identiteit – heb ik het allergrootste gevoel van eigenwaarde omdat ik weet wat Jezus ervaren heeft toe hij zei: “Ik en mijn Vader zijn één.” IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

Wees gegroet Wezen van Licht (na elk couplet herhalen):

Ik geef nu alles op wat minder is,
ik vorder steeds verder opwaarts.
Ik accepteer nu mijn heilige waarde
terwijl ik door een grootse wedergeboorte ga.

Ik ken mijn ware identiteit,
Ik weet dat mijn God echt in mij bestaat.
Ik ben een wezen uit Gods licht
dat altijd helder in mij schijnt.

2. Er bestaat geen grotere ervaring op aarde dan tot het besef te komen wie ik echt in God ben. Hoeveel genoegens of ervaringen ik op deze aarde ook krijg, het staat in geen verhouding tot de ervaring van eenzijn met mijn hogere Wezen, eenzijn met de realiteit van mijn Schepper. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

3. Terwijl ik steeds verder uit de duisternis wegga door iedere dag één stap te nemen, breek ik op den duur door en vang een glimp op van dat allergrootste gevoel van eigenwaarde. Welke fouten ik ook maak of welke ervaringen ik ook krijg, ze vormen geen onderdeel van de realiteit van mijn Wezen. Dit zijn tijdelijke illusies en ik laat ze allemaal los. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

4. Omdat ik de realiteit ken die IK BEN, kan ik mijzelf totaal vergeven. Ik kan alle mensen die ik gekwetst heb, alle mensen die mij gekwetst hebben, totaal vergeven. Ik vergeef mijzelf, ik vergeef anderen, ik vergeef God, ik vergeef zelfs het Ma-terlicht mijn ervaringen van beperkingen en lijden. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

5. Ik zal verdergaan tot het punt van totale bevrijding, totale vergeving, totale overgave. Ik geef het sterfelijke identiteitsgevoel op, ik laat het sterven en ik versmelt met de grotere werkelijkheid die ik ben. Ik besef dat ik dat grotere wezen ben, ik was dat grotere wezen altijd al en ik kan terugkeren om de realiteit van dat grotere wezen te ervaren, zelfs als ik nog in een fysiek lichaam ben. Ik word getransformeerd en ik zal me niet meer met mijn lichaam of mijn omstandigheden in de buitenwereld vereenzelvigen, want ik weet dat ik meer ben. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

6. Eén met mijn hogere Wezen ervaar ik de grootste vreugde, de grootste vrijheid, het grootste geluk, het grootste gevoel van eigenwaarde, het grootste gevoel van achting voor mezelf dat ooit door een van zichzelf gewaarzijnd wezen ervaren kan worden. Deze ervaring is mogelijk voor mij, omdat ik mij van mezelf gewaar ben. Ik heb het potentieel mij gewaar te zijn van een groter zelf dan het zelf waar ik mij nu van gewaar ben. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

7. Ik kan mijn gewaarzijn uitbreiden en meer worden dan ik nu ben door met dit grotere zelf te versmelten dat ik al ben. Ik ben bereid het te proberen, ik ben bereid een poging te doen op het punt te komen dat ik binnenin besef wie ik ben. Ik weet dat ik terwijl ik dit blijf doen, mijn leven inderdaad in een opwaartse spiraal verander. Het is dan nog maar een kwestie van tijd voor ik doorbreek naar het innerlijke besef wie ik echt ben. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

8. Ik accepteer dat het mogelijk is omdat Moeder Maria de volmaakte visie, het volmaakte concept, voor mij voor ogen heeft tot aan de dag waarop ik mijn Christusschap manifesteer en ik permanent herrijs in een hoger zelfgevoel. Daardoor zeg ik: “O Moeder Maria, toon mij het volmaakte concept voor mij, voor zover ik dat op dit moment kan bevatten.” IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

9. Ik weet dat ik, zolang ik trouw blijf aan mijn hoogste visie, – samen met Aartsengel Michaël, mijn Christus Zelf en alle leden van de geascendeerde meesters – helemaal naar huis zal lopen, tot ieder deel van ons wezen één is geworden met het grotere Wezen dat wij allemaal zijn. In het spirituele rijk weten alles Wezens dat al het leven één is, omdat al het leven uit God bestaat. IK BEN een individualisatie van mijn Schepper.

 

4. Gecombineerd
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We zullen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Liefde (3x). Amen.

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht, Amen.

Verzegeling
IK BEN verzegeld in de oneindige liefde, de oneindige koestering en de oneindige troost van het hart van mijn Goddelijke Moeder, het hart dat overstroomt van heel persoonlijke liefde voor mij, een liefde die alle grenzen van de materiële wereld transcendeert. Ik ervaar die liefde nu op dit moment, omdat ik bereid ben verder te kijken dan de omstandigheden in de buitenwereld en de liefde van Moeder Maria aanvaard, de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria, de onvoorwaardelijke liefde die Moeder Maria voor mij heeft.

Ik aanvaard dat wanneer liefde onvoorwaardelijk is, ik niet aan voorwaarden op aarde hoef te voldoen om die liefde te ontvangen. Dus laat ik alle voorwaarden los en aanvaard dat Moeder Maria mij lief heeft, dat Aartsengel Michaël mij lief heeft, dat mijn IK BEN Aanwezigheid mij lief heeft, dat mijn Christus Zelf mij lief heeft en dat Jezus mij lief heeft. Ik aanvaard dat mijn Schepper mij lief heeft, mij altijd al lief heeft gehad en altijd van mij zal blijven houden. Ik word verzegeld in de oneindige liefde die Moeder Maria is, in de oneindige liefde die IK BEN.