De relatie van Moeder Maria met Jozef

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2010

Is het toeval dat Saint Germain het wezen was dat als Jozef incarneerde en dat Jozef en ik de ouders waren van de levende Christus in Jezus? Nee dat niet, want door die ervaring werd de fundering gelegd waardoor Saint Germain in staat was deze traditionele indelingen te transcenderen – die niet enkel de indeling in man en vrouw zijn, maar de verdeling van het mannelijke en vrouwelijke aspect, iedere ziel, iedere levensstroom. Doordat Saint Germain bij mij was, werd hij verheven en op een koers gezet die hem bij zijn ascensie bracht – en daarom is hij nu de hiërarch van Aquarius. In die tijd, 2000 jaar geleden, stond ik al op het punt om te ascenderen. En was Saint Germain er verder vanaf en werd daarom opgetild en in evenwicht gebracht door onze fysieke en spirituele relatie.

Mijn geliefden, ik heb eerder al gezegd dat Jezus niet geconcipieerd werd door de katholieke standaarddefinitie van de onbevlekte ontvangenis, maar er is een dieper inzicht, namelijk dat Saint Germain, Sint Jozef, en ik beslist een fysieke vereniging hadden. En daarom gebeurde de conceptie fysiek, maar wij werden in dat samenzijn begeleid door de Heilige Geest. Maar het diepere inzicht is dat wij, toen wij ons samen fysieke verenigden, het hele dualiteitsbewustzijn transcendeerden. En daarom zou je vanuit spiritueel opzicht kunnen zeggen dat Jezus onbevlekt ontvangen werd. Want hij werd niet op de traditionele manier geconcipieerd, omdat een man en vrouw beiden gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn. En daarom is hun vereniging op fysiek niveau en kan dat niet naar dat hogere niveau transcenderen, omdat zij in werkelijkheid niet op de traditionele manier seks hebben, zoals de meeste mensen het uitleggen. Maar ze verenigen zich op een manier die zo zuiver is dat die op een zo veel hoog niveau ligt, dat je het niet kunt vergelijken met wat de meeste mensen in hun relaties ervaren.

Ik zeg dit niet om nog een waardeoordeel te maken, want degenen die deze hogere vereniging kunnen manifesteren, zijn degenen die alle waardeoordelen kunnen transcenderen. En degenen die het niet kunnen of willen transcenderen, houden normale relaties. Maar de waarheid is dat in deze tijd van het Aquariustijdperk, de dageraad van het Aquariustijdperk, een groot aantal mensen een relatie hebben die niet gebaseerd wordt op de traditionele verlangens – de traditionele ‘lusten van het vlees’ of hoe je dat wilt noemen – maar die menselijke verlangens transcendeert. En dan komen ze samen met een zuiverheid, een zuivere vereniging, die je niet kunt vergelijken met de normale staat van vereniging tussen mannen en vrouwen die zo gebruikelijk is in de samenleving van tegenwoordig – en die, natuurlijk, uitvergroot wordt door de meeste vervormingen die je ziet, of het nu pornografie of andere geperverteerde vormen van seksualiteit zijn.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.