De relatie van Jozef tot Moeder Maria

Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2005

Laat mij eindigen op zachtere toon. Ik zou je mee willen nemen in de tijd naar het moment dat ik het grote privilege had om de hoeder van het Moederlicht te zijn in de Moeder van Jezus. Dit magnifieke wezen, dat jullie natuurlijk kennen als Moeder Maria, heeft zichzelf nederig gemaakt door te incarneren. Zij heeft zichzelf nederig gemaakt door tegen de engel te zeggen: “O Heer, laat mij naar uw wil geschieden.”, niet wetend waar dit haar zou brengen. En toen wist ze op een dag door de Heilige Geest dat deze norse, oudere heer die voor haar stond haar man zou worden en dat zij samen het Christuskind zouden krijgen.

Ik moet zeggen dat ik in die tijd niet een bepaald gedistingeerde heer was. Ik had een enigszins ruw karakter en zo stond ik ook bekend bij de mensen. Dus ik kan je ervan verzekeren dat een tempelmaagd als Maria zich heel erg moest aanpassen van het leven in de tempel naar een leven met deze oudere heer met een enigszins discutabele reputatie. Toch hield zij haar belofte aan God. Zij maakte zich nederig en ik moet zeggen dat ik niet de gemakkelijkste was om mee te leven. Want ik was opgegroeid in een cultuur die door mannen werd gedomineerd en de man werd als belangrijker dan de vrouw beschouwd. En ik voelde een bepaalde cultuurgebonden gewoonte en verplichting om mijn voet stijf te houden en de man in huis te zijn, degene die de broek aan heeft in het gezin. Maar Maria was duidelijk degenen die de spirituele verworvenheden in dat gezin had.

En ik moet zeggen dat er momenten waren waarop ik ’s morgens vroeg wakker werd en Maria nog sliep. En dan lag ik daar en keek naar haar profiel terwijl zij zachtjes ademde. En soms kon ik mijn mannelijke ego opzij zetten, dat zo fragiel is, en als ik dan naar haar keek, welden de tranen in mijn ogen op en zei ik: “Hoe is het mogelijk dat ik zo bof dat ik deze ervaring krijg om samen met een wezen van Licht te zijn?”

En ik onteer niet het feit dat zowel Maria als ik erkennen dat wij nederig werden gemaakt door de zoon die wij het leven hebben geschonken. Maar in deze context richt ik mij op het eren van Maria en de Moedervlam die zij destijds had en dit zij tegenwoordig nog sterker heeft.

De Moedervlam van Maria is de meester-sleutel tot de Gouden Eeuw
Want ik moet je zeggen, dat toen ik in het verleden sprak, de situatie op deze planeet kritiek was. Ik had echt geen flauwe notie op het mogelijk zou zijn om de Gouden Eeuw van vrijheid op deze planeet te manifesteren. Het was heel goed mogelijk dat de aarde een neerwaartse spiraal zou ingaan die haar mee naar beneden, beneden, beneden, zou nemen, zodat het eeuwen of millennia zou duren voor er een Gouden Eeuw kon worden opgebouwd. En ik moet zeggen dat het enige wat het verschil maakte, dat de weegschaal over liet slaan in de opgaande spiraal, de Moedervlam die Maria voor de aarde hield, was. Als Maria er niet was geweest, hadden noch Jezus, met al zijn talenten, noch ik, met al mijn verworvenheden op het gebied van vrijheid, het tij kunnen keren en de aarde in een opwaartse spiraal kunnen brengen.

En dus moet ik zeggen dat onze grootste hoop om de planeet te veranderen – om de opwaartse spiraal van de planeet te versterken, want die is omgekeerd – dat degenen die zijn geïncarneerd het pad volgen en zich wijden aan het verheffen van het Moederlicht, het Moederlicht beschermen en dat onder leiding van Moeder Maria doen en de hulpmiddelen gebruiken die zij heeft gegeven. Haar rozenkransen en invocaties zijn HET essentiële spirituele hulpmiddel voor het Aquariustijdperk.

Ik zeg nu niet dat er geen andere zijn die waardevol zijn. Maar de rozenkransen van Moeder Maria zijn HET essentiële middel dat alle andere versterkt. En dus zeg ik tegen jullie: “Als je Saint Germain bent toegewijd en de zaak van de vrijheid, begin dan aan de rozenkransen van Moeder Maria!” Ik, bijvoorbeeld, kan niet begrijpen dat iemand kan beweren een student van Saint Germain te zijn en deze rozenkransen, die zoveel liefde uitstralen dat alleen iemand die blind is dat niet kan zien, er de spot mee kan drijven. Dus als jij jezelf ooit als student van Saint Germain hebt beschouwd, zeg ik: “Ontwaak en besef waar IK BEN in dit tijdperk.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.