WIN46: De Focus op betrouwbare Kennis oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door mijn Ik Zal Zijn Aanwezigheid te stromen die IK BEN en deze decreten uit alle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Saint Germain, de Goddelijke Leider, Shiva en Surya op om de mensen bewust te maken van de noodzaak om zichzelf weer op één lijn te brengen met het bestaan van een basis van betrouwbare kennis, waaronder… (Doe je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de machtselite en de gevallen wezens die niet blij waren toen de democratie tot stand kwam. Dit is niet hun ideale regeringsvorm – zij willen een dictatuur vormen waarin zij de macht in handen hebben.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die op alle mogelijke manieren proberen de democratie te ondermijnen.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die begrijpen dat mensen alleen maar kunnen stemmen op grond van wat zij weten; de mensen bepaalde informatie onthouden is dus een effectieve manier om democratie te ondermijnen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die de elitaire economie gebruiken, een kapitalistische neoliberale economie, om de democratie te ondermijnen, omdat de elite een buitenproportionele invloed op de samenleving krijgt, wanneer de rijkdom in handen is van de elite.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de machtselite in Amerika die invloed koopt door te lobbyen en ook op andere manieren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die zich altijd al bewust zijn geweest van de rol van waarnemingsfilters en die van plan zijn om de mensen in hun macht te krijgen door hun waarneming te beheersen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die de katholieke kerk tot een van de voornaamste voorbeelden heeft gemaakt van een organisatie die de bevolking in haar macht probeerde te krijgen door hun waarneming te beheersen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die de katholieke kerk hebben gebruikt om een mentaal beeld, een bepaald verhaal, te bevorderen over hoe de wereld werd geschapen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die het verhaal van de katholieke kerk hebben gebruikt om de feodale samenlevingen te vormen die van een kleine elite een instituut hebben gemaakt dat bijna alle macht over de bevolking kreeg.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat jij de ontwikkeling van de wetenschap hebt gesponsord in een poging om een wereldbeeld te vormen dat niet berust op een mentaal beeld van hoe de wereld zou moeten werken, maar op echte observaties en onderzoeken over hoe de wereld in elkaar zit.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de wetenschap in zuivere vorm een poging is om verder te kijken dan door mensen gemaakte theorieën, ideologieën en mentale beelden en die zegt: “Laten we eens kijken hoe de wereld echt in elkaar zit.”

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die ervan dromen dat zij het centrum van het universum zijn en zodoende willen ze dat de aarde het centrum van het universum is opdat zij dan schijnbaar belangrijk kunnen zijn.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de katholieke kerk een poging van de elite was en is om de waarneming van de mensen te beheersen. De wetenschap in zuivere vorm was een poging om de mensen te bevrijden uit de macht van de elite.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de wetenschap een poging was om iets gemeenschappelijks te vinden wat niet afhing van menselijke overtuigingen, mentale beelden en ideologieën.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat het communisme ook een voorbeeld was van een ideologie die de wereld probeerde te dwingen om zich aan te passen aan een mentaal beeld.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die de wetenschap hebben gecorrumpeerd door een ideologie, het materialisme, over de wetenschap heen te leggen.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de materialisten die zeggen dat de werking van het universum moet worden verklaard door te zeggen dat er niets anders is dan het materiële universum.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat er sinds de wetenschap werd geïntroduceerd, opwaartse vooruitgang is geweest naar een bredere basis van kennis waarop je kunt vertrouwen.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 3

1. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens en de machtselite die de wetenschap hebben geprobeerd te ondermijnen door middel van het materialisme.

O Shiva, God of Sacred Fire,
It’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de academische machtselite die het wetenschappelijk onderzoek, de interpretatie van onderzoek en de publicatie ervan beheert.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way for my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de elite die beweert dat de gemiddelde mens de wetenschap niet kan begrijpen, waardoor ze wetenschap elitairder maken.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat kennis door de komst van het internet, op een manier kon worden verspreid waarop de elite moeilijk vat kon krijgen.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat we nu toegang hebben tot een fundament van ‘betrouwbare kennis’, kennis die enigszins verband houdt met de echte wereld en niet geheel afhankelijk is van door mensen bedachte ideeën en ideologieën.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die het internet probeerden te gebruiken om onbetrouwbare, onrealistische informatie te verspreiden, inclusief veel samenzweringstheorieën.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt hereby is paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat er aan de ene kant een beweging is naar een grotere basis van betrouwbare informatie. Tegelijkertijd groeit ook de basis van onbetrouwbare kennis die beweert dat ze betrouwbaar is.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die valse ideeën bevorderen en beweren dat die absoluut waar zijn, dat die goed voor ons zijn en het goed met ons voor hebben.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die Donald Trump en de Republikeinse Partij hebben gebruikt als brandpunt bij hun poging om de groei van een basis van betrouwbare kennis en de acceptatie ervan te ondermijnen.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 4

1. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de mensen in die democratie zo goed mogelijk moeten zijn ingelicht om een democratie op haar best te laten functioneren. Zij hebben betrouwbare informatie nodig die wel enigszins op de waarheid berust.

Surya, cosmic being bright,
your balance is my pure delight,
I am in orbit round God Star,
in perfect unity we are.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

2. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat er een gemeenschappelijke waarheid moet zijn die de meeste mensen in een democratie accepteren en daarom stemmen op grond van die betrouwbare kennis.

Surya, there is more to life,
than human conflict, war and strife,
your balance gives me inner peace,
all outer conflicts do now cease.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

3. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat een groeiend percentage mensen in de Verenigde Staten de onbetrouwbare kennis is gaan accepteren en denken dat het de feiten zijn. De Amerikaanse democratie wordt door deze ontwikkeling bedreigd.

Surya, what a wondrous sight,
from Sirius you send the light,
of one mind, I now call to thee,
for your apprentice I would be.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat het noodzakelijk is dat de Amerikanen nu beginnen te debatteren over hoe een democratie goed kan functioneren als de bevolking verdeeld is over de ‘feiten’ die ze accepteren – wat zij betrouwbare kennis vinden – en wat ze niet geloven.

Surya, radiate your light,
with balance you set all things right,
consuming energetic dross,
my letting go is not a loss.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

5. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat er geen goed functionerende democratie kan zijn als de helft van het electoraat de regering en het verkiezingsproces niet vertrouwt.

Surya, your light is alive,
for inner balance I do strive,
the alchemy is now begun,
my heart transformed into a sun.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

6. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat een democratie niet goed kan functioneren als een president wordt gekozen door het systeem, maar bijna de helft van het electoraat niet gelooft dat hij de rechtmatige president is.

Surya, come enlighten me,
duality you help me see,
extremes they cannot pull me in,
on Middle Way I always win.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

7. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat een debat de potentie heeft om mensen dichter bij elkaar te brengen over een stel betrouwbare feiten. Een debat heeft echter ook het potentieel om mensen nog meer te verdelen.

Surya, in your cosmic sphere,
with Cuzco I your light revere,
from your perspective o so grand,
life finally I understand.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

8. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat als de mensen nog verdeelder raken, dat de democratie dan zal beginnen te ondermijnen, en dat is precies wat de gevallen wezens willen.

Surya, show me God’s design,
I see that God is all benign,
you calm my feeling body’s storm,
I know the God beyond all form.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

9. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die willen dat de mensen de economie, de regering of het hele systeem zo wantrouwen dat het systeem uit elkaar begint te vallen.

Surya, I come from afar,
and as you show me my home star,
I see now my internal light,
a star I am in my own right.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

Deel 5

1. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen inzien dat het noodzakelijk is dat er een verschuiving in het collectieve bewustzijn komt die berust op de bereidheid om te kijken hoe ze op het punt zijn gekomen dat heel veel mensen twijfelen aan het systeem.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen inzien dat het noodzakelijk is om toe te geven dat zij voor de gek zijn gehouden door één persoon die erin is geslaagd om hen zijn draaikolk van energie, zijn alternatieve realiteit, in te zuigen.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over Donald Trump en de gevallen wezens die hem hebben gebruikt om een mentaal beeld te projecteren dat een feit geen feit is, omdat het ‘fake’ nieuws is en dat er een alternatieve realiteit bestaat die de enige realiteit is.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat een aantal betrouwbare feiten aantonen dat Donald Trump de verkiezing niet heeft gewonnen en dat er geen significant kiezersbedrog is geweest.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de mensen die beweren dat dit geen feiten zijn, dat de verkiezing werd gemanipuleerd, dat die werd gestolen, en dat Trump achteraf helemaal niet heeft verloren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, wek de mensen opdat ze naar feiten kunnen kijken en die vergelijken met beweringen die er zijn gedaan opdat ze kunnen veranderen en zeggen: “Wij werden letterlijk die alternatieve draaikolk van deze man ingezogen. We werden letterlijk die alternatieve realiteit ingezogen. Wij moeten hier weer uit zien te komen.”

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zeggen: “Wij moeten onze aandacht en ons beeld van de regering veranderen, zodat wij in plaats van de regering te wantrouwen, ons ermee bezig gaan houden. Wij beginnen mee te doen aan het democratische proces.”

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, wek de mensen opdat ze zeggen: “Wij zullen gaan eisen dat we een economie en een systeem krijgen waar alle mensen van profiteren, niet alleen de elite.”

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat er geen betere Amerikaanse samenleving komt als ze de regering blijven wantrouwen en die regering ondermijnen. De regering is niet het probleem, de regering is de oplossing. De elite is het probleem.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 6

1. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de elite op dit moment een buitenproportionele invloed op de regering heeft. Maar dat komt omdat de mensen zich niet wilden bemoeien met de regering, maar volgens de Constitution hebben zij wel de mogelijkheid om dat te doen.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de mensen zich deze draaikolk van wantrouwen hebben laten inzuigen. Zij hebben zich uit de regering teruggetrokken en denken dat het niets uitmaakt, dat het geen verschil maakt.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat als ze denken dat het geen verschil maakt, het dan ook niets uitmaakt, maar alleen omdat zij zich niet meer met de regering willen bemoeien.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat als wij denken dat het verschil maakt, het ook verschil zal maken als wij ons met de regering bemoeien. Dit is de les die de mensen moeten leren van democratie.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat democratie een regering is van de mensen, door de mensen en voor de mensen. Maar als de mensen zich daar niet mee bezighouden, dan zal het een regering worden van de elite, door de elite en voor de elite.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de elite zich er stiekem – achter de schermen – wel mee bemoeit. Dus wie zal dan de meeste invloed op de regering hebben, als wij, het volk, ons minder met de regering bemoeien dan de elite? Degenen die zich er het meest mee bemoeien.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de elite misschien voordelen heeft, zoals geld, macht en vriendjespolitiek, maar de elite is niet het volk.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat het unieke van democratie is dat iedereen één stem heeft en dat al die stemmen ook tellen als één stem. Wanneer de mensen zich ermee bemoeien, kunnen ze juist door hun aantallen, de elite overtroeven, maar daar is voortdurend waakzaamheid voor nodig.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat het bij het Amerikaanse volk en de mensen in alle democratieën overal ter wereld aan waakzaamheid heeft ontbroken. Daarom hebben we collectief een crisis in het leven geroepen die twijfel aan de Amerikaanse democratie heeft gezaaid.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 7

1. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de mensen die twijfel bevorderen of versterken door de kracht van hun aandacht niet meehelpen om het probleem op te lossen.

O Shiva, God of Sacred Fire,
It’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat ze het alleen maar erger maken, omdat de elite de situatie in het leven heeft geroepen waardoor veel mensen betrouwbare informatie zo in twijfel trekken, dat dit de democratie bedreigt. Als je niet als een verenigd volk kunt kiezen, dan stem je als een verdeeld volk.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way for my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de verdeling van macht de essentie van de Amerikaanse Constitution is. Dit voorkomt dat de president van de Verenigde Staten net zo wordt als King George van Engeland tegen wie de stichters streden toen ze deze natie vestigden.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de president niet de CEO van het bedrijf Amerika is. Een corporatie is een dictatuur en dat is juist wat de gevallen wezens in Amerika willen.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over Donald Trump en iederdie het vertrouwen in democratische instituties ondermijnt. Alle dictators zeggen: “Geloof niet wat iemand anders zegt als ze het niet met mij eens zijn, geloof alleen wat ik zeg.”

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Saint Germain, vernietig deze illusie, vernietig deze matrix, vernietig dit collectieve bewustzijn dat heel veel Amerikanen heeft verleid om te geloven dat fake nieuws echt nieuws is, dat beweringen die zij hebben gedaan, feiten zijn. Vernietig die nu!

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt hereby is paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Saint Germain, vernietig deze matrix op het fysieke vlak! Vernietig hem op het emotionele vlak! Vernietig hem op het mentale vlak en vernietig hem in het identiteitsrijk; in alle democratieën overal ter wereld!

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat er een gemeenschappelijke basis is van betrouwbare kennis. Als we dit niet kunnen accepteren, dan ondermijnen we de democratie en de democratische vrijheden, omdat democratie het enige is wat je echt vrijheid kan garanderen.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat geen enkele dictator, geen enkele totalitaire regering, ooit vrijheid heeft gegarandeerd en zal garanderen. Vrijheid en democratie zijn onscheidbaar.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 8

1. Saint Germain, vernietig de illusie die voorkomt dat heel veel Amerikanen wakker worden en aan enige zelfreflectie gaan doen. Wek de mensen opdat ze kunnen zien dat zij hun bewustzijn moeten veranderen op grond van het verkiezingsproces in de Verenigde Staten.

Surya, cosmic being bright,
your balance is my pure delight,
I am in orbit round God Star,
in perfect unity we are.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

2. Saint Germain, wek de mensen in alle democratieën opdat ze zich realiseren dat we naar het gemeenschappelijke moeten zoeken – we moeten een basis vinden voor betrouwbare informatie waar we het allemaal over eens kunnen zijn en die we kunnen gebruiken om te stemmen.

Surya, there is more to life,
than human conflict, war and strife,
your balance gives me inner peace,
all outer conflicts do now cease.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

3. Saint Germain, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die alles hebben gedaan wat ze maar konden om zoveel beweringen en tegenbeweringen te doen dat de mensen het moeilijk vinden om te weten wat ze moeten geloven.

Surya, what a wondrous sight,
from Sirius you send the light,
of one mind, I now call to thee,
for your apprentice I would be.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

4. Saint Germain, wek de mensen opdat ze geleidelijk aan hun onderscheidingsvermogen kunnen vergroten en inzien dat er ook betrouwbare kennis is. Maar er zijn krachten op de wereld die alles doen wat ze maar kunnen om ons te manipuleren. En er zijn ook krachten die proberen ons te bevrijden door ons bewustzijn te vergroten.

Surya, radiate your light,
with balance you set all things right,
consuming energetic dross,
my letting go is not a loss.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

5. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat de economie op een bepaalde manier werkt en de neoliberale economie was een elitaire economie. De enige manier om een eerlijker economie te krijgen is dat het neoliberalisme wordt losgelaten en in plaats van dat te vervangen door een ander economisch systeem, bekijken we wetenschappelijke studies om te zien hoe de economie werkt.

Surya, your light is alive,
for inner balance I do strive,
the alchemy is now begun,
my heart transformed into a sun.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

6. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien hoe het geldstelsel werkt, wat de consequenties zijn van financiële instrumenten en vooral van de concentratie van de rijkdom in handen van de elite.

Surya, come enlighten me,
duality you help me see,
extremes they cannot pull me in,
on Middle Way I always win.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

7. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien wat er in de economie voor zorgt dat een elite de mensen exploiteert en hen de rijkdom in handen geeft. Help hen inzien wat het mogelijk maakt om een economie te vormen waarin alle mensen een hogere levensstandaard hebben.

Surya, in your cosmic sphere,
with Cuzco I your light revere,
from your perspective o so grand,
life finally I understand.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

8. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen zien dat het mogelijk is om vast te stellen wat betrouwbare kennis is en dan democratische regeringen, de manier waarop mensen stemmen en de manier waarop debatten in de samenleving worden gevoerd, op die betrouwbare kennis te baseren.

Surya, show me God’s design,
I see that God is all benign,
you calm my feeling body’s storm,
I know the God beyond all form.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

9. Saint Germain, wek de mensen opdat ze kunnen begrijpen dat er kennis bestaat die gekoppeld is aan de werkelijkheid in plaats van ideeën die mensen in het hoofd hebben. Een hoofd dat alleen om zichzelf geeft, omdat een hoofd gelooft dat hij het centrum van het universum is, of zou moeten zijn.

Surya, I come from afar,
and as you show me my home star,
I see now my internal light,
a star I am in my own right.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

Saint Germain, jij bent de volmaakte spiegel voor de economie. (9x of 33x)

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat dit de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.

Volgende: WIN26: Saint Germains Oproep voor een Gezond Geldsysteem