15 | HET OORDEEL VELLEN OVER DE ONVERZADIGBARE ZOEKTOCHT NAAR MACHT

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Aartsengel Michaël en Sanat Kumara op een oordeel te vellen over de wezens in alle vier octaven die een onverzadigbare zucht naar macht hebben. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de gevallen wezens die gevangen zitten in een onverzadigbare zucht naar macht die zich uitdrukt in een zoektocht naar een hogere beschaving, een Utopia, met één centrale macht. Ik eis dat die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die niet willen begrijpen dat het nooit voldoende macht kan zijn, omdat iets nooit genoeg kan zijn in het dualiteitsbewustzijn. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die achter de Romeinse beschaving zitten en haar poging om de wereld te veroveren. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die achter het nazirijk zitten. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die achter het communistische rijk zitten. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die denken dat zij door het ontwikkelen van technologie de wereld kunnen veroveren en in hun macht hebben. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die achter de zoektocht zitten om met geweld iets buiten je te veroveren. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die eraan verslaafd zijn om de mensen te dwingen zich aan te passen aan een dualistische visie. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die alles tot in het extreme doorvoeren in hun onevenwichtige zoektocht naar macht en controle. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 2

1. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens en hun droom dat zij iets goeds doen, zelfs iets voor God doen, als ze één centrale beschaving vormen die berust op geweld en macht. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die weigeren te begrijpen dat de aarde te groot is voor menselijke wezens om de hele planeet te besturen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die volkomen gevangen zitten in hun zoektocht naar macht vanwege hun eigen superioriteitsgevoel. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die proberen aan te tonen dat God geen gelijk had door gebruik te maken van een epische filosofie. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de zeer intelligente gevallen wezens die de naar macht zuchtende gevallen wezens als slecht afschilderen om te rechtvaardigen dat mensen de strijd tegen hen aangaan. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die proberen te voorkomen dat de mensen de illusie zien die het dualiteitsbewustzijn is. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die in hun zoektocht naar macht oorlogen en conflicten zijn begonnen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die religie, vooral de islam en het christendom, gebruiken om oorlogen en conflicten te rechtvaardigen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die achterlopen, die in het Midden-Oosten incarneren en niet willen stoppen met oorlog voeren. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Deel 3

1. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over de achteropkomende wezens die voor de keuze staan om te stoppen met oorlog voeren of van deze planeet verwijderd te worden. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die oorlogen en conflicten niet willen opgeven als werktuig om macht en controle te krijgen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die conflicten in het leven roepen om macht en controle te krijgen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, snijd de spirituele mensen los opdat zij het gevallen bewustzijn kunnen zien en het transcenderen en kunnen eisen dat degenen die dit niet doen van de aarde worden verwijderd opdat deze planeet verder omhoog kan evolueren.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, snijd de spirituele mensen los opdat zij het recht kunnen opeisen om naar deze planeet te kijken en te zeggen: “Deze activiteit accepteer ik niet. Dit is geen uitdrukking van mijn bewustzijnsstaat. Omdat ik die heb getranscendeerd, heb ik het recht om te eisen dat die van de aarde wordt verwijderd.”

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, snijd de spirituele mensen los opdat wij kunnen zien dat wij niet op andere mensen of de lagere bewustzijnsstaat tegen zijn. Wij maken ons daarvan los en eisen het recht om te bevelen dat die bewustzijnsstaat van de aarde wordt verwijderd.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, met het gezag van Christus in mij geef ik nu de geascendeerde meesters en de zeven aartsengelen het gezag om de mensen te confronteren die worden verblind door de gevallen bewustzijnsstaat.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, snijd de spirituele mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat als niemand bezwaar maakt, de mensen in stilte aanvaarden wat de gevallen wezens doen. Maak hen bewust van hun recht om te zeggen: “Dit accepteren wij niet.” Daarmee geven wij de geascendeerde meesters het gezag om in te grijpen.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, wek de spirituele mensen opdat zij kunnen begrijpen dat de geascendeerde meesters volgens de wet deze mensen mogen confronteren met het feit dat er een alternatief is voor hun bewustzijnsstaat als de gevallen wezens opzettelijk proberen de wil van de mensen voor hen te laten buigen.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 4

1. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens in de drie hogere octaven van de aarde. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Sanat Kumara, ik eis dat de zeven aartsengelen hun legioenen sturen om alle vervormde energie van de zeven stralen op te ruimen die draaikolken vormen in de vier octaven van de aarde.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Sanat Kumara, maak de spirituele mensen bewust van de juiste relatie die wij hebben met de geascendeerde meesters opdat wij gezamenlijk genoeg energie kunnen oproepen om de aartsengelen alle gevallen wezens en demonen van oorlog en macht van de aarde te verwijderen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Sanat Kumara, snijd de mensen los van het verlangen om de prins op het witte paard te zijn, de ridder met een glanzend harnas die de wereld redt.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Sanat Kumara, maak de spirituele mensen ervan bewust dat wij allemaal deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde wanneer wij verticaal en horizontaal één worden. Wij zijn één met de geascendeerde meesters boven ons en één met alle mensen hier beneden.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens in hun zoektocht om de macht in handen te krijgen door iedereen hetzelfde te maken. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die het idee aanmoedigen dat één religie of ideologie alle concurrentie moet wegvagen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Sanat Kumara, ik roep het oordeel van Christus op over het bewustzijn en de gevallen wezens die ernaar op zoek zijn om één dominante religie, ideologie of natie te vormen. Ik eis dat dit bewustzijn en die wezens van de aarde worden verwijderd.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Sanat Kumara, maak de spirituele mensen bewust van de neiging om meegezogen te worden in de rivaliteit tussen groepen gevallen wezens die met elkaar de strijd aanbinden en die allemaal verblind worden door de illusie dat je de allerhoogste macht en controle kunt krijgen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 17. Het oordeel over fanatisme