Ik geef je de Middelen om een Spirituele Crisis te boven te komen

Een boodschap van Aartsengel Michaël

Noot: Deze boodschap werd gegeven als onderdeel van de Spiritual Crisis Toolkit, die specifiek uitgegeven werd door Aartsengel Michaël, Jezus en Moeder Maria om een spirituele crisis te boven te komen en je leven in een positieve spiraal te veranderen.

 

IK BEN Aartsengel Michaël en ik ben de Aanwezigheid van de HEER die alle woeste aanvallen van elke willekeurige kracht op aarde kan verdragen. Dus kom ik met een speciale dispensatie voor die mensen op aarde die belast zijn door de negatieve energie van het massabewustzijn, door hun eigen impulsen uit het verleden, of door die duistere krachten die zich al eonen lang op deze planeet hebben gemanifesteerd.

Jij bent degene die weet dat jij in een spirituele crisis krijgt, want je bent op een punt gekomen dat je bereid bent om toe te geven dat je aangevallen wordt door krachten van buitenaf, krachten die boven jouw macht lijken te liggen. Dus heb je een stap genomen die de meeste mensen niet bereid zijn te nemen, want ze zijn niet bereid te erkennen dat zulke krachten bestaan.

Dus is het mijn zorg, door deze bijzondere uitgave, degenen te helpen die geholpen kunnen worden – omdat zij bereid zijn te erkennen dat zij een probleem hebben, dat ze aangevallen worden door krachten die boven hun onmiddellijke macht liggen. En dus kom ik je mijn assistentie aanbieden door je een deel te geven van die impuls die IK BEN, de impuls van Gods Wil, de impuls van Gods bescherming.

Maar mijn geliefde, ik wil dat je de waarheid over een aartsengel weet, want ik moet zeggen dat hoe engelen en aartsengelen ook door diverse religies zijn afgeschilderd, ik, Aartsengel Michaël, niet in een dualistische strijd verwikkeld ben met de duivel en de demonen en de duistere krachten. Want ik ben niet in de dualiteit, IK BEN erboven en verder dan elk dualistisch bewustzijn en daarom staat de kracht van een aartsengel juist boven elke willekeurige kracht op aarde. En daarom kan geen enkele kracht op aarde tegen ons op, wanneer wij onze Aanwezigheid manifesteren met de volledige kracht die wij zijn.

Waarom manifesteren wij dan niet gewoon onze Aanwezigheid en vagen alle duisternis van de aarde weg? Nu, dat komt omdat de Wet van Vrije Wil verordent dat de mensen die geïncarneerd zijn op aarde, degenen zijn die beslissen wat er op de aarde mag blijven en wat zich op de aarde mag manifesteren in de vorm van Licht.

De sleutel om een spirituele crisis te boven te komen
Jij, mijn geliefde, staat voor een spirituele crisis. Je hebt het gevoel dat je machteloos bent, je voelt je verlamd, je hebt het gevoel dat je wordt aangevallen of gebukt gaat onder het gewicht van lasten en krachten die je bij je hebt in je dagelijkse denkgeest en wezen, waar jij niet tegenop kunt. En hoewel dat op dit moment zo kan zijn, moet ik zeggen dat het allemaal een illusie is. En de kern van deze illusie is dat JIJ degene bent die de baas moet zijn in jouw krachtveld.

Mijn geliefde, het essentiële verschil tussen een aartsengel en de krachten van duisternis is dit: Ik zal jouw vrije wil niet schenden, terwijl de krachten van duisternis jouw vrije wil WEL zullen schenden. Maar die kunnen de vrije wil alleen in zoverre schenden al jij het hen toestaat. En daarom kan ik niet in jouw krachtveld stappen om de duisternis uit jouw Wezen te verbannen – ik moet uitgenodigd worden. Maar ik moet worden uitgenodigd op een diepgaande manier, waardoor jij begrijpt dat jij degene bent die ervoor moet kiezen de duisternis los te laten voor die door mijn Aanwezigheid kan worden verteerd.

Begrijp je het persoonlijke element hier? Er zijn veel manieren waarop je de krachten van duisternis in jouw wezen kunt uitnodigen en met veel van die manieren ben je niet eens bekend, want deze wereld is echt zo doordrenkt met subtiele kromme leugens dat veel mensen de krachten van duisternis in hun wezen uitnodigen zonder dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Maar ik moet je zeggen dat er altijd ergens een keus wordt gemaakt en op den duur kun jij je niet bevrijden van de duisternis tot je de keus ongedaan maakt die het mogelijk heeft gemaakt dat die binnen kon komen en daar blijven.

Dus je moet bereid zijn te ontwaken – hogerop te komen – en op den duur zover te komen dat je volledig en uiteindelijk de verantwoording voor jezelf, jouw eigen wezen, jouw eigen pad in het leven, zelfs jouw eigen verlossing, neemt. Want de krachten van duisternis komen niet zomaar binnen door activiteiten die je duidelijk als duister beschouwt, zoals een drug en alcoholmisbruik of andere vormen die duidelijk duister zijn. Ze komen vaak binnen op schijnbaar onschuldige manieren, zelfs via religieuze handelingen die de eeuwige leugen afschilderen dat je een verlosser in de buitenwereld nodig hebt om gered te worden, omdat jij niet jezelf kunt verlossen.

Dus je moet wakker worden, je moet de verantwoording nemen voor mijn kracht, en mijn Aanwezigheid in jouw wezen binnen laten komen. Want als je dat niet doet, dan zal mijn Aanwezigheid in jouw wezen de spanning alleen maar verhogen – want je zult strijden tegen de duistere krachten, maar een deel van jouw eigen wezen zal tegen mijn Licht vechten, omdat die de duisternis wil handhaven.

Begrijp je het belang van het persoonlijke element hierin? Als je de duisternis zou kunnen loslaten – als je bewust de illusies zou kunnen loslaten die de duisternis in jouw wezen laten blijven – dan zou mijn Aanwezigheid kunnen binnenkomen en de duisternis verbannen worden. Maar tot je loslaat, zal er een deel in jouw wezen zijn, een deel van jouw ego, dat vasthoudt aan de duisternis, omdat jouw ego zich in werkelijkheid op zijn gemak voelt bij de duistere krachten, omdat die hem een bepaald gevoel van macht of controle over jou geven.

En daardoor kan ik – zoals in vele traditionele religies afgeschilderd is – niet zomaar jouw krachtveld binnengaan en al je duisternis uitbannen, zelfs als dit wordt gebaseerd op een eenvoudig gebed om dat te doen. Er moet gelijkwaardigheid bestaan tussen jouw bereidheid te kijken naar waarom jij die krachten van duisternis hebt binnengelaten in de eerste plaats.

En ik weet, mijn geliefde, dat het, als jij echt belast bent en je verlamd voelt, bijna onmogelijk is om na te denken over het feit of jij deze duisternis ooit vrijwillig in je wezen hebt binnengelaten. En in veel gevallen was het, zoals ik zei, niet eens een bewuste, vrijwillige beslissing. Het was een schijnbaar onschuldige beslissing die er werd genomen, maar niettemin zeg ik dat jij, tenzij je bereid bent om naar de beslissing te kijken en haar bewust ongedaan maakt, op den duur niet vrij kunt zijn.

Wat ik wel voor jou kan doen, wat ik voor jou zal doen, is dat ik, als jij steeds opnieuw luistert naar dit dictaat en terwijl je mijn speciale rozenkrans voor dit doel opzegt, zoveel mogelijk van mijn aanwezigheid in jouw wezen zal manifesteren als je kunt verdragen zonder in een conflict terecht te komen dat erger is dan wat je op dit moment ervaart.

De eerste stap doen
Dus wat ik je aanbied, is een geleidelijk pad, mijn geliefde. En op dat pad eis ik van je dat je verscheidene dingen doet. Ik eis nu op dit moment van jou dat jij je hart opent en, in jezelf of hardop, een eenvoudig gebed opzegt om mij in je wezen uit te nodigen en de duisternis te verbannen die jou belast, waardoor jij het gevoel hebt dat je geen volgende stap hogerop kunt doen.

Daardoor kan ik, wanneer je dit eenvoudige verzoek doet, een bepaalde hoeveelheid van mijn Aanwezigheid manifesteren die je enige verlichting zal brengen van je huidige lasten. Maar, mijn geliefde, dit aanbod vanuit mijn hart zal niet werken als je die verlichting gebruikt om te zeggen: “Ah, nu hoef ik me geen zorgen te maken over mijn lasten, nu hoef ik niet naar mijn illusies te kijken, ik kan het, per slot van rekening, ineens overleven dus ga ik gewoon door.”

Dit werkt niet, want er zal een moment komen waarop je opnieuw door de duisternis belast wordt en je zult je er weer verlamd en overmand door voelen. En dus moet je een verstandige arbeider zijn die doet wat Jezus zei en de talenten vermenigvuldigen die jij hebt gekregen. Alleen door die te vermenigvuldigen, zijn die in staat – volgens de Wet van Vrije Wil – om je steeds meer bescherming en verlichting te geven – als garantie voor jouw eigen bereidheid om mijn rozenkrans te blijven opzeggen, om opnieuw naar dit dictaat te luisteren en de leringen te blijven bestuderen die je moet bestuderen om het bevel te voeren over je eigen psyche.

En de leringen die het allereerst en het belangrijkst zijn om te bestuderen om een willekeurige spirituele crisis te boven te komen, is het prachtige boek van Moeder Maria, ‘Master Keys to the Abundant Life’. Maar ik moet je ook zeggen dat onze andere boodschapper een essentieel boek heeft voorbereid voor allen die een spirituele crisis gaan krijgen: ‘The Unseen Power I AM’. Want dit boek is speciaal ontworpen voor degenen die belast zijn of die al heel lang belast zijn met psychische problemen die ze schijnbaar niet kunnen oplossen en dan verder gaan. Daarom beveel ik deze twee boeken bij iedereen aan die een spirituele crisis onder ogen moeten zien en bereid zijn om wat werk te doen, bereid zijn om naar de balk in hun eigen oog op zoek totale gaan om die crisis te overwinnen.

Mijn geliefde, waarom leg ik zo de nadruk erop dat jij iets moet doen? Nu, daar zijn twee redenen voor. De traditionele religie schildert je af als de passieve ontvanger van de Genade uit de hemel. En daardoor ben je geconditioneerd te denken dat ik, als ik echt een aartsengel ben en alle macht in de hemel en op aarde heb, in staat zou moeten zijn om jou van jouw last te verlichten en ik er onmiddellijk in zou moeten stappen om het voor jou doen. Dit, mijn geliefde, is een verkeerde religie, aangeprezen door de krachten van duisternis om hen toegang tot jouw wezen te verschaffen.

En dat brengt ons bij de tweede reden. Juist de overtuiging dat je passief bent en dat je zelf geen macht hebt, maakt jou in de eerste plaats kwetsbaar voor de duistere machten. Dus begrijp je dat ik als ik iets zou doen om die overtuiging te bevestigen, in feite jouw bevrijding van de duistere machten op den duur zou verhinderen? Zeker, ik zou – tijdelijk – je lasten verlichten. Maar het zou niet een permanente verlichting van die lasten zijn tot jij de leiding neemt en zegt: “Nee, ik moet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen huishouding, ik moet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen levensweg. En dus moet ik bereid zijn naar de illusies te kijken waarin ik ben gaan geloven, de voorwaarden die ik gesteld heb, de verwachtingen die ik heb in het leven. En daarom moet ik bereid zijn om te zien wat onecht is, loslaten wat onecht is en in plaats daarvan de waarheid van Christus accepteren die mij zal bevrijden van de onwerkelijkheid.”

De spirituele waarheid kennen
Dit is het verschil tussen een echte vertegenwoordiger van God zoals de geascendeerde meesters en de myriaden verkeerde leraren die op het fysieke niveau bestaan, op het emotionele niveau, op het mentale niveau en zelfs op de laagste niveaus van het etherische niveau. Ze willen je allemaal vertellen dat jij jezelf niet kunt redden, dat jij je niet op eigen kracht kunt verheffen en dat jij hen nodig hebt om iets voor jou te doen.

Nu, jij hebt niets anders nodig dan de kracht in jouw eigen Wezen, en hoe komt dat? Omdat het koninkrijk van God binnenin jou is, wat betekent dat jij uit het Wezen van jouw Schepper werd geschapen. Mijn geliefde, het verschil tussen jou en mij is dat ik geascendeerd ben naar de rang van aartsengel, omdat ik bereid was te erkennen dat de kracht van God binnenin mij zit – dat IK een verlengstuk BEN van Gods Wezen, IK BEN een individualisatie van de Schepper. En daardoor ben ik in staat geweest om de illusie van gescheidenheid los te laten die me ooit liet geloven dat ik gescheiden was van mijn God en gescheiden van de rest van de schepping.

En dit is de essentiële illusie van het kromme bewustzijn en degenen met het gevallen bewustzijn die alle mensen op aarde tot slaaf willen maken, zodat zij hun licht en hun energie uit hen kunnen melken. Want deze duistere wezens hebben niet meer de vaardigheid om licht van God te ontvangen, want zij zouden niet in staat zijn om dat licht te verdragen, ze zouden niet in staat zijn het te gebruiken. En dus hebben zij jou nodig – die nog steeds dat licht van boven ontvangt – die dat licht verkeerd gebruikt zodat zij het kunnen absorberen – als jij dat eenmaal met een negatieve emotie hebt geladen.

Zie je, mijn geliefde, dat ze daarom dag en nacht op jou inhameren om jou in een niet harmonieuze en onevenwichtige gemoedstoestand te krijgen? Daarom hebben zij zoveel leugens en illusies bedacht, zoveel activiteiten op aarde die geen andere bedoeling hebben dan heel langzaam mensen om de tuin te leiden zodat zij een bewustzijnsstaat krijgen waarin ze spiritueel verkracht kunnen worden, omdat zij niet meer door hun aura beschermd worden, die bij alle menselijke wezens hoort.

Het veld is afgebroken – zoveel openingen zijn er gemaakt dat er een ingang is voor de duistere krachten om op elk moment van de dag of nacht zo naar binnen te lopen en jouw wezen over te nemen. En ineens besef je dat jij de situatie niet meer in jouw macht hebt, jij geen controle meer hebt over jouw handelingen, jouw emoties, jouw gedachten. Zelfs het gevoel van wie je bent, is dan overgenomen en je herkent jezelf niet meer – vergeleken met de momenten waarop jij je opgewekt en rustig voelde.

Dus moet je erkennen dat er bepaalde activiteiten op deze wereld zijn die maar met één bedoeling, en slechts één bedoeling, bedacht zijn, en dat is om jou te openen voor de krachten van duisternis. En ik moet je zeggen dat jij, als je denkt dat jij mijn rozenkrans kunt opzeggen en naar de dictaten luisteren en de boeken bestuderen en je nog steeds met die activiteiten bezig kunt houden, het dan mis hebt, omdat dit gewoon niet mogelijk is. Want zoals ik gezegd heb, de vermenigvuldigingsfactor van jouw inspanningen zullen enkel vermenigvuldigingen van jouw inspanningen zijn.

En als je dan niet bereid bent die inspanning te leveren om je te bevrijden van bepaalde handelingen in de buitenwereld, nu dan kan ik jou niet blijven helpen. Ik kan je helpen om duidelijkheid en rust te krijgen die jou dan zullen helpen om je van deze activiteiten te bevrijden, maar ik moet zeggen dat dit nooit automatisch gebeurt, omdat jij in jouw huidige bewustzijnsstaat kwam door keuzes die jij gemaakt hebt en jij kunt er alleen uitkomen door de keuzes die jij maakt.

Begrijp je dat? Ik weet heel goed dat jouw ego dit niet begrijpt, maar ik spreek niet tot jouw ego – ik spreek tegen jouw bewuste zelf. En als je nog niet weet wat het bewuste zelf is, bestudeer dan het boek van Moeder Maria, zodat je het weet en begrijpt dat een deel van jouw wezen echt is, een deel van jou is een verlengstuk van God, de Schepper zelf. En dat deel van je wezen heeft de vaardigheid om de keus te maken hogerop te komen, om de keus te maken door te zeggen: “Deze manifestatie van onvrede en onevenwichtigheid in de buitenwereld is niet het echte wezen dat IK BEN. En daarom zal ik hier niet langer in zwelgen, ik zal me niet meer overgeven aan de illusie dat hij macht over mij heeft.”

Niets op deze wereld bezit macht over de echte jij
Want mijn geliefde, ik moet je zeggen dat er geen enkele omstandigheid op de wereld is die uiteindelijk echt is. En daarmee bedoel ik dat er geen enkele omstandigheid op aarde is die enige macht heeft over de echte Jij, het bewuste zelf, jouw hogere wezen. En dus is de allerbeste manier om bevrijd te zijn van de krachten van deze wereld het besef dat die onecht zijn – en wanneer ze onecht zijn, bezitten ze geen macht over jou.

Niets wat onecht is, kan ooit een bedreiging vormen voor wat echt is. En wat is dan de sleutel om die onechtheid te overwinnen? Nu, mijn geliefde, dat is, zoals wij steeds maar weer herhalen, het Christusonderscheid. En ik besef heel goed dat jij, omdat je belast bent door een of andere energie of kracht, niet het volledige Christusonderscheid hebt. Maar ik zeg dat er in jouw wezen iets is wat waar is en die kan weten – nu op dit moment – wat echt en onecht in jouw situatie van dit moment is. Je kunt nu op dit moment weten wat de volgende stap is die jij moet doen om je huidige last te overwinnen, om uit jouw huidige crisis te komen.

En mijn geliefde, ik spreek tegen die waarheid die nu in jou is en ik zeg: “Word wakker en besef dat jij God bent – jij bent een individualisatie van God!” En maak dan de keus die God in jouw huidige situatie zou maken, zodat jij de last kunt overwinnen die onoverkomelijk lijkt met jouw menselijke bewustzijn. En die is onoverkomelijk met je dagelijkse bewustzijn, omdat, zei Jezus dat ook niet, dat wat bij de mensen onmogelijk is, met God wel alles mogelijk is?

Dus is er een sprankje God in jouw wezen. Je hebt je dat misschien nog niet volledig eigen gemaakt en daarom kun je die kracht van God in jou nog niet ontketenen. En daarom geef ik jou deze uitgave, omdat ik aanbied een poosje de plaatsvervangende kracht van God te zijn. Maar mijn geliefde, zie dit niet als een plaatsvervangende vergoeding waardoor je denkt dat Jezus zal komen om jou te redden.

Want ik, Aartsengel Michaël, kom niet om iedereen permanent te redden. Ik zal je slechts tijdelijk opheffen, zodat je de vrijheid en rust kunt krijgen om contact te maken met de kracht van God in jou. En zodat je na een poosje mijn Aanwezigheid niet meer nodig hebt als de externe kracht van God, want je hebt dan de interne kracht van God die jij echt bent, ontdekt.

En daarom heb jij, wanneer je op dat punt komt, de kracht van God die door mij heen stroomt als extern wezen dat je als extern moet zien, niet meer nodig. Omdat jij beseft dat jij, in de innerlijke delen van je wezen, één bent met de alle geascendeerde meesters, met het hele lichaam van God. Dus je beseft dat Aartsengel Michaël niet echt buiten jou is.

Want ik heb een universele Aanwezigheid die niet in tijd en ruimte kan worden vastgezet en daardoor ben ik ook in jou. En wanneer je dat beseft, besef je dat ik gewoon de kracht van God vertegenwoordig en die kracht van God kan van binnenuit door jou heen stromen. En op dat moment kun jij je van binnenuit zelf spiritueel voeden en op dat moment zullen de demonen van de duisternis bij jou wegrennen, omdat ze weten dat zij hun macht over jou hebben verloren, zoals je zag dat zij hun macht over Christus hadden verloren.

Maar mijn geliefde, om die ultieme vrijheid te bereiken, moet je bereid zijn naar iedere illusie te kijken, iedere kromme leugen die jouw bewustzijn is binnengekropen, over de grond, door de bosjes en het gras sluipend, en plotseling je wezen binnenkomen op het moment dat jij dat het minst verwacht. En wanneer jij met dat Christuszelf contact krijgt, kun je innerlijke herkenning krijgen – vaak wanneer jij een lering in de buitenwereld leest – kun jij de innerlijke herkenning krijgen die zegt: “Zo is deze lering van buitenaf van toepassing op mij in mijn situatie van dit moment.”

En wanneer jij er alert op bent en wanneer je trouw bent aan die innerlijke aanwijzing, dan kun jij een stap verder gaan dan deze lering. Je kunt de stap nemen die specifiek voor jouw situatie op dat moment is om jou te helpen één stap hoger op je pad te komen en een grotere mate van vrijheid van de duisternis bereiken. En dan kun je geleidelijk die duisternis overwinnen.

Want ik zeg je – zelfs al voel jij je misschien op dit moment belast – dat als je plotseling vrij zou zijn van alle duisternis, jij in een identiteitscrisis terecht zou komen. Want je hebt je zo geïdentificeerd met jouw illusies – zelfs de aanwezigheid van duistere krachten en wat ze door jou heen doen en jou aandoen, dat het bijna een verslaving kan worden, zodat jij het zelfs als het onaangenaam is, niet los kunt laten.

En als je hier een fysiek voorbeeld van wilt, kijk dan eens naar de mensen die sigaretten roken. En hoewel ze al longkanker hebben gekregen, kunnen zij niet stoppen. Kijk naar de mensen met keelkanker en een strottenhoofd geïmplanteerd kregen, zij kunnen nog steeds niet stoppen. Kijk naar degenen van wie een long verwijderd is, maar toch nog blijven roken. Dit mijn geliefde, is de verslaving waardoor jij voelt, dat jouw dagelijkse denkgeest voelt, dat hij niet zonder die duisternis kan. Hij heeft de duisternis zo geïnternaliseerd en deel van zijn eigen wezen gemaakt dat hij letterlijk geen gevoel en continuïteit en identiteit van buitenaf kon handhaven zonder dat.

Het belang van volharding
En mijn geliefde, als je zo diep in de identificatie met de duisternis zit, dan zeg ik tegen jou: “Je hebt een lange weg voor je liggen, maar ik ben bereid om iedere stap van die weg met jou mee te lopen – in de mate waarin jij bereid bent elke keer een klein stapje te doen. Ik verwacht niet dat jij in één ogenblik de volledige vrijheid bereik. Het kan dagen duren, het kan maanden duren, het kan jaren duren, het kan decennia duren en voor sommige mensen kan het levens lang duren, maar ik zeg je dat de krachten van duisternis jou in de illusie gevangen zullen houden dat het te veel is, dat het te overweldigend is.”

“Maar ik zeg je dat een reis van 1000 mijl begint bij de eerste stap, maar een reis van 1000 mijl is pas klaar wanneer je één klein stapje per keer doet. En als jij – nu op dit moment – beslist dat jij vrij wilt zijn van de duisternis, en je zou besluiten dat jij één klein stapje per keer doet, dan kan ik jou ervan verzekeren dat de krachten van duisternis op den duur hun greep op jouw dagelijkse denkgeest zullen verliezen. En je zult beseffen dat je inderdaad vrij kunt zijn, dat je inderdaad vrij ZULT zijn – als jij maar één stapje per keer doet. En ik moet je zeggen dat hoe zwaar jij ook belast bent, jij altijd dat klein stapje kunt doen – als je daartoe bereid bent.”

En ik moet je weer zeggen, ik kan degenen niet helpen die zichzelf niet willen helpen. Dat is onmogelijk, omdat de Wet van Vrije Wil verordent dat ik niet degenen kan helpen die niet bereid zijn beslissingen te nemen.

Het kan moeilijk voor jouw dagelijkse denkgeest zijn om het te begrijpen, maar wanneer je naar de aarde kijkt en naar de duisternis die welig tiert, heb je twee opties. Je kunt zeggen dat óf God deze duisternis geschapen heeft of het mogelijk heeft gemaakt dat het op aarde bestond, óf dat die werd gecreëerd door de Wet van Vrije Wil waardoor de mensen hebben toegelaten dat die duisternis de aarde kon binnenkomen en zijn aanwezigheid hier manifesteren.

Mijn geliefde, er is geen logische andere optie. En ik kan je ervan verzekeren dat God deze duisternis niet gewild heeft. Want de vele kromme overtuigingen dat God en de duivel twee polariteiten zijn in het dualistische geheel, is gewoon een leugen. Het ego zal dit nooit begrijpen, maar de Bewuste Jij heeft de vaardigheid om contact te leggen met de waarheid van God en te ervaren dat die boven de dualiteit ligt. En daardoor zul jij, als je bereid bent om één klein stapje per keer te doen, in bewustzijn groeien tot je op het punt komt dat de wolken uit elkaar gaan en jij plotseling een glimp opvangt van de niet-dualistische waarheid van God. En dan weet je dat wat ik zeg, zelfs als je dat nu nog niet met je dagelijkse denkgeest kunt bevatten, waar is.

Hoe begin je
Dus is mijn programma eenvoudig: dit dictaat, deze uitgave, heeft je aangemoedigd om de volgende stap te doen. Dus zeg je mijn rozenkrans op, nadat je hiernaar geluisterd hebt. Luister dan nog eens naar het dictaat en zeg de rozenkrans nogmaals op. Ik zeg niet dat je hier een wake van 24 uur van moet maken, ik zeg dat je het zo vaak moet doen als jij het gevoel hebt dat het nodig is om een bepaalde bevrijding, een bepaalde verlichting, te voelen van de krachten en de energie die je nu op dit moment belasten.

Als jij echt belast bent, als je echt aan het eind van je Latijn bent, zoals ze zeggen, blijf hier dan mee doorgaan tot je het gevoel krijgt dat je weer wat macht over jouw eigen wezen krijgt. Want wat moet je per slot van rekening anders met je tijd doen? Dezelfde oude impulsen blijven doen om je emotionele lichaam en je gedachten op hol te laten slaan, omdat die door de duisternis worden overgenomen?

Is het dan niet beter om in mijn Aanwezigheid te blijven zolang dat nodig is, tot je het gevoel krijgt dat de duisternis voldoende is weggetrokken om het mogelijk te maken dat je min of meer een duidelijk besluit kunt nemen. Ga dan door met je dagelijkse leven, voldoende om je aan de gang te houden, maar begin aan een programma door naar dit dictaat te luisteren en zeg mijn rozenkrans één maal per dag op, terwijl je tegelijkertijd de boeken bestudeert die ik heb aanbevolen.

Vermijden dat je ontmoedigd raakt
Mijn geliefde, God helpt degenen die zichzelf helpen. Als je eerlijk bent, zie je dat er op de wereld mensen zijn die in een neerwaartse spiraal, een zwart gat van zelfvernietiging, zijn gekomen. En dat kwam, omdat zij niet bereid waren hun eigen beslissingen te nemen, zichzelf te helpen hogerop te komen – en elke keer één klein stapje te doen.

Soms verwachtten ze onmiddellijke verlichting, anderen keren raakten ze alleen maar ontmoedigd of verveeld, of begonnen te betwijfelen of het op den duur wel zou werken. Ik zeg dat ontmoediging het belangrijkste werktuig is in de gereedschapskist van de duivel en dat heeft een reden. Want de duistere krachten zullen proberen jou te ontmoedigen en ik moet zeggen dat er miljoenen mensen zijn die een centimeter af waren van een doorbraak naar een hoger niveau, maar twijfel in hun geest lieten binnensluipen en op het laatste moment ontmoedigd zijn geraakt voor zij aan een geheel nieuwe fase in hun leven zouden zijn begonnen.

Dit mijn geliefde, kan ook met jou gebeuren of het kan ook niet met jou gebeuren. Ik kan het niet laten gebeuren of niet laten gebeuren, want jij moet die keus maken. Wat ik KAN doen, is jou een hulpmiddel bieden en dat heb ik nu gedaan. En mijn geliefde, ik moet één ding zeggen – als jij bereid bent geweest naar dit dictaat te luisteren, dan komt dat omdat jij het potentieel hebt hogerop te komen en je leven te veranderen in een positieve spiraal. Want als jij niet op dat punt zou zijn, dan was je al zover geweest dat je niet het vermogen had om controle over jezelf te nemen, dan had je niet naar deze woorden willen luisteren – omdat de duistere machten je allang hadden aangezet om een of andere smoes te bedenken waarom je deze zeer onaangename uitgave van licht die hen zo slecht op hun gemak laat voelen dat zij het nauwelijks kunnen verdragen in jouw aura te zijn, terwijl jij met je dagelijkse denkgeest naar deze woorden luistert.

Want er wordt natuurlijk veel meer dan woorden via dit dictaat uitgegeven. Mijn geliefde, mijn Aanwezigheid is inderdaad bij je, want die is jouw wezen binnengekomen, zoveel als jij hebt toegelaten en zoveel als er gedaan kan worden zonder jou in een onevenwichtige situatie te brengen. Dus luister naar mijn woorden, maar luister buiten de woorden om naar de vibratie die ik breng. Luister naar de waarheid dat zelfs al lijken de krachten van duisternis die jou belast hebben en jou in hun macht houden, macht te bezitten, ik, Aartsengel Michaël, niet accepteer dat zij macht over mij hebben. En ik accepteer ook niet dat zij macht over jou hebben.

Hoewel ik wel accepteer dat jij vrije wil hebt. Maar wat ik wil dat jij begrijpt, is dat je nu op dit moment geen totaal vrije keuzes maakt. Omdat de krachten van duisternis en jouw eigen ego jouw vaardigheid om keuzes te maken zodanig beheerst hebben dat jij de waarheid niet meer ziet die het jou mogelijk maakt om vrije keuzes te maken.

Dus kun je jouw keuzes door de krachten van duisternis blijven laten beïnvloeden, of je kunt mijn aanbod aannemen om naar mijn vastberadenheid en mijn waarheid te luisteren en daardoor kracht verzamelen om dat tot jouw eigen keuzes te maken door jouw macht terug te nemen, door een element van rust en gemak te zoeken, een gevoel dat er in de toekomst hoop voor jou is, dat er nog steeds een zon schijnt boven de stormwolken die zich boven en in jouw krachtveld hebben verzameld.

Dus blijf je luisteren naar de demonen en jouw ego die hun liederen onophoudelijk uitschreeuwen en jou proberen te overmannen? Of luister je naar de stem van een aartsengel die hier is om te zeggen: “Er is een God, die God is echt en die God is overal, waaronder binnenin jou. Ontdek God in jou en accepteer de realiteit van die God en dat is de enige waarheid, en dat alle manifestaties op deze aarde uiteindelijk illusies zijn die geen macht hebben over het echte spirituele wezen dat jij bent. Reik naar die realiteit en accepteer de Aanwezigheid van een aarstengel tot jij de Aanwezigheid van jouw eigen Hogere Wezen kunt accepteren.”

Wees dus verzegeld in de Godkracht van de eerste straal van de Wil van God – het oneindige vertrouwen dat boven twijfel verheven is, omdat het geen vertrouwen is, geen overtuiging, het is Eenzijn met de waarheid, de waarheid die IK BEN.