Wetenschap en religie verenigen

Ik ben altijd gefascineerd geweest door het conflict tussen de wetenschap en religie, hoewel ik dat als totaal overbodig beschouw. Ik zie het conflict als een product van het menselijke ego en een strijd tussen diverse machtselites.

Wanneer je naar de kern van religie gaat, kom je uit bij de mystiek, een universele queeste naar hoger inzicht. Wanneer je verder kijkt dan het materialisme, dan vind je dezelfde universele queeste naar hoger inzicht in het hart van de wetenschap. Wanneer je erkent dat de mens een verlangen naar hoger inzicht heeft, dan kan er geen conflict tussen de wetenschap en de religie bestaan. Dit zijn twee manieren om hetzelfde doel te bereiken.

 

Er is een nieuw wereldbeeld nodig
Een artikel dat uitgebreid ingaat op de vraag waarom wij een nieuw wereldbeeld nodig hebben dat verder gaat dan het doorsneechristendom en de materialistische wetenschap. Legt uit waarom de wetenschap niet langer het bewustzijn kan negeren en dat de bevindingen van de kwantumfysica een wereldbeeld beveelt waarin het bewustzijn wordt meegenomen.

Kunnen wij religieuze conflicten oplossen?
Is het wel mogelijk om een intelligente en open discussie over religieuze conflicten te hebben? Wordt het ooit mogelijk om zulke conflicten op te lossen? Dit artikel stelt een nieuwe aanpak van religieuze conflicten voor.

Kunnen wij wetenschap en religie verenigen?
Waarom moeten mensen iets om het conflict tussen wetenschap en religie geven? Is het wel mogelijk om die twee te verenigen? Een nieuwe kijk op hoe wij de kennis vergaren die een verzoening mogelijk maakt.

Het universele pad van alle religies
Er is een universeel pad dat als een gouden draad door alle religies en geloofssystemen op aarde loopt. Waarom zou jij iets om dit pad moeten geven? Het universele pad ontdekken helpt je om antwoorden te vinden op je persoonlijke vragen over de spirituele kant van het leven. Dit helpt je ook om emotionele wonden te helen die je misschien hebt opgelopen in een orthodoxe religieuze cultuur.

Waarom de evenwichtige mensen moeten meedoen aan het debat
Het debat over wetenschap en religie wordt beheerst door onevenwichtige mensen die hun positie verdedigen zonder echt over de kwestie na te denken. Dit verandert pas als meer evenwichtige mensen besluiten dat ze meedoen aan het debat.

Het gevoel overwinnen dat je machteloos bent
De meest mensen hebben het gevoel dat zij niets kunnen doen om de oorlog tussen wetenschap en religie te stoppen. Dit is een illusie, omdat wij allemaal beslist iets kunnen doen. Er is geen garantie op succes, maar als we niets doen, hebben we de garantie dat er niets verandert.