De ouders van Jezus

HOOFDPAGINA

De ouders van Jezus hadden beiden op spiritueel gebied al veel ontwikkeling. Moeder Maria is na die incarnatie geascendeerd en Jozef is tegenwoordig de Geascendeerde Meester Saint Germain. Deze meesters hebben diverse malen beschreven hoe het voor hen was om de ouders van Jezus te zijn. Dit geeft je een diep ontroerend inzicht in de persoonlijkheid en het karakter van Jezus en de menselijke kant van de hele situatie.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De relatie van Jozef tot Moeder Maria

• Jozef was iemand met een ruw karakter en niet altijd gemakkelijk.
• Jozef werd getransformeerd door het licht van Moeder Maria te voelen.
• Wat Moeder Maria had bereikt, liet de weegschaal doorslaan en bracht de aarde in een opwaartse spiraal.
• De rozenkransen en invocaties van Moeder Maria zijn een essentieel hulpmiddel in het Aquariustijdperk.

Lees hier meer over.

 

De relatie van Moeder Maria met Jozef

• Saint Germain heeft zijn incarnatie als Jozef benut om koers te zetten naar zijn ascensie en de hiërarchie te worden voor het Aquariustijdperk
• Moeder Maria en Jozef hadden wel een fysieke relatie, maar hadden de dualiteit getranscendeerd en daarom werd Jezus onbevlekt ontvangen in spiritueel opzicht.
• Veel mensen kunnen in deze tijd dezelfde relatie krijgen.

Lees hier meer over.

 

Moeder Maria was geen passieve vrouw

• Moeder Maria was niet een typische, passieve huisvrouw.
• Jezus was een lastig kind en Moeder Maria moest grenzen stellen.
• Veel mensen die zich spiritueel ontwikkeld hebben, willen naar niemand luisteren en daardoor hebben ze iemand nodig die grenzen stelt.
• Vrouwen kunnen het instrument zijn voor de gram van Kali, die de menselijke boosheid overstijgt.

Lees hier meer over.

 

Hoe het was om de vader van Jezus te zijn.

• Jozef en Maria werden door de Heilige Geest geleid om alles achter te laten om de ouders van Jezus te kunnen worden.
• De ware alchemie is dat je beslist dat de geaccepteerde tijd nú is.
• Jezus had geen wonderbaarlijke vermogens toen hij kind was.
• Jezus was heel erg zelfverzekerd en wilde zich niet aan het gezag van zijn vader onderwerpen.
• Jozef raakte vaak gefrustreerd door Jezus.
• Jezus kwam op het punt dat hij niets meer van zijn ouders kon leren.

Lees hier meer over.

 

Moeder Maria bij het kruis

• Hoe Moeder Maria het spirituele licht van Jezus heeft gevoeld.
• Hoe Moeder Maria door de dood van Jezus werd geïnspireerd om haar moederliefde aan alle mensen te geven.
• Moeder Maria houdt voor ons een beeld, een visie, vast, net zoals voor Jezus, zodat wij ook ons Christusschap kunnen manifesteren.
• Wij moeten echter wel accepteren dat Moeder Maria net zoveel van ons houdt als van Jezus.

Lees hier meer over.

 

Moeder Maria houdt het beeld vast voor Jezus

• Moeder Maria begrijpt hoe gemakkelijk wij ons door de problemen op de wereld overmand kunnen voelen.
• Wij kunnen dit overwinnen door te leren dat Moeder Maria het volmaakte concept voor Jezus had en hoe wij dat voor onszelf en de aarde kunnen vasthouden.
• Moeder Maria kan de compassie voelen die veel mensen voor haar voelen, maar zij en Jezus zijn nu geascendeerd en hebben onze compassie niet meer nodig.
• Moeder Maria voelt compassie voor ons, omdat wij nog steeds worden verblind door het valse pad, omdat wij denken dat een religie op de wereld ons zal redden.
• Veel christenen volgen de brede weg naar vernietiging.

Lees hier meer over.