De initiatie van onthechting

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 oktober 2006

Het is beslist niet gemakkelijk om altijd te weten wat het juiste van God is. En de reden hiervoor is dat er geen regels in de buitenwereld bestaan die aan deze wereld kunnen worden gegeven over wat juist is volgens Gods absolute waarheid. Want elke situatie, elk persoon, is anders. En zo kan het in één situatie goed zijn om iets te doen. Maar in een andere situatie, die ogenschijnlijk hetzelfde is, kan het juiste iets wat het tegenovergestelde lijkt, zijn. En dus kun je dit niet te weten komen door regels op te stellen met je analytische geest, die het heerlijk vindt om labels te maken en te zeggen dat, “Jij moet in deze omstandigheden altijd dit doen. En in die situaties moet je altijd dat doen”.

Dit zal niet werken. Want dan heb je jezelf in het rijk van het intellect geplaatst, dat alleen maar op het terrein van de dualiteit kan opereren. Toch kun je veel bereiken door bewust aan niet-gehecht-zijn te werken. Want echt, wanneer je niet-gehecht bent aan het uiterlijke verschijnsel, word je niet in de verleiding gebracht om volgens menselijke maatstaven te reageren op wat in een bepaalde situatie het juiste hoort te zijn. Je zult dan omhoog kunnen reiken naar de hogere waarheid van God, en dan doe jij dus spontaan wat het juiste is.

Maar om te doen wat het juiste is bij God, moet je beseffen dat niet-gehecht-zijn niet hetzelfde is als onverschilligheid. Als je mijn leven als de geïncarneerde Boeddha zou bestuderen, zou je zien dat ik het pad bewandelde om volledig onthecht van de dingen op deze wereld te raken. En daarna, toen ik die onthechting bereikt had die in boeddhistische termen gewoonlijk Verlichting wordt genoemd, moest ik nog een initiatie doen die vele Boeddhisten niet begrijpen of zelfs beschouwen. Want ik werd in verzoeking gebracht door de krachten op deze wereld die zeiden: “O, maar wat jij hebt gezien, wat jij hebt bereikt, is veel te geavanceerd of te ingewikkeld voor de mensen op aarde. Je zult het ze niet kunnen uitleggen. Ze zullen het niet kunnen begrijpen. Niemand zal je begrijpen, dus doe maar geen moeite de wereld in te trekken om te getuigen van jouw waarheid. Blijf maar in het Nirvana en laat de wereld over aan de krachten van de dualiteit. Probeer de mensen niet te verlichten, want zij zullen er niets van begrijpen.”

Wel, mijn geliefden, ik kwam alleen succesvol door die initiatie heen door mij met de IK BEN DIE IK BEN in mij, met Brahman zelf, in contact te treden. En door dat contact kreeg ik de duidelijke impuls: “Sommigen zullen het wel begrijpen”. En ik trok erop uit en begon mijn waarheid te prediken en sommigen begrepen het inderdaad. Daarom zullen jullie dezelfde initiatie krijgen. Eerst krijg je de initiatie om niet meer gehecht te zijn aan de reacties van andere mensen, zodat jij, wanneer zij jouw licht, jouw Godvlam, jouw waarheid afwijzen, niet gehecht bent aan hoe zij erop reageren. En jij laat hun afwijzing geen excuus worden voor jouw ego om je te misleiden zodat jij jouw licht niet meer laat schijnen of je stil houdt over het aanvechten van de onechtheid op aarde.

Maar om die onthechting te bereiken en eraan te werken, zul je daarna in de verleiding komen door te denken: “Wat voor zin heeft het mensen proberen te verlichten wanneer ze zo diep in het dualiteitsbewustzijn zitten en schijnbaar zo ongeïnteresseerd in iets spiritueels zijn?” Het is een subtiele balans om niet gehecht te blijven, maar toch ook niet onverschillig te worden, niet op te geven, geen pacifist te worden die alleen maar blijft zitten en de wereld laat doen wat ze wil doen zonder wat onecht is, aan te vechten. En elk van jullie moet zijn eigen evenwicht daarin vinden, want ik zeg je dat er afgoderij op de wereld bestaat die denkt dat het voor mij gemakkelijk was dit pad te bewandelen en voor mijn initiaties te slagen en dan mijn evenwicht te vinden en eropuit te trekken om mijn waarheid te prediken.

Ze zeggen ook dat het voor Jezus gemakkelijk was om voor zijn initiaties te slagen en er dan op uit te trekken en zijn waarheid uit te dragen. Maar ik zeg jullie dat het net zo moeilijk voor Jezus als voor mij was als het voor jullie is. Wij hebben allemaal bepaalde elementen van de menselijke staat die wij moeten opgeven en overwinnen voor we een hogere bewustzijnsstaat manifesteren. En de menselijke condities die elk van ons heeft, zijn nu juist die condities die het moeilijkst voor ons te zien zijn. Dus Jezus werd niet met volledig Christusschap geboren. En ik werd niet geboren met volledig Boeddhaschap, zoals duidelijk aan ons leven te zien is.

Daarom moesten wij ook onze eigen blinde vlek die we niet konden zien, te boven komen. En juist wat wij niet konden zien, was even moeilijk te overwinnen als het voor jullie is iets te overwinnen wat jullie niet kunnen zien. Zien jullie, mijn geliefden, dat het zo’n illusie is te denken dat Jezus en ik en andere spirituele meesters boven jullie stonden en dat het zoveel gemakkelijker voor ons was. Want het was trouwens helemaal niet gemakkelijk. Maar het feit dat het ons gelukt is, zou een stimulans moeten zijn voor jullie om het ook te halen. Want zoals lange tijd het motto van de geascendeerde meesters is geweest: “Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen.” En in deze tijd zouden we zeggen: “Wat één Is, kan iedereen Zijn!” Want echt, doen is niet de sleutel, maar Zijn wel.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.