Hoe de geascendeerde meesters met ons communiceren

 

door Kim Michaels

Als kind vond ik het opvallend toen ik hoorde over het bijgeloof dat de mensen in vroeger tijden hadden. Ik hoorde dat de mensen in de steentijd bang waren om ’s nachts hun hut te verlaten. Ik vond het vooral schokkend toen ik hoorde dat de meeste mensen in Europa echt geloofden dat de aarde plat was. Ik realiseerde me ogenblikkelijk dat mensen die over vijfhonderd jaar op onze overtuigingen terug zullen kijken, ons net zo primitief zullen vinden als de overtuiging dat de aarde plat is.

Je kunt de geschiedenis beschouwen als een proces waarin het bewustzijn van de mensheid geleidelijk wordt verhoogd. Dit komt gedeeltelijk door wat we weten, maar het is ook een kwestie van hoe we naar onszelf kijken. De conclusie is dat de geascendeerde meesters achter het proces zitten om ons bewustzijn te verhogen. Zij hebben echter hun werk moeten aanpassen aan wat wij momenteel geloven en onze wil of onwil om dat te onderzoeken.

De geascendeerde meesters staan boven alle subjectieve illusies op aarde. Dit betekent dat zij ons heel goed de hele waarheid kunnen vertellen over de realiteitssimulator en hoe onze geest de waarneming vormt die een illusie echt laat lijken. De meeste mensen kunnen of willen die waarheid echter nog niet ontvangen en dat betekent dat de geascendeerde meesters ons slechts kleine beetjes kunnen geven afhankelijk hoe open we daarvoor staan.

Op een bepaald moment kan een groep mensen (of de mensheid als geheel) bepaalde illusies herkennen waarvan de mensen denken dat je die niet hoeft te onderzoeken. Dit beperkt wat de geascendeerde meesters aan die mensen kunnen geven, omdat de meesters moeten beginnen met de huidige overtuigingen van de mensen en geen ideeën presenteren die zo ver af van hen staan dat ze worden afgewezen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het lange en ingewikkelde proces om de overtuiging los te laten dat de aarde plat was. Dat heeft letterlijk generaties geduurd.

We zien dat de geascendeerde meesters naar de lange termijn kijken en ons helpen om geleidelijk aan de ene illusie na de andere te onderzoeken. Zij doen dat door ideeën aan een groep mensen te presenteren die de mensen die daarvoor het meest openstaan, kunnen accepteren. Als een paar mensen het idee beginnen te accepteren dat de aarde rond is, dan kan het zich geleidelijk verspreiden en op een bepaald moment kan er iets veranderen waardoor de meerderheid het nieuwe idee accepteert.

We kunnen zeggen dat de geascendeerde meesters voortdurend proberen nieuwe en betere ideeën te lanceren die ons dichter bij een niet-subjectief begrip van onszelf en de wereld brengen. Maar zij moeten die altijd doen binnen de context van ons huidige wereldbeeld en onze bereidheid om dat te onderzoeken, om verder te kijken.

Hoe de geascendeerde meesters nieuwe ideeën lanceren
Hoe lanceren de geascendeerde meesters nieuwe ideeën? Laten ze die gewoon uit de hemel vallen? Vanzelfsprekend geven de meesters alleen ideeën via mensen die zijn geïncarneerd. Dit betekent dat de geascendeerde meesters mensen nodig hebben die hun geest openen voor nieuwe ideeën op elk terrein van menselijke inspanning.

Natuurlijk wil dat niet zeggen dat alle nieuwe ideeën van de geascendeerde meesters komen. Er zijn krachten op de wereld die de mensen gevangen willen houden in illusies en zij zullen dus ook ideeën geven wanneer de mensen aan de oude beginnen te twijfelen. Er zijn ook mensen die zelf nieuwe ideeën bedenken. Het verschil is dat de ideeën van de geascendeerde meesters niet subjectief zijn en daarom als doel hebben dat die onze gedachten moeten bevrijden. Ideeën uit een lagere bron kunnen subjectief zijn en daardoor zetten die ons nog meer gevangen of handhaven die de status-quo.

Wanneer we naar de geschiedenis kijken, dan zien we dat veel mensen openstaan om nieuwe ideeën van de geascendeerde meesters te ontvangen. Dit geldt voor filosofen, denkers, schrijvers, religieuze en spirituele mensen en wetenschappers. We zien ook dat mensen uit alle lagen van het leven in staat waren om een idee voor nieuwe technologie of een verbetering op een bepaald terrein van de samenleving of het dagelijks leven te ontvangen.

Meestal zijn veel van die mensen zich er niet van bewust waar die ideeën vandaan komen. Sommigen hebben het over inspiratie en in de oudheid werd gesproken van muzen, die mensen met nieuwe ideeën inspireerden. Vanzelfsprekend proberen de geascendeerde meesters de mensheid te helpen met hun groei en zij hoeven hier niet de eer voor te krijgen. Ze laten de mensen graag denken dat zij zelf die ideeën hebben bedacht. Ik moet ook nog noemen dat veel mensen in staat zijn geweest om ideeën van de geascendeerde meesters te ontvangen, maar dat ze die hebben vermengd met ideeën uit andere bronnen. Een filosoof kan een aantal ideeën van de meesters ontvangen, maar hij kan ze zo beredeneren dat ze opgaan in andere ideeën die niet zo bevrijdend zijn. Maar nogmaals, met deze situatie moeten de geascendeerde meesters omgaan.

Je rechtstreeks bewust zijn van de geascendeerde meesters
In vroeger tijd werkten de geascendeerde meesters voornamelijk anoniem en zelfs veel mensen die ideeën van de meesters ontvingen, waren zich niet bewust van hun bestaan. Het algemene of collectieve bewustzijn is echter verhoogd door de inspanningen van de meesters en steeds meer mensen zijn eraan toe om bewust het bestaan van de geascendeerde meesters te erkennen. Het voordeel is dat dit het de geascendeerde meesters mogelijk maakt om rechtstreekser met die mensen samen te werken en daardoor het collectieve bewustzijn nog sneller te verhogen.

Een ander effect van het verhogen van het bewustzijn is dat de geascendeerde meesters zijn begonnen om zichzelf duidelijker uit te drukken door rechtstreeks te communiceren met mensen die zijn geïncarneerd. In vroeger tijden was er een lange traditie van mensen die rechtstreeks met niet-materiële wezens communiceerden. Voorbeelden hiervan zijn de profeten uit het Oude Testament en de zieners of orakels in diverse culturen. Niet al die mensen communiceerden met de geascendeerde meesters en de term ‘geascendeerde meesters’ kende men vroeger ook niet.

In dit verband is het belangrijk om de Wet van Vrije Wil te begrijpen. Die wet zegt dat mensen de vrijheid moeten hebben om te doen wat zij willen met hun vrije wil. Daardoor kon de mensheid de huidige situatie van conflicten en armoede op aarde scheppen. De geascendeerde meesters hebben de macht om die onevenwichtige staat te verwijderen, maar dat mogen ze niet doen. Om de vrije wil haar gang te laten gaan, moeten de mensen die zijn geïncarneerd zelf beslissen wat er wel of niet op aarde gebeurt.

Omdat het bewustzijn op aarde nog erg laag is, moet je iets kunnen ontkennen. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn dat mensen ontkennen dat er een God of een spiritueel rijk naast het materiële rijk bestaat. Dit maakt het ook mogelijk om een subjectief beeld van God te scheppen en te geloven dat dit de allerhoogste God voorstelt. De geascendeerde meesters mogen geen onweerlegbaar bewijs leveren van hun bestaan, omdat het plausibel voor de mensen moet zijn om het bestaan van geascendeerde meesters te ontkennen.

Dit verklaart waarom de meesters moeten communiceren via mensen die zijn geïncarneerd in plaats van een bovennatuurlijke vorm van communicatie. Ik ben bijvoorbeeld getraind om als boodschapper voor de geascendeerde meesters te dienen, maar ik kan dit niet bewijzen. Er zijn mensen die de waarde kunnen voelen van wat de meesters via mij zeggen, maar voor de meeste mensen is het gemakkelijk om de waarheid of het belang hiervan te ontkennen.

Rechtstreekse communicatie van de meesters
Al meer dan een eeuw zijn de geascendeerde meesters een aantal mensen aan het trainen om rechtstreekser met hen te communiceren. Dit kan in diverse vormen: mensen die zich ervan bewust zijn dat zij ideeën van de meesters ontvangen, mensen die boodschappen kunnen noteren, mensen die direct boodschappen van de meesters kunnen uitspreken.

Die mensen hebben als overeenkomst dat zij openlijk erkennen dat de geascendeerde meesters bestaan en dat zij rechtstreeks een boodschap van de meesters hebben ontvangen. De term ‘geascendeerde meesters’ werd het eerst in de dertiger jaren van de vorige eeuw in het openbaar gebruikt. Sindsdien hebben diverse boodschappers rechtstreeks boodschappen van de geascendeerde meesters ontvangen. Sommige boodschappers hebben organisaties gesticht die aanzienlijke aantallen leden aantrokken en sommige bestaan nu nog steeds.

De meest rechtstreekse vorm van communicatie van de geascendeerde meesters noemt men een dictaat. De boodschapper is getraind om zijn bewustzijn hoger te verheffen dan normaal, namelijk boven het subjectieve, dualistische bewustzijnsniveau. Een geascendeerde meester spreekt dan door middel van de gedachten van de boodschapper rechtstreeks door de boodschapper, en dat betekent dat de meester rechtstreeks door de gedachten en stembanden spreekt alsof hij direct tegen het publiek spreekt.

Dit klinkt als het fenomeen channelen dat de laatste paar decennia tamelijk bekend is geworden. Een boodschapper van de geascendeerde meester is echter niet in trance. De boodschapper is wakker, is zich bewust van wat er wordt gezegd en kan het proces op elk willekeurig moment afbreken. Dit komt omdat de geascendeerde meesters nooit de vrije wil van de boodschapper willen schenden door zijn of haar geest over te nemen. Dit betekent wel dat de boodschap die door de geest van de boodschapper heen komt, beïnvloed kan worden door de manier waarop de boodschapper taal gebruikt, het culturele wereldbeeld en zelfs een paar overtuigingen van de boodschapper die nog niet zijn onderzocht.

Hoewel dit de boodschap kan kleuren, hoeft dat geen probleem te zijn. Omdat de geascendeerde meesters altijd tegen een specifieke groep mensen spreken met een bepaald bewustzijnsniveau, en proberen hen leringen te geven die hen helpen om de volgende stap omhoog te doen. Door dus een specifieke boodschapper te gebruiken, zal de boodschap gemakkelijker te bevatten zijn voor mensen met dezelfde culturele achtergrond en hetzelfde soort bewustzijn.

Ik, Kim Michaels ben getraind om zo’n boodschapper te zijn. Dit is begonnen in 2002 en sindsdien heb ik bijna duizend directe boodschappen, ook ‘dictaten’ genoemd, van de geascendeerde meesters ontvangen. Veel van die dictaten staan tot je beschikking op de website Ascended Master Light. Een aantal boodschappen staan in de meer dan zestig boeken. Ik heb ook meer dan duizend antwoorden van de geascendeerde meesters ontvangen op vragen die gesteld zijn door mensen die openstaan voor het bestaan van de meesters. Je kunt ze gratis lezen op de website Ascended Master Answers. Het proces over hoe dat precies verloopt, zal ik elders beschrijven.