Lees de boodschap van het leven van Jezus

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Kun jij je voorstellen dat het in zekere zin teleurstellend voor mij is dat mensen het boek over mijn leven niet openen en de boodschap lezen? Veel mensen hebben natuurlijk de Evangeliën gelezen die mijn leven beschrijven, maar ik zeg je dat je de ware boodschap van mijn leven niet kunt begrijpen door de geschriften in de buitenwereld met de dagelijkse denkgeest te lezen. Je moet tussen de regels door lezen en achter de woorden kijken en je moet begrijpen dat ik hoewel ik als leraar kwam, op een heel bijzondere manier onderricht heb. Ik onderrichtte niet in eerste instantie door een lering in de buitenwereld te brengen, hoewel ik wel leringen in parabels aan de buitenwereld heb gegeven. Ik kwam in de traditie van alle echte spirituele leraren die naar deze planeet zijn gekomen. En allen zijn we gekomen om één les te onderwijzen.

Het probleem op aarde is dat mensen zich van het eenzijn met God hebben afgescheiden. De weg naar verlossing, de weg naar verlichting, de weg naar een hogere bewustzijnsstaat – of hoe je dat ook maar noemen wilt – de weg naar huis, is de weg om die gescheidenheid te boven te komen en weer terug te keren naar het eenzijn met God. Dit is de essentie van de boodschap die door alle waarachtige spirituele leraren door de eeuwen heen is onderwezen.

Maar deze boodschap kan niet alleen met woorden onderwezen worden. Die kan slechts ten volle onderwezen worden door het voorbeeld te stellen. Daarom laat mijn leven de voortgang zien van iemand die net zoals ieder ander is begonnen. We kunnen discussiëren over het feit dat ik geboren werd met een zeker spiritueel niveau, dat mij misschien een goede startpositie heft gegeven. Maar je moet de leugen doorzien dat ik fundamenteel geboren werd als een ander wezen dan jullie zelf.

Dit is een heel arglistige leugen die bedacht is door de krachten van de antichrist om mijn voorbeeld, mijn leer, te vernietigen. Deze leugen is nu 2000 jaar door de grote christelijke kerken versterkt. En zoals ik eerder dit jaar heb gezegd, ben ik echt gekomen om het oordeel te brengen over het bewustzijn dat mij boven alle andere mensen verheft. En dat oordeel zal op oudejaarsavond 2005 volledig gemanifesteerd worden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.