Waarom de geascendeerde meesters belangrijk voor ons zijn

door Kim Michaels

Ik was een klein kind toen ik me realiseerde dat ik op een planeet leefde waarop een fenomeen bestaat dat oorlog heet. Ik herinner me nog hoe geschrokken ik was toen ik besefte dat twee groepen mensen bezig kunnen zijn met een poging om elkaar te doden, elkaar zelfs totaal uit te roeien. Dit werd nog erger toen ik hoorde over veel andere voorbeelden van onmenselijkheid, de kruistochten bijvoorbeeld, waarbij groepen mensen elkaar doodden in naam van dezelfde God. Toen ik in Denemarken opgroeide, hoorde ik al jong over de Holocaust en dit voegde nog meer toe aan het gevoel dat menselijke wezens het vermogen hebben om subjectieve meningen en overtuigingen te vormen, maar zichzelf ervan te overtuigen dat die overtuigingen de absolute waarheid zijn.

De reden dat de onmenselijkheid van de mens niet ondraaglijk voor mij werd, was dat ik vanaf mijn vroegste herinnering een heel echte ervaring kreeg dat er een niet-materieel wezen is dat altijd bij mij is. Dit wezen is geen ‘magische helper’ waar psychologen vaak over spreken, omdat ik nooit heb gebeden of het iets voor mij wilde doen. Dit wezen gaf mij gewoon een referentiekader dat er meer is dan de materiële wereld en dat er altijd nog een andere realiteit bestaat die verder gaat dan de menselijke subjectiviteit. Dit zorgde ervoor dat mijn kindertijd en jeugd draaglijk werd.

De spirituele realiteit die boven de materiële wereld staat
Tegenwoordig ben ik mij ervan bewust dat er iets is naast de materiële wereld en dat dit echt zo is in de allerhoogste betekenis. Dit is niet iets wat ik geloof, maar iets wat ik heb ervaren als een lange keten van intuïtieve of mystieke ervaringen. Wanneer je die ervaringen hebt gehad, dan weet je dat die echter zijn dan de dingen die je ervaart met je fysieke zintuigen en waar jij je normaal van bewust bent. Volgens mijn wereldbeeld is er een spiritueel rijk boven het materiële en in dat rijk zijn een aantal spirituele, niet-materiële wezens. Die wezens lijken niet op de vele goden waar in diverse religies over wordt gesproken. Spirituele wezens kunnen eigenlijk niet worden beperkt tot een bepaald beeld of een beschrijving die wij kunnen verzinnen.

Ik noem die wezens de ‘geascendeerde meesters’, maar ze staan ook onder andere namen bekend. De naam geascendeerde meesters betekent dat veel van die wezens van de aarde zijn geascendeerd. Zij zijn fysiek geïncarneerd geweest, net zoals wij nu, en zij zijn geslaagd voor het allerlaatste examen in het onderwijssysteem dat wij planeet aarde noemen. Hoe hebben ze dat gedaan? Door meesterschap te krijgen over hun eigen gedachten – en wat houdt dat in?

Meesterschap over je gedachten
Ik begon te praten over de menselijke vaardigheid om subjectieve overtuigingen te vormen en die te verheffen tot de status van allerhoogste waarheid. Dit is nu juist het vermogen waaruit alle conflicten op deze planeet zijn ontstaan. Het vormen van die subjectieve maar schijnbaar absolute ‘waarheden’, is het resultaat van een specifieke bewustzijnsstaat waarin we niet begrijpen hoe onze gedachten werken.

Op de eerste pagina heb ik uitgelegd dat de planeet aarde volgens de geascendeerde meesters een realiteitssimulator is waarin wij óf een onderdompelings- óf een ontwaakervaring kunnen krijgen. In de onderdompelingsfase zijn we ervan overtuigd dat wij in een echte wereld leven en dat onze innerlijke, psychologische reacties worden bepaald door de omstandigheden op de wereld. Wij beschouwen onszelf als reactieve wezens.

In werkelijkheid zijn we medescheppers en onze gedachten hebben de kracht om de omstandigheden die we op aarde zien collectief te veranderen. Die omstandigheden hebben we geschapen door onze geest te laten polariseren in wat wij geloven dat de absolute waarheid is, maar wat eigenlijk een totaal subjectieve illusie is. Omdat onze geest op een bepaalde manier werkt, kunnen wij dat niet begrijpen, wij kunnen niet verder kijken dan ons waarnemingsfilter dat de subjectieve illusie de absolute waarheid laat lijken. Wij kunnen niet zien dat wij een zichzelf vervullende profetie zijn geworden.

Meesterschap over je gedachten houdt in dat wij beginnen te begrijpen hoe de menselijke geest werkt, zodat wij geleidelijk aan onze geest kunnen bevrijden van de subjectieve illusies die er op deze planeet zijn. Wij kunnen een realiteit zien die verder gaat dan de subjectieve ‘realiteiten’ die momenteel het leven op aarde domineren. Wij doen dat omdat we beseffen dat onze waarnemingsfilters beïnvloeden hoe wij naar het leven en onszelf kijken. Wij kunnen dan geleidelijk aan onze gedachten bevrijden van de illusies totdat we rechtstreeks een niet-subjectieve werkelijkheid ervaren.

Dit is het proces van zelfmeesterschap dat al in vroeger tijden bekend was bij een klein aantal mensen en dat vaak het spirituele pad wordt genoemd. Wanneer we dit proces helemaal hebben doorlopen, zijn we ontwaakt uit de onderdompelingsfase en worden we ontwaakte wezens. Wij kunnen dan voorgoed voor het onderwijsinstituut aarde slagen en het spirituele rijk binnengaan. Geascendeerde meesters hebben dat al gedaan.

Waarom geascendeerde meesters belangrijk zijn
De ware betekenis van geascendeerde meesters is dat zij hun geest hebben verheven boven de subjectieve illusies die je op aarde ziet. Die wordt niet gekleurd door menselijke meningen en overtuigingen en kan nooit worden ‘gecorrumpeerd’ door een illusionair geloofssysteem. Zij hebben de gesimuleerde ‘realiteit’ van de realiteitssimulator doorzien en daardoor kunnen zij niet geloven dat een illusie de realiteit is. Laat ik een voorbeeld geven waarom dit zo belangrijk is.

Ik vond het altijd belangrijk om te begrijpen waarom Adolf Hitler zoveel Duitsers mee kon slepen om hem te volgen. Zelfs als kind leek het mij vanzelfsprekend dat die mensen letterlijk gehypnotiseerd werden. Tegenwoordig begrijp ik wel dat Hitler een draaikolk had gevormd van mentale energie die de gedachten van de mensen overweldigde. Maar de reden dat zij zich niet konden bevrijden uit die draaikolk was dat zij geen referentiekader hadden voor die illusies van buitenaf. Op dezelfde manier zitten wij, de mensen die geïncarneerd zijn, in een energetische draaikolk die ervoor zorgt dat wij ons op onszelf richten en denken dat wat wij met onze zintuigen en gedachten waarnemen de realiteit is.

Mensen die nog in de onderdompelingsfase zitten, zijn ervan overtuigd dat hun waarneming de werkelijkheid is en zij staan niet open voor het bestaan van een referentiekader buiten die draaikolk. Maar voor degenen die willen ontwaken, is het essentieel dat zij zo’n referentiekader vinden en dat is nu juist wat de geascendeerde meesters ons bieden. Het unieke van de meesters is dat zij zichzelf volledig uit die draaikolk hebben bevrijd en dat houdt in dat zij de leraren zijn met de beste kwalificaties om ons te helpen onszelf te bevrijden.

Er zijn geascendeerde meesters die naar andere realiteitsniveaus zijn gegaan, maar enkelen zijn bij de aarde gebleven vanwege hun liefde voor ons. Zij beloven als leraar of gids te dienen voor de mensen die de realiteit van onze gesimuleerde omgeving beginnen te onderzoeken. De meesters bieden ons een geleidelijk, systematisch pad aan waarop wij onze gedachten kunnen bevrijden van alle subjectieve illusies. De ware betekenis van de geascendeerde meesters is dat zij ons een referentiekader bieden waardoor wij de subjectieve ‘realiteit’ kunnen onderzoeken waarvan wij door onze programmering denken dat dit alles is of de enige realiteit.

Maar om ons door de geascendeerde meesters te laten helpen, moeten we bereid zijn om te erkennen dat onze gedachten momenteel veel illusies hebben, zonder dat wij het weten. Wij moeten dus bereid zijn om voortdurend onze kijk op het leven, ons gevoel over wat echt is, te onderzoeken. We mogen niet geloven dat een specifieke religie, een politieke ideologie, of zelfs een wetenschappelijk materialistisch gedachtesysteem de allerhoogste waarheid is. We moeten zelfs onze psychologische waarneming willen onderzoeken, de manier waarop we naar onszelf en de wereld waarin we leven, kijken.

Het allerbelangrijkste besef over de geascendeerde meesters is dat zij ons een referentiekader bieden dat ons kan helpen om onze illusies te onderzoeken. Wij moeten de bereidheid tonen om onze illusies te onderzoeken in plaats van ons eraan vast te klampen of zelfs willen dat de geascendeerde meesters onze illusies bevestigen. Dit heeft er in principe voor gezorgd dat veel religieuze mensen denken dat een superieure God hun religieuze overtuigingen heeft bevestigd, waaronder het gevoel dat zij superieur zijn aan mensen die niet tot hun religie behoren.

Hoe de geascendeerde meesters ons proberen te helpen
De geascendeerde meesters staan volkomen boven alle menselijke illusies en subjectieve overtuigingen. Daarom hebben ze absoluut respect voor vrije wil en zullen ze nooit proberen om ons te manipuleren. Er zijn wel wezens op onze wereld die proberen ons te bedriegen en manipuleren en dat doen ze door ons te laten geloven dat een subjectieve illusie de absolute waarheid is. Dit betekent dat als we naar de planeet op dit moment kijken, in principe alle mensen bepaalde illusies hebben waar ze nog nooit naar hebben gekeken.

Hoe kunnen de geascendeerde meesters dan helpen? De enige manier is dat zij ons in staat stellen om die illusie los te laten, maar hoe moet dat als wij ons aan onze illusies vastklampen en weigeren die te onderzoeken? Dit wordt gecompliceerd door het feit dat wij een element in onze menselijke psyche hebben dat behoefte heeft aan veiligheid. Ons ego wil ons laten geloven dat een bepaalde illusie de absolute waarheid is, omdat dit het ego een veilig gevoel geeft (een goede christen die bijvoorbeeld de garantie krijgt dat hij naar de hemel gaat.)

De geascendeerde meesters respecteren onze vrije wil, dus kunnen ze ons een alternatief bieden voor onze illusies. Dit kan mensen in de onderdompelingsfase niet helpen omdat zij zo door hun ego worden verblind dat zij zich vastklampen aan veiligheid en geloven dat het gevaarlijk of niet nodig is om hun huidige gedachtesysteem te onderzoeken. De geascendeerde meesters kunnen dus alleen mensen helpen die bezig zijn uit de onderdompelingsfase te komen en enige bereidheid tonen om hun huidige overtuigingen en waarnemingen te onderzoeken.

Volgende artikel: Hoe de geascendeerde meesters met ons communiceren