Moeder Maria houdt het beeld vast voor Jezus

Geascendeerde meester Moeder Maria, 16 april 2006

Mijn geliefden, ik weet dat wanneer je naar het leven op de aarde kijkt vanuit jullie perspectief je te maken hebt met een bewustzijn dat overal zo op deze planeet domineert, namelijk het dualiteitsbewustzijn, het moeilijk kan zijn die hoop op de wederopstanding te zien, zowel op persoonlijk als planetair niveau. Ik weet hoe het voelt, want ik voelde mij natuurlijk ook belast toen ik daar bij het kruis stond waar Jezus aan hing, bijna helemaal bedekt met bloed, en er heel erg vertwijfeld uitzag toen hij uitriep: “Mijn, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?”

Maar ik moet je zeggen dat ik mij niet door mijn gevoelens liet meeslepen om tot negativiteit of iets dergelijks te vervallen. Want het was mijn taak om het volmaakte concept voor Jezus te handhaven tot het moment dat hij de geest gaf – en zelfs daarna, tot het moment van zijn wederopstanding en ascensie later. Daardoor was er een hoger deel in mijn wezen, hoewel een deel van mij reageerde zoals elke normale moeder zou reageren – die haar zoon gemarteld en aan het kruis genageld ziet – dat nooit één keer aan het wankelen werd gebracht om het volmaakte concept van de overwinning van Jezus op de laatste vijand die de dood heet, te zien.

De brede weg naar vernietiging
Mijn geliefden, iedere Pasen zijn er trouwens mensen die terugdenken aan hoe ik me moet hebben gevoeld toen ik Jezus tegenkwam op weg naar Golgotha en later aan de voet van zijn kruis stond en hem zag sterven. Iedere Pasen voel ik de uitstorting van liefde en mededogen die zoveel mensen voelen wanneer ze dit scenario opnieuw opvoeren of erover nadenken. Veel van die mensen zijn moeders die denken aan hoe zij zich zouden hebben gevoeld als hun eigen zoon zo werd behandeld. En daardoor sturen ze mij een golf van mededogen. En hoewel ik hun liefdevolle hart waardeer, moet ik jullie zeggen dat ik veel meer mededogen met jullie allen voel, die nog steeds geïncarneerd zijn en die nog vastzitten in het dualiteitsbewustzijn.

Ik voel mededogen voor de vele christenen in het bijzonder die nadenken over de dood van Jezus en mijn eigen smart. Maar ze begrijpen niet dat die gebeurtenissen zolang geleden hebben plaatsgevonden en dat zowel Jezus als ik zijn nu geascendeerde wezens die bevrijd zijn van de pijn van het dualiteitsbewustzijn en het menselijke ego. Daardoor hebben we onze onsterfelijke vrijheid verworven en we hebben geen mededogen of medeleven van menselijke wezens nodig. In tegendeel, de menselijke wezens hebben ons mededogen nodig, want jullie zitten nog vast – vast in het dualiteitsbewustzijn van het menselijke bewustzijn, omdat jullie nog niet de laatste vijand, die de dood heet, hebben overwonnen. Dit is waarlijk de spirituele dood die door het ego wordt veroorzaakt, de illusie van gescheidenheid van God die mensen ertoe brengt de verkeerde weg te bewandelen, de weg die de mens goed toe lijkt, maar waar aan het eind de dood wacht.

Daarom moet ik jullie zeggen dat er zo veel mensen op deze planeet zijn die het verkeerde pad naar de dood bewandelen. En echt, dit is reden tot compassie van ons allemaal in het geascendeerde rijk. Ik moet jullie zeggen dat de weg die de mens goed toe lijkt, de weg is die Jezus de brede weg heeft genoemd, de brede poort die tot vernietiging leidt. Wat is die brede weg? Er zijn veel christenen die geloven dat de brede weg elke religie is op die van hen na, zelfs op die van hun eigen specifieke tak van het christendom na.

Maar ik moet jullie zeggen dat dit niet zo is. De brede weg die naar vernietiging leidt, wordt niet simpelweg door mensen gevolgd die niet religieus zijn of die niet tot het christendom behoren, of zelfs een andere specifieke religie. De brede weg die tot vernietiging leidt, wordt daadwerkelijk gevolgd door veel mensen die zichzelf als zeer religieus beschouwen en die trouw naar de kerk gaan, naar elke willekeurige kerk waar ze profeteren dat ze de enig ware kerk zijn en de enige weg naar verlossing. De waarheid over religie op deze planeet is helaas dat religie zo zwaar beïnvloed is door de dualiteit van het menselijke ego en de subtiele illusies van de geest van de antichrist, dat bijna iedere religie op deze planeet de brede weg is geworden die tot vernietiging leidt.

Deze brede weg is het pad dat mensen laat geloven dat ze kunnen worden gered, dat ze het koninkrijk van God kunnen ingaan, dat ze het eeuwige leven kunnen bereiken zonder juist die ene conditie te overwinnen die ervoor heeft gezorgd dat ze in de allereerste plaats van dat eeuwige leven, van Gods koninkrijk, werden gescheiden. Die conditie is natuurlijk het menselijke ego dat door jouw afscheiding van God wordt geboren.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.