ROS15: Aartsengel Michaëls Rozenkrans voor het Overwinnen van een Spirituele Crisis

Een krachtige rozenkrans om je te helpen een spirituele crisis te transcenderen, vooral wanneer jij je belast voelt met negatieve energie of aangevallen door paranormale energie of duistere krachten

Lees leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Geliefde Aartsengel Michaël, ik draag deze rozenkrans op aan de manifestatie van Gods wil en Gods koninkrijk in … (Beschrijf de situaties en omstandigheden die jij door Aartsengel Michaël en zijn engelen wil laten oplossen.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, ik eer jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in mij. Ik aanvaard jouw koninkrijk door mij op aarde gemanifesteerd. Ik aanvaard mijn verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Ik aanvaard dat jij mij dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Ik erken dat jij mijn tekortkomingen vergeeft evenals ik anderen vergeef en mijn wil aan de hogere wil in mij overgeef. Ik aanvaard daarom de waarheid dat het universum mij teruggeeft wat ik uitzend.

Ik neem de verantwoording voor mijn geest en mijn leven. Ik beloof mij boven de verzoekingen van mijn lagere zelf te verheffen opdat jij mij van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Ik bevestig dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, in mijn wezen wordt gemanifesteerd. Amen.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid het actief aan te pakken
1. Aartsengel Michaël, ik erken jou als de Aanwezigheid van de HEER die de woeste aanvallen van elke willekeurige kracht op aarde kan weerstaan. Ik wil deel uitmaken van jouw speciale dispensatie en mij boven alle negatieve energie, het massabewustzijn, mijn eigen impulsen in het verleden en alle duistere krachten verheffen.

Wees gegroet Michaël (refrein na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, ik weet dat ik in een spirituele crisis zit en ik ben bereid toe te geven dat ik word aangevallen door krachten van buitenaf, krachten die boven mijn macht lijken te liggen. Ik plaats me nu bewust in de groep die geholpen kan worden – omdat ik bereid ben te erkennen dat ik een probleem heb. Aartsengel Michaël, ik vraag roep jouw hulp in en ik ben bereid een deel van de stuwkracht te ontvangen die jij bent, de stuwkracht van Gods Wil, de stuwkracht van Gods bescherming.

3. Aartsengel Michaël, ik erken dat jij niet in een dualistische strijd verwikkeld bent met de duivel en de demonen en de krachten van duisternis – dat jij niet in de dualiteit zit. Ik begrijp dat daarom geen enkele kracht op aarde tegen jou op kan, wanneer jij jouw Aanwezigheid manifesteert met de volledige kracht die jij bent. Ik erken de Wet van Vrije Wil die verordent dat ik moet vaststellen welke duisternis ik wil laten blijven en welk Licht ik in mijn krachtveld laat manifesteren. Daarom zeg ik: “Ik wil mij boven de duisternis verheffen en naar het licht van jouw Aanwezigheid, het Licht van God, opstijgen!”

4. Aartsengel Michaël, ik weet dat mijn ego en de krachten van duisternis niet willen dat ik deze rozenkrans opzeg, want het Licht dat ik oproep zal hen zich slecht op hun gemak laten voelen. Toch zal ik niet ten prooi vallen aan hun subtiele verzoekingen om op te geven. In plaats daarvan zal ik hun weerstand gebruiken om ze bloot te leggen door op mijn reacties te letten en mijn door God gegeven wilskracht te gebruiken – geassisteerd door de oneindige wilskracht van Aartsengel Michaël – om recht door de tegenstand heen te lopen en een persoonlijke relatie met Michaël, de Aartsengel van Gods Wil, op te bouwen.

5. Aartsengel Michaël, ik erken dat wanneer ik mij machteloos, verlamd, aangevallen voel door of belast door lasten en krachten waar ik niet tegenop kan met de kracht van mijn uiterlijke geest en wezen, dit een illusie is. En de kern van die illusie is dat ik degene ben die de baas moet zijn in mijn krachtveld.

6. Aartsengel Michaël, ik erken dat jij mijn vrije wil niet zult schenden, terwijl de krachten van duisternis mijn vrije wil ZULLEN schenden. Ik begrijp dat zij alleen mijn vrije wil kunnen schenden voor zover ik dat toelaat. Aartsengel Michaël, bij dezen nodig jou uit in mijn krachtveld om de duisternis uit mijn Wezen te verbannen. Ik begrijp dat ik degene ben die moet kiezen de duisternis los te laten voor het door jouw Aanwezigheid kan worden verteerd.

7. Aartsengel Michaël, ik begrijp het persoonlijke element van mijn vrije wil. Ik ben bereid in te zien hoe ik de krachten van duisternis heb uitgenodigd in mijn wezen, zelfs door de manieren die mij onbekend zijn. Ik zie dat de wereld zo doordrenkt wordt met de subtiele kromme leugens dat ik de krachten van duisternis heb uitgenodigd in mijn wezen zonder te weten wat ik aan het doen was. Ik ben bereid om de keuzes te zien die ik gemaakt heb en ik ben bereid om de keuzes ongedaan te maken die het mogelijk gemaakt hebben dat de duisternis is binnengekomen en heeft laten blijven.

8. Aartsengel Michaël, ik ben bereid wakker te worden, hogerop te komen en uiteindelijk de volledige en de uiteindelijke verantwoording voor mezelf, mijn eigen wezen, mijn eigen levensweg, zelfs mijn eigen verlossing te nemen. Ik weet dat de krachten van duisternis niet alleen binnenkomen door handelingen die ik duidelijk als duister zie, maar ook door schijnbaar onschuldige middelen, zelfs religieuze activiteiten die de eeuwige leugen afschilderen dat ik een verlosser van buitenaf nodig heb, omdat ik niets kan doen om mezelf te redden.

9. Aartsengel Michaël, ik ben bereid te ontwaken, om de verantwoording te nemen, zodat jouw kracht en Aanwezigheid mijn wezen kan binnengaan. Ik zal niet tegen jouw Licht strijden en ik zal de duisternis niet vasthouden. Ik zie dat mijn ego aan de duisternis vasthoudt, omdat mijn ego zich op zijn gemak voelt bij de duistere krachten die hem een gevoel van macht en controle over mij geven. Toch weet ik dat mijn bewuste zelf meer is dan mijn ego en daarom ben ik bereid te kijken naar waarom ik de duistere krachten uitgenodigd heb. Ik ben bereid naar iedere beslissing te kijken die mijn wezen heeft geopend voor de duisternis en deze bewust terug te draaien, zodat ik op den duur vrij kan zijn.

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen! (3x).
Aartsengel Michaël, red mij van het bewustzijn van de dood waardoor ik mezelf beschouw als een sterfelijk wezen dat van mijn God gescheiden is. Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden van de leugens van de antichrist die mijn ziel omhuld hebben, zodat ik gevangen zit in een web van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mij boven het bewustzijn van de dood te verheffen en vrij te zijn de waarheid van Christus en het stralende wezen van God te zien. Ik ben bereid mijn God te zien en niet langer als menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke levensgevoel, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, te verliezen dat gebaseerd wordt op de beperkingen op deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben er klaar voor mijn oog op één doel gericht te houden, zodat ik verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kan zien en met het Licht van Christus gevuld wordt. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld op te geven en de beperkingen die zo echt lijken. Ik ben bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als medeschepper met God te aanvaarden.
Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van de Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld het wezen van mijn God bestaat en daarom beloof ik dat ik nooit meer erken dat enig verschijnsel op deze wereld permanent bestaat. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij. Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

Aartsengel Michaël, ik erken de kracht van God binnenin mij
1. Aartsengel Michaël, ik roep jou op zoveel van jouw Aanwezigheid in mijn wezen te manifesteren als ik kan verdragen. Ik beloof het geleidelijke pad te volgen dat jij biedt. Ik nodig je hierbij uit de duisternis in mijn wezen te verbannen. Ik zal de verlichting van mijn lasten gebruiken om naar mijn illusies te kijken en de keuzes ongedaan te maken die me kwetsbaar maken voor duistere krachten en duistere energie. Ik wil hogerop komen in bewustzijn en één worden met mijn eigen hogere Wezen, mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik ben de verstandige arbeider die de talenten vermenigvuldigt, zodat ik niet opnieuw door de duisternis belast zal worden.

Wees gegroet Michaël (refrein na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, ik wil een blijvende relatie met jou aangaan, zodat jij, wanneer ik vermenigvuldig wat ik heb ontvangen, mij nog meer bescherming en verlichting kunt schenken – waar ik voor insta door mijn bereidheid om jouw rozenkrans te blijven opzeggen, naar jouw dictaat te blijven luisteren en de leringen te blijven bestuderen die ik moet bestuderen om de leiding te krijgen over mijn eigen psyche.

3. Aartsengel Michaël, ik besef dat ik, als ik een persoonlijke relatie met jou wil aangaan, het actief moet aanpakken. Ik laat bij dezen de illusies van de traditionele religie los die mij afschilderen als de passieve ontvanger van de Genade uit de hemel. En dus verwacht ik niet dat ik in staat moet zijn om jou te vragen mijn lasten te verlichten en dat jij er dan onmiddellijk in stapt en dat voor mij doet. Ik zie dat dit de verkeerde religie is die aangeprezen wordt door de krachten van duisternis om hen toegang tot mijn wezen te verschaffen.

4. Aartsengel Michaël, ik erken dat juist het geloof dat ik passief moet afwachten en zelf geen kracht heb, mij in de eerste plaats gevoelig maakt voor de krachten van duisternis. Ik begrijp dat als jij iets doet om die overtuiging te bevestigen, jij dan zou verhinderen dat ik op den duur vrij zou worden. Ik neem nu de leiding en ik zeg: “IK BEN verantwoordelijk voor mijn eigen huishouding, IK BEN verantwoordelijk voor mijn eigen levensweg. En daardoor BEN IK bereid naar de illusies te kijken waar ik in ben gaan geloven, de voorwaarden die ik gesteld heb, de verwachtingen die ik van het leven heb. En daarom BEN IK bereid om te zien wat onecht is, los te laten wat onecht is en in plaats daarvan de waarheid van Christus te aanvaarden die mij van die onechtheid zal bevrijden.”

5. Aartsengel Michaël, ik zie het verschil tussen de echte vertegenwoordigers van God, zoals de geascendeerde meesters, en de myriaden verkeerde leraren die op het fysieke niveau, het emotionele niveau, het mentale niveau en de onderste lagen van het etherische rijk bestaan. Ik weet dat ze mij allemaal willen vertellen dat ik mezelf niet kan redden, dat ik niet op eigen kracht hogerop kan komen en dat ik hen nodig heb om iets voor mij te doen. Ik erken de waarheid dat ik niets nodig heb buiten de kracht in mijn eigen Wezen, omdat het koninkrijk van God binnenin mij is, wat betekent dat ik geschapen werd uit het Wezen van mijn Schepper.

6. Aartsengel Michaël, ik ben bereid de kracht van God binnenin mij te erkennen – dat IK een verlengstuk BEN van Gods Wezen, IK BEN een individualisatie van de Schepper. Hierbij laat ik de illusie van scheiding los die ervoor zorgt dat ik geloof dat ik gescheiden van mijn God ben en gescheiden van de rest van de schepping. Ik begrijp dat dit de essentiële illusie is van het kromme bewustzijn en degenen met het gevallen bewustzijn die de mensen op aarde tot slaaf willen maken, zodat ze hun licht en energie kunnen melken. Ik begrijp dat deze duistere wezens geen licht meer van God kunnen ontvangen en daardoor moeten ze mij zover krijgen dat ik mijn licht een lagere vibratie geef, zodat zij het kunnen opnemen.

7. Aartsengel Michaël, ik begrijp nu waarom de duistere krachten dag en nacht op mij hameren om me in een onrustige en onevenwichtige gemoedstoestand te krijgen. Ik weet waarom ze zoveel leugens en illusies hebben bedacht, zoveel activiteiten, die alleen maar bedoeld zijn mij in een bewustzijnsstaat te manipuleren waarin ik spiritueel verkracht kan worden, omdat ik geen bescherming in mijn aura meer heb. Ik ben vastbesloten om alle openingen in mijn energieveld te dichten die de duistere krachten op elk moment van de dag of nacht toegang verschaffen tot mijn energieveld en mijn wezen overnemen. Met jouw hulp zal ik de macht over iedere situatie in handen krijgen, ik zal de baas zijn over mijn handelingen, emoties, gedachten en mijn gevoel van wie ik ben, zodat ik mij altijd opgewekt en rustig kan voelen.

8. Aartsengel Michaël, ik erken dat er bepaalde uiterlijke activiteiten op deze wereld zijn die ontworpen zijn om mij voor de duistere machten te openen. Ik erken dat ik geen spirituele crisis kan overwinnen en gemoedsrust krijgen als ik die activiteiten maar blijf doen. Dus ben ik bereid om mij in te spannen om mij totaal te bevrijden van alle activiteiten in de buitenwereld die mijn rust verstoren. Ik zoek de helderheid en de vrede die mij in staat zullen stellen mij van deze activiteiten te bevrijden door verantwoording te nemen voor mijn keuzes in het verleden en betere keuzes in het heden en de toekomst te maken.

9. Aartsengel Michaël, ik erken dat mijn ego niet zal begrijpen wat het voordeel ervan is om deze activiteiten los te laten, maar ik weet dat ik meer ben dan mijn ego en mijn bewuste zelf zal de waarheid herkennen. Ik erken dat dit deel van mijn wezen een verlengstuk van God, de Schepper zelf, is. Dus heb ik het vermogen om de keus te maken hogerop te komen en ik zeg: “Deze manifestatie van onvolmaaktheid en onechtheid, deze manifestatie van onvrede en onevenwichtigheid, in de buitenwereld is niet het echte wezen dat IK BEN. En daarom zal ik hier niet meer in zwelgen, ik zal mij niet meer overgeven aan de illusie dat hij macht over mij heeft.”

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen! (3x).
Aartsengel Michaël, red mij van het bewustzijn van de dood waardoor ik mezelf beschouw als een sterfelijk wezen dat van mijn God gescheiden is. Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden van de leugens van de antichrist die mijn ziel omhuld hebben, zodat ik gevangen zit in een web van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mij boven het bewustzijn van de dood te verheffen en vrij te zijn de waarheid van Christus in te zien en het stralende wezen van God. Ik ben bereid mijn God te zien en niet langer als een menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke levensgevoel te verliezen, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, dat gebaseerd wordt op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben er klaar voor mijn oog oog op één doel gericht te houden, zodat ik verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kan zien en met het Licht van Christus gevuld wordt. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld op te geven en de beperkingen die zo echt lijken. Ik ben bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als medeschepper met God te aanvaarden.
Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x).

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van de Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld het wezen van mijn God bestaat en daarom beloof ik nooit meer bestendigheid aan enig verschijnsel op deze wereld toe te kennen. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij. Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid spiritueel in mijn eigen onderhoud te voorzien
1. Aartsengel Michaël, ik erken dat er geen enkele omstandigheid op deze wereld is die op wat voor manier ook enige echtheid bezit. Er is geen enkele omstandigheid op deze wereld die macht over mij, het bewuste zelf, mijn hogere Wezen, heeft. Ik zie dat de allerbeste manier om bevrijd te worden van de krachten van deze wereld het besef is dat zij onecht zijn – en omdat ze onecht zijn, hebben ze geen macht over mij.

Wees gegroet Michaël (refrein na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, ik besef dat niets wat onecht is, iets kan bedreigen wat echt is. Dus roep ik mijn Christuszelf op mij te helpen het Christusonderscheid te krijgen om het echte van het onechte in mijn wezen en wereld te scheiden. Ik besef dat hoewel ik belast ben met een of andere energie of kracht, ik niet het volledige Christusonderscheid kan hebben. Toch weet ik dat er iets wezenlijks in mijn wezen is dat kan weten wat echt en onecht is in mijn situatie waarin ik nu op dit moment zit. Ik kan weten wat de volgende stap is die ik moet nemen om mijn huidige last te overwinnen, hoe ik uit mijn huidige crisis kom.

3. Aartsengel Michaël, ik erken het wezenlijke in het innerlijk van mijn Wezen en ik word me bewust van het besef dat ik God ben – ik ben een individualisatie van God! Daardoor maak ik de keus die God in mijn huidige situatie zou maken, zodat ik de last kan overwinnen die onoverkomelijk lijkt met mijn huidige bewustzijn. Ik erken de waarheid in de woorden van Jezus: “Voor mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.”

4. Aartsengel Michaël, ik erken de vonk van God in mijn wezen. Ik zie ook dat ik de kracht van God nog niet van binnenuit kan losmaken. Daarom vraag ik jou een poosje de plaatsvervangende kracht van God te zijn, tot ik volledig contact heb gemaakt met de kracht van God in mij en daardoor spiritueel in mijn eigen onderhoud kan voorzien.

5. Aartsengel Michaël, ik verwacht niet dat jij me permanent redt. Ik vraag jou mij tijdelijk op te wekken, zodat ik de vrijheid en rust kan krijgen om contact te maken met de kracht van God binnenin mij. En zodat ik, na een poosje jouw Aanwezigheid, als de externe kracht van God, niet meer nodig heb, want ik heb dan de innerlijke kracht van God ontdekt die ik echt ben. En zodoende besef ik nu dat ik in de innerlijke delen van mijn wezen, één ben met de alle geascendeerde meesters, met het hele Lichaam van God.

6. Aartsengel Michaël, ik besef dat jij niet echt buiten mij bent. Ik erken dat jij een universele Aanwezigheid hebt die niet beperkt kan worden tot tijd en ruimte en daardoor ben je ook binnenin mij. Ik weet dat jij de Kracht van God vertegenwoordigt en de Kracht van God kan van binnenuit door mij heen stromen, waardoor ik spiritueel in mijn eigen onderhoud kan voorzien. En dan zullen de demonen van duisternis van mij wegrennen, omdat ze zullen weten dat ze hun macht over mij verloren hebben, net zoals ze hun macht over Christus kwijt waren.

7. Aartsengel Michaël, ik wil de allerhoogste vrijheid. Ik ben bereid naar iedere illusie te kijken, iedere kromme leugen die mijn bewustzijn is binnengekropen. Ik weet dat dit kan, want ik heb een Christuszelf dat in mijn innerlijk zit. En wanneer ik mij met dat Christuszelf verbind, krijg ik de innerlijke herkenning die mij toont wat echt en onecht is in mijn wezen en wereld.

8. Aartsengel Michaël, ik zal alert en trouw zijn aan de innerlijke aanwijzingen van mijn Christuszelf, zodat ik de stappen kan nemen die specifiek voor mijn situatie op dit moment zijn en me helpen één stap hogerop te komen op mijn pad om een grotere mate van vrijheid van de duisternis te krijgen. Ik weet dat ik, door één stap te nemen die haalbaar is, geleidelijk aan alle duisternis ZAL overwinnen.

9. Aartsengel Michaël, ik begrijp dat iemand gewend kan raken aan de illusies en zelfs de aanwezigheid van duistere krachten kunnen bijna een verslaving worden, waardoor de uiterlijke geest zo verslaafd raakt aan die duistere krachten en wat zij doen, dat hij ze niet los kan laten. Ik zie dat achter elke verslaving het gevoel van de uiterlijke geest zit dat hij niet zonder die duisternis kan. Hij heeft de duisternis zo geïnternaliseerd en deel gemaakt van zijn eigen wezen dat hij zonder die duisternis letterlijk geen gevoel van continuïteit en identiteit zou kunnen handhaven. Toch weet ik ook dat ik meer ben dan de uiterlijke geest en het lichaam. Daardoor laat het bewuste zelf hierbij alle duisternis in mijn wezen los.

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen! (3x).
Aartsengel Michaël, red mij van het bewustzijn van de dood waardoor ik mezelf beschouw als een sterfelijk wezen dat van mijn God gescheiden is. Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden van de leugens van de antichrist die mijn ziel omhuld hebben, zodat ik gevangen zit in een web van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mij boven het bewustzijn van de dood te verheffen en vrij te zijn de waarheid van Christus in te zien en het stralende wezen van God. Ik ben bereid mijn God te zien en niet langer als een menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke levensgevoel te verliezen, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, dat gebaseerd wordt op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben er klaar voor mijn oog oog op één doel gericht te houden, zodat ik verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kan zien en met het Licht van Christus gevuld wordt. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld op te geven en de beperkingen die zo echt lijken. Ik ben bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als medeschepper met God te aanvaarden.
Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x).

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van de Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld het wezen van mijn God bestaat en daarom beloof ik nooit meer bestendigheid aan enig verschijnsel op deze wereld toe te kennen. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij. Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

Aartsengel Michaël, ik zal in richting van de overwinning blijven lopen
1. Aartsengel Michaël, ik erken dat jij, ook al heb ik nog een lange weg te gaan, bereid bent iedere stap van die weg met mij mee te lopen – omdat ik bereid ben elke keer één klein stapje te doen. Ik verwacht niet dat ik in een oogwenk volledige vrijheid kan bereiken. Ik weet dat een reis van 1000 mijl pas af is wanneer je één stapje per keer blijft doen.

Wees gegroet Michaël (refrein na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, ik beslis nu op dit moment dat ik bevrijd wil zijn van deze duisternis en ik zal steeds één klein stapje per keer blijven doen. Aartsengel Michaël, ik geloof jouw belofte dat de krachten van de duisternis hun grip op mijn geest op den duur zullen verliezen. Ik besef dat ik inderdaad vrij kan zijn, dat ik zeker vrij ZAL zijn – als ik elke keer maar één klein stapje doe.

3. Aartsengel Michaël, ik erken dat ik, hoe belast ik ook zou kunnen zijn, altijd een heel klein stapje kan doen – en ik ben bereid om dat te doen. Ik erken dat de Wet van Vrije Wil verordent dat je enkel degenen kunt helpen die zichzelf helpen door beslissingen te nemen. Ik weet dat God de duisternis niet heeft geschapen of het op aarde toeliet, maar dat ze gecreëerd werd door de Wet van Vrije Wil, waardoor de mensen op aarde de duisternis op de planeet hebben laten binnenkomen en die aanwezigheid op aarde toestaat te blijven.

4. Aartsengel Michaël, ik erken dat mijn bewuste zelf het vermogen heeft om contact te leggen met het wezen van God en te ervaren dat God boven de dualiteit staat. Ik ben bereid om steeds weer één klein stapje te doen en in bewustzijn te stijgen tot de wolken uit elkaar gaan en ik plotseling een glimp opvang van het niet-dualistische wezen van God. Op dat moment zal ik weten dat wat jij zegt waar is, al kan ik het nu op dit moment nog niet bevatten met mijn uiterlijke geest.

5. Aartsengel Michaël, ik zal doorgaan met jouw programma van de rozenkrans opzeggen en naar jouw dictaat luisteren tot ik weer de baas over mijn wezen ben. Ik weiger om dezelfde oude impulsen te volgen die mijn emotionele lichaam en mijn gedachten op hol te laten slaan, omdat ze overgenomen worden door de duisternis. In plaats daarvan zal ik in jouw Aanwezigheid blijven zolang dat voor mij nodig is, tot ik het gevoel heb dat de duisternis zich voldoende heeft teruggetrokken om weer heldere beslissingen te kunnen nemen en mijn dagelijkse leven op te pakken. Ik ben vastbesloten dat ik door jouw machtiging niet bij degenen hoor die in een neerwaartse spiraal belanden, het zwarte gat van zelfvernietiging in. In plaats daarvan ben ik bereid mijn eigen beslissingen te nemen, mezelf te helpen hogerop te komen – en elke keer steeds weer dat kleine stapje blijven doen.

6. Aartsengel Michaël, met jouw hulp zal ik niet onmiddellijk verlichting verwachten, ik zal me niet laten ontmoedigen of verveeld raken of eraan gaan twijfelen of het op den duur wel werkt. Ik erken dat ontmoediging het scherpste wapen in de gereedschapskist van de duivel is. Ik weet dat de duistere krachten mij zullen proberen te ontmoedigen, toch blijf ik doorgaan tot ik naar een hoger niveau van bewustzijn doorbreek. Ik zal niet toestaan dat twijfel mijn geest bekruipt of op het allerlaatste moment ontmoedigd raak. Ik zal de hele weg met je meegaan tot ik een geheel nieuwe fase in mijn leven ervaar.

7. Aartsengel Michaël, ik erken dat jij mij het gereedschap hebt gegeven om mijn leven te veranderen. Ik weet dat ik het potentieel heb hogerop te komen en mijn leven in een positieve spiraal te veranderen. Ik zal niet ten prooi vallen aan een smoes van mijn ego of de duistere krachten om maar te stoppen. Ik weet dat zij, door naar jouw woorden te luisteren en deze rozenkrans op te zeggen, zich zo slecht op hun gemak gaan voelen dat ze het nauwelijks nog in mijn aura kunnen uithouden. En ik wil niets liever dan dat ze weggaan, zodat ik mij naar het eenzijn kan begeven met mijn eigen hogere Wezen en gemoedsrust krijgen.

8. Aartsengel Michaël, ik ben bereid jouw Aanwezigheid bij mij te laten zijn en ik geef jou volledig en onbeperkt toegang tot mijn wezen, zodat jij jouw licht kunt laten schijnen en alle schuilplaatsen van de duisternis kunt verwijderen. Ik zal door je woorden heen luisteren naar de vibratie die jij bent. Ik erken de waarheid dat hoewel de krachten van duisternis die mij belasten en in hun macht hadden, misschien macht lijken te hebben, Aartsengel Michaël niet accepteert dat zij enige macht over mij hebben. Daarom accepteer ik ook niet dat ze macht over mij hebben.

9. Aartsengel Michaël, ik erken dat de duistere krachten en mijn ego mijn vermogen om keuzes te maken hebben beheerst tot op het punt dat ik niet de realiteit kan zien die het me mogelijk maakt om vrije keuzes te maken. Toch zal ik de krachten van duisternis wat ik kies niet meer laten beïnvloeden en ik neem jouw aanbod aan om één te worden met jouw wilskracht en wezen. Ik weet dat ik daardoor aan kracht win om mijn eigen keuzes te maken door mijn wilskracht terug te pakken. Ik zal het element van vrede, gemak, en het gevoel dat er in de toekomst hoop voor mij is, vinden. Dus accepteer ik dat er nog steeds een zon boven de onweerswolken in mijn krachtveld schijnt. En die zon is mijn eigen IK BEN Aanwezigheid, die mijn ware identiteit in God is. Daardoor weet ik dat al het lagere identiteitsgevoel onecht is en ik laat het nu los. Ik ben bereid mijn sterfelijke leven te verliezen om het eeuwige leven van Christus te winnen.

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen! (3x).
Aartsengel Michaël, red mij van het bewustzijn van de dood waardoor ik mezelf beschouw als een sterfelijk wezen dat van mijn God gescheiden is. Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden van de leugens van de antichrist die mijn ziel omhuld hebben, zodat ik gevangen zit in een web van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mij boven het bewustzijn van de dood te verheffen en vrij te zijn de waarheid van Christus in te zien en het stralende wezen van God. Ik ben bereid mijn God te zien en niet langer als een menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke levensgevoel te verliezen, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, dat gebaseerd wordt op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben er klaar voor mijn oog oog op één doel gericht te houden, zodat ik verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kan zien en met het Licht van Christus gevuld wordt. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld op te geven en de beperkingen die zo echt lijken. Ik ben bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als medeschepper met God te aanvaarden.
Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x).

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van de Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld het wezen van mijn God bestaat en daarom beloof ik nooit meer bestendigheid aan enig verschijnsel op deze wereld toe te kennen. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij. Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam me lossnijden van de duistere geesten en duistere energieën.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam me lossnijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam me lossnijden van de slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam me lossnijden van de spirituele slavernij aan de machtselite.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam me lossnijden van de materiële slavernij aan de machtselite.

Mijn wezen en wereld, en de volheid daarvan, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder, Amen.

Verzegeling
Aartsengel Michaël, ik zal niet meer naar de demonen en mijn ego luisteren die onophoudelijk hun liederen uitschreeuwen in een poging mij te overweldigen. Ik zal luisteren naar de stem van een aartsengel en zijn vibratie opnemen. En door jouw vibratie word ik verzegeld met de innerlijke wetenschap die geen kracht van buitenaf kan afnemen. Ik weet dat er een God is, dat God echt is en dat God overal is, waaronder binnenin mij. Ik vind nu de God in mij en ik accepteer het wezenlijke van die God en dat is het enig wezenlijke.

Ik word verzegeld in de wetenschap dat alle manifestaties op deze aarde uiteindelijk illusies zijn die geen macht hebben over het echte spirituele wezen dat IK BEN. Ik word verzegeld in die realiteit en ik aanvaard dat de Aanwezigheid van een aartsengel tot ik de Aanwezigheid van mijn eigen hogere Wezen kan accepteren.

Ik word verzegeld in de Godkracht van de eerste straal van de Wil van God – het oneindige vertrouwen dat boven alle twijfel verheven is, omdat het geen vertrouwen is, het is geen geloof, het is Eenzijn met de werkelijkheid, de realiteit dat IK BEN.