Waarom mensen geen vrede met zichzelf hebben

Geascendeerde Meester Jezus, 17 juni 2012

Om verder te gaan over het onderwerp hoe jij de inferioriteit-superioriteits-, of de superioriteits-inferioriteits-, dynamiek, kunt doorzien, wil ik jullie graag het perspectief van de zesde straal van vrede geven. Wanneer je in het dualiteitsbewustzijn zit, kun je natuurlijk niet in vrede verblijven. Dat is onmogelijk, en waarom? Omdat de ene dualistische polariteit niet zonder de andere kan bestaan.

Je kunt niet een dualistische eigenschap of polariteit alleen laten bestaan, onafhankelijk, gescheiden. Die kan alleen in een relatie, een verbond, met de tegenovergestelde polariteit bestaan. Dit houdt in dat wanneer jij het dualiteitsbewustzijn ingaat, je beide polariteiten in jouw denken hebt. Die zullen jou twee tegengestelde kanten optrekken en daarom kun jij nooit vrede, ware vrede in jou, bezitten.

Als jij iemand bent die gevangenzit in het gevoel van je meestal superieur voelen, kun je niet ontkomen aan het feit dat je slechts superieur bent vergeleken met iemand die inferieur is. Daardoor moet jij altijd jouw superioriteit beschermen, of het zelfs tot in het oneindige uitbreiden in een concurrentiestrijd die nooit stopt. Dat kan niet anders.

Als jij iemand bent die vooral wordt gedomineerd door inferioriteit, kun jij ook niet aan superioriteit ontkomen. Je weet dat er mensen zijn die superieur aan jou zijn en die je misschien onderdrukken en je voelt misschien de behoefte om hen te bestrijden. Of misschien vecht je wel niet, je droomt dat jij op een dag de status van superioriteit bereikt.

Begrijpen jullie niet dat als je naar de vele oude volksverhalen en sprookjes op aarde kijkt, de vele moderne boeken, veel moderne films, dat zij ingesteld zijn op een dynamiek die de aarde al heel lang domineert? Namelijk dat er een kleine elite is die superieur is en een grotere bevolking die inferieur is.

Veel van die verhalen schilderen iemand af die eerst niet de moeite waard is, onbekend, van lage afkomst, of onrechtvaardig is behandeld en dan gebeurt er iets wonderbaarlijks en plotseling krijgt iemand een superieure status. Dit is de droom van de mensen die zich inferieur voelen, maar het is ook de droom van de superieuren: de mensen moeten blijven geloven dat er op een dag een wonder zou kunnen geschieden die hen verheft tot de status van superioriteit.

In plaats daarvan is de waarheid dat als jij bereid bent de verantwoording voor jezelf te nemen, jij een systematisch pad kunt volgen dat je niet een status van superioriteit oplevert, maar je boven die inferioriteit en superioriteit uithaalt. Je verheft jezelf naar het overvloedige leven dat direct van binnenuit komt en niet afhangt van verschijnselen in de wereld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.