De Leiding nemen over jouw Gemoedstoestand

Moeder Maria, 14 juli 2007

Mijn geliefde hart,
Ik weet dat jij belast bent. Ik weet dat jij je voelt alsof je geen controle meer over jouw leven hebt, alsof je tegen krachten, of energie, of een uiterlijke situatie die boven je macht ligt, op moet. Daardoor voel jij je machteloos, je voelt je vastzitten, je voelt je verlamd. Je hebt zelfs een gevoel van woede of wrok tegen de materiële wereld die deze onoverkomelijke hindernissen op je pad lijkt te zetten en beperkingen lijkt te stellen aan wat je wel of niet kunt doen.

Ik kan je ervan verzekeren dat ik je pijn kan voelen en ik weet waar jij doorheen gaat. Hoe kan ik dit zeggen? Ik kan dit zeggen, omdat ik ook op planeet aarde geïncarneerd ben geweest. Dus er is nauwelijks een schaduw van pijn, van frustratie, die ik niet persoonlijk gevoeld heb toen in geïncarneerd was.

In mijn laatste incarnatie die 2000 jaar geleden was, stond ik bekend als Maria, de moeder van Jezus. Maar ik kan je ervan verzekeren dat IK meer BEN dan de heilige figuur die door de katholieken wordt vereerd. Ik ben inderdaad naar de hemel geascendeerd. En in het geascendeerde rijk ben ik opgeklommen tot de rang om het spirituele ambt bekleden van vertegenwoordiger van de Moedervlam voor planeet aarde.

Je herinnert je misschien wel dat de Bijbel zelf zegt: “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde, zegde de Heer, die was, die is en die komen zal de Almachtige.” Dus mijn geliefde, je ziet dat God zowel een mannelijke als vrouwelijke kant heeft, een Alpha en Omega, een begin en een einde. En dus kom ik in deze uitgave om het eind voor het begin te zijn van Aarstengel Michaël in zijn krachtige uitgave, die bedacht werd om de demonen en de duistere krachten van je weg te laten vluchten, omdat ze de Aanwezigheid van een Aartsengel niet kunnen verdragen.

Wel mijn geliefde, hoewel ik er niet voor kies om met dezelfde kracht als de mannelijke kracht van Aartsengel Michaël te spreken, kan ik je ervan verzekeren dat ik niet minder krachtig ben. En daardoor kan geen enkele duistere kracht mijn Aanwezigheid verdragen. Maar ik kom in de eerste plaats om jou een nieuw gevoel van troost te geven, een nieuw gevoel van hoop, een nieuw gevoel van eigenwaarde, van achting voor jezelf. Want is het niet zo dat wanneer je voor een crisis in je leven staat, één van de eerste dingen die je verliest je achting voor jezelf, jouw gevoel van eigenwaarde, is? Kunnen wij in feite niet zeggen dat juist de essentie van de crisis het verlies van eigenwaarde is, of in ieder geval juist de factor die voorkomt dat jij weer uit de crisis komt? Want is het niet juist het gebrek aan eigenwaarde dat je de subtiele gedachten laat geloven dat jij niet uit jouw huidige situatie kunt komen? Maakt het gebrek aan eigenwaarde niet dat jij kwetsbaar wordt voor de subtiele overtuiging dat jij – omdat je een of andere fout hebt gemaakt – er nooit weer vanaf komt, dat je nooit weer zuiver kunt zijn, nooit weer vergeving kunt krijgen?

Laat het gebrek aan eigenwaarde jou niet geloven in de subtiele leugen dat je handelingen in het verleden bewijzen dat jij niet deugt? En dat je daarom geen betere toekomst kunt opbouwen, jij nooit uit je huidige situatie kunt komen, nooit uit je huidige problemen kunt komen. Want je hebt gewoon niet wat nodig is om die problemen te overwinnen, zoals wordt bewezen, zegt je stem, door je fouten in het verleden.

Wel, mijn geliefde, ik ben inderdaad de vertegenwoordiger van de Moeder van God voor planeet aarde. En als die vertegenwoordiger van de Moedervlam van God, kan ik je ervan verzekeren dat er niets is wat ik niet weet over het fysieke, materiële universum. Ik ken ieder aspect van deze wereld. Daardoor ken ik ieder probleem waar een mens op aarde ooit voor zou kunnen komen te staan. En daarom kan ik, door die kennis, jou ervan verzekeren dat er geen enkel probleem op aarde is waar geen oplossing voor is.

Het doet er niet toe hoe onoverkomelijk jouw situatie op dit moment kan lijken. Er is een uitweg, of liever, er is een weg omhoog. Het maakt niet uit hoe groot de fout is die je in het verleden hebt gemaakt, hoe onvolmaakt of onzuiver jij je misschien voelt. Er is geen omstandigheid op aarde waar je niet uit kunt komen, waar je niet van gezuiverd kunt worden. Hoe kan ik dit zeggen? Ik kan dit zeggen omdat ik iets weet over de materiële wereld waar jij geen les in gehad hebt op school, zelfs niet op de zondagsschool.

Want er zijn krachten op deze wereld die niet willen dat jij de waarheid weet die ik je nu ga vertellen. Je zou misschien naar je plaatselijke rioolzuiveringsinstallatie kunnen gaan en naar wat van het smerigste water kijken dat jij je kunt voorstellen dat daar binnenkomt. Het zou misschien vervuild kunnen zijn met chemicaliën, met menselijk afval of allemaal andere vuile dingen. Maar als je een pot van dat water op vuur zette en het kookte, wat zou er dan gebeuren? Welnu, het water zou in stoom veranderen, toch? En het water zou uit de pot omhoog stijgen en het water zou alle onzuiverheden achterlaten. En het zou dan een andere vorm aannemen, omdat de pure moleculen van waterstof en zuurstof stoom vormen die onzichtbaar zijn voor het menselijke oog – maar die desondanks weer kunnen worden gecondenseerd in waterdruppels die dan zuiver zijn. In feite zo zuiver dat de vorige staat van vervuiling niet meer bestaat. Het is alsof het water dat in de pot zat, niet meer bestaat. En inderdaad bestaat het niet meer, omdat het zich heeft getransformeerd in een zuivere staat, de zuivere staat van water die het had voor de vervuiling begon.

En dus is de waarheid die ik wil dat je begrijpt, dat alles op de materiële wereld gemaakt wordt van één basissubstantie, namelijk wat ik graag het Ma-terlicht noem, het Moederlicht. Dit is niet moeilijk voor je te begrijpen, wanneer je beseft dat de wetenschap je heeft geleerd dat alle materie die jij om je heen ziet gemaakt wordt van kleinere bouwsteentjes die moleculen heten. En zelfs die worden gemaakt van kleinere blokjes, die atomen heten. Maar zelfs de atomen worden gemaakt van nog kleinere deeltjes, die subatomaire deeltjes worden genoemd. Maar zelfs die deeltjes worden gemaakt van een nog fijnere substantie, namelijk de energie zelf, energie die ‘licht’ heet.

En dus zie je, zelfs de moderne wetenschap heeft de realiteit ontdekt dat je in een universum leeft waarin alles uit licht bestaat. En wanneer je dit dus combineert met de verklaring in het Evangelie van Johannes dat ‘zonder hem niets gemaakt werd dat werd gemaakt’, zie je dat alles op deze wereld gemaakt wordt van dat Ma-terlicht dat vorm aangenomen heeft. Maar de vorm die het Ma-terlicht heeft aangenomen is slechts een tijdelijke manifestatie die niet de fundamentele eigenschappen van het licht heeft veranderd. Het lijkt trouwens net op het witte licht dat door een filmprojector schijnt – dat gekleurd wordt door de beelden op de filmstrook. Maar het licht is nog steeds het licht. En als je de filmstrook verwijdert, krijg je opnieuw het pure witte licht dat het scherm raakt.

En dus zie je, zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Zonder het licht van God werd niets gemaakt dat gemaakt werd. En ik kan je ervan verzekeren dat jij werd gemaakt en daardoor ben je uit licht gemaakt. En dat houdt in dat je een lichtwezen bent, een spiritueel wezen. Jij bent geen sterfelijk menselijk wezen. Jij werd niet als sterfelijke zondaar geboren die slechts kan zondigen. Jij bent niet gecreëerd, of geëvolueerd, als een verfijnde aap. En jouw gedachten zijn niet de exclusieve producten van processen in jouw fysieke brein.

Jij bent meer dan jouw lichaam, jij bent meer dan deze aarde, jij bent meer dan het materiële universum zelf. Jij hebt een spirituele realiteit, een spirituele identiteit, die boven deze wereld staat. En juist omdat die boven deze wereld staat, kan hij niet door iets aangetast worden dat jij hebt ervaren of iets wat jij op deze wereld hebt gedaan. Er is een kern in jouw wezen dat permanent in het spirituele rijk verblijft. Die kern bevat de blauwdruk voor jouw identiteit, jouw identiteit in God. En die is niet vernietigd of veranderd, of zelfs maar door iets bedekt dat jij op de materiële wereld hebt ervaren.

Dus kan ik je ervan verzekeren, hoewel jij je misschien belast voelt of het gevoel hebt dat je vast zit in de situatie van dit moment, dat er een hoger deel van jouw wezen is dat totaal niet wordt aangetast door de situatie van dit moment. Ik weet dat jij dit niet kunt zien, gezien je huidige bewustzijnsstaat. En daarom ben ik, als jouw spirituele moeder, gekomen om je te zeggen dat deze werkelijkheid je huidige gezichtspunt te boven gaat. Want ik kan je ervan verzekeren dat ik jou goed ken. Ik ken jou persoonlijk. Ik weet wie jij bent. Ik ken de hogere waarheid over jouw wezen. En ik handhaaf, vanaf de allereerste keer dat je afdaalde naar het dichtere rijk, het materiële rijk, het volmaakte concept voor jou. Want ik zie jouw echte realiteit. Ik zie jouw ware identiteit. En ik zie jouw hoogste potentieel van wat jij op de wereld kunt manifesteren.

Dus boven deze huidige situatie van jou ligt een diepere realiteit. En als je – één ogenblik – contact zou kunnen maken met die realiteit, zou je een heel ander perspectief op je huidige situatie krijgen. Want de reden is niet, zoals ik zei, dat jij je belast voelt door je situatie op dit moment, dat jij geen uitweg ziet. Jij ziet geen oplossing voor jouw problemen. Jij ziet niet hoe jij gezuiverd kunt worden van de fouten in het verleden.

Maar de reden dat jij geen uitweg ziet, is omdat jij niet ziet wie jij bent. Want als je kon zien wie jij echt bent, dan zou je weten dat jij meer bent dan de situatie op dit moment. En daarom is er een uitweg, en die is contact maken met het echte spirituele wezen dat jij bent. En dus wie en wat is het die contact kan leggen met jouw spirituele wezen, dat wij jouw IK BEN Aanwezigheid noemen? Welnu, de kern van jouw wezen is dat wat bewust is van jouw eigen bestaan hier in het materiële universum. Dat deel van jouw wezen noem ik graag de Bewuste Jij. En ik heb gedetailleerdere leringen daarover gegeven in het boek dat ik voor jouw gebruik en je vrijheid heb voorbereid.

Toch weet je dat je een bewust zelf hebt, als je alleen maar over het feit zou willen nadenken dat jij bewust bent. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Want als jij niet bewust was – als jij je niet bewust van jezelf was, als jij je niet van jezelf gewaar was – hoe zou je dan kunnen lijden aan jouw huidige situatie? Je ziet, de logica is heel simpel. Je wordt belast, je lijdt, en je bent je er heel erg van bewust dat je lijdt. Wel, juist het feit dat jij je bewust bent van jouw lijden, betekent dat er een deel in jou is dat zich van zichzelf gewaar is. En dat is nu juist het deel dat ik de Bewuste Jij of het bewuste zelf noem. Wel, wat je moet beseffen, is dat jouw bewuste zelf meer is dan de situatie van jou op dit moment, meer is dan jouw dagelijkse denkgeest, meer is dan je identiteitsgevoel van dit moment.

Jouw bewuste zelf is een verlengstuk van jouw spirituele Wezen. En jouw spirituele Wezen, jouw IK BEN Aanwezigheid, is een verlengstuk van het echte Wezen van jouw Schepper, van God zelf. En daarom staat je bewuste zelf ook boven deze wereld. Maar jouw bewuste zelf is bedacht om naar de materiële wereld af te dalen en deze wereld te ervaren en te helpen deze wereld mede te scheppen en op den duur het koninkrijk van God op aarde te manifesteren. Ik weet dat je deze bedoeling bent vergeten. Ik weet dat jij je ware identiteit vergeten bent. En daarom kom ik je eraan herinneren. Want de enige echte bron van eigenwaarde is zelfkennis, het besef van wie en wat jij echt bent.

Want zoals jij in je huidige situatie heel goed weet, is dat elk gevoel van eigenwaarde dat gebaseerd wordt op de dingen van deze wereld fragiel, sterfelijk is, gemakkelijk van jou kan worden afgenomen. Juist daarom hebben de omstandigheden die je nu ervaart in je huidige situatie ervoor gezorgd dat jij je eigenwaarde verloren hebt. Is het niet, mijn geliefde? En de reden is nu duidelijk, toch? Je eigenwaarde werd gebaseerd op de dingen uit deze wereld, het was een huis dat gebouwd werd op zand. En daarom kon dat gemakkelijk omver worden geblazen door de wind en de regen die erop neerdaalden, toen je werd geraakt door ‘de katapulten en pijlen van buitengewoon geluk’ zoals Shakespeare placht te zeggen.

En dus zie je nu de simpele, maar eminent logische, waarheid dat als je een echt gevoel van eigenwaarde wilt opbouwen, een gevoel van eigenwaarde dat niet gevoelig is voor de omstandigheden op deze wereld, een gevoel van eigenwaarde moet zijn dat boven deze wereld staat en die omzeilt. En hoe kun je dit gevoel van eigenwaarde opbouwen? Wel, je kunt dat doen door weer contact te maken met het hogere wezen dat je bent, met de waarheid dat jij een spiritueel wezen bent dat een materiële ervaring krijgt. Je bent niet, zoals het gezegde wil, een materieel wezen dat probeert een spirituele ervaring te krijgen. Je bent een spiritueel wezen. Dus het is niet een kwestie van iets worden wat jij niet bent. Het is een kwestie van beseffen wie en wat jij hier al bent. Ah, maar om te beseffen wie je echt bent, moet jij eerst gaan beseffen dat jouw identiteitsgevoel van dit moment – als sterfelijk menselijk wezen – inderdaad onecht, niets meer dan een illusie, is.

En dus is je huidige identiteitsgevoel natuurlijk net als het vervuilde water dat naar de rioolzuiveringsinstallatie loopt. Door de loop van dit leven heen, zelfs door de loop van vele levens heen, is het zuivere water van je bewustzijn vervuild door allerlei soorten vuil en stinkende dingen die in de stroom van bewustzijn zijn gevallen. Daardoor is het water van jouw geest zo modderig geworden dat je niet meer de dieper liggende delen van jouw wezen kunt zien. Daardoor zie je slechts het oppervlak waar het vuil en de resten ronddobberen. Toch is het water van je bewustzijn nog altijd zuiver water. En door het van de onzuiverheden te zuiveren die erin verzameld zijn, kun je duidelijk gaan inzien wie jij echt bent.

Dus hoef je alleen maar de aansporing van Aartsengel Michaël op te volgen – dat als je steeds een klein haalbaar stapje per keer doet, jij inderdaad je huidige situatie ontstijgt. Want hier is nog een waarheid die je niet door de krachten van deze wereld werd onderwezen. Die waarheid is dat alles in jouw situatie in de buitenwereld wordt gecreëerd door het Ma-terlicht dat een bepaalde vorm heeft aangenomen. Maar die vorm werd niet gecreëerd door een voorwaarde buiten jou, niet door pech, of het lot of zelfs slecht karma. Die kwamen voort door de beelden en overtuigingen die jij in je denken hebt.

En zoals ik zei, de zuivere stroom van je bewustzijn is net als het witte licht van de filmprojector. En de overtuigingen en beelden en illusies die jij in je geest hebt, zelfs op onbewuste niveaus, zijn net als de filmstrook in een filmprojector. Daardoor zie je dat wat op het scherm van je bewuste geest en het scherm van je uiterlijke materiële situatie wordt geprojecteerd, gewoon een reflectie is van de beelden op de filmstrook in jouw geest. En de reden dat jij je verlamd voelt, de reden dat jij het gevoel hebt dat je nooit weer genezen kunt of je eigenwaarde herwinnen – dat je nooit je onschuld zou kunnen herwinnen – is dat jij door de verkeerde leraren op deze wereld bent geprogrammeerd, zelfs door de instituties in jouw samenleving van dit moment, te geloven dat de wereld omgekeerd werkt van de manier waarop die echt werkt.

Het is gewoon niet waar dat je gemoedstoestand een product is van jouw omstandigheden in de buitenwereld. De waarheid is dat jouw omstandigheden in de buitenwereld het product zijn van jouw gemoedstoestand. Daarom is een van de meest verraderlijke illusies waar de mensheid mee doordrenkt is, de illusie dat wanneer jouw omstandigheden in de buitenwereld veranderen, jouw bewustzijnsstaat verandert. Kun je niet begrijpen dat je vanaf je vroegste jeugd geprogrammeerd bent door goedbedoelende mensen, zoals je ouders, je leraren of de autoriteiten van je maatschappij, een heel subtiele leugen te geloven? Die subtiele leugen is dat jij om gelukkig te zijn aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld moet hebben voldaan. Sommige van die voorwaarden zouden kunnen zijn dat je bepaalde materiële dingen nodig bent. En je kunt natuurlijk zien dat dit veroorzaakt wordt door het feit dat er iemand is die jou iets wil verkopen. Andere voorwaarden zouden kunnen zijn dat jij in een bepaalde maatschappij moet leven. En opnieuw is er iemand die jou een politiek geloofssysteem wil verkopen. Misschien ben je zelfs geprogrammeerd om te geloven dat jij lid van een bepaalde religie moet zijn om aan bepaalde uiterlijke eisen die door die religie gesteld zijn, te voldoen. Maar – opnieuw – moet ik je de waarheid zeggen dat iemand je iets probeert te verkopen, een religieus geloofssysteem.

Dus er zijn krachten op deze wereld die je in hun macht willen houden en ze doen dat door je te programmeren de subtiele leugen te geloven dat je niet het bevel kunt voeren over jouw geest, tenzij jij de omstandigheden in de buitenwereld onder controle hebt. En deze heel subtiele leugen is precies wat tot deze huidige crisis heeft geleid – en daardoor heeft die je in een wat voelt als een catch-22 gebracht, een onmogelijke situatie waar jij niet uit kunt komen.

Want je probeert het paard achter de wagen te spannen – het probleem op te lossen op een manier die nooit tot de echte oplossing kan leiden. Want je zult nooit gelukkig worden ten gevolge van een situatie in de buitenwereld. Hoe komt dat, mijn geliefde? Dat komt omdat geluk, gemoedsrust, eigenwaarde innerlijke omstandigheden zijn. Het zijn gevoelens, een gemoedsgesteldheid, toch?

Dus is het helemaal niet logisch om te zeggen dat jouw innerlijke situatie het product is van jouw situatie in de buitenwereld. Dit is een heel subtiele leugen, waar je mee doordrenkt bent door degenen die je van buitenaf in hun macht willen houden. Want zij weten dat als zij jou die leugen kunnen laten geloven, zij macht kunnen uitoefenen over jouw innerlijke omstandigheden door de baas te zijn over jouw omstandigheden in de buitenwereld. En er zijn natuurlijk veel krachten op de wereld die een bepaalde macht kunnen uitoefenen over jouw omstandigheden in de buitenwereld. Dus als jij gelooft dat jouw uiterlijke omstandigheden de baas zijn over jouw innerlijke omstandigheden, zullen de krachten van deze wereld, de prins van deze wereld, macht over jou uitoefenen. Want de prins van deze wereld heeft iets waardoor hij jou in zijn macht kan houden. Dat iets in jou is natuurlijk juist de overtuiging dat jouw innerlijke omstandigheden de producten zijn van omstandigheden in de buitenwereld.

Dus je ziet, de naakte waarheid – zoals ook door Aartsengel Michaël wordt uitgelegd – is dat alles op de materiële wereld een product is van bepaalde mentale beelden die op het Ma-terlicht worden geprojecteerd en er daardoor voor zorgen dat het Ma-terlicht een bepaalde vorm aanneemt. En daardoor zijn je uiterlijke omstandigheden het exclusieve product van de beelden die jij in je persoonlijke geest hebt en in het collectieve bewustzijn van de mensheid – voor zover jij jouw persoonlijke geest de open deur voor het collectieve bewustzijn laat zijn.

De krachten en energie die je aura van buitenaf zijn binnengedrongen, komen gedeeltelijk uit het massabewustzijn, het collectieve bewustzijn van de mensheid. Maar samen met deze krachten en energie komen ook de beelden en overtuigingen waarop ze gebaseerd zijn, die beelden waaraan ze hun bestaan ontlenen, binnen. Dus je ziet dat wanneer je open staat voor het massabewustzijn, voor de collectieve geest, dan neem je ook deze beelden op en word je zo overweldigd door de energie en de subtiele leugens en argumenten die door de duistere krachten en jouw eigen ego worden gepresenteerd, dat jij gaat geloven en accepteren dat deze beelden echt, niet te veranderen, onvermijdelijk, zijn.

Daardoor neem je ze op in je geest en dan – wanneer het licht door de filmstrook van je geest straalt – wordt het juist door die beelden gekleurd. Dus je projecteert op het lichtscherm, op het Ma-terlicht, beelden die illusies zijn, beelden die jou alleen maar lijden kunnen bezorgen. Dus is het onvermijdelijk dat deze beelden zich na verloop van tijd als feitelijke, materiële, fysieke, omstandigheden in de buitenwereld zullen manifesteren die je niet kunt negeren en waar je schijnbaar niet aan kunt ontsnappen.

Toch ben ik hier om je de absolute waarheid te geven dat als je de de moeite neemt, de bewuste en vastbesloten inspanning levert, om je energieveld– zelfs de onbewuste niveaus van je geest – te zuiveren van alle onechtheid, dan zul je inderdaad je situatie in de buitenwereld veranderen. Je zult je huidige crisis overwinnen en je zult duidelijk de stroom van je bewustzijn doorzien. Tot je de verste schuilhoeken van je wezen ziet en zeker ervaart – niet als theoretische intellectuele kennis, maar als een ware, intuïtieve, mystieke ervaring – dat jij meer dan je identiteit in de buitenwereld bent, meer dan jouw uiterlijke zelf, meer dan jouw ego, meer dan deze wereld. Jij bent een spiritueel wezen. Jij hebt een bestaan in God. En daarom heb je de allergrootste eigenwaarde die ooit mogelijk is, namelijk de absolute kennis dat jij een verlengstuk van God bent. Jij bent een individualisatie van God. En zou je niet zeggen dat God van oneindige waarde is, oneindige waarde heeft?

Dus wanneer jij beseft dat je een verlengstuk bent van Gods oneindige Wezen – en daardoor ben jij echt Gods oneindige Wezen gemanifesteerd als specifieke identiteit – dan zul je weten – zul je beseffen, zul je ervaren – wat de allergrootste eigenwaarde is die Jezus kende, die Jezus ervaren heeft toen Jezus zei: “Ik en mijn Vader zijn één.” Ah, er is geen beter gevoel, er is geen betere ervaring op aarde dan tot het besef te komen wie jij echt in God bent.

Ik kan je ervan verzekeren dat ongeacht welke genoegens of ervaringen je ook op aarde hebt gehad, dat niets is, vergeleken met de ervaring van eenzijn met jouw Hogere Wezen, eenzijn met de werkelijkheid van jouw Schepper. Het is een gevoel dat ver staat boven alles wat je jij je met je uiterlijke geest kunt voorstellen. Maar ik kan je ervan verzekeren dat als jij je van de duisternis af beweegt door elke dag één klein stapje te nemen, jij op den duur een doorbraak krijgt en een glimp van die ervaring van ultieme eigenwaarde opvangt. Dan weet je pas dat welke fouten jij ook gemaakt hebt of de ervaringen die je hebt gehad – hoe degraderend of onmenselijk of vernederend ook – zij geen deel uitmaken van de waarheid in jouw wezen. Dat zijn slechts tijdelijke illusies, luchtspiegelingen, die niets meer zijn dan flikkerende beelden in de verte.

Daardoor kun je, wanneer jij weet en ervaart dat jij meer bent dan dit, dat loslaten. Ik verzeker je dat op dat moment – wanneer je de realiteit ervaart die je bent, de realiteit die IK BEN – nu dan kun jij jezelf volledig vergeven. Je kunt alle mensen volledig vergeven met wie je te maken hebt gehad, alle mensen die jij gekwetst hebt, alle mensen die jou gekwetst hebben. Je kunt jezelf vergeven, je kunt hen vergeven, je kunt God vergeven. Je kunt zelfs het Ma-terlicht vergeven dat ervoor gezorgd heeft dat jij beperkingen en lijden hebt ervaren.

Als jij doorgaat, zal er een moment komen van totale bevrijding – totale vergeving – totale overgave – waarbij je jouw sterfelijke identiteitsgevoel opgeeft – omdat je het laat sterven en omdat jij versmelt met de grotere werkelijkheid die jij bent. En je beseft dat jij dat grotere wezen bent, jij altijd dat grotere wezen bent geweest en dat jij kunt terugkeren naar het ervaren van dat grotere wezen, zelfs wanneer jij nog een fysiek lichaam bezit. Maar je zult dan getransformeerd zijn, dus zul jij je niet meer met dat lichaam of je uiterlijke omstandigheden identificeren, want je zult weten, je zult ervaren dat jij meer bent.

O, dit is de grootste vreugde, de grootste vrijheid, het grootste geluk, het grootste gevoel van eigenwaarde, het grootste gevoel van achting voor jouw zelf dat ooit door een van zichzelf bewust wezen kan worden ervaren. En mijn geliefde, ik ben gekomen om je te zeggen of tonen dat die ervaring mogelijk is voor jou. Waarom is het mogelijk? Het is mogelijk, omdat jij je van jezelf bewust bent. En daardoor heb je het potentieel om meer gewaar te zijn dan je nu op dit moment bent en gewaar te zijn van een groter zelf dan van waar jij je op dit moment van bewust bent. Begrijp je wat ik zeg? Snap je de dieper gaande waarheid hiervan? Juist het feit dat je lijdt met een beperkt zelfgevoel bewijst dat je het zelfgevoel kunt vergroten, jouw bewustzijn uitbreiden, en meer worden dan jij op dit moment bent – door het grotere zelf dat je al bent te accepteren, door ermee te versmelten.

Dus zelfs al kun je dit niet volledig met je dagelijkse denkgeest accepteren, vraag ik maar één ding van jou – wees bereid om het te PROBEREN. Wees bereid de inspanning te leveren om de kant op te gaan naar dat moment van innerlijk besef van wie jij bent. Dus wanneer je Aartsengel Michaëls rozenkrans hebt opgezegd en naar het dictaat hebt geluisterd tot het moment dat je het gevoel krijgt dat je weer enigszins macht hebt over jouw eigen leven, gebruik dan het programma dat ik heb ontworpen door naar dit dictaat te luisteren en de rozenkrans op te zeggen die hierop gebaseerd wordt, de rozenkrans van eigenwaarde. Als je dit in ieder geval 33 dagen doet, dan zul je het verschil voelen. En ga daarna door met het programma, maar dan doe je Aartsengel Michaëls rozenkrans de ene dag en mijn rozenkrans de volgende, zodat je de vibratie van de Alpha- en Omega-aspecten van God afwisselt.

En als je dit blijft doen tot je een innerlijke ingeving krijgt om andere leringen te bestuderen – om andere rozenkransen op te zeggen van de vele die ik voor je voorbereid heb – wel dan zul inderdaad je leven veranderen. En je zult ervaren dat je leven een opwaartse spiraal geworden is. En wanneer je dit ervaren hebt, kun je – als je bereid bent dit te doen – je leven bewust op de opwaartse spiraal aansluiten. En als jij je eenmaal aangesloten hebt bij de opwaartse spiraal, is het nog maar een kwestie van tijd voordat je doorbreekt naar het innerlijke besef van wie jij echt bent.

O dit is zeker mogelijk voor jou en ik zal die volmaakte visie, dat volmaakte concept, voor jou handhaven, zoals ik het voor Jezus heb gehandhaafd precies tot op de dag dat hij zijn Christusschap heeft gemanifesteerd en permanent in een hoger zelfgevoel herrees. Zeg daarom de rozenkransen op, maar vergeet niet om dagelijks een eenvoudige oproep aan mij te doen door gewoon te zeggen: “O Moeder Maria, toon mij het volmaakte concept voor mij dat ik nu op dit moment in staat ben te bevatten.”

Als je dit verzoek doet, zal ik je tonen wat je in staat bent te zien, wat je bereid bent te zien. En ik kan je ervan verzekeren dat jij en ik – samen met Aartsengel Michaël, met jouw Christuszelf en met andere leden van de geascendeerde meesters – zeker de hele weg naar huis kunnen afleggen, tot ieder deel van ons wezen eenzijn heeft bereikt met het grotere Wezen dat wij allemaal zijn. Omdat wij in het spirituele rijk allemaal weten dat al het leven één is, omdat al het leven God is.

Wees dan verzegeld in de oneindige liefde, de oneindige koestering en de oneindige troost van het hart van je Goddelijke Moeder dat overstroomt van een heel persoonlijke liefde voor jou, de liefde die alle grenzen van de materiële wereld overschrijdt. De liefde die jij op dit moment kunt ervaren, als jij bereid bent buiten de voorwaarden van de buitenwereld om te gaan en de liefde te accepteren die IK BEN, de onvoorwaardelijke liefde die IK BEN, de onvoorwaardelijke liefde die ik voor jou heb. Want wanneer mijn liefde onvoorwaardelijk is, hoef jij niet aan voorwaarden op aarde te voldoen om die liefde te ontvangen, wel? Dus vergeet die voorwaarden en accepteer dat ik jou liefheb, dat je Christuszelf jou liefheeft, dat Jezus jou liefheeft en dat jouw Schepper je lief heeft, jou altijd lief heeft gehad en altijd van jou zal blijven houden.
Wees verzegeld in de oneindige liefde die IK BEN, in de oneindige liefde die jij bent.