Waarom de mensen die de waarheid niet willen weten, Jezus hebben gedood

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Bedenk eens waarom Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs hypocriet noemde en waarom juist deze mensen hem het zwijgen probeerden op te leggen door zijn fysieke lichaam te doden. De reden is simpel. Deze mensen wilden de waarheid niet horen. Zij waren bang voor de waarheid. Zij wilden een Messias, maar wilden dat die Messias bij de geschreven doctrines van hun religie paste. Maar de Messias wordt door God gezonden om hen van hun illusies te bevrijden. Dus als hun doctrines niet met de waarheid van God overeenkomen, wat moet de Messias dan doen? Moet hij hen de waarheid geven of moet hij zich aan hun doctrines aanpassen en hen zo aan hun dwalingen en illusies laten vasthouden?

Zie je, mijn geliefden, Jezus wilde geen concessies aan de waarheid doen en daarom vocht hij de Schriftgeleerden en de farizeeërs en de wetgeleerden aan die de sleutel van kennis weggenomen hadden, de sleutel van de kennis dat het koninkrijk van God binnenin jou is en dat de sleutel tot verlossing niet een religie in de buitenwereld is, maar een naar binnengaan om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken. Juist omdat Jezus deed waarvoor hij door God werd gezonden, namelijk het aanvechten van de illusies die de mensen hadden, werd hij vervolgd of genegeerd. En uiteindelijk werd hij ter dood veroordeeld en gekruisigd.

Dit is het grootste drama aller tijden, dat degenen die in de illusie vastzitten in een catch-22 zitten, waarin hun overtuigingen, leugens zijn. Ze zijn echter met de angst geprogrammeerd om die leugens, waar ze in zijn gaan geloven, in twijfel te trekken. En dus verhindert hun angst hen die leugens te onderzoeken en hoe kunnen zij ooit de waarheid ontvangen die hen van die leugens bevrijdt, als zij niet bereid zijn de leugens te onderzoeken? En dus bevinden mensen zich in een catch-22 waaruit zelfs een vertegenwoordiger van God, zelfs de Zoon van God die incarneerde, zelfs het Woord dat vlees geworden is, hen niet kan wekken – tenzij ze oren hebben om een waarheid te horen die boven de geschreven doctrine staat, die hen in illusies vasthoudt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.