Onderzoek jouw Rol in de Werkelijkheidssimulator

ONDERWERPEN: Het slapende beest onder midden Australië – Stem je af op jouw persoonlijke engel – Ik ben Christerieur – Waarom mensen geen vrede met zichzelf hebben – De concurrentiestrijd in het bedrijfsleven om de superioriteit – De meeste mensen zijn paranoïde schizofreen – Hoe jij innerlijke rust krijgt – De werkelijkheidssimulator die de aarde is – Ontwaken uit gesimuleerde ervaringen – Wees je bewust van je reactiepatronen – Durf uit het kader te stappen – De angst overwinnen dat je niemand bent – Het niemandsland – Waarom de meesters dankbaar zijn

Geascendeerde Meester Jezus, 17 juni 2012

Ik kom in het volle licht van Christus dat IK BEN, het licht dat ik heb belichaamd en 2000 jaar voor de aarde heb bewaard sinds ik mijn ascensie heb behaald. Dus vraag ik jullie om je op je hart te concentreren en mij te volgen terwijl ik jullie door een visualisatie voer.

Het slapende beest onder midden Australië
We zullen van deze plek reizen naar de centrale regio van dit werelddeel Australië. Daar zien wij de dorre woestijn en een bergketen, laag, bijna heuvels, maar heel erg gekarteld. Terwijl wij naderen, worden wij ons ervan bewust dat wij door miljoenen engelen vergezeld worden die een driehoekige formatie achter ons vormen. Ik ga voorop, jullie komen erachteraan en de engelen komen na jullie.

Wij weten dat wij natuurlijk worden beschermd door het schild van de engelen en dus zijn wij helemaal niet angstig wanneer wij ons realiseren dat wij niet alleen in deze woestijn zijn. Er ligt een gigantisch beest onder de aarde te slapen, het beest dat werd gevormd in die vorige eeuw op het vasteland door beschavingen die tegen elkaar streden. Dit is een beest dat de Australische natie op een heel diep niveau tegenhoudt, niet wordt herkend door de overgrote meerderheid van het volk, maar desondanks voelbaar op alle niveaus van hun wezen.

Het lijkt wel of de creativiteit en het potentieel van deze natie niet door het harde oppervlak van dit beest heen kan breken dat een harde korst vormt en de zachte vruchtbare grond eronder verbergt en het bubbelende water dat naar de oppervlakte wil komen om het plantenleven te voeden. Naarmate wij dichter bij komen, voelt het beest dat wij eraan komen en wordt voor de eerste keer sinds eonen gewekt. Terwijl wij dan dichter bij komen, lijkt het alsof de grond begint te schudden en ineens gaat de grond omhoog en begint op bepaalde plaatsen scheuren te vertonen. Uit de aarde komt dit gigantische beest tevoorschijn, het lijkt wel een tamelijk lelijke hagedis. Hij komt uit de aarde omhoog en gaat op zijn achterbenen staan, net zoals de dinosaurussen, de Tyrannosaurus Rex, doen. Hij gaat staan en opent zijn bek en brult naar ons om ons angst aan te jagen zodat wij teruggaan.

Wij kennen natuurlijk geen angst in het licht van Christus en de engelen. Dus gaan wij alleen maar sneller vooruit en ons doel is het hart van dit beest. Onze hele formatie, ik voorop, jullie daarachter en de engelen daarachter, werpt ons precies in het hart van het beest, vernietigt de hele vorm van dat beest in miljoenen kleine stukjes die de lucht in worden geslingerd, als een reusachtige wolk van kleine deeltjes en kleine vlokjes.

Voordat ze de tijd krijgen te vallen, voor ze zelfs het hoogste punt bereiken, cirkelen wij er snel een aantal keren omheen, zoals de mensen om de muren van Jericho heen liepen. Daardoor vormen wij een opwaartse spiraal van licht wanneer deze deeltjes en vlokjes weer op de aarde terugvallen, dalen die in dit intens witte licht en worden zij er ogenblikkelijk door verteerd, totaal vernietigd.

En het stof daalt neer en wordt verteerd, we zien dat waar het beest eerst was, nu een grote vallei in het centrum van dit werelddeel is. Niet een fysieke vallei, maar toch wel een dal, een lege ruimte waar nu plaats is – ruimte – om de woestijn vruchtbaarder te laten worden en mensen op dit werelddeel kunnen komen, zodat er op dit werelddeel meer mensen kunnen komen om hier in overvloed te leven en niet worden tegengehouden door de droogte en het barre klimaat.

Ik probeer niet te zeggen dat deze verandering in korte tijd op het fysieke niveau wordt doorgevoerd, want want wij hebben bereikt is op etherisch niveau. Het heeft tijd nodig om tot het fysieke niveau door te dringen, afhankelijk van de bereidheid van de mensen om dit bewust af te schudden, om waarachtig te accepteren dat zij van dit bewustzijn zijn bevrijd dat hen heeft tegengehouden, en daarom kunnen zij hun nieuwe creatieve potentieel beginnen te benutten. Niettemin is het een visie om te handhaven en in de niet zo ver verwijderde toekomst zal Australië minder woestijn en meer vruchtbare grond krijgen. Er zal natuurlijk een fysiek fundament liggen om de bevolking in deze natie te vergroten die veel meer zal worden dan nu.

Nu wij deze taak volbracht hebben, nemen wij even de tijd om de aanwezigheid van de engelen te erkennen die ons bij deze speerworp hebben geassisteerd. Wij erkennen dat er niet genoeg mensen op deze conferentie aanwezig zijn om dit alleen te doen en daarom zijn wij dankbaar dat de engelen zijn gekomen om ons daarbij te helpen. Misschien zijn jullie nog niet eerder een engel tegengekomen, dus vraag ik nu van jullie dat jullie één van deze engelen visualiseren, groot, helder licht in de kleur die jij kiest, je zult je aangetrokken voelen tot een engel van de straal waarop jij momenteel op aan het werk bent.

Stem je af op jouw persoonlijke engel
Neem de tijd om je af te stemmen, niet met je lineaire geest maar met jouw hart, op de aanwezigheid van een engel en voel dat die engelen niet in de dualiteit zitten, dit zijn engelen uit het geascendeerde rijk. De aanwezigheid van deze engelen kan je een uniek referentiekader geven voor wat echt en onecht is.

De engelen willen dat jullie die hier zijn en iedereen die dit dictaat hoort of leest, weten er één engel is die aanbiedt bepaalde tijd bij jou te blijven, tot je eraan toe bent verder te gaan met andere engelachtige wezens. Dit is de beloning voor de dienst die jullie hebben geleverd, en het is een gelegenheid om je vertrouwd te voelen met de aanwezigheid van een engel, een engel die boven de dualiteit staat.

Ik kan jullie wel zeggen dat wij met deze visualisatie en de immense assistentie van de engelen de belangrijkste taak hebben voltooid die wij op deze conferentie wilden uitvoeren. Wij hebben deze natie, en zelfs de aarde als geheel, daadwerkelijk een grote dienst bewezen. Wanneer één werelddeel wordt gezuiverd van oude annalen, heeft dat effect op het planetaire bewustzijn. Nu dit, bij wijze van spreken, afgehandeld is, zal ik verder gaan met wat opmerkingen over het onderwerp superioriteit en inferioriteit.

Ik ben Christerieur
Vele malen hebben wij jullie leringen gegeven die jullie inzicht moest vergroten, en wij begrijpen heel goed dat wanneer je op een conferentie als deze een aantal krachtige en complexe dictaten ontvangt, jullie geest op geen enkele manier die allemaal kan onthouden. Dit is natuurlijk het voordeel van de prachtige technologie die we tegenwoordig hebben, waardoor je later de dictaten nog eens kunt afluisteren of lezen en ze daardoor meer diepgaand met de lineaire geest kunt bestuderen.

Ik zal jullie inderdaad ook een paar leringen geven, maar ik wil jullie eerst een heel simpel concept geven dat jullie daadwerkelijk kunnen onthouden en meenemen als je deze retraite verlaat: “Ik ben niet superieur, ik ben niet inferieur, ik ben Christerieur!”

De Christus staat natuurlijk boven superieur en inferieur. Er bestaat geen inferioriteit en superioriteit in Christus, want ik beoordeel niet op het uiterlijk, en superioriteit en inferioriteit kunnen slechts verschijnselen zijn. Ze bestaan niet in Christus. In de helderheid van het Christuslicht kunnen zij niet overeind blijven.

Waarom mensen geen vrede met zichzelf hebben
Om verder te gaan over het onderwerp hoe jij de inferioriteit-superioriteits-, of de superioriteits-inferioriteits-, dynamiek, kunt doorzien, wil ik jullie graag het perspectief van de zesde straal van vrede geven. Wanneer je in het dualiteitsbewustzijn zit, kun je natuurlijk niet in vrede verblijven. Dat is onmogelijk, en waarom? Omdat de ene dualistische polariteit niet zonder de andere kan bestaan.

Je kunt niet een dualistische eigenschap of polariteit alleen laten bestaan, onafhankelijk, gescheiden. Die kan alleen in een relatie, een verbond, met de tegenovergestelde polariteit bestaan. Dit houdt in dat wanneer jij het dualiteitsbewustzijn ingaat, je beide polariteiten in jouw denken hebt. Die zullen jou twee tegengestelde kanten optrekken en daarom kun jij nooit vrede, ware vrede in jou, bezitten.

Als jij iemand bent die gevangenzit in het gevoel van je meestal superieur voelen, kun je niet ontkomen aan het feit dat je slechts superieur bent vergeleken met iemand die inferieur is. Daardoor moet jij altijd jouw superioriteit beschermen, of het zelfs tot in het oneindige uitbreiden in een concurrentiestrijd die nooit stopt. Dat kan niet anders.

Als jij iemand bent die vooral wordt gedomineerd door inferioriteit, kun jij ook niet aan superioriteit ontkomen. Je weet dat er mensen zijn die superieur aan jou zijn en die je misschien onderdrukken en je voelt misschien de behoefte om hen te bestrijden. Of misschien vecht je wel niet, je droomt dat jij op een dag de status van superioriteit bereikt.

Begrijpen jullie niet dat als je naar de vele oude volksverhalen en sprookjes op aarde kijkt, de vele moderne boeken, veel moderne films, dat zij ingesteld zijn op een dynamiek die de aarde al heel lang domineert? Namelijk dat er een kleine elite is die superieur is en een grotere bevolking die inferieur is.

Veel van die verhalen schilderen iemand af die eerst niet de moeite waard is, onbekend, van lage afkomst, of onrechtvaardig is behandeld en dan gebeurt er iets wonderbaarlijks en plotseling krijgt iemand een superieure status. Dit is de droom van de mensen die zich inferieur voelen, maar het is ook de droom van de superieuren: de mensen moeten blijven geloven dat er op een dag een wonder zou kunnen geschieden die hen verheft tot de status van superioriteit.

In plaats daarvan is de waarheid dat als jij bereid bent de verantwoording voor jezelf te nemen, jij een systematisch pad kunt volgen dat je niet een status van superioriteit oplevert, maar je boven die inferioriteit en superioriteit uithaalt. Je verheft jezelf naar het overvloedige leven dat direct van binnenuit komt en niet afhangt van verschijnselen in de wereld.

De concurrentiestrijd in het bedrijfsleven om de superioriteit
Kijk eens hoe het bedrijfsleven de mensen heeft bedrogen door hen te laten denken dat de enige manier om geld op deze wereld te verdienen, is door een opleiding te doen, een baan te zoeken, een klein plekje in de hiërarchie van het bedrijfsleven te vinden en daar dan te blijven zonder gekke sprongen te maken. Maar er zijn altijd alternatieven. Zie je niet dat het bedrijfsleven maar één belangrijk doel heeft. Wanneer een bedrijf een bepaalde afmeting krijgt, vindt er vaak een omslag plaats. Men heeft het gevoel dat het een bepaalde plaats op de markt heeft veroverd en dan maakt hij zich drukker om die positie te beschermen.

Wanneer je wereldwijd naar corporaties kijkt, zie je dat de meerderheid daarvan zich drukker maakt om het monopolie te krijgen of te beschermen, wat zij óf als een monopolie of een veilige positie beschouwen die zij moeten beschermen. Er komt een moment waarop een corporatie in feite innovaties wil tegenhouden. Daarom is het de bedoeling van de corporatie om de in potentie creatieve mensen binnen te halen en hun creativiteit de kop in te drukken, zodat de mensen het gevoel hebben dat zij die moeten onderdrukken om in het kader van dat bedrijf te passen.

Het alternatief is dat je een vernieuwer bent, dat jij je afstemt op de matrixen van de Gouden Eeuw van Saint Germain. Je kunt één van de nieuwe uitvindingen ontvangen, één van de nieuwe ideeën, die nodig zijn om de Gouden Eeuw te bevorderen. Daarvoor zul je zeker een geldelijke vergoeding ontvangen, want jij vermenigvuldigt jouw talenten en het leven laat je niet onbemiddeld om je diensten aan het leven te kunnen blijven geven.

Er is altijd een alternatief voor de status-quo. Wanneer jij in één van deze kaders past die door het dualiteitsbewustzijn zijn gemaakt, zoals Maitreya heeft beschreven, dan kun jij niet in vrede zijn. Er zal altijd wel iets komen dat je naar het andere uiterste laat overhellen.

Als je het bedrijfsleven ingaat en denkt dat je maar een dienstbare werknemer met een lage rang bent, word je steeds hoger in de hiërarchie opgetrokken. Dan komt het moment waarop jij in het bedrijfsleven bent opgeklommen en dan begint er een omslag plaats te vinden en beginnen de mensen het gevoel te krijgen dat zij hun positie moeten verdedigen. Ze voelen zich bedreigd door degenen die onder hen staan, van wie zij weten dat zij ernaar verlangen op te klimmen net zoals zij voor zij die positie hadden.

De meeste mensen zijn paranoïde schizofreen
Zie je niet in dat zolang jij vastzit in het dualiteitsbewustzijn, jij paranoïde schizofreen, bent. Je kunt er niet omheen. Het is een feit dat de mensen die in de gevestigde orde van de psychologie als paranoïde schizofreen worden bestempeld, slechts mensen zijn die de kwaal, die 99,9% van de mensen op deze planeet heeft, in heel extreme mate hebben. De meeste mensen zijn paranoïde schizofreen, alleen zijn sommige vormen van paranoïde schizofrenie zo gewoon dat zij als normaal worden beschouwd.

Er komt een moment waarop iemand overeind moet gaan en zeggen: “De keizer heeft niets aan.” Dat moet natuurlijk erkend worden als je vrede wilt, je moet uit die dualistische polariteiten stappen, erover heen stappen, want je kunt daar geen vrede in vinden. Dat heeft de Boeddha met de Vier Edele Waarheden proberen uit te leggen. De Eerste Edele Waarheid wordt gewoonlijk gezien als zeggen dat het leven lijden is, maar de waarheid die dieper gaat, is dat zolang jij in de dualiteit bent, het leven uit lijden bestaat.

De dualistische polariteiten die elkaar aantrekken, maken van jou een huis dat tegen zichzelf verdeeld is en dat zorgt ervoor dat jij geen vrede hebt. Er zijn natuurlijk veel verschillende definities van lijden, maar als je onder de oppervlakkige verschijnselen kijkt, is het niet zo dat lijden wordt veroorzaakt door niet-vrede. Als jij geen vrede hebt, lijd jij.

Op het moment dat jij innerlijke vrede krijgt, wordt je lijden getranscendeerd, zelfs als de omstandigheden in de buitenwereld niet ideaal zijn. Als jij gemoedsrust hebt, lijd jij niet en daarom zie je dat sommige bejaarden, wanneer hun lichaam tekenen van slijtage gaat vertonen, nog steeds innerlijke rust kunnen hebben.

Hoe je innerlijke rust krijgt
Je ziet maar heel zelden op aarde mensen die vrede met zichzelf hebben. Wij, de geascendeerde meesters, zouden graag willen dat iedereen die onze leringen kent, deze innerlijke rust krijgt.

Maar die zul je pas krijgen wanneer je op het punt komt dat je bereid bent naar jezelf te kijken en dan te zeggen: “Ik ben niet in vrede, toch? Nee, ik ben niet in vrede, maar waarom ben ik dan niet in vrede? Wat is dit gevoel dat ik wel heb, wat zijn die reactiepatronen die mij uit die vrede weghalen? Waarom reageer ik zo, wat is de diepere overtuiging die achter mijn reactiepatronen schuil gaat, de diepere overtuiging die ik over mijzelf, over het leven, heb?”

Als je goed kijkt, zie je geleidelijk aan – als je de instrumenten gebruikt die wij hebben gegeven, en andere middelen die op de wereld tot je beschikking staan – die hele subtiele overtuigingen die jij hebt. Een verwachting over hoe het leven eruit moet zien, en als het leven niet zo verloopt, lijd je omdat jij naar die tegenovergestelde polariteit streeft waar het leven is zoals jij denkt dat het eruit moet zien.

Er komt een moment waarop jij jezelf moet afvragen: “Jaag ik mijn hele leven lang verwachtingen na, ga ik proberen het universum aan mijn verwachtingen te laten voldoen?” Of doe ik een stapje terug, kijk eens naar die verwachting en zeg dan: “Is dit de verwachting die mij in het lijden vasthoudt en niet de omstandigheden in de buitenwereld?” Wanneer je dat besef krijgt, dan begin je pas echt aan het pad naar Christusschap en zelfs Boeddhaschap en nog verder.

De werkelijkheidssimulator die de aarde is
Wat is planeet aarde, mijn geliefden? Sommigen van jullie kennen een oude tv-show die ‘Star Trek’ heette. Enkelen van jullie weten dat er in het ruimteschip de ‘Enterprise’ iets was wat het ‘holodeck’ heette en wanneer je naar het holodeck toeging, simuleerde een computer een totaal kunstmatige omgeving. Zolang jij binnen het holodeck bleef, leek het alsof de omgeving helemaal echt was. Dus planeet aarde is gewoon een werkelijkheidssimulator.

Wij hebben het over de kosmische spiegel gehad. We hebben gezegd dat het Ma-terlicht elke vorm aanneemt die jij erop projecteert en dat is waar. Maar de bedoeling is om je die ervaring te geven die jij hebt gezegd dat jij die wilde, op basis van de mentale beelden die jij in gedachten hebt geformuleerd en op de kosmische spiegel geprojecteerd.

Eén kant van de bedoeling is je die ervaring te geven, jou terug te geven van wat jij uitzendt. Het andere aspect is wat bij jou terugkomt, helemaal echt te laten lijken. Het effect hiervan is dat als jij geen verantwoording neemt voor de impuls die jij hebt uitgezonden – zoals jij niet kunt wanneer je de dualiteit ingaat, wanneer je onder het 48e niveau van bewustzijn gaat – dan geloof jij dat wat jij op aarde meemaakt een wereld is die helemaal echt bestaat die door een of andere bron van buitenaf wordt gecreëerd, of dat nu een God in de hemel is, of natuurlijke processen zijn.

Begrijp je wat ik bedoel? Je gelooft dat deze wereld echt bestaat en daarom kun je geloven dat die niet het gevolg is van jouw bewustzijnsstaat en dat jouw bewustzijnsstaat hier niets aan kan doen. Jij denkt dat je deze omstandigheden in de buitenwereld niet kunt transcenderen, maar dat jij je Geest moet onderwerpen en dat jij je aan de omstandigheden moet aanpassen, in plaats van de heerschappij over de aarde te nemen en jouw potentieel gebruiken om medeschepper te worden.

Ontwaken uit gesimuleerde ervaringen
Je begrijpt dat hier niets mis mee is. Dit is het vergroot uitvoeren van de vrije wil. De vrije wil geeft jou het recht om onder het 48e niveau te zitten. Wanneer jij beneden het 48e bewustzijnsniveau zit, begin je in de illusie te geloven dat de wereld waarin jij leeft de echte wereld is die niet door de bewustzijnsstaat van de mensen kan worden veranderd. Dit is één van de twee soorten ervaringen die een werkelijkheidssimulator jou moet geven.

De eerste ervaring is die van je erin onderdompelen. Jij bent ondergedompeld in de wereld die de werkelijkheidssimulator heeft geschapen en jij gelooft dat het totaal echt is. Je gelooft dat hij macht over je uitoefent, niet alleen fysiek, maar zelfs over jouw Geest zodat jij je eraan moet aanpassen.

Ga eens 2000 jaar terug, toen ik op de aarde rondliep. De overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet werden totaal in beslag genomen door deze onderdompelingservaring. Wat kwam ik aantonen, wat kwam de Boeddha aantonen, wat kwam Padma Sambhava aantonen, wat kwamen alle spirituele mensen aantonen?

Wij kwamen aantonen dat de onderdompelingservaring niet de enige ervaring is die je binnenin de werkelijkheidssimulator die aarde heet, kunt krijgen. De andere vorm van ervaring die jij kunt krijgen is een ervaring van bewustwording, waarbij jij gewekt wordt uit het gevoel dat de wereld waarin jij leeft, echt, niet te veranderen, is. Dan begin je aan het opwaartse pad door door de zeven stralen heen te gaan en geleidelijk aan meesterschap over de zeven soorten van spirituele energie te krijgen die het hele materiële universum vormen. Op het 96e niveau heb je enig meesterschap over de materie verworven, zodat jij niet meer gelooft dat de materie echt bestaat, of dat de materie jouw Geest beheerst.

Wees je bewust van jouw reactiepatronen
Iedereen die hier is, iedereen die dit leest of naar dit dictaat luistert, hebben een omslag gemaakt. Jullie zitten niet meer totaal in die onderdompelingservaring, jullie zijn op een ontwakingsfase overgestapt. Het is slechts een kwestie van hoe veel vorderingen je maakt in het proces die leiden van totale onderdompeling tot totaal ontwaken.

Door je bewust gewaar te worden dat dit het proces is waar jij mee bezig bent, kun jij het zo veel gemakkelijker voor jou maken. Jij kunt beginnen niet alleen naar jouw reacties te kijken, niet alleen naar de overtuigingen te kijken die de grondslag vormen voor die reacties, maar jij kunt je ook gaan afvragen: “Waarom lijkt dit mij allemaal echt toe? Waarom lijkt het alsof een bepaalde situatie macht over mij heeft? Waarom lijkt het echt dat ik van streek raak wanneer mensen bepaalde dingen doen, is dat wel echt nodig? Moet ik wel altijd zo reageren?”

Je kunt met je dagelijkse denkgeest en je dagelijkse wil proberen jezelf te dwingen dat reactiepatroon te veranderen en je kan er ook wel enigszins succes mee hebben. Maar de veel volwassener aanpak is dat jij jezelf vragen blijft stellen tot jij op het punt komt dat er een subtiele verschuiving plaats heeft, en dan lijkt juist die situatie waar jij vroeger op reageerde, jou niet meer echt toe.

Wanneer die jou niet meer echt toe lijkt, heeft die geen macht meer over jou. Begrijp je niet dat wanneer iets echt lijkt, het macht over je heeft. Alleen wat jij denkt dat echt is, zal jou ervan overtuigen dat jij jouw Geest moet aanpassen of beperken om je bij het verschijnsel in de buitenwereld aan te passen. Het is trouwens een heel belangrijke stap om te nemen, om de tijd te nemen naar jouw leven te kijken en te zien wat echt is.

Wat lijkt echt, wat lijkt alsof het macht over mij heeft en daarna jouw overtuigingen gaan onderzoeken die je dat laten geloven. Waarom lijkt het echt?

Durf uit het kader te stappen
Zoals onze andere boodschapper heeft uitgelegd, was zij betrokken bij de bankierswereld, toen zij opgroeide in een communistisch land, waar heel weinig kansen waren om het armoedeniveau te ontstijgen. Toen haar land ineens werd bevrijd van het juk van het communisme, waren er nieuwe kansen. Zij besloot dat zij aan de armoede wilde ontsnappen waarin zij was opgegroeid. Ze maakte een realistische inschatting en besefte dat de enige mogelijkheid om aan die economische armoede te ontsnappen, was door het bedrijfsleven in te gaan en de banken waren de grootste bedrijven in het land.

Dit was de meest realistische kans en een aantal jaren leek het haar echt toe dat zij haar creatieve persoonlijkheid en Geest in dit kader van het bedrijfsleven moest zien in te passen, zoals zovelen van jullie ook hebben gedaan. Toen kwam er een moment waarop het niet meer zo echt, zo belangrijk, toen zij de tegenstellingen begon in te zien, leek. Ze begreep dat het een doodlopende weg was, allemaal een toneelstukje, een verschijnsel en velen van jullie zitten in die zelfde positie of hebben ook dezelfde stappen genomen.

Je was een poos ondergedompeld in bepaalde omstandigheden, maar toen begonnen langzaam van die minimale gedachten je denken binnen te sluipen. Wat ik nu suggereer, is dat als jij je inspant, je kunt gaan inzien dat wat er eigenlijk gebeurt, is dat jij de waarheid over jouw omstandigheden en jouw beperkingen begon te onderzoeken. Als jij je inspant om dit proces te versnellen, kun je tamelijk snel op het punt komen waarop de sluiers naar beneden vallen en je beseft dat jij de kans hebt om uit dit kader te stappen. Je hebt de kans om je creatief te uiten.

De angst overwinnen dat jij niemand bent
Ik weet natuurlijk heel goed dat velen van jullie eerst door een fase heen moeten om je angst op te ruimen, de angst die in jullie is geprogrammeerd. Wat gebeurt er als jij je uit het systeem terugtrekt, wanneer jij niet meer in de gezamenlijke kaders past? Het dualiteitsbewustzijn heeft je natuurlijk heel zwaar geprogrammeerd. Zien jullie niet dat ze jullie iets aanbieden behalve een financieel veilig bestaan? Ze bieden jullie het gevoel van superioriteit aan, maar dit betekent wel dat als jij je uit de genadeloze concurrentiestrijd van het bedrijfsleven terugtrekt, jij inferieur bent, jij niets bent. “Wat doe jij tegenwoordig? Je hebt ontslag genomen, wat doe je nu?” Wie ben jij wanneer je niet meer in het gezamenlijke kadertje zit dat jou en ieder aspect van jouw creatieve expressie definieert?

Enkelen van jullie moeten naar deze angst kijken en onderzoeken waarom jij je zo voelt. Waarom geloof je deze programmering die zegt dat jij niemand bent, of inferieur, als jij niet aan de verwachtingen voldoet. Mijn geliefden, ik suggereer niet dat jullie nu allemaal ontslag moeten nemen. Wat ik wel zeg, is dit: Als jij bewuster wordt en je overtuigingen gaat onderzoeken die jouw huidige situatie echt en onvermijdelijk laten lijken, kan er een moment komen waarop jij je niet uit die situatie als zodanig hoeft terug te trekken. Je ziet natuurlijk dat er andere mogelijkheden zijn en dan verander je.

Natuurlijk moet ik ook zeggen dat er iets in jou moet sterven voor je de kansen in creativiteit ziet liggen en dat is het bewustzijn dat ervoor gezorgd heeft dat jij je met die eerdere situatie vereenzelvigde. Zoals wij hebben gezegd, bouw je een soort zelfgevoel op, je bouwt een bepaalde identiteit op, een bepaalde rol voor jezelf en je projecteert de Bewuste Jij erop. Maar er zit verschil tussen de rol en de situatie in de buitenwereld.

Je hoeft niet beslist je baan op te zeggen of met je familie te breken om naar een hoger niveau te gaan. Maar je moet wel bereid zijn het identiteitsgevoel dat jij hebt, te onderzoeken en die identiteit te laten sterven, zelfs als je ego tegen jou staat te gillen dat je in een vacuüm terecht komt, dat je niemand bent, dat je inferieur bent, dat je geen bestaan krijgt. Je moet dat identiteitsgevoel laten sterven voor je de helderheid hebt, de lege geest, om de nieuwe kansen te zien waar jij je op kunt richten.

Het niemandsland
Soms kun je inderdaad in een niemandsland terechtkomen waar je de onechtheid van jouw situatie in de buitenwereld hebt ingezien. Je bent niet meer volledig overtuigd dat dit de manier is waarop het moet gaan, maar je hebt nog niet dat identiteitsgevoel losgelaten, die rol die jij jezelf had gegeven. Dus kun je de nieuwe kansen nog niet zien, en dus moet je bereid zijn je identiteitsgevoel te onderzoeken en bereid zijn te doen wat ik zei: Degenen die hun leven – hun identiteitsgevoel – willen behouden, zullen het verliezen. Degenen die hun leven willen opgeven om mijnentwil, zullen zien dat er nieuwe kansen komen.

Dit is natuurlijk het pad naar Christusschap waarbij je de echtheid van de verschijnselen begint te onderzoeken die jou laten geloven dat jij je als oneindige Geest, bij de eindige verschijnselen moet aanpassen. Wat ik al eerder heb gezegd, is dat er één ding is dat ik graag wil en dat is dat jij in staat moet zijn te onthouden, zelfs als ik je om 4 uur ’s morgens wakker maak: Wat onecht is, heeft geen macht over wat echt is. Wat oneindig is, is niet verplicht zich aan eindige verschijnselen aan te passen.

Natuurlijk hebben jullie allemaal een fysiek lichaam, jullie moeten je aan allerlei situaties aanpassen, maar ik heb het over je gedrag in de buitenwereld, ik spreek over identificatie. Jullie zijn allemaal geïncarneerd, jullie hebben allemaal gezinnen waar jullie voor moeten zorgen en dit is prima, maar je hoeft je niet met die rol te identificeren, zodat jij denkt dat er niets meer is.

Enkelen van jullie hebben misschien kleine kinderen en hebben het gevoel dat ze nooit eens tijd voor zichzelf hebben. Maar als je desondanks naar het identiteitsgevoel kijkt dat jij als ouder hebt opgebouwd, ontdek je misschien dat als je die identiteit onderzoekt, er altijd af en toe tijd voor jezelf is. Je kunt zeker van mening veranderen en je ziet dat je zelfs met een druk schema tijd voor jezelf kunt maken. Het is maar hoe je het bekijkt.

Wanneer jij je onderdompelt in die ervaring, denk je dat allemaal echt is en dat niets een kwestie van perspectief is. Wanneer je door het bewustwordingsproces heen gaat, begin je het te begrijpen: “Ah, dit is onecht, dit is een kwestie van perspectief. En als ik mijn perspectief verander, dan veranderen de omstandigheden in de buitenwereld of mijn benadering daarvan verandert. Ineens verandert mijn ervaring van het leven, waardoor ik mij niet meer door die omstandigheden beperkt voel.

Naarmate dit bewustwordingsproces vordert, begin je in te zien en zelfs te accepteren dat niets op aarde echt is en dat het allemaal een kwestie is van perspectief, van waarneming. Dit is de waarheid die dieper gaat, die wij allemaal proberen te onderrichten, afhankelijk van de situatie en het bewustzijnsniveau waarin wij in de fysieke vorm verschenen die de mensen konden zien.

Waarom de meesters dankbaar zijn
Vandaag zijn we dankbaar voor het feit dat er een paar mensen zijn die naar ons willen luisteren, hoewel wij niet in een tastbare situatie verschijnen. We zijn dankbaar dat er een aantal bereid zijn te erkennen dat alles op aarde niet echt bestaat, als het maar een realiteitssimulator is, moet er meer zijn dan die simulator. Er zijn misschien wezens buiten de simulator om en zij kunnen misschien met ons communiceren als wij daar open voor staan, als wij bereid zijn om bepaalde werkelijkheden in de simulator te onderzoeken.

Mijn geliefden, ik heb jullie belangrijke sleutels gegeven die je als je ze hebt geïnternaliseerd en toegepast, verder kunnen brengen, tot je in feite andere sleutels van binnenuit begint te ontvangen. Waarom spreek ik tot jullie door een boodschapper in de buitenwereld? Omdat er nog heel veel dingen zijn waarvan jullie geloven dat ze echt bestaan, heel veel verschijnselen waar jullie van geloven dat zij echt zijn, dat jullie – in ieder geval niet altijd – mij niet rechtstreeks binnen in jullie eigen wezen kunnen horen.

Maar als je het pad gaat van onderzoeken wat jij denkt dat echt is, dan komt er een moment dat jij je ook begint af te vragen: “Waarom ben ik van de geascendeerde meesters gescheiden? Waarom heb ik een boodschapper in de buitenwereld nodig, waarom hoor ik of voel ik de meesters in ieder geval niet binnenin mij?

Wanneer je naar de overtuigingen kijkt die jij hebt, die jou laten denken dat jij het niet waard bent – jij er niet aan toe bent, dat jij niet intelligent genoeg bent – en wanneer jij die overtuigingen gaat onderzoeken, dan zal op een bepaald de sluier afvallen. Je gaat beseffen dat als jij erkent dat een paar mensen de open deur kunnen zijn, dan ‘kan wat één gedaan heeft, door allen worden gedaan.’ En jij bent er één van die in bepaalde mate de open deur kan zijn.

Je kunt natuurlijk je eigen innerlijke aanwijzingen krijgen voor jouw eigen leven, zelfs als het niet jouw rol is om anderen te onderrichten – die niet voor iedereen is weggelegd. Hoewel jullie allemaal de mensen om je heen onderrichten, jullie kinderen, jullie familie, je collega’s en andere mensen die jullie tegenkomen.

Nogmaals onze dankbaarheid voor het werk dat hier verricht is en Australië hebben bevrijd van het beest dat hier al zolang vastgeroest zat. Dit is een nieuwe dag, een nieuwe kans voor jullie persoonlijk en dit werelddeel, en wij kijken natuurlijk vooruit om te zien wat er de komende decennia van terecht komt.

Dus betuig ik, Jezus, jullie mijn volledige dankbaarheid voor jullie aanwezigheid, voor jullie geduld, voor jullie bereidheid om je hart en geest open te stellen opdat ik de sluier van de waarheid opzij kan trekken, die eigenlijk de sluier van Maya is, de sluier der illusies, de sluier van het onechte. En hiermee bedank ik jullie en verzegel jullie in mijn oneindige Vlam van Vrede.