De oorspronkelijke twaalf stammen van Israël

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 16 juli 2006

Wanneer je naar het Midden-Oosten kijkt op basis van wat ik jullie heb verteld, dan zie je bepaalde perspectieven plotseling scherp en duidelijk worden. In de eerste plaats moeten jullie beseffen dat het Midden-Oosten niet een van de heiligste plekken op aarde is. Jezus daalde niet af naar het Midden-Oosten omdat het een heilige plaats was, maar omdat het een van de minst heilige plekken op aarde was. Daarom wilde hij graag het licht te brengen waar de grootste duisternis heerste. Op dezelfde manier werden de leringen – ik moet misschien zeggen de originele zuivere leringen – van de Koran in het Midden-Oosten uitgebracht, juist omdat er nog steeds grote duisternis heerste.

Waarom is het Midden-Oosten een plaats van grote duisternis? Omdat bepaalde levensstromen daar zijn geïncarneerd vanuit andere wereldsystemen, en deze levensstromen hebben een lange geschiedenis van oorlog voeren met elkaar. Toen Jezus zei dat hij de verloren schapen van het huis Israël kwam zoeken, had hij het eigenlijk niet over de originele wortelrassen op planeet aarde. Jezus daalde af in het Midden-Oosten, omdat hij zich vrijwillig had gemeld om een tweeledige missie uit te voeren.

Een deel van Jezus’ missie is universeel en tijdloos, als de hiërarch van het Vissentijdperk, wat een planetair fenomeen is. Dit was het Alpha-aspect van de missie van Jezus. Maar het Omega-aspect van de missie van Jezus was een specifiek probleem aanpakken dat in het Midden-Oosten is geconcentreerd, namelijk dat er twaalf groepen levensstromen op deze planeet mochten incarneren. Deze levensstromen hadden echter al een lange geschiedenis achter de rug van oorlog voeren en met elkaar concurreren, die veel verder teruggaat dan de aarde.

Deze levensstromen kwamen oorspronkelijk van een stelsel, een zonnestelsel dat twaalf planeten had. Maar toen elk daarvan intellectueler werd, namen zij in toenemende mate in starheid toe en ze raakten steeds bedrevener in het misbruiken van het Ma-terlicht met de bedoeling om macht en controle te krijgen. Door dat te doen, gebruikten ze het Ma-terlicht zelfs met de bedoeling om oorlog te voeren en ze probeerden elkaar te vernietigen. Deze levensstromen verwierven technologie die geavanceerder was dan tegenwoordig op planeet aarde. Zij waren in staat om van planeet naar planeet te reizen binnen hun eigen zonnestelsel. En op den duur begonnen ze interplanetaire oorlogen.

Dit heeft er op den duur toe geleid dat het hele zonnestelsel zichzelf vernietigde. En hoewel veel van de meest starre levensstromen hun tweede dood tegemoet gingen, werd een aantal van de andere levensstromen over diverse melkwegstelsels en zonnestelsels verspreid. Maar toen die op andere planeten incarneerden, zijn enkele van hen inderdaad gegroeid en hebben hun denkwijze getranscendeerd. Maar sommigen vielen toch weer terug in de oude patronen en gingen door met oorlog voeren. Op den duur mochten enkele van deze levensstromen op een planeet in dit zonnestelsel incarneren, een planeet die nu is vernietigd, wat een asteroïdengordel heeft gecreëerd. Vertegenwoordigers van al de twaalf oorspronkelijke planeten mochten op aarde incarneren na de val van het vierde wortelras. Dit was laatste kans voor deze levensstromen. En ook als kans voor de levensstromen op aarde die zo rigide waren geworden dat ze buiten bereik waren.

Deze twaalf evoluties levensstromen zijn natuurlijk waar Jezus naar heeft verwezen als de twaalf stammen van Israël. Dus je begrijpt nu, mijn geliefden, dat hoewel God deze levensstromen liefheeft, het een illusie is te denken dat een van deze stammen, een van deze golven levensstromen – of het nu Joden of Arabieren zijn tegenwoordig – een bepaalde verdienste hadden of een bijzonder hoog spiritueel bewustzijn. In werkelijkheid had geen van hen een heel hoge bewustzijnsstaat toen ze naar de aarde kwamen. Daarom waren zij de verdwaalde schapen van het huis van Israël. Als zij een hogere bewustzijnsstaat hadden gehad, dan zouden zij niet verdwaald zijn, omdat zij dan geweten hadden wie zij waren als medeschepper met hun God.

Het Omega-aspect van Jezus’ missie was dat hij incarneerde in een specifieke situatie om rechtstreeks tegen die levensstromen te spreken die in het Midden-Oosten waren geïncarneerd en deze twaalf stammen vertegenwoordigden. Daarom zie je dat Jezus, wanneer je de Bijbel goed leest, duidelijk erkende dat er bepaalde beperkingen zaten aan zijn fysieke missie. Maar hij kon bepaalde leringen niet naar buiten brengen terwijl hij nog was geïncarneerd, juist omdat de verdwaalde schapen van Israël in zo’n lage bewustzijnsstaat waren dat hij ze deze krachtige leringen niet kon geven. Ze zouden die leringen onmiddellijk hebben gebruikt voor egoïstische doeleinden, zelfs om oorlog met elkaar te voeren. Dus heeft Jezus de grote menigte in parabels onderwezen, de massa’s waren de verdwaalde schapen van de twaalf stammen van Israël die twaalf evoluerende groepen waren die van verafgelegen werelden kwamen.

Waar zijn de stammen tegenwoordig?
Dus mijn geliefden, wat hebben deze twaalf stammen met de leringen gedaan die Jezus hen heeft gegeven? Wel, ik ben blij dat ik kan rapporteren dat een groot aantal levensstromen, de laatste 2000 jaar, daadwerkelijk oprechte pogingen heeft ondernomen om de leringen van Jezus te internaliseren. Daarom zijn een aantal van deze levensstromen in voornamelijk christelijke naties geïncarneerd in de Verenigde Staten, Europa en in zekere mate ook in Zuid-Amerika. Maar ik moet ook zeggen dat de meeste van deze levensstromen nog niet hun rigiditeit hebben losgelaten. Daarom zie je dat ze de leringen van Jezus in een starre, dogmatische religie hebben veranderd, of het nu de katholieke kerk of de fundamentalisten of evangelische kerken in de Verenigde Staten zijn.

Dit toont natuurlijk aan dat veel van deze levensstromen de leringen van Jezus niet helemaal hebben geïnternaliseerd. Zodoende is het, hoewel ze duidelijk de afgelopen 2000 jaar vooruitgang hebben geboekt, nog niets vergeleken bij waar ze in bewustzijn moeten zijn om van het verleden bevrijd te worden en de hoogst mogelijke rol op deze planeet op zich te nemen. Die is dat ze universele zonen en dochters worden en elk gevoel van hun oude manier van doen en hun oude geschiedenis en oorsprong loslaten. Dit is de enige manier die hen in staat stelt zich te bevrijden van de patronen uit hun verleden, de patronen die zich nu al tienduizenden jaren aan het herhalen zijn. En pas wanneer ze deze patronen volledig hebben overwonnen, zullen zij in staat zijn te transcenderen en naar een hogere sfeer van leren ascenderen.

Hoewel dit goed nieuws is, moet ik ook rapporteren dat er een aantal levensstromen uit de twaalf stammen zijn die niet bereid zijn om hun oude manier van doen en hun oude bewustzijnsstaat te transcenderen. Dit zijn dan de levensstromen die in het Midden-Oosten blijven incarneren. Ik zeg niet dat alle mensen die in het Midden-Oosten incarneren tot deze levensstromen behoren, want er zijn trouwens een paar die daar vrijwillig zijn geïncarneerd om het tegenwicht te bieden aan de dichtheid van het bewustzijn van de oorspronkelijke twaalf stammen. Maar ik moet zeggen dat er een significant aantal mensen in het Midden-Oosten juist daar incarneert. Omdat zij niet het bewustzijn hebben getranscendeerd dat Jezus 2000 jaar geleden kwam aanvechten. In feite zijn ze nog rigider geworden in deze bewustzijnsstaat.

Dit zie je natuurlijk aan de talloze oorlogen en conflicten waar het toe heeft geleid, niet alleen de laatste 2000 jaar, maar nog veel verder dan de annalen van de geschiedenis. Daardoor kan ik natuurlijk zeggen dat het zand van het Midden-Oosten bijna doordrenkt wordt met het bloed van ontelbare mensen, bloed dat verspild is door gevoelloze en zinloze conflicten tussen levensstromen die zo gevangenzitten in het bewustzijn van competitie en oorlog dat zij zichzelf er niet van kunnen bevrijden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.