De uitdaging van Jezus aan de mensheid

Geascendeerde Meester Jezus, 11 februari 2010

Jij alleen bent verantwoordelijk om naar het koninkrijk van God binnenin jóú op zoek te gaan. Niemand kan het voor jou zoeken, niemand kan jou naar dat koninkrijk brengen, tenzij jij het in jezelf zoekt. En daarom ben jij verantwoordelijk voor je eigen verlossing, want jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van jouw vrije wil en hoe je die wil gebruikt hebt en de kracht van jouw aandacht, je medescheppende krachten, om een identiteitsgevoel te creëren als sterfelijk mens die óf een zondaar is, óf jou er op andere manieren van weerhouden heeft om naar dat koninkrijk te gaan. Jij denkt dat je een proces moet doormaken voor jij naar het koninkrijk kunt gaan in plaats van te accepteren wat ik 2000 jaar geleden zei: het koninkrijk is nabij – als je bereid bent naar binnen te gaan en het daar te zoeken.

Je kunt het op elk moment vinden; er is geen ander proces dan het proces waar je doorheen moet om de waarheid te veranderen die je gelooft – de waarheid die een leugen is, maar jij gelooft dat het de waarheid is en denkt dat er iets is dat jou van het koninkrijk van God scheidt. Iets wat je in het verleden hebt gedaan, een voorwaarde die God heeft gesteld, omdat jij in zonde of wat ook maar geboren bent. Je hebt een of andere voorwaarde op deze wereld macht over jouw Geest, over je Bewuste Zelf en je eenzijn met je spirituele zelf, je IK BEN aanwezigheid, gegeven. Dat is het gesneden beeld dat je voor God geplaatst hebt binnenin jou, en JIJ alleen hebt het gecreëerd en alleen JIJ kunt het ont-creëren. Alleen jij kunt eraan voorbij gaan, alleen jij kunt beslissen dat je het wilt laten sterven door het geen licht te voeden met jouw aandacht.

Jezus’ uitdaging aan de mensheid
Dus dit is de uitdaging die ik 2000 jaar geleden naar de mensheid toe geslingerd heb. Maar heel weinigen waren bereid om die uitdaging op te pakken. Toch zijn er in dit tijdperk veel meer mensen bereid om de uitdaging aan te nemen – als ze daartoe bereid zijn. En dus zullen velen slechts een woord nodig hebben, velen zullen maar een eenvoudige verklaring nodig hebben – niet in hoogdravende taal, niet bekleed met een bepaald gezag anders dan het gezag van de waarheid die in hen natuurlijk een innerlijke herinnering naar boven haalt van wat ze in hun hart al weten. En ineens wordt hun dagelijkse denkgeest bezield en verbinden zij zich opnieuw met dat innerlijke weten. En ze beseffen dat dit inderdaad de waarheid is: “Ik ben hier om aan te tonen dat ik een van degenen ben die bereid is om de volledige en uiteindelijke verantwoording voor mezelf te dragen, mij boven het dualiteitsbewustzijn te verheffen, door het in mijzelf bloot te leggen door eerlijk en bereidwillig naar mezelf te kijken en het bloot te leggen waar ik het ook maar in de buitenwereld zie, zelfs in de religie van mijn cultuur en mijn gezin en samenleving. Ik ben bereid het hardop te zeggen en te zeggen: “Dit klopt niet meer. Ik weiger het te geloven. Ik weiger om het mijn leven te laten leiden, het mijn leven te laten verteren. Ik weiger het en daarom ben ik bereid het hardop te zeggen. Ik ben bereid hardop te zeggen dat er méér is.”

Wat je ook van mij denkt, ik ben meer. Wat je ook van mij denkt, of je nu al decennia lang leringen van de geascendeerde meesters hebt gekregen, of je nu bepaalde dictaten hebt bestudeerd, of je nu denkt dat je echt weet wie ik ben, zelfs al heb je alles gelezen op de AskRealJesus website of alles wat in de boeken staat – ik ben MEER. Ik ben meer dan iets wat je ooit met woorden, met een lering, tot uitdrukking kunt brengen. Ik ben meer en je zult dat meer slechts kennen, wanneer je beslist om er in je hart naar op zoek te gaan. Want alleen daar zul je de Levende Christus vinden. Je zult mij nergens anders vinden, niet in de Sint Pieterskerk, niet op de AskRealJesus website, noch op een andere locatie die jij op deze aarde precies kunt aanwijzen.

Je vindt mij alleen als jij in jouw hart kijkt, niet om de locatie te vinden, maar om het punt van stil zijn te vinden, de eenpuntigheid die de opening is naar het koninkrijk van God. Want die opening overstijgt tijd en ruimte, overstijgt de vorm. Want hoewel ik een vorm in een fysiek lichaam kan aannemen, zoals ik 2000 jaar geleden deed, zelfs al kan ik door een vorm spreken, zoals deze boodschapper of mijn website, ik ben altijd meer dan elke vorm die ik aanneem – net zoals jij altijd meer bent dan elke vorm die je aangenomen hebt. En dit besef moet jij van jezelf krijgen, voor je het in mij kunt zien, voor jij je opnieuw met het vormloze zelf kunt verbinden dat jij bent.

Het verlangen om iets te weten voor je het ziet
Jullie denken allemaal dat jullie een goddelijk plan hebben, jullie denken allemaal dat je een goddelijke individualiteit hebt in je IK BEN Aanwezigheid, maar jullie slagen er allemaal niet in te beseffen dat dat goddelijke plan de vorm te boven gaat. Het heeft geen vorm die je met je dagelijkse denkgeest precies kunt aanwijzen. Je kunt het niet opschrijven, je kunt het niet in een visioen zien. Je kunt het zich slechts laten ontvouwen; je weet niet wat het is tot het zich door jou manifesteert. Je weet het als je het zich ziet ontvouwen; je zult het van te voren niet weten.

Zie je dat dit precies het Petrusbewustzijn is, het idee dat er een kloof is tussen jouw actie en jouw innerlijke weten, zodat er van jou verondersteld wordt dat jij van binnen weet wat je gaat doen. En dan heb je ruimte waarin je kunt beslissen of je daartoe bereid bent of niet. Dit is het gevallen bewustzijn, dit is het dualiteitsbewustzijn dat alles wil beoordelen volgens een aardse, door mensen gemaakte, maatstaf, zelfs een maatstaf van perfectie – omdat heel velen hebben geprobeerd om een maatstaf van perfectie vast te stellen. Je wilt in staat zijn de impulsen van jouw IK BEN Aanwezigheid te beoordelen voor je die als acties of woorden wilt omzetten. En door die te willen beoordelen, ben je niet bereid om jezelf in de stroom van de Geest te laten sterven, omdat je niet weet waar de Heilige Geest door jou heen zal stromen. Maar als je wilt oordelen, ben je niet bereid om die Geest te laten waaien, waarheen hij wil. Je wilt van te voren weten of die op een geschikte manier zal stromen. En dan stop je die stroom juist door dat verlangen dat je het wil weten voor je het ziet.

Mijn geliefden, ik wil niet dat jullie mijn levende leringen op de AskRealJesus website bestuderen om de meest onderlegde spirituele mensen op aarde te worden. Ik wil niet dat je alles weet, maar er vervolgens niet in slaagt om daarnaar te handelen. Ik wil graag dat je het kleine kind wordt dat bereid is uit te drukken wat er ook maar door hem van de Geest komt. Maar die natuurlijk door het leerproces is gegaan, het proces om je van de identiteit in de buitenwereld af te scheiden, zodat jij je niet door jouw ego en de angsten van jouw menselijke wezen tot uitdrukking brengt. Maar je bent onbevreesd voor God en onbevreesd voor de mens door de Geest zich door jou tot uitdrukking te laten brengen. Dit is de Heilige Geest, dit is de stroom, dit is de kerk die ik kwam beginnen en dit is de kerk waar de poorten van de hel geen vat op zullen hebben.

Omdat de poorten van de hel precies de wens is om vorm permanent te maken en de Geest in vorm op te sluiten. En dit kan niet en daarom zullen de poorten van de hel natuurlijk wel vat hebben op elke kerk die de Geest in vorm probeert op te sluiten, zoals de katholieke kerk al heel lang heeft gedaan waardoor iedereen denkt dat dit de enige manier is waarop je christen kunt zijn. Maar dat is natuurlijk niet een christen zijn, want dat is niet als Christus zijn, die uitdrukking gaf aan alles wat in mij opkwam.

Denk je echt dat ik alles wist wat ik ging doen? Het kwam heel vaak voor dat ik geen idee had wat God door mij heen wilde doen, ik liet het gewoon gebeuren. En ik was net zo verrast wanneer het gebeurde als degenen die toekeken. Er was geen gevoel van voorbeschikking, van te voren een duidelijke beschrijving, van een voorgevoel, hebben. Ik had natuurlijk bepaalde flauwe vermoedens en beelden, maar ik liet niet toe dat mijn geest mij in de val liet lopen door te willen dat ze gebeurden, of bang te zijn dat ze zouden gebeuren. Ik gaf het over en liet het gebeuren.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.