Verbeeldingskracht, Acceptatie, Eenzijn: Een nieuwe formule voor Alchemie in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: De gesloten cirkel van voorwaarden – Er bestaat geen ultiem systeem – De dualiteit als gesloten cirkel – De droom van de gevallen wezens – Word een vertegenwoordiger van de Vrijheidsvlam – De Vrijheidsvlam in Sint Petersburg verankeren – Je hebt geen structuur nodig – Een visie op de Gouden Eeuw voor Rusland – Progressieve openbaringen – De kernovertuiging die je gevangenzet – De samenzwering om spiritualiteit te onderdrukken – De vorm heeft geen macht over de Geest – Hoe jouw invloed zich vermenigvuldigt – Het Christusschap doden

Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 juni 2010, Sint Petersburg, Rusland.

IK BEN Saint Germain en IK BEN vrij. Waarom ben jij niet vrij? Omdat jij mij niet bent. Waarom ben je mij niet? Omdat jij niet vrij bent. Dit is een illustratie van het dualiteitsbewustzijn, dat een gesloten cirkel vormt en je niet kunt begrijpen hoe jij er uitbreekt, omdat jij denkt dat jij om uit die cirkel te breken die door voorwaarden is gevormd, aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen. Maar, natuurlijk, wanneer je deze logica met de Christusgeest bekijkt, zie je dat het kant noch wal raakt. Want welke ultieme voorwaarde zou ooit het bewustzijn van voorwaarden ooit kunnen overwinnen?

Begrijpen jullie niet dat hoe meer jij je best doet om aan een bepaalde voorwaarde te voldoen, hoe meer jij eigenlijk het bewustzijn versterkt dat zich op voorwaarden concentreert en gevangen zit in voorwaarden? En daarom zul je nooit het bewustzijn van voorwaarden overwinnen door aan een of andere voorwaarde te voldoen, zelfs niet iets wat volgens jou de ultieme voorwaarde is. En dit is nu juist de illusie waar mensen al heel veel jaren in gevangenzitten.

Kijk maar naar de Sovjet-Unie, kijk maar naar het bewustzijn van het communisme, de poging om een systeem te maken waarin alles georganiseerd is, zodat alles voldoet aan bepaalde van te voren vastgestelde voorwaarden. En dan denken ze dat je ineens een of ander utopisch paradijs op aarde maakt, omdat de economie volmaakt verloopt, omdat de productie altijd afgestemd is op de vraag en alles volgens het laatste vijfjarenplan gaat. En dus kunnen zij niet begrijpen waarom dit niet werkt, waarom het systeem niet de resultaten behaalt die het moest opleveren, waarom er niet genoeg is, waarom de vakken in de winkels leeg zijn – en de mensen toch geen geld hebben om iets te kopen.

Er bestaat geen ultiem systeem
Hoe komt het dat de Sovjet-Unie – met al haar fysieke macht in de buitenwereld – nog niet eens zichzelf en haar eigen volk kan onderhouden? De reden is natuurlijk deze: Je kunt geen ultiem systeem vormen. De poging om het ultieme systeem te maken was de pest van vele beschavingen in de bekende geschiedenis en nog verder terug. Dit is een patroon dat ik heb ontdekt en steeds en steeds maar weer heb geobserveerd. Als je helemaal terug zou kijken in de annalen van de Akasha en het verleden van deze planeet bekijkt, zie je dat dit steeds maar weer opnieuw gebeurde. Bijvoorbeeld in de beschaving waar ik de leider van was, een ver gevorderde gouden eeuw beschaving, die zich bevond in wat nu de Saharawoestijn is. Jullie kennen het verhaal dat ik besefte dat het bewustzijn van de mensen toen de ultieme test moest ondergaan. Zouden ze – in plaats van naar mij als leider op te kijken – de Christus in zichzelf vinden, of zouden ze zich openstellen voor een verkeerde leider die dan zou opkomen?

Dus ik deed wat de spirituele leraren door de eeuwen heen hebben gedaan: ik bracht die beschaving zo hoog als ik kon en toen trok ik mij terug. Dit is een patroon dat je steeds weer terugziet. De echte leraren zullen zich altijd terugtrekken om de studenten de gelegenheid te geven om de Christus, het Licht, de creativiteit, de Geest in zichzelf, te vinden. Die specifieke beschaving werd naar een veel hoger niveau gebracht dan je tegenwoordig op aarde ziet. Maar toch was een kritiek aantal bewoners van die beschaving er niet aan toe en bereid om zichzelf te onderhouden en daardoor stelden zij zich open voor een donkere prins die van buitenaf kwam en naar de macht greep. En wat probeerde deze donkere prins te doen? Hij probeerde de beschaving in een ultiem systeem te veranderen.

En wat had die beschaving daarvoor? Die had geen systeem. Die had een constante creatieve stroom van de Geest die voortdurend aan het transcenderen en veranderen was en daardoor in staat zich aan iedere situatie aan te passen, elk probleem dat opdook en daar een creatieve oplossing voor te zoeken – in plaats van proberen problemen te vernietigen met een systeem dat het onvoorspelbare wilde uitsluiten. Want dit is natuurlijk het allerhoogste doel van het systeem: elke onvoorspelbaarheid uitsluiten. Zodat alles dus van te voren voorspeld kan worden en de maatschappij als een geoliede machine kan werken.

Jullie weten heel goed dat er met Isaac Newton een periode in de natuurkunde begon waardoor vele wetenschappers het universum bekeken als een reusachtige machine, een gigantisch uurwerk, en geloofden dat alles van te voren al was bepaald door de allereerste voorwaarden. En als de machine eenmaal in beweging was gezet, als je de wetten van de machines en de allereerste voorwaarden kende, zou je in staat zijn om alles te voorspellen wat er in de toekomst ging gebeuren, omdat alles op een van te voren vastgesteld spoor werd gezet. Dan weten jullie ook – als je natuurkunde hebt gestudeerd – dat met de komst van de kwantumfysica, deze denkwijze eindelijk werd bestreden, hoewel niet losgelaten door veel mensen op de wereld, zelfs in wetenschappelijke kringen niet.

Maar de essentie van kwantumfysica is juist dat niets met volstrekte zekerheid voorspeld kan worden. Je kunt slechts waarschijnlijkheden voorspellen; je kunt niet iets met zekerheid voorspellen. En waarom kun je niet iets met zekerheid voorspellen? Omdat alles afhangt van de vrije wil en je kunt niet van te voren voorspellen welke keus een mens met vrije wil gaat maken. Je kunt het waarschijnlijk voorspellen, omdat dit wezen dezelfde soort keuzes in het verleden heeft gemaakt en hij waarschijnlijk die keuzes ook in de toekomst gaat maken. Maar je kunt het nooit zeker weten, omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat een wezen zichzelf ook verrast en daarom een keuze maakt die hij nog nooit eerder heeft gemaakt.

De dualiteit als gesloten cirkel
Dit is de enige manier om uit de gesloten cirkel te komen die ik beschreef toen ik begon. De gesloten cirkel van het dualiteitsbewustzijn zal een zichzelf vervullende profetie worden en een zichzelf vervullende profetie blijven – een onoplosbaar enigma – tot je op het punt komt dat je een keus maakt die je nog niet eerder hebt gemaakt, waardoor je iets onvoorspelbaars doet, omdat je niet doet wat er van jou verwacht wordt, jij de statistieken logenstraft. En ineens zeg je: “Is er geen andere manier om dit te bekijken? Kan dit niet anders?”

En dan vraag je boven om leiding van je hogere Wezen, van geascendeerde meesters, van een echte leraar – geïncarneerd of niet. Dan stelt je geest zich open voor de ware leraar die je geen leiding zal geven over wat je moet doen, maar je een referentiekader geeft dat er een realiteit buiten jouw mentale kader van het dualiteitsbewustzijn of het systeem om waarin jij bent opgegroeid, bestaat. En dan kun je andere keuzes maken.

Begrijp je, zoals Kuan Yin probeerde uit te leggen, dat men in de Sovjet-Unie inderdaad het potentieel probeerde te vernietigen dat iemand dit soort onvoorspelbare keuzes, dit soort creatieve keuzes zou maken. De gevallen wezens achter de vorming van het communisme, vooral het sovjetcommunisme, wilden de individualiteit en de creativiteit vernietigen, zodat niets het systeem zou omverwerpen, zodat het systeem, als een machine, door zou denderen tot ver in de toekomst. Ze probeerden een systeem te maken dat onsterfelijk was, net zoals individuen proberen hun ego onsterfelijk te maken.

Dit was een poging op aarde iets te doen wat alleen God maar kan. Want enkel God kan iets permanent maken en toch kan dat niet permanent in het materiële rijk, in de wereld van vorm, gemanifesteerd worden maar enkel in de wereld die het materiële ontstijgt, het geascendeerde rijk. Maar zelfs als iets niet permanent is, klimt iets steeds verder op, transcendeert voortdurend.

De droom van de gevallen wezens
De poging om iets permanent op aarde te creëren is de ultieme droom van de gevallen wezens. Want zij denken dat als zij erin konden slagen om een systeem te maken dat niet omvergeworpen zou kunnen worden – maar zichzelf in stand kon houden – dan zouden ze, volgens hen, een goed alternatief voor Gods schepping hebben gemaakt. Dit is hun logica. Het is natuurlijk geen Christuslogica, want met de Christuslogica weet je dat niets in de wereld van vorm permanent kan bestaan. Desondanks geloven zij dat met hun dualiteitsbewustzijn, met hun gevoel van gescheidenheid van de realiteit van God, maar ze kunnen de realiteit niet doorgronden dat zelfs God zichzelf steeds transcendeert. En daarom denken ze dat God permanent is. En ze denken dat het mogelijk is iets op deze wereld te creëren dat permanent is, omdat ze denken dat ze een permanent gesneden beeld van God geschapen hebben dat kan blijven bestaan.

Dus wat is die diepere waarheid dan? Hoe breek je los uit het gesloten systeem van het gescheiden zelf? Hoe word je vrij? Nu, enkel door te beseffen dat jij een vormloos wezen bent – en dus niet gevangen kunt zitten, niet ingeperkt kan worden door, welke vorm ook. Want jij bent meer dan enige vorm op deze wereld en daarom kun je niet aan een vorm gebonden worden. En daarom ben je, ongeacht of je in een onderdrukt systeem bent opgegroeid, zoals het sovjetcommunisme – dat op je geest en wezen heeft ingehamerd dat je maar een materieel wezen bent, dat uit stof is geboren en tot stof zal wederkeren – ondanks al die propaganda, al dat brainwashen, ben jij de Bewuste Jij. En je kunt op elk moment het beperkte identiteitsgevoel loslaten, want je bent die identiteit niet geworden. Je hebt slechts je wezen erop geprojecteerd, zodat je de wereld bekijkt door het filter van die identiteit.

Maar wanneer je beseft dat jij je er slechts op geprojecteerd hebt, besef je dat jij je wezen ook eruit kunt terugtrekken en daarom kunt terugkeren naar dat zuivere gewaarzijn, die zuivere bewustzijnsstaat die jij bent, die boven de vorm staat. En wanneer je beseft, wanneer jij je aandacht weer in overeenstemming brengt met, je focust op die vormloze realiteit, dat vormloze zuivere bewustzijn, ben jij bevrijd van de vorm, dat op vorm gebaseerde zelfgevoel. Niettemin betekent dat niet dat je één bent met vrijheid.

Word een vertegenwoordiger van de Vrijheidsvlam
En zodoende wil ik graag met jullie de mogelijkheid te bespreken om vertegenwoordiger, een bijvoorbeeld, van de Vlam van Vrijheid te worden, zodat je de vlam van Vrijheid misschien in de maatschappij kunt zetten. Zodat jullie mensen een referentiekader kunnen geven om hen te laten zien en ervaren dat het mogelijk is dat een mens echt vrij kan zijn, terwijl hij zich nog steeds door een fysiek lichaam tot uitdrukking brengt.

Want je beseft natuurlijk dat het fysieke lichaam niet hetzelfde is als een gescheiden identiteitsgevoel. Het is mogelijk om een fysiek lichaam te hebben – of liever je door een fysiek lichaam tot uitdrukking te brengen – zonder verblind te zijn door de illusie van dualiteit en gescheidenheid. Dit toonde Jezus aan, dit hebben Gautama en andere spirituele leraren aangetoond, onder wie ikzelf toen ik de dispensatie kreeg om als de Wonderman in Europa te verschijnen, toen ik wel een fysiek lichaam had, maar strikt gesproken niet fysiek was geïncarneerd.

Dus dit is een van de ultieme vormen van dienstbaarheid die je op deze planeet kunt geven, dat je door je identiteitsgevoel uit de dualistische identiteit, het gescheiden zelf, terug te trekken eerst op het punt moet komen dat je weet dat jij het vormloze zelf bent. Waar Serapis Bey het over had, jij hebt geen meningen, jij hebt geen behoefte om iets te projecteren, je evalueert niet iets in termen van goed of slecht, juist of onjuist. Je ervaart gewoon iets zoals het is zonder oordeel, zonder analyse, zonder evaluatie. Je observeert alleen en concentreert je bewustzijn. Je kunt de volgende stap doen. Je kunt de stap nemen om één te worden met één van de vlammen van God, de Vlam van Vrijheid of een andere vlam, wat jouw individuele keus is en in overeenstemming met jouw IK BEN Aanwezigheid en de erfelijke lijn waaruit je voortkomt.

Dus ik Saint Germain, wil niet graag weer fysiek incarneren, of zelfs maar een fysiek lichaam aannemen. Want ik wil graag dat JULLIE de belichaming worden van de Vrijheidsvlam die IK BEN – degenen van jullie die deze oproep voelen. En dus werp ik jullie dit natuurlijk toe: om jullie te helpen je bewust te worden van het feit dat jij, wanneer jij weet dat je een bewust zelf bent die boven de vorm staat, je dan naar de Vrijheidsvlam kunt projecteren die IK BEN. Je kunt dan zo één worden met die Vrijheidsvlam dat jij die Vrijheidsvlam belichaamt. En daarom word je in zeker zin de geïncarneerde Saint Germain, hoewel jij nog wel steeds jouw individualiteit behoudt, maar je bent een geïncarneerd verlengstuk van mij. En dan word je het ultieme voorbeeld van vrijheid voor de mensen op aarde.

De Vrijheidsvlam in Sint Petersburg verankeren
En ik geef dit dictaat juist hier in Rusland, omdat ik met een geschenk voor het Russische volk en de Russische natie en degenen die deel uitmaken van de vroegere Sovjet-Unie, kom. Ik, Saint Germain, heb de dispensatie gekregen om een portie van de Vrijheidsvlam hier in Sint Petersburg te verankeren. Die wordt niet op een specifieke locatie verankerd, dus je hoeft niet naar de plaats te zoeken waar de Vrijheidsvlam verankerd wordt. In plaats daarvan moet jij je op je hart afstemmen, want de Vrijheidsvlam staat natuurlijk boven de vorm en kan niet worden ingeperkt tot een specifieke fysieke locatie; zelfs geen tempel die ter ere daarvan gebouwd wordt, kan die gevangenhouden.

Dus je ziet dat jullie, die deel uitmaken van de Sovjet-Unie of de voormalige Sovjet-Unie, de kans krijgen om je op deze Vrijheidsvlam af te stemmen, die te belichamen, in meerdere of mindere mate zoals je dat momenteel kunt, en daarom die Vrijheidsvlam met je mee te dragen waar je ook gaat. Zodat je de mensen die door het sovjetcommunisme werden onderdrukt een voorbeeld kunt geven van iemand die het aandurft om vrij te zijn. Natuurlijk moet je om die Vrijheidsvlam te belichamen, doen wat andere meesters voor mij hebben gezegd. Je moet naar jezelf kijken, je moet naar de structuren in jouw geest kijken. En dan moet je de kosmische sloopkogel gebruiken om die structuren te slopen, zodat je bevrijd kunt worden van die structuren – want alleen op die manier kun je Vrijheid belichamen.

Hoe ben ik één geworden met de Vlam van Vrijheid? Door systematisch naar de structuren in mijn geest te kijken, te zien hoe ze mijn Geest gevangenhielden in een vorm waarvan ik dacht dat ik er niet uit kon komen. En wanneer ik zo’n structuur opmerkte, keek ik er met absolute eerlijkheid en vastbeslotenheid naar, tot ik de overtuiging begreep die mij die structuur had laten maken en in stand houden – denkend dat die op een of andere manier permanent, onvermijdelijk was, macht over mij had of dat ik hem om een of andere reden nodig had.

Je hebt geen structuur nodig
Je bent een god-vrij wezen. De Bewuste Jij is een god-vrij wezen. Je hebt geen structuur nodig. Je hebt geen structuur nodig om jouw identiteit te bepalen, want je hebt het vermogen om jezelf op jouw IK BEN Aanwezigheid te projecteren en jouw goddelijke identiteit, je goddelijke individualiteit, te leren kennen. Ook heb je geen structuur nodig om je op de materiële wereld tot uitdrukking te brengen. Want nogmaals, je kunt doen wat Jezus beschreef in de Sint Pietersbasiliek: je kunt je afstemmen op jouw IK BEN Aanwezigheid en de IK BEN Aanwezigheid zich door jou te laten uitdrukken zonder van te voren te weten wat er komt.

Alleen vormt het ego de structuur van wat je wel of niet zou moeten doen. Alleen het ego geeft jou het gevoel dat jij naar een of ander religieuze lering in de buitenwereld moet luisteren, waardoor je kunt zeggen dat jij, als jij doet wat deze religie zegt, of als je doet wat de lering van de geascendeerde meester zegt, altijd goed bent, dan altijd gelijk hebt. En dan moet God mij wel op een dag gewoon in de hemel toelaten, zelfs al heb ik in feite niet alleen de structuren in stand gehouden die ik eerder op het pad heb gevonden, maar ik heb in feite die uitgebreide structuur opgebouwd van hoe goed en spiritueel ik ben en hoeveel ik weet en hoeveel ik begrijp over het spirituele pad en hoe ik een of andere lering eindeloos kan opzeggen zonder in te zien dat de Geest niet in die lering zit, de Geest staat boven die lering.

Een visie op de Gouden Eeuw voor Rusland
Wat is dan mijn Gouden Eeuwvisie voor Rusland? Nu, dat Rusland natuurlijk een land van vrijheid wordt, een land van creatieve vrijheid, een land van creatieve expressie. Dit zag je al in de eerste dagen en decennia van deze stad, omdat die op een grotere visie werd gefundeerd. Die werd gefundeerd op creatieve vrijheid, hoewel het destijds slechts creatieve vrijheid voor enkelen, de leiders van de maatschappij, was. Maar wat ik voor mij zie als de Gouden Eeuw in Rusland, is dat er creatieve vrijheid bij heel veel mensen bestaat. Zeker niet voor iedereen, maar een heel groot percentage van de bevolking zal die creatieve vrijheid door zich heen voelen stromen. En daarom zal Rusland een centrum worden van cultuur, kunst, muziek, maar ook van innovatie op vele levensgebieden.

Wat je bij de Sovjet-Unie zag, was dat Rusland een industriële macht werd, maar op een gemechaniseerde manier: door mensen te reduceren tot een soort machine, die andere machines konden besturen en daarom bepaalde goederen op een bepaalde manier konden produceren, meestal militaire apparaten die gebruikt konden worden om de militaire macht van de Sovjet-Unie te projecteren. Maar jullie hebben het potentieel om in Rusland een nieuwe benadering van de industrie te manifesteren die niet gemechaniseerd is, maar op grotere creativiteit en creatieve uitdrukkingsvormen wordt gebaseerd.

Wat ik ook voor Rusland zie, is dat Rusland in het westelijke deel van het rijk wordt geconcentreerd, ten westen van de bergen van de Oeral, terwijl de landen ten oosten van de bergen aparte republieken worden. En dan zie ik dat dit westelijke deel van Rusland, de kern van Rusland, zich meer openstelt voor de wereld, vooral voor Europa. Zodat die op den duur niet alleen zal opgaan in de Europese Natie, de Europese Unie, maar ook in het verenigde geheel van Europa dat ik voor me zie als onderdeel van de Gouden Eeuw. Omdat nationale staten, zoals ik in Europa heb gezegd, zichzelf geleidelijk opheffen en er meer eenheid komt. Dit zal natuurlijk tijd vergen. We spreken hier niet over jaren, maar decennia, niettemin is dat de Gouden Eeuwvisie die ik heb.

Want zie je wat het hart van Rusland is? Is het een territorium? Is het een land? Of is het een bepaalde bewustzijnsstaat? Als je tot de kern gaat van wat de natie Rusland juist is geworden, ontdek je een bewustzijn dat niet echt het bewustzijn van Rusland is, maar het bewustzijn van een bepaalde mandala van spirituele wezens die boven dit gebied is geconcentreerd, maar zich daar niet tot beperkt. Dit geldt natuurlijk ook voor vele andere naties en wat dus echt kan helpen om de nationale staten op te lossen, is dat mensen zich beginnen af te stemmen op dat grotere spirituele bewustzijn waarvan zij een verlengstuk zijn. En dan zien zij wel in dat het zinloos is om beperkt te worden tot nationale grenzen die vaak kunstmatig op een kaart getekend worden met inkt in de kleur bloed.

En wanneer jij je begint af te stemmen op dat grotere bewustzijn, dan zal de liefde van de Geest stromen als helend water dat de lijnen op de kaart oplost. De inkt begint te vlekken en zich te verspreiden tot er geen stevige lijn meer is, maar er zijn openingen en op den duur beginnen ze zich allemaal te mengen. Zodat wat eerst nationale staten waren, dan inzien dat het veel voordeliger is om samen te werken over grenzen heen, samen te werken eerst in regio’s en dan geleidelijk die regio’s uitbreiden zodat die op den duur de hele planeet omvatten, omdat de mensheid beseft dat het één grote familie is, bij wijze van spreken, maar een spirituele familie samengesmeed door de Geest en niet door bloedbanden.

Dit is een deel van de visie die ik voor mij zie, maar deze boodschapper of een andere boodschapper, onthult niet mijn totale visie, of het nu een boodschapper van buiten Rusland is, of in Rusland zelf. Die wordt onthuld door veel verschillende mensen, van wie sommigen de naam Saint Germain nog nooit hebben gehoord, maar die zich desondanks hebben afgestemd op de Vrijheidsvlam. Maar het potentieel bestaat natuurlijk dat de spirituele mensen die bereid zijn zich op mijn Vrijheidslam af te stemmen en die Vrijheidsvlam te belichamen, zeker de open deur kunnen worden voor de openbaring van steeds meer details over het plan voor een Gouden Eeuw in Rusland.

Dit is iets wat geleidelijk gebeurt, want je moet ook begrijpen dat ik, zelfs al heb ik in mijn retraite een gedetailleerd plan voor Rusland klaarliggen, dat plan nu op dit moment niet totaal kan onthullen, want er is niemand onder jullie die in staat zal zijn om het totaal te begrijpen op jullie huidige niveau van spirituele ontwikkeling, visie en verbeeldingskracht. Daarom moet het plan in fases worden onthuld, niet alleen wanneer jullie als spirituele mensen er klaar voor zijn, maar ook het Russische volk, of tenminste de top tien procent ervan, eraan toe is dit plan te ontvangen en als mogelijkheid te accepteren in plaats van een of ander onrealistisch Utopia.

Progressieve openbaringen
Want als je mensen meer geeft dan ze zich op dit moment kunnen voorstellen en accepteren, gaan ze in een staat van afwijzing en die afwijzing kan dan hun geest voor lange tijd voor hogere ideeën blokkeren. Daarom is het nodig om enkel te onthullen wat de mensen kunnen accepteren met hun huidige bewustzijnsniveau. En daarna, wanneer zij hun bewustzijn hebben verhoogd, kun je nog meer onthullen.

Dit is natuurlijk het hele principe van progressieve openbaringen. Want zoals Jezus 2000 jaar geleden zei: “Ik heb jullie vele dingen te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet dragen.” Zodoende zie je dat er zelfs onder de studenten van de geascendeerde meesters een tendens kan bestaan om te geloven dat een bepaalde organisatie een of ander ultieme openbaring heeft uitgebracht die als de hoofdreligie of de belangrijkste lering voor het hele Aquariustijdperk zal worden beschouwd.

Mijn geliefden, willen jullie alsjeblieft beseffen dat dit natuurlijk de logica van je ego is, het verlangen van jouw ego om zich in een superieure positie te plaatsen, omdat hij een lering van een geascendeerde meester volgt. En besef dus alsjeblieft dat bepaalde dingen juist kunnen worden gezegd om de spirituele hoogmoed van de studenten te vergroten – zodat zij de kans krijgen om dat misschien in te zien. En ik moet zeggen dat velen die wel hebben gezien, want ze merkten toen ze zulke opmerkingen in dictaten hoorden of lazen, dat de hoogmoed in hen werd gestimuleerd. En dus gingen ze die hoogmoed zien en ze hebben zich ervan afgescheiden.

Dit zijn verstandige mensen, de wijzen die verder kijken dan de lering en het woord in de buitenwereld en die beseffen dat wij nooit proberen een absolute uitspraak te doen, want absolute uitspraken kun je niet met woorden doen. Absolute beelden kunnen niet in vorm worden gegeven. Het absolute ontdek je alleen maar als je verder dan de leringen kijkt, verder dan de beelden, verder dan de structuren in je geest, want alleen het vormloze is absoluut. Dit werd uitgelegd door Kuan Yin en ik moedig je aan om dit niet maar één keer te lezen of af te luisteren, maar steeds opnieuw tot haar woorden en de vibratie die in die woorden worden belichaamd, door alle lagen, alle sporten, alle treden van de trap in je bewustzijn, zijn heengegaan. En naar beneden reiken tot ze juist bij die kernovertuiging die jij hebt, komen en die je laat geloven dat vorm macht heeft over je Geest.

De kernovertuiging die je gevangenzet
En daarom weerhoudt deze kernovertuiging je ervan om vrij te zijn, want je denkt dat je het niet kunt – dat je het recht niet hebt – om je bewuste zelf uit dat beperkte zelf weg te projecteren. Begrijpen jullie wat ik jullie probeer te zeggen? De krachten op deze wereld proberen je te laten geloven dat vorm, materie, macht heeft over Geest en dat die macht permanent is of in ieder geval langer duurt dan jouw huidige tijd van leven. En dan kun je niet vrij in dit leven zijn, kun je niet de Christus in dit leven zijn. Het is iets wat in het verschiet ligt, misschien nadat je ascendeert.

Zie je dat zelfs een lering van een geascendeerde meester die spreekt over de mogelijkheid van ascensie en persoonlijk Christusschap, gebruikt kan worden om de denkwijze te vormen dat wij de rest van dit leven slechts Violette Vlam- en decreten moeten blijven opzeggen en dat wij dan, nadat we de aarde verlaten hebben, ascenderen en Christusschap manifesteren. Mijn geliefden, wat hebben de geascendeerde meesters en de mensheid eraan als jij Christusschap bereikt nadat je geascendeerd bent? We hebben geen behoefte aan Christuswezens in de hemel, want daar zijn al meer dan genoeg. We hebben behoefte aan Christuswezens op aarde, waar jullie dat referentiekader aan mensen kunnen leveren dat de enige manier is, waarop ze kunnen beginnen in te zien dat er iets meer is dan het dualiteitsbewustzijn.

Begrijpen jullie dat de Christus zijn in feite niet hetzelfde is als een geascendeerde meester? Ascenderen betekent dat je de aarde permanent achter je laat. De Christus zijn betekent dat je geïncarneerd blijft en de maatschappij intrekt en Christusschap demonstreert. Je trekt erop uit en geeft de mensen wat zij ook maar nodig hebben, of het nu een kopje koud water is in Christus’ naam of een hogere lering. Maar wat je hen ook geeft, door jouw vibratie toon jij dat er iets meer is dan dualiteit en dat dat iets door een mens, door de menselijke vorm, kan worden belichaamd. En dus is het mogelijk om het koninkrijk van God op aarde te brengen, de Gouden Eeuw te manifesteren.

Wat voor zin heeft het om de Gouden Eeuw in de hemel te manifesteren, waar alles al van goud is? Dus wat zou het voor zin hebben op om alle spirituele mensen te laten ascenderen en dat de aarde dan in een ietwat lagere staat wordt achtergelaten? Dan zou de aarde zichzelf vernietigen. Dat is niet het plan van de Elohim, daarom heeft de Elohim niet vele, vele cycli hun aandacht op de aarde geconcentreerd om het fysieke podium te scheppen. Ze wilden niet zozeer dat de aarde ascendeerde, maar dat de inwoners van de aarde in bewustzijn ascenderen, zodat het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd wordt, niet in de hemel.

De samenzwering om spiritualiteit te onderdrukken
Want als het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd, wordt de aarde een magneet die de hele sfeer naar een hoger niveau tilt in plaats van een drukkende last te zijn die haar naar beneden trekt, zoals het enige tijd is geweest. Dus je ziet, het is inderdaad een opzettelijk complot van de gevallen engelen en de verkeerde leraren. Ze weten dat zij bepaalde mensen niet kunnen verhinderen het spirituele pad te ontdekken. Wanneer je naar de Sovjet-Unie kijkt, wanneer je naar de vele initiatieven, zoals het materialisme, in het westen kijkt, zie je hoe ze die systemen en structuren probeerden te maken die de spiritualiteit onderdrukken. Maar ze weten dat ze niet voor alle mensen kunnen werken, dus wat proberen ze te doen? Ze proberen een omweg te maken, zodat degenen die spiritueel of religieus zijn, denken dat verlossing enkel na het leven op aarde komt.

En wat doet dat? Het laat de aarde in handen van de gevallen wezens, want niemand bereikt het Christusschap, waardoor zij de gevallen wezens hier op aarde kunnen bestrijden. En dan zal de aarde natuurlijk geen vooruitgang boeken. Die gaat een neerwaartse spiraal in en de tweede wet van de thermodynamica zal ervoor zorgen dat die zichzelf vernietigt. Dit is niet ons plan. Daarom hebben we niet beloofd om de volgende 2000 jaar bij de aarde te blijven. Ik ben de God van Vrijheid. Ik zou veel kunnen doen in dit universum in plaats van bij dit kleine planeetje te blijven.

Niet dat er iets specifiek mis mee is of dat deze planeet onaantrekkelijk is. Ze heeft haar charmes. Wanneer je de totale uitgestrektheid van het spirituele rijk in overweging neemt, zelfs de uitgestrektheid van het fysieke universum, waar veel andere planeten zijn die moeten worden verheven, zijn er nog veel andere dingen die ik de volgende 2000 jaar zou kunnen doen met mijn aandacht. Dus ik wil natuurlijk niet graag dat het Aquariustijdperk een tijdperk wordt waarin een paar mensen van de aarde ascenderen, maar de rest in een neerwaartse spiraal terechtkomt en de gehele planeet zichzelf vernietigt. Ik heb bepaald niet de wens om aan het einde van het Aquariustijdperk bij de Kosmische Raad te komen en als ze mij vragen: “Zo, Saint Germain, hoe ging het op aarde?”, ik alleen maar kan zeggen: “Nu, een paar dozijn mensen zijn geascendeerd, maar de aarde werd in een vurige spiraal vernietigd.”

Dit is niet mijn visie voor het eind van het Aquariustijdperk; mijn visie is natuurlijk dat de aarde wordt verheven naar een veel hoger niveau. Dit zou nog steeds betekenen dat veel meer mensen ascenderen, maar het betekent ook dat er genoeg mensen zijn geïncarneerd met een voldoende hoog niveau van Christusschap om de hele planeet te verheffen en dat degenen die niet bereid zijn om verheven te worden, ergens anders heen moeten. En dan kan de hele planeet naar een hogere baan, naar een hoger niveau, opschuiven.

Dit is mijn plan. Dit is mijn visie en om dat te laten gebeuren, is het nodig dat enkelen van jullie de waarheid beseffen dat je het recht hebt om van jouw gescheiden zelf weg te lopen, weg te lopen van de structuren die jullie in je samenleving, jullie gezinnen, jullie relaties, jullie banen of wat het ook mag zijn wat jullie in een bepaalde matrix vasthoudt, hebben opgebouwd. Ik zeg hiermee niet dat je weg moet gaan en die structuren moet achterlaten. Wat ik zeg, is dat je het recht hebt om het bewustzijn te transcenderen waarmee jij je tot op dit punt mee hebt beziggehouden. Je hebt het recht om het zelfbeeld te transcenderen dat je het gevoel bleef geven dat je gevangen zat in die structuren.

Ik zeg eigenlijk niet dat je de structuren achter je moet laten, hoewel dat in sommige gevallen het geval zal zijn. Niettemin kunnen velen van jullie in een bepaalde structuur blijven, maar daar blijven met een nieuwe bewustzijnsstaat en daardoor licht in die structuur brengt – zodat andere mensen in feite kunnen zien dat er een alternatief voor die structuur en dat bewustzijn bestaat. Maar je moet tot het besef komen – als jij die rol wilt vervullen – je moet tot het besef komen dat de structuur, de vorm, geen macht over jou heeft, omdat jij een vormloze Geest bent.

De vorm heeft geen macht over de Geest
Zolang jij ontkent of weigert zuiver bewustzijn te ervaren, zul je geloven dat vorm macht over jouw Geest bezit. Dit is de oudste illusie op aarde – de oudste illusie. Zie je wat er eigenlijk gebeurt? Je werd naar de wereld van vorm gezonden, naar het materiële universum als medeschepper. Je begon mede te scheppen, wat volkomen acceptabel is. Je schiep mee op basis van de bewustzijnsstaat die jij had. Maar wat je had mede-geschapen, was een structuur die die bewustzijnsstaat reflecteerde. Maar in plaats van die bewustzijnsstaat te transcenderen – de structuur te transcenderen, die structuur af te laten brokkelen – raakte je gehecht aan die structuur. En toen begon die structuur jou te bezitten. Die begon macht over jou uit te oefenen, want je had het gevoel dat je die niet zomaar kon loslaten en helemaal zien afbrokkelen, alsof alles voor niets was geweest.

Dit is het idee van dingen laten sterven, dingen opgeven. Begrijpen jullie dit? De bedoeling van medescheppen is niet een bepaalde structuur te vormen en hem dan te houden. De bedoeling is je bewustzijn uit te breiden. En je kunt je bewustzijn zelfs uitbreiden door een beperkte structuur te creëren en dan eerlijk te zien hoe beperkt die structuur is, ervan te leren en dan het bewustzijnsniveau te transcenderen dat die beperkte structuur heeft gevormd. En als je eenmaal die bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd, wat heeft het dan voor nut om die beperkte structuur te houden?

Je kunt hem niet perfectioneren, je kunt er niet op voortbouwen. Dit is de droom van de toren van Babel. We zullen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Dat kan niet, want de hemel is geen fysieke locatie. De enige manier is die structuur te laten afbrokkelen en dan een nieuwe structuur op te bouwen met jouw hogere bewustzijnsstaat. En wanneer je ziet hoe die structuur werkt, transcendeer je dat bewustzijnsniveau. Dan laat je die structuur afbrokkelen en daarna word je herboren in een hoger zelfgevoel. En zo blijf jij bouwen: af laten brokkelen, transcenderen, opnieuw opbouwen, weer laten afbrokkelen, transcenderen, opnieuw opbouwen. Tot je op het punt komt dat je een structuur creëert die niet echt een structuur meer is, omdat hij zo transparant is – zo in overeenstemming met de Wetten van God en de Rivier van Leven – dat hij jouw Geest niet kan bevatten. Het is eigenlijk slechts een voertuig om de Geest door tot uitdrukking te brengen en dus zal hij de Geest nooit verbergen.

Want zie je dat de structuren die met een beperkte bewustzijnsstaat worden gemaakt, erg dicht zijn en dan de Geest verbergen? Kijk naar de fysieke vormen die je hier op aarde ziet. Kun je naar een gebouw kijken, als dat ene aan de overkant van de straat dat helemaal afgebrokkeld is en zien dat God in die structuur zit? Nee, omdat die de Geest verbergt. Maar het is mogelijk om structuren te vormen die zo transparant zijn dat ze de Geest niet verbergen, maar reflecteren. En daarom maken ze de Geest zichtbaar voor anderen.

Hoe jouw invloed zich vermenigvuldigt
Zo zien de structuren in de Gouden Eeuw eruit. In een echte Gouden Eeuw zijn er geen structuren die de Geest verbergen, ze reflecteren, vermenigvuldigen, maken zichtbaar dat dit duidelijk een uitdrukking van de Geest is. Dit heeft Jezus aan zijn discipelen verteld: verberg je licht niet, maar ga erop uit en breng dat tot uitdrukking opdat de mensen kunnen zien dat een gewoon mens niet de open deur kon zijn voor deze uitdrukkingsvorm. Dit kon slechts een uitdrukkingsvorm van de Geest door een menselijk wezen zijn. En op die manier worden de mensen zich bewust van een hoger potentieel, het ware potentieel van het menselijk wezen dat het menselijke transcendeert en een Christuswezen wordt. Een wezen dat vrij is om de Geest te zijn en de geest in manifestatie tot uitdrukking te brengen in plaats van allemaal voorwaarden te maken die de uitdrukkingsvorm van Geest inperken.

Dit probeerde Jezus te tonen door zijn wonderen te verrichten, door te weigeren zich te houden aan regels en tradities, zoals de sabbat en doctrines en dogma’s. Dit kunnen jullie allemaal demonstreren. Hier in Rusland, kijk eens hoeveel mensen nog niet het communistische bewustzijn hebben getranscendeerd, zoals Kuan Yin zei, de communistische denkwijze die denkt dat zij heel erg ingeperkt zijn. Kijk maar naar hoe veel mensen hebben geaccepteerd dat het hun levenslot is om in een klein, volgestouwd, vervallen appartement in een betonnen flatgebouw te wonen. En die denken dat ze de rest van hun leven zo zullen leven en ze hebben dit op de een of andere manier geaccepteerd. Want ze denken dat tijdens hun leven de maatschappij niet zoveel verandert dat zij een beter bestaan zouden kunnen krijgen.

Toon hen dat zij niet door deze uiterlijke omstandigheden worden beperkt. Niet beslist door miljonair te worden, maar door miljonair van de Geest te worden die hen laat zien dat jouw Geest niet door die fysieke omstandigheden wordt beperkt. Dit is de dienstbaarheid die jij kunt verlenen. Zelfs al zijn jullie maar met weinig – en jullie kijken vaak naar het feit dat jullie maar met weinig zijn en hoe jullie invloed op de maatschappij kunnen uitoefenen – maar ik zeg dat jij door die dingen te demonstreren op elke manier die je kunt, invloed kunt beginnen te verspreiden als kringen in het water.

En je zult verbaasd staan – wanneer je aan het eind van het leven terugkijkt – hoeveel mensen jullie in feite hebben beïnvloed, juist door het voorbeeld te zijn. Want je ziet misschien dat je maar één persoon beïnvloedt, maar die persoon draagt een deel van jouw vibratie mee, een deel van jouw Vrijheidsvlam en die persoon zal drie anderen ontmoeten. En zij zullen een portie van die vlam meedragen en zij ontmoeten weer vijf anderen – en plotseling verspreidt het zich exponentieel. Maar zie je, iemand moest aan die opwaartse spiraal beginnen, anders had die opwaartse spiraal nooit kunnen beginnen, had die nooit kunnen beginnen te accelereren.

Iemand moet beginnen, iemand moet de eerste stap doen. Iemand moet zijn hoofd boven het maaiveld durven uit te steken en tonen dat er een hoger potentieel is. Het is mogelijk om je verbeeldingskracht boven de beperkingen die de meeste mensen in jullie maatschappij gevangenhouden, te laten uitvliegen. Kijk eens naar enkele staten die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, die nu niet meer onder de Sovjet-Unie vallen, toch hebben ze nog iets van een totalitaire vorm van leiderschap met presidenten die niet echt gekozen zijn. Dit komt omdat de mensen, nadat ze zolang onder de Sovjet-Unie vielen, zich niet een meer verlichte vorm van leiderschap konden voorstellen. Maar er is niet zoveel voor nodig om in ieder geval enkele mensen een hogere vorm van leiderschap, een hogere maatschappij, te laten verbeelden. En als dat zich eenmaal als kringen in het water begint te verspreiden in het collectieve bewustzijn, zul je verbaasd staan over de veranderingen die in een maatschappij kunnen ontstaan.

Want zoals we jullie hebben proberen uit te leggen, is alles een schepping van bewustzijn. En wanneer je het bewustzijn verandert, ZULLEN de omstandigheden in de buitenwereld veranderen. Dat kan niet anders. Dit is natuurlijk opnieuw één van de dingen die de gevallen wezens en de verkeerde leraren doen om te voorkomen dat jij het accepteert. Ze willen niet dat jij echt gelooft dat als jij je bewustzijn verandert en anderen helpt hun bewustzijn te veranderen, de maatschappij dan verandert. Ze willen dat je denkt dat de enige manier om verandering te brengen, is door je met de dualistische strijd bezig te houden. Ze zijn zelfs bereid om tegen elkaar te strijden om jullie en anderen in die dualiteit te houden.

Het Christusschap doden
Want sommige van die verkeerde leraren begrijpen wel dat als voldoende mensen zich uit de dualiteit verheffen, hun macht over die maatschappij dan snel ten einde loopt. Daarom willen zij zo graag het potentieel vernietigen om mensen hun Christusschap te laten manifesteren. Daarom heeft Koning Herodes alle mannelijk baby’s gedood, om die ene Christus te doden. Daarom heeft de katholieke kerk er alles aan gedaan om het voorbeeld van Jezus te doden. Daarom deed het communistische systeem er alles aan om de individualiteit te doden, zodat geen Christuswezen zou kunnen opstaan en hen bestrijden.

Durf het Christuswezen te zijn. Durf te visualiseren, je te verbeelden en te accepteren dat jullie in dit leven een hoge graad van Christusschap kunnen manifesteren. Dit is geen onmogelijk doel voor degenen onder jullie die de initiaties van Christusschap hebben ondergaan. Want veel van jullie hebben je hele leven al deze initiaties van het Christusschap ervaren. Ontken niet wat je verworven hebt. Ik spreek niet over onrealistisch zijn, want velen van jullie zijn in staat – als je daartoe bereid bent – om naar het verschil te kijken tussen de hoogmoed van jouw ego en een realistische zelfinschatting. Want begrijp je dat jij, als je de verworvenheden die je op innerlijke niveaus hebt – omdat je dagelijkse denkgeest die niet kan accepteren – dan jouw Christusschap loochent. En dat zal mij niet helpen om de Gouden Eeuw te manifesteren.

Ik heb mensen nodig die niet te vroeg handelen en denken dat ze Christusschap hebben voor ze hun ego hebben gezien. Ik zoek de mensen die een realistische schatting kunnen maken van hun verworvenheden en die niet ontkennen. Ik zeg niet dat je eropuit moet trekken en aan de wereld verkondigen: “Ik ben de Christus.” Ik zeg alleen maar dat jij het binnenin jou moet erkennen, zodat je niet bang bent om dat Christusschap tot uitdrukking te brengen in elke situatie die jij tegenkomt.

En om de verhandeling te beëindigen vraag ik gewoon van jullie om je in de dagen, weken en maanden en jaren die nog komen, te herinneren dat ik hier in de stad Sint Petersburg een portie van de Vrijheidsvlam heb verankerd. Stem je af op die vlam, waar je ook bent. Voel hoe die vanuit dit concentratiepunt in jouw eigen wezen en chakra’s naar buiten naar je lokale streek stroomt. Maak van jezelf een elektrode van die Vrijheidsvlam, waar je ook bent en voel dan dat eenzijn met mijn Wezen, met mijn Vrijheidsvlam. Hoe meer je de open deur kunt zijn, hoe meer ik door die sluier door jou heen kan stappen.

Dus opnieuw, accepteer de overtuigingen van de verkeerde leraren niet dat vorm kan voorkomen dat jij één bent met de God van Vrijheid, of dat je moet wachten tot na je ascensie om één met mij te worden. Durf te erkennen dat jij het potentieel hebt om nu op dit moment één met mij te zijn, terwijl je geïncarneerd bent. Concentreer je dan op het opbouwen en uitbreiden van dat gevoel van eenzijn tot je in staat en bereid bent mij openlijk en volledig in de ogen te kijken, mij recht aan te kijken en te zeggen: “Saint Germain, ik wil één met jou zijn, ik wil vrij zijn, ik wil belichaamde Vrijheid zijn en er is niets in mij waar ik niet naar wil kijken om dat eenzijn te bereiken.”

Dan zal ik jou zeker gaan helpen op een geaccelereerde manier en dan zul je veranderingen in jouw wezen zien verschijnen, tot je terugkijkt op je oude zelf en beseft hoeveel vrijer je bent dan jij was. Durf jezelf te verbeelden dat je één bent met de God van Vrijheid. Durf het te verbeelden, tot jouw verbeelding acceptatie begint te worden, en dat acceptatie vervolgens tot eenzijn leidt. Verbeeldingskracht, acceptatie, eenzijn. Dat is de nieuwe hogere formule voor alchemie die ik wens uit te geven voor de Gouden Eeuw. En dus is mijn uitgave voltooid. Ik dank jullie voor je aandacht, voor jullie Wezen, voor jullie openstelling voor de Vlam van Vrijheid en ik zeg jullie erg hartelijk, heel liefdevol en zeer vreugdevol adieu.