Moeder Maria bij het kruis

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 oktober 2005

Mijn geliefde harten, IK BEN Maria. Ik kom jullie mijn onvoorwaardelijke liefde geven. Want alleen wanneer jij waarachtig de onvoorwaardelijke liefde van God voelt, kun jij je echt gekoesterd voelen en heel zijn. En de Goddelijke Moeder heeft wil niets liever dan dat al Gods zonen en dochters heel worden – door te zijn waarvoor ze geschapen werden. En dan hun talenten te vermenigvuldigen, de heerschappij te nemen over hun vier lagere lichamen, de heerschappij te nemen over de aarde, de heerschappij te nemen over de materie zelf – en daardoor meer te worden dan je geschapen werd.

Dus zou ik je op een reis mee willen nemen terug in de tijd. Wij zijn nu in het oude Israël van 2000 jaar geleden. We staan in de keuken van één van die oude huizen met vuil op de vloer. Daar stond ik op een prachtige zomermorgen het middageten te maken. Ik kon Jozefs gereedschap horen die aan het werk was in zijn winkel en plotseling hoorde ik een luid gegiechel van een jong kind buiten. Ik draaide me om en keek naar de deur en het heldere zonlicht weerkaatste een vierkant van gouden licht op de vieze vloer. En ik keek door de opening en zag Jezus die op de leeftijd van vijf jaar in het zand aan het spelen was. Het had een spelletje bedacht dat hem in het prachtige gelach van een kind liet uitbarsten.

Op dat moment voelde ik mij overmand door mijn liefde voor dit prachtige wezen. De tranen stroomden over mijn wangen en plotseling zag ik het echte wezen dat in dit kleine kind geconcentreerd werd – dat er net zo uitzag als ieder ander kind op deze planeet. Ik zag dat God het individuele wezen had geschapen dat toen Jezus werd. En ik zag de schoonheid van dat wezen. Ik voelde onvoorwaardelijke liefde. En deze liefde heeft me getransformeerd, zodat mijn ogen geopend werden en ik zag het volmaakte concept voor Jezus en zijn missie in dat leven. En de rest van mijn tijd in die incarnatie, kon ik dat volmaakte concept nooit meer vergeten. En door de rest van Jezus’ missie, heb ik dat voor hem vast gehouden.

Moeder Maria bij het kruis
Mijn geliefden, ik zou je nu mee willen nemen naar de dag dat ik aan de voet van het kruis stond en naar Jezus keek die daar vol pijn hing en de onrust die hij in zijn innerlijk voelde, omdat hij het gevoel had dat God hem op dat moment verlaten had – en hij wist niet wat hij vervolgens moest doen. Opnieuw hield ik dat volmaakte concept voor ogen en tenslotte schreeuwde Jezus het uit en ‘gaf de geest’ zoals de Bijbel zegt. Wat Jezus had opgegeven, was het laatste restje van zijn sterfelijke zelf, zijn sterfelijke identiteitsgevoel als mens in plaats van het Goddelijke, spirituele wezen. En zo heeft Jezus een voorbeeld gegeven dat allen moeten volgen.

En terwijl ik daar stond en het lichaam van Jezus voor de laatste keer zag inademen, werden mijn ogen geopend en ik zag hoe de Bewuste Jij van Jezus zijn lichaam verliet en ik zag hem ascenderen naar zijn weer herrezen lichaam – ik zag het volmaakte concept van zijn wederopstanding. En op dat moment heb ik ook iets opgegeven. Ik gaf mijn moederliefde voor Jezus op, want tot dan was mijn hele leven lang al mijn aandacht gericht op het belang van de missie van Jezus – die zelfs zover ging dat mijn andere kinderen het gevoel kregen dat ik ze verwaarloosde en dat ik een enigszins verstrooide moeder was, omdat mijn geest altijd ergens anders was.

Het was natuurlijk nodig dat ik die concentratie bezat om Jezus door de vervulling van zijn missie heen te dragen. En daardoor was mijn aandacht nooit ver van dat volmaakte concept verwijderd. Maar terwijl ik daar aan de voet van het kruis stond, besefte ik opeens dat de missie van Jezus vervuld was en daardoor kon ik mijn moederliefde op een heel ander niveau brengen, op universeel niveau. En dezelfde liefde die ik voor Jezus voelde, kon ik op alle mensen op aarde overbrengen. En op dat moment gaf ik ook daadwerkelijk mijn sterfelijke zelf op – hoewel ik geïncarneerd bleef.

Ik gaf dat zelfgevoel op dat zo sterk geconcentreerd was op één bepaald lichaam en één leven. En in plaats daarvan pakte ik het meer universele moedergevoel op voor al het leven. En dus vraag ik jullie om na te denken over het feit dat ik het volmaakte concept voor jou handhaaf en de vervulling van jouw missie en de manifestatie van jouw Christusschap – op precies dezelfde manier als ik voor Jezus heb gedaan. En ik vraag je erover na te denken dat ik nu een geascendeerd wezen ben en daardoor is mijn macht om het volmaakte concept te handhaven veel groter dan destijds.

Wat betekent, dat als jij het mij toestaat, ik veel meer hulp aan jou kan bieden dan Jezus. Maar je moet accepteren dat jij het waard bent om Maria, de Moeder van Jezus, het volmaakte concept voor jou te laten handhaven. En je kunt dat alleen accepteren als je kunt accepteren dat ik, Maria de Moeder van Jezus, de Koningin van de Hemel, de Moeder van God – met alle angstaanjagende en angst inboezemende titels waar mensen mij mee begiftigd hebben die mij willen verafgoden – en zelfs met dat alles, jij bereid moet zijn te accepteren dat ik Maria, jou op dezelfde manier liefheb als Jezus.

Mijn geliefden, denk even zonet, toen ik je vertelde over mijn liefde voor Jezus. Ik denk dat je ontdekt dat je het heel gemakkelijk vond om te accepteren dat ik destijds oneindige liefde voor Jezus had en heb, omdat het zover afstaat van waar jij nu op dit moment bent. En ik denk dat jij zult voelen dat er iets is wat je niet helemaal in mijn woorden kunt accepteren. En dat iets is wat jij moet ontmaskeren en blootleggen. En dan moet je zien dat het enkel een spookbeeld is, uit onwerkelijkheid, geboren, uit het gevoel van gescheidenheid van God wat je on-heel liet voelen. En dus moet je dat spookbeeld opgeven, want tot je dat doet, zul je aan je eigen privékruis hangen en niet in staat zijn je vrij in je eigen wezen te bewegen.

O, mijn geliefden, ik heb waarachtig niets liever dan dat ieder menselijk wezen op aarde de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder gaat accepteren die door mijn hart op iedere persoon op deze prachtige planeet gericht is. En wanneer ik bij mensen kom, verblijft hun geest echter in zo’n klein kadertje dat hun geest verhindert om hun hart open te stellen voor mijn Aanwezigheid.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.