De mensen die Jezus willen doden

Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 juni 2010

Want sommige van die verkeerde leraren begrijpen wel dat als voldoende mensen zich uit de dualiteit verheffen, hun macht over die maatschappij dan snel ten einde loopt. Daarom willen zij zo graag het potentieel vernietigen om mensen hun Christusschap te laten manifesteren. Daarom heeft Koning Herodes alle mannelijk baby’s gedood, om die ene Christus te doden. Daarom heeft de katholieke kerk er alles aan gedaan om het voorbeeld van Jezus te doden. Daarom deed het communistische systeem er alles aan om de individualiteit te doden, zodat geen Christuswezen zou kunnen opstaan en hen bestrijden.

Durf het Christuswezen te zijn. Durf te visualiseren, je te verbeelden en te accepteren dat jullie in dit leven een hoge graad van Christusschap kunnen manifesteren. Dit is geen onmogelijk doel voor degenen onder jullie die de initiaties van Christusschap hebben ondergaan. Want veel van jullie hebben je hele leven al deze initiaties van het Christusschap ervaren. Ontken niet wat je verworven hebt. Ik spreek niet over onrealistisch zijn, want velen van jullie zijn in staat – als je daartoe bereid bent – om naar het verschil te kijken tussen de hoogmoed van jouw ego en een realistische inschatting van zichzelf. Want begrijp je dat jij, als je de verworvenheden die je op innerlijke niveaus hebt – omdat je dagelijkse denkgeest die niet kan accepteren – dan jouw Christusschap loochent. En dat zal mij niet helpen om de Gouden Eeuw te manifesteren.

Ik heb mensen nodig die niet te vroeg handelen en denken dat ze Christusschap hebben voor ze hun ego hebben gezien. Ik zoek de mensen die een realistische schatting kunnen maken van hun verworvenheden en die niet ontkennen. Ik zeg niet dat je eropuit moet trekken en aan de wereld verkondigen: “Ik ben de Christus.” Ik zeg alleen maar dat jij het binnenin jou moet erkennen, zodat je niet bang bent om dat Christusschap tot uitdrukking te brengen in elke situatie die jij tegenkomt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.