Het einde van Natiestaten en het Begin van de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: De vooruitgang in bewustzijn – Vier naties zijn de voorlopers om de wereld verder te brengen dan natiestaten – Gelijkheid is essentieel voor de Gouden Eeuw – De aard van vrijheid – De nieuwe boodschap die verspreid moet worden – De meester-sleutel tot vrijheid en gelijkheid – Denk na over het mysterie van onvoorwaardelijkheid – Christus heeft de boodschap van bevrijding gebracht

Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 april 2009

Saint Germain, BEN IK. En ik kom het gezegde bespreken: ‘En als laatste heeft God de Nederlanders geschapen’. Wat echt volledig had moeten zijn ‘En als laatste heeft God de Nederlanders geschapen – en toen zag hij dat het wel een beetje te veel was.’ (As a final touch, God created the Dutch—and then he saw that it was a bit too much.) De waarheid is natuurlijk dat God de Nederlanders niet geschapen heeft. Noch de Engelsen, noch de Fransen, noch de Duitsers. Want God heeft van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf geschapen – die boven alle indelingen staan die je op aarde ziet.

Dus de sleutel tot de Gouden Eeuw, de sleutel tot vrede, de sleutel tot het overvloedige leven, is weer contact te maken met je ware identiteit als spiritueel wezen. Wat de reden is dat deze rozenkrans voor heling die affirmatie steeds maar weer herhaalt. Wat is er werkelijk nodig om Saint Germains Gouden Eeuw te manifesteren? Nu, dat de mensen op deze wereld bereid zijn naar een hogere bewustzijnsstaat te stijgen en de verdeeldheid te overwinnen die door het kunstmatige, door mensen gemaakte, concept zoals natiestaten is gevormd. Zeg ik dan dat er geen natiestaten in de Gouden Eeuw meer zullen zijn? Jazeker, dat zeg ik nu. Want binnen een eeuw of twee zullen de huidige natiestaten oplossen en samensmelten tot een hogere eenheid – of ze zullen zichzelf vernietigen door oorlogen en conflicten.

De vooruitgang in bewustzijn
Wanneer je terugkijkt op de geschiedenis van de mensheid, zie je een duidelijke vooruitgang in bewustzijn. Ga duizenden jaren terug, toen en enkel nog maar verspreide stammen waren die in een woeste omgeving leefden, die geen communicatiemiddelen hadden, zich niet bewust waren van wat er nog meer was, verder weg van in hun eigen kleine territorium en hun eigen stam. Misschien hadden ze nog contact met een paar buurstammen, vaak door een conflict met hen over territorium of het recht om te jagen.

Geleidelijk – heel langzaam – groeide de populatie en het bewustzijn groeide. Als je teruggaat naar de tijd van Jezus, zoals Moeder Maria gisteren zei, bestond het gevoel van bewustzijn niet dat jullie tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen als natiestaten. Denk eens na over het bewustzijn dat mensen hadden voor er landkaarten waren. Jullie zijn van jongs af aan opgegroeid met kaarten van de wereld en jullie eigen natie. En dus ben je opgegroeid met het concept van een overzicht van deze planeet en hoe die er van bovenaf uitziet, gezien vanaf grote hoogte of zelfs vanuit de ruimte. En jullie zijn gewend aan het zien van lijnen op een kaart die de grenzen van jullie eigen land markeren.

Maar een paar honderd jaar geleden was dat er nog niet. De mensen konden zich niet eens voorstellen hoe de aarde er van bovenaf uitzag. Maar een paar levensstromen begonnen kaarten te tekenen, maar de meesten hadden niet het bewustzijn dat jullie als vanzelfsprekend beschouwen. Wat ik wil dat jullie begrijpen, is dat mensen begonnen zijn met een heel primitief stambewustzijn dat geleidelijk tot een groter bewustzijn uitgegroeid is, waardoor vele stammen misschien zijn uitgegroeid tot het gevoel van een volk, een groter volk dat in een bepaald gebied leefde of van gebied naar gebied migreerde. Maar wanneer de Bijbel bijvoorbeeld spreekt over het land Egypte, is het niet het Egypte als de natiestaat van tegenwoordig, want dat bewustzijn was er nog niet.

Het concept natiestaten was een stap voorwaarts in de groei – in het verbreden – van het bewustzijn van het stamniveau. Maar zoals je duidelijk ziet – vooral in de vorige eeuw, maar ook in de eeuwen daarvoor – kan het concept natiestaat ook misbruikt worden door het ego om conflicten en oorlogen te creëren. En dan zie je duidelijk – door alle oorlogen waar het concept natiestaten aanleiding toe heeft gegeven – dat het maar een tijdelijke fase in de groei in het bewustzijn van de mensheid kan zijn. Want er moet een hoger niveau zijn, er moet meer zijn.

Vier naties zijn de voorloper om de wereld verder te brengen dan natiestaten
En ik kan je ervan verzekeren dat het niet het oude model is dat één natie de wereld verovert en de wereld regeert. Aan het tijdperk van kolonialisme, het tijdperk van het verspreiden van het communisme – zelfs aan het concept dat verkeerd begrepen is door de vorige Amerikaanse regering om vrijheid en democratie te verspreiden – moet een einde komen voor de Gouden Eeuw zich kan ontvouwen. Wat kan dan het concept natiestaten vervangen? Het universelere bewustzijn dat mensen uit dezelfde bron komen, een spirituele bron – een bron die de materiële wereld ontstijgt. En daarom is de materiële wereld een middel tot een doel, namelijk de groei in bewustzijn. En het is niet een doel op zich. Want wanneer het een gesloten systeem wordt, dan brokkelt het weer af.

Daarom kom ik jullie een beeld geven van het potentieel om deze beweging te starten om natiestaten te ontgroeien. Vanzelfsprekend heb ik geprobeerd om hier in Europa te beginnen, als de Wonderman van Europa. En je ziet dat het zich nu duidelijker in Europa begint te manifesteren als de Europese Unie, die – als hoogste potentieel – de polariteit van de Verenigde Staten kan vormen. Omdat de individuele staten, hoewel jullie een sterk nationaal bewustzijn hebben, in ieder geval verenigd zijn en niet in direct conflict met elkaar – in ieder geval niet sinds de Burgeroorlog.

Er moet iets zijn dat het nationale bewustzijn begint af te breken. En wanneer je hier logisch over nadenkt, zie je dat één natie dit niet alleen kan doen. De visie die ik jullie wil geven, is dat het grootste potentieel om een stap hogerop te doen in bewustzijn, een universeler bewustzijn, is dat er daadwerkelijk vier naties in Europa zijn die bereid zijn de voorloper te zijn.

Eén daarvan is natuurlijk deze natie, Nederland. Maar we zouden kunnen zeggen dat de kern van wat je Nederland noemt, het deel dat wij Holland zouden noemen, is. Omdat hier de meeste mensen wonen en omdat daar ook de grootste dichtheid van spirituele mensen is die hebben aangeboden om hier te incarneren om deze en andere veranderingen tot stand te brengen. Holland nu vertegenwoordigt het Moederelement. Maar zoals je weet, zijn er altijd vier elementen – de Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest.

Dus hoewel ik weet dat het velen zal verrassen, is Duitsland het Vaderelement. Duitsland heeft natuurlijk een geschiedenis van een heel sterk nationaal bewustzijn dat geleid heeft – of in ieder geval het kritieke punt was – in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Duitsland werd opgedeeld na de Tweede Wereldoorlog en toen is het oude gevoel van nationaal bewustzijn, in zekere zin, gestorven. En zelfs na de hereniging, werd dit niet weer opnieuw in het leven geroepen. Want het Duitse volk – in ieder geval de vele spirituele mensen die daar geïncarneerd zijn – hebben natuurlijk de wens om het verleden achter te laten. En ze willen uit dat nationale bewustzijn groeien dat gebaseerd wordt op het gevoel van superioriteit, dat ze zo duidelijk in hun eigen natie hebben uitvergroot zien worden – en zij willen dat natuurlijk transcenderen.

Dus is Duitsland het grootste land, maar Duitsland zelf kan die overgang niet maken. En je ziet dat Holland een kleiner land is dat meteen naast Duitsland ligt, in het westen. In het zuiden liggen Zwitserland en Oostenrijk die de Heilige Geest vertegenwoordigen. Omdat de hoogste bergen zich naar de hemel uitstrekken en de energie kan afdalen, zelfs het water dat tot de rivieren wordt die door Duitsland heen naar en door Holland naar de zee stromen. En aan de noordkant heb je het kleine land Denemarken dat de Zoon, het Christuselement vertegenwoordigt.

Gelijkheid is essentieel voor de Gouden Eeuw
Dus je ziet hoe deze vier landen – de drie die aan het midden van Duitsland grenzen – het potentieel hebben om een nieuw bewustzijn te brengen. En je ziet dat deze landen al lange tijd dat bewustzijn hebben van gelijkheid van alle mannen – en natuurlijk, ook van vrouwen. Dit zit in hun grondwet, in hun nationale psyche, ingebakken. Vooral in de drie kleinere landen die Duitsland zo kunnen helpen om de laatste overblijfselen van het gevoel van verdeeldheid te boven te komen.

Want hoewel je in alle drie kleinere landen wel een bepaalde vervorming van het principe van gelijkheid ziet, moet het wel duidelijk zijn dat er, om een Gouden Eeuw te krijgen, echt gelijkheid tussen de mensen moet bestaan. We kunnen geen Gouden Eeuw krijgen zolang de meerderheid van de bevolking onderdrukt wordt en in de macht van een machtselite is. En je ziet natuurlijk dat in enkele van deze kleinere landen er een sterk bewustzijn onder de bevolking leeft over de gevaren van de elite, of de edelen uit de middeleeuwen en zelfs de grote industriëlen en bankiers en financiers. Er leeft bewustzijn in het volk van de noodzaak om gelijkheid te bewerkstelligen, omdat alle mensen evenveel waard zijn en alle mensen gelijke kansen, evenveel vrijheid krijgen.

Maar je ziet natuurlijk ook dat dit principe van gelijkheid en vrijheid te ver doorgetrokken kan worden, zoals zowel in deze natie als andere is gebeurd. Want vrijheid betekent niet dat je maar kunt doen wat je wilt. Want als je jouw zogenaamde vrijheid gebruikt om te doen wat je maar wilt, nu, dan wordt de materiële wereld een gesloten cirkel. En dan zal de samentrekkende kracht van de moeder – of de tweede wet van de thermodynamica zoals de wetenschap het noemt – de dingen beginnen af te breken en dit zal je jouw vrijheid ontnemen.

Dit kun je duidelijk in dit land zien, je kunt dat duidelijk in Denemarken zien. Je kunt dat duidelijk in Zwitserland zien. En natuurlijk kun je het nog het duidelijkst in Duitsland zien en in haar verleden, toen het Nazisme het extreme voorbeeld was om de mensen hun vrijheid te ontnemen onder het mom van een of andere grotere, ‘edelere’ zaak. En dus zie je dat het nodig is dat mensen gewekt worden, om te beseffen dat er een nieuw bewustzijn van en inzicht in de ware aard van vrijheid moet komen.

De aard van vrijheid
Vrijheid is de vrijheid om verder te reiken dan het gescheiden zelfgevoel en te beseffen dat je meer bent dan dat gescheiden zelf – en dat meer vervolgens op deze wereld tot uitdrukking brengen. Dat is vrijheid. In veel landen is die vervormd, omdat de machtselite – op vele subtiele manieren en soms met doorzichtige middelen – de vrijheid van mensen om hun spiritualiteit tot uitdrukking te brengen, ontnam. En daarom hebben ze hen een vervanging in de vorm van materiële vrijheid gegeven. Die natuurlijk helemaal geen materiële vrijheid is, maar ze hebben daarna geprobeerd om zowel de religie als de wetenschap te gebruiken om de mensen te laten geloven dat de consequenties van hun ‘vrije’ keuzes, niet echt de consequenties van hun keuzes zijn, maar iets wat gebeurt dat niet moet gebeuren, dat gemaskeerd en gecamoufleerd moet worden, zoals je dat in de gezondheidszorg ziet.

Waar je ziet dat mensen de indruk wordt gegeven dat ze kunnen leven zoals ze willen, eten wat ze willen, en dat zij, wanneer het lichaam aftakelt, alleen maar naar de dokter hoeven die hen dan zogenaamd een remedie kan geven of een deel van het lichaam afsnijdt om het symptoom weg te halen zonder zelfs maar de oorzaak te bespreken. De oorzaak is natuurlijk het bewustzijn. De mensen zijn zich er niet van bewust dat de materiële wereld niet materieel is, de materiële wereld is de geest – de basissubstantie van de materiële wereld is de geest, bewustzijn. En dus is de hele wereld een projectie van een beeld op het Ma-terlicht, het beeld dat alle van zichzelf bewuste wezens of vele van zichzelf bewuste wezens in hun bewustzijn meedragen.

De aarde werd door wezens in het spirituele rijk geschapen die een zuiver en evenwichtig beeld op het Ma-terlicht projecteerden om de planeet te scheppen als podium voor groei van van zichzelf bewuste wezens die nog niet dat punt van Christusbewustzijn hadden bereikt, waardoor ze begrijpen dat al het leven één is. Hen op die manier een podium te geven om met hun vrije wil te experimenteren, zelfs door hun gevoel van gescheidenheid, maar hen ook feedback te geven door de natuur en door hun lichaam zelf de beelden en overtuigingen die ze in hun bewustzijn meedragen, te laten uitvergroten. Maar hoe kunnen de mensen dan, omdat dit hele basale levensfeit van de mensen is afgenomen, hun vrijheid gebruiken, wanneer zij niet weten dat iedere materiële omstandigheid die zij ervaren, slechts een projectie is van de beelden die zij, individueel en collectief, in hun bewustzijn meedragen. Dit is het bewustzijn dat naar buiten moet worden gebracht, dat verspreid moet worden, door de mensen, want velen zijn er aan toe om dit in te zien.

De nieuwe boodschap die verspreid moet worden
Je zult zien dat zij traditionele religies afwijzen. Je zult zien dat sommigen het noemen van het woord God niet zullen tolereren, maar ik zeg je dat het juist komt, omdat ze het traditionele theïstische beeld van God als de ver verwijderde oordelende God in de lucht afwijzen. Maar toch weten veel mensen in hun hart dat er een spirituele component in het leven is en dat het slechts een kwestie is van een manier vinden om die tot uitdrukking te brengen, die hen helpt om verder te zien dan de traditionele beelden van God en de spirituele kant van het leven, tot zij de echte universaliteit hiervan begrijpen.

En één sleutel hiertoe in Europa – dat zolang door het christendom gedomineerd is – is natuurlijk om het echte inzicht in de aard en missie van Christus te begrijpen, zodat ze met hun dagelijkse denkgeest kunnen inzien wat zij in hun hart allang weten. Zodat ze precies kunnen zien hoe ver de officiële christelijke kerken in de buitenwereld van de innerlijke waarheid, missie en boodschap van Christus zijn afgedwaald. Er is zo’n schreeuwende behoefte aan om hier vrij over te spreken door degenen die bereid zijn te bevestigen wie zij zijn en waarom zij gekomen zijn. Want je kunt absoluut op geen enkele manier de Gouden Eeuw van Saint Germain manifesteren zonder het ware inzicht in Christus te herstellen – of zouden we misschien moeten zeggen voor de eerste keer te verspreiden.

De Gouden Eeuw is niet iets wat op zichzelf staand naar buiten gebracht kan worden, buiten de geschiedenis om. De Gouden Eeuw moet op een fundament gelegd worden. En dat fundament is dat in ieder geval de top tien procent van de bevolking moet begrijpen en weten dat de belangrijkste boodschap van Christus was om een voorbeeld voor alle mensen te zijn om te tonen dat zij toegang tot hun eigen hogere wezen hebben – dat ze toegang tot God hebben, rechtstreeks in zichzelf. Ze hebben geen tussenpersoon in de buitenwereld nodig, hetzij in de vorm van de staat, een politieke partij, of een kerk. Want het koninkrijk van God is binnenin jou, zoals Christus al heel veel jaren geleden heeft gezegd.

Die uitspraak is nooit uit de officiële Bijbel gehaald. Want degenen die de Bijbel probeerden te manipuleren, konden het zelf niet eens bevatten en vonden het daardoor niet nodig om het eruit te halen. Maar toch is het precies de kern van de boodschap van Christus. En het is precies de sleutel om, zoals ik zonet zei, ware gelijkheid tussen mensen te bereiken, waarop het politieke systeem van de Gouden Eeuw gebouwd moet worden.

De meester-sleutel tot vrijheid en gelijkheid
Pas wanneer iedereen weet dat hij of zij rechtstreeks toegang tot God in zichzelf heeft, kan er ware vrijheid en ware gelijkheid zijn. Als de bevolking gelooft dat ze niet rechtstreeks toegang tot God kan krijgen, maar God door een bemiddelaar van buitenaf moet benaderen, nu dan zullen ze onderworpen worden aan de dominantie van die bemiddelaar van buitenaf. En welk instituut dat dan ook maar wordt, dat wel onvermijdelijk wordt overgenomen door de mensen die naar macht streven en dat externe instituut dan gebruiken om de baas te spelen over de mensen, zoals de rooms katholieke kerk – vanaf de stichting door Keizer Constantijn – natuurlijk het instrument moest zijn om de mensen in de macht te krijgen.

Dit moet ingezien worden. Iemand moet uitroepen dat de Paus niets aan heeft en dat het instituut dat hij vertegenwoordigd vanaf het allereerste begin in gebreke bleef, afdwaalde van de echte missie van Christus. Waar zijn de mensen die dat durven roepen? Jullie hebben natuurlijk het potentieel om dat te doen. Zoals sommigen van jullie al gedaan hebben, in ieder geval in je eigen gedachten en bij vrienden. Maar ik zeg je dat het noodzakelijk is dit bewustzijn naar buiten te brengen en niet alleen de katholieke kerk aan te vechten – want we proberen zeker niet alleen de katholieke kerk eruit te halen – maar juist de geïnstitutionaliseerde aard van het christendom – of het nu protestants of katholiek of fundamentalistisch, of hoe je het maar wilt noemen, is.

Kijk juist eens naar het idee dat jullie in zonde geboren zijn en daarom fundamenteel in gebreke blijven vanaf het allereerste begin, fundamenteel anders zijn dan Jezus, die een onbevlekte ontvangenis had. Ik zeg: jullie zijn allemaal onbevlekt ontvangen in de geest van jullie spirituele ouders toen je levensstroom voor de eerste keer naar de aarde afdaalde. Daarom kun je dat geboorterecht weer opeisen en zeggen: “Nee, ik werd niet in zonde geboren. Ik accepteer niet dat ik fundamenteel van Christus verschil.” Want begrijpen jullie niet dat het principe van gelijkheid niet helemaal begrepen of omarmd kan worden zolang in het bewustzijn van de mensen het concept bestaat dat één persoon, zelfs al liep hij op aarde rond in een fysiek lichaam, fundamenteel van alle anderen verschilde?

Juist hier heb je in de christelijke religie een concept dat de hele waarheid over de missie van Christus ondermijnt en juist de hele waarheid over het ware principe van gelijkheid dat alle mensen, alle van zichzelf bewuste mensen, alle medescheppers als gelijken in de geest van God geschapen werden. Niet in de zin dat ze precies hetzelfde geschapen zijn, want iedereen is uniek, maar in de zin dat ze van gelijke waarde in de ogen van God zijn. Of zouden we zelfs nog verder dan het concept waarde en vergelijking moeten kijken en toegeven dat elke levensstroom uit de onvoorwaardelijke liefde, de onvoorwaardelijke geest van God, werd geschapen.

Denk na over het mysterie van onvoorwaardelijkheid
Want jullie zijn zo gewend om in termen van voorwaarden te denken, en ik spoor jullie aan om je geest op te rekken en over de aard van onvoorwaardelijkheid na te denken. Want je krijgt pas volledig toegang tot je eigen Hogere Wezen, wanneer je verder dan de voorwaarden ziet en erkent dat je uit onvoorwaardelijkheid geboren werd. Jullie spirituele ouders hebben jullie onvoorwaardelijk lief – onvoorwaardelijk! En dit is de sleutel tot jullie vrijheid. Want het is juist de sleutel om aan de belangrijkste leugen die mensen gevangenhoudt in een minder identiteitsgevoel, te ontsnappen. Wat de leugen is waar je, momenteel, aan vast zit door keuzes in je verleden.

En wanneer mensen dit geloven – inclusief het geloof dat ze in zonde geboren werden, of elke andere overtuiging die het laat lijken alsof er een barrière zit tussen hoe ver je kunt opklimmen – nu, wanneer ze dat geloven, kunnen ze hun huidige identiteitsgevoel niet transcenderen. Ze kunnen niet naar hun ware spirituele identiteit terugkeren, want zij kunnen die sterfelijke identiteit niet laten sterven. En dan zijn ze voorbestemd om aan het kruis te blijven hangen, waar zij zichzelf geplaatst hebben en zich door hun tijdgenoten en hun maatschappij en het massabewustzijn van de mensheid als geheel laten kruisigen door hen aan dat vervormde beeld van wat de beperkingen van je vier lagere lichamen zijn, die door de vier punten van het kruis worden gesymboliseerd, te laten spijkeren. Het kruis is natuurlijk stevig verankerd in de aarde als nog een symbool van dat je niet kunt opklimmen.

Maar zoals Christus aan het kruis heeft aangetoond, kun je het hele bewustzijn van het kruis transcenderen – het hele dualiteitsbewustzijn – door die geest op te geven, door die sterfelijke identiteit te laten sterven. En dan te weten dat je herboren wordt als het spirituele wezen dat je bent. Dit is de ware boodschap van Pasen. Niet dat Christus gekruisigd werd en aan het kruis heeft geleden, maar dat hij het kruis getranscendeerd heeft door die geest op te geven. Waar – zeg ik – wordt in de christelijke wereld die boodschap gepredikt op deze paaszondag? Waar? Waar zijn de predikers die dit begrijpen en het op de kansel durven te zeggen?

Christus heeft de boodschap van bevrijding gebracht
Dus zeg ik: we moeten degenen die de echte boodschap van Christus willen spreken, verheffen: de boodschap van bevrijding, de boodschap van vrijheid. Pas als je de echte boodschap van Christus en haar universaliteit begrijpt, ben je vrij – en dan pas kun je de Gouden Eeuw manifesteren. De boodschap van Christus is waarlijk universeel. Want al heel lang wordt die vereenzelvigd met een specifieke religie die zich tegen andere religies afzet, die bepaalt dat dit de enige ware religie is en dus superieur is aan alle andere, en onherroepelijk conflicten met andere religies in het leven roept. Die natuurlijk die eis moeten afwijzen om hun eigen identiteit en volgelingen te houden.

Christus kwam niet zo’n soort religie stichten. Het was de universele weg om het oude transcenderen. Om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te nemen en herboren te worden in Christus, een nieuw wezen in Christus. Niet het menselijke wezen, maar het spirituele wezen – dat boven het lichaam staat, boven de materiële wereld, maar niettemin hier is om de goddelijke eigenschappen tot uitdrukking te brengen en daardoor het koninkrijk van God hier in het materiële frequentiespectrum te manifesteren. Of nog beter, hier is om de vibraties van het materiële frequentiespectrum te verhogen tot die beginnen te resoneren met het koninkrijk van God en de Gouden Eeuw die al in het etherische rijk manifest is.

Ach mijn geliefden, de wielen van de tijd kunnen soms langzaam draaien. Maar in de woorden van de Boeddha: “Tijd bestaat niet.” Maar toch bestaan de cycli echt. En jullie leven op de scheiding van de oude cyclus met de nieuwe, omdat de oude cyclus sterft en de mensen de nieuwe willen omarmen. Je zou af en toe eens moeten pauzeren en toegeven hoe gelukkig jullie zijn dat juist op dit ongelooflijke moment in de cyclus van de mensheid geïncarneerd zijn.

Daarom heb je aangeboden om op dit moment te incarneren. En hoewel velen van jullie moeilijke omstandigheden in jullie leven hebben ervaren – die ervoor gezorgd hebben dat je dit vergat – af en toe krijg je weer contact met die vreugde, dat gevoel van zingeving, dat gevoel van de ongelooflijke kans te begrijpen wat het betekent om nu geïncarneerd te zijn, die stuwkracht diep van binnen te voelen: “Ja, ik wil deel uitmaken van deze verandering.” En die dan te benutten. Benut de kans om hier te zijn en deel uit te maken van het verschil, deel van de oplossing, deel van de verandering, deel van de wedergeboorte en de wederopstanding van de Goddelijke Moeder te zijn.

Zodat we de ‘aardemoeder’ achter ons kunnen laten als een gescheiden entiteit en in plaats daarvan de Goddelijke Moeder in ere herstellen, die één is met de Goddelijke Vader. Dus beschouw jezelf als een uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder, omdat je weet dat je toegang hebt tot de Goddelijke Vader rechtstreeks in jou in de vorm van jouw hogere wezen. Jullie zijn dus niet een gescheiden wezen dat verdwaald is of in zonde geboren, of op andere manieren beperkt door het materiële universum, want jullie zijn meer en kunnen transcenderen. En om de waarheid hierover te leren kennen, hoef je slechts naar binnen te gaan en contact te leggen met de vibratie van jouw eigen hogere wezen en te weten dat dit echt is. En alles hier beneden wat niet resoneert met die vibratie, is totaal onecht.

Dus durf ik te zeggen dat jullie een soort preek hebben gehad die ze in alle instituties die beweren Christus te vertegenwoordigen, hadden moeten preken. Ik zeg niet dat je eropuit moet om tegen de mensen te preken, maar ik spoor jullie aan om te delen wie je bent. Delen is anders dan preken, in de betekenis dat je niet een bedoeling hebt met hoe andere mensen zouden moeten regeren en antwoorden. Je bent gewoon de Zon. Laat je licht schijnen, verberg het niet onder de korenschoof. Laat je licht schijnen, want je bent eraan toe om te schijnen en de wereld is eraan toe om beschenen te worden.

Zodoende betuig ik mijn dankbaarheid en de dankbaarheid van ons allen om dit podium op te richten, waardoor wij ons Wezen op een nieuwe manier kunnen manifesteren, op een intensere manier door jullie allemaal. Want ons Wezen is één met jullie hogere wezen. Jullie zijn verlengstukken van ons. We zijn niet van jullie gescheiden, mijn geliefden. We zijn allemaal één. We zijn allemaal EEN.