Als jij je voor Maitreya verbergt, wordt de Slang jouw Leraar

ONDERWERPEN: De moeilijkheid om de bedoeling van het spirituele pad te vatten – Op het ware pad kun jij je niet verbergen – Het verkeerde pad van initiatie door de Slangen – Je overtuigingen vergelijken met observaties van de werkelijkheid – De verkeerde zoektocht naar status en het valse gevoel van eigenwaarde – Het delicate evenwicht van de geascendeerde meesters – Ware zelfachting komt pas als je één bent – Leren om Maitreya overal te zien – Uiteindelijk zijn het de middelen die ertoe doen

Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011
Noot: Dit dictaat werd voorafgegaan door een ander dictaat door Maitreya.

IK BEN Maitreya. En ik zal voor deze uitgave de gebruikelijke titel ‘Heer’ laten vallen. Want dit is natuurlijk een titel die zelfs in de recente geschiedenis van de aarde verkeerd gebruikt is, omdat er geïncarneerde mensen waren die beweerden dat zij de heer waren over anderen, de heer over anderen, de opperheer over anderen. Zij beweerden zelfs dat ze een goddelijke of een spirituele goedkeuring voor deze superioriteit hadden.

Laat mij jullie dan een ander gezichtspunt bieden op vriendelijkheid. Want omdat ik jullie heb gegeven wat jullie gewoonlijk met vriendelijkheid associëren door mijn vrouwelijke boodschapper, zal ik er nu een ander licht op werpen door mijn mannelijke boodschapper, die zelf altijd een heel praktische realist is. En de tegengestelde polariteit van de op zachte toon gesproken en zachtaardige vriendelijkheid is niet zoals sommigen van jullie denken, die heel directe strenge, berispende toon. De tegengestelde polariteit van zachtaardige vriendelijkheid is natuurlijk de totale eerlijkheid en transparantie van het praktisch realisme. Dit is het praktisch realisme dat een bepaald persoon zonder omhaal of excuses, of toeters en bellen, het huidige bewustzijnsniveau van dat individu inschat en dan een heel praktisch pad geeft over hoe die persoon aan dat bewustzijnsniveau kan ontstijgen.

Wanneer jij je begint af te stemmen op dat praktische realisme, begin je een heel ander perspectief op het leven, God en vooral het spirituele pad, het pad van initiatie, te krijgen. Praktisch realisme staat volledig boven de belangrijkste eigenschap van het dualiteitsbewustzijn, namelijk waardeoordelen die gebaseerd worden op een relatieve maatstaf, met goed aan het ene eind en slecht aan het andere eind. Bij het praktische realisme bestaan er geen uiteinden – wat de reden is dat de doelen (ends = zowel ‘doel’ als ‘uiteinde’) niet de middelen kunnen heiligen.

Want als je geen eind ziet, besef je dat het einde niet belangrijk is; de middelen zijn belangrijk. Niet het resultaat dat je wel of niet bereikt; het is de manier waarop je het resultaat dat je voor jezelf hebt vastgesteld, probeert te bereiken. Want de manier waarop je het resultaat probeert te bereiken – de middelen die je wilt gebruiken om die resultaten te bereiken – zegt alles over jouw bewustzijnsstaat. En jouw bewustzijnsstaat is, zoals ik net heb uitgelegd, de beslissende factor om naar het spirituele rijk, jouw ascensie, te gaan.

De moeilijkheid om de bedoeling van het spirituele pad te vatten
Waarom is het zo moeilijk voor geïncarneerde mensen om de essentie van het spirituele pad te begrijpen? Hoe kunnen er mensen zijn die leringen van geascendeerde meesters twee of drie of vier decennia hebben bestudeerd, nog steeds niet de essentie van het pad begrijpen? Welnu, dit is een complex onderwerp, dus ik geef toe dat het niet mogelijk is om in één uitgave een doorwrochte verhandeling te geven over de vele subtiele aspecten van de bewustzijnsstaat die mensen op het verkeerde pad blijft vasthouden. Jezus gaf onlangs een absoluut spectaculaire verhandeling, maar zelfs hij erkent dat dit natuurlijk niet een volledig onderzoek was naar de factoren die het zo moeilijk voor de mensen maken om precies te begrijpen waar het pad over gaat.

Desondanks zal ik voor deze specifieke uitgave de benadering nemen van een praktische realist en er een paar noemen – net genoeg voor jou om jouw mening over het pad van initiatie te gaan onderzoeken. Ik heb hier al over gesproken via mijn vrouwelijke boodschapper, maar laat me jullie dezelfde uitleg geven vanuit het mannelijke perspectief. De mening die de meeste mensen over initiaties hebben, wanneer ze een lering van een geascendeerde meester vinden, is eigenlijk een mening die wordt gebaseerd op het verkeerde pad dat door de gevallen wezens en de verkeerde leraren in het leven werd geroepen. Het is de mening die wordt gebaseerd op het idee dat je wordt blootgesteld aan iets waarvan je duidelijk weet dat het een toets of initiatie is.

Het wordt ook gebaseerd op het idee dat je duidelijk weet en begrijpt waar de toets over gaat, namelijk dat je voldoet aan een van te voren vastgestelde norm en een bepaald resultaat levert, dat daarna geëvalueerd zal worden, hetzij op basis van de duidelijke dualistische maatstaf van óf je antwoord goed of fout was, óf een andere maatstaf waarbij je cijfers krijgt, bijvoorbeeld de soort cijfers die je op school krijgt – die duidelijk in verscheidene niveaus zijn verdeeld, waarbij sommige niveaus lager zijn dan andere. En daarom heb je boven een bepaald niveau een cijfer nodig om voor het examen te slagen en je diploma te halen.

Dit is natuurlijk duidelijk waar Master MORE over sprak, namelijk het mechanische bewustzijn. Als je genoeg weet om aan de eisen te voldoen, slaag je met vlag en wimpel voor de initiatie door de juiste antwoorden te geven. En als je het proces volgt dat uitgestippeld wordt, bijvoorbeeld, in het educatieve systeem – of in geheime organisaties, zoals de Vrijmetselaars – nu dan ga je vooruit door de cijfers tot je het allerhoogste initiatieniveau bereikt. En daarna krijg je een diploma.

Dit zie je in principe op alle universiteiten overal ter wereld. Als je een goede student bent, volgens de criteria die door dit specifieke instituut zijn vastgesteld, of zelfs door een land als geheel, behaal je automatisch een diploma. Men neemt aan dat jij als jij kunt slagen voor de initiaties in de klas, daarna geschikt bent om de taak, zoals dokter of psycholoog, uit te voeren waar jouw diploma je toe rechtigt.

Maar wat is er voor nodig om een goede dokter of psycholoog te zijn? Is er alleen intellectuele kennis voor nodig, enkel boekenwijsheid? Als je in staat bent bepaalde theorieën en feiten te onthouden en die te reciteren is dat dan een teken dat je goed met mensen kunt omgaan die in situaties van leven en dood verkeren? Nee dat niet, wat bijna iedere dokter of psycholoog je zou kunnen zeggen, als zij bereid waren om eerlijk en praktisch realistisch over zichzelf en hun professie te zijn.

Maar waar wordt dit hele pad van initiatie dan op gebaseerd? Ah, wanneer je goed kijkt, zie je dat het wordt gebaseerd op of je in staat bent iets te verbergen. Je kunt het educatieve systeem in de meeste landen volgen – of zelfs de initiatiesystemen zoals de Vrijmetselaars of andere esoterische organisaties – en door te slagen voor van te voren vastgestelde vereisten, kun je het hoogste niveau halen en een diploma of graad krijgen – terwijl je nog steeds je basale persoonlijkheid, je basale bewustzijnsstaat verbergt. Ben je echt oprecht en vriendelijk en eerlijk, of ben je een volledig op zichzelf gerichte egomaniak, die enkel de baan in de buitenwereld wil vanwege het prestige of het geld dat dit zogenaamd oplevert. Je weet natuurlijk wel dat er dokters zijn die prestige zoeken en je weet dat er mensen zijn die dokters geworden zijn, omdat dokters veel geld verdienen. Je weet dat hetzelfde geldt voor de meeste andere beroepen. En dus zie je dat bedrog een fundamenteel element van het verkeerde pad van initiatie is.

Op het ware pad kun jij je niet verbergen
Wat is dan het echte pad van initiatie dat ik in Maitreya’s mysterieschool aanbood en dat ik tegenwoordig nog steeds in Maitreya’s mysterieschool aanbied? Het is het pad, zoals Jezus in zijn verhandeling heeft uitgelegd, waarop je niet je echte bewustzijnsstaat, je ware innerlijke wezen, voor de leraar kunt verbergen. Je kunt mij niet voor de gek houden, want ik doorzie alles en alles in jouw psyche wat je voor mij probeert te verbergen.

Zoals ik net heb gezegd, zal de Slang ook doorzien wat jij in jouw psyche probeert te verbergen. Het verschil is dat ik, hoewel ik zie wat jij verbergt, het op een heel realistische manier aan jou blootleg en je dan een praktische manier aanbied om dat te transcenderen, nu in plaats van deze aanpak, zal de Slang doorzien wat je probeert te verbergen en je de volmaakte rechtvaardiging aanbieden om dat te blijven verbergen – als jij maar voldoet aan bepaalde andere dingen die de Slang jou wil laten doen.

En juist omdat je eraan gehecht bent om iets te verbergen waarvan je dacht dat niemand het kon zien, waaronder de Slang, lijkt het je alsof je een lage prijs betaalt door aan de aanbevelingen of voorwaarden van de Slang te voldoen, om het gevoel te kunnen krijgen dat jij je kunt blijven verbergen, en toch op den duur wel in de hemel komt, want dat belooft de Slang jou natuurlijk.

Je weet wel dat als je niet bereid om naar Maitreya te gaan, of elke andere ware leraar, en die leraar jouw psyche laat blootleggen, welnu dan kun je niet op de mysterieschool komen en kun je niet naar het spirituele rijk gaan waarvoor de mysterieschool is opgezet. Dus als je dacht dat er geen andere manier was om in de hemel te komen dan via de mysterieschool, dan zou je weten dat jij, als je niet bereid bent om te voldoen aan de eisen van de ware leraar, geen andere manier had om er te komen. Dus, natuurlijk moet de Slang jou beloven dat er een andere manier is om in het koninkrijk te komen dan naar de echte leraar te luisteren en precies aan zijn eisen te voldoen. Want de Slang heeft een sluiproute ontdekt, een alternatieve route om in de hemel te komen – als je maar aan die vereisten van de buitenwereld voldoet die de Slang je zal tonen en helpen om die uit te voeren, omdat je dan in staat bent je basale psyche te verbergen. O, dit is heel verleidelijk voor degenen die niet bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gemoedstoestand te dragen.

Hoe moeilijk is het om de leugen nu in te zien? Wat hebben wij jullie verteld in de dictaten die wij uitgegeven hebben, te beginnen bij Gautama Boeddha? We hebben jullie verteld dat jullie bewustzijnsstaat de enige echte sleutel is om in het geascendeerde rijk te komen en dat jij de enige bent die jouw bewustzijnsstaat kan veranderen. Maar wanneer jij besluit dat je de volledige verantwoordelijkheid om jouw bewustzijnsstaat te veranderen, niet wil dragen, dan word je gevoelig voor de kromme leugen.

Natuurlijk zijn er om deze leugen volledig te geloven, maar een paar voorwaarden die je moet accepteren. Dit zijn heel subtiele voorwaarden en die kunnen je misschien heel onbelangrijk toe lijken – in ieder geval wanneer je de gemoedsgesteldheid hebt waarin je iets wil verbergen. En dus, bedrogen door je eigen wens om iets te verbergen, accepteer je een leraar die iets voor jou verbergt – in plaats van de echte leraar die niets voor jou verbergt en jou dus niets voor die leraar of jezelf laat verbergen. De verkeerde leraren zullen je niet toestaan om iets voor hen te verbergen, omdat ze heel bekwaam je psyche doorzien. Maar ze zullen je laten geloven dat je iets kunt verbergen, niet alleen voor hen, maar ook voor God, of in ieder geval de wezens die beoordelen of je naar de hemel mag.

Want de Slangen zullen je vertellen dat de wezens die beoordelen of je naar de hemel mag, niet naar de dingen kijken die jij probeert te verbergen. Ze zullen alleen maar kijken of jij aan de eisen van de wereld voldoet, die de Slangen hebben vastgesteld. Hoe moeilijk is het om het bedrog nu in te zien? De waarheid is dat jij om in de geascendeerde staat te komen, niet aan uiterlijke eisen moet voldoen. Het is een kwestie van jouw bewustzijnsstaat veranderen. Jouw bewustzijnsstaat veranderen, gebeurt niet door het wel het doen of niet doen van bepaalde zaken in het materierijk. Dat kan alleen als je naar jouw eigen bewustzijn kijkt. Er bestaat geen andere manier.

Het verkeerde pad van initiatie door de Slangen
Wat hebben we gezegd in eerdere dictaten in deze serie? De poort naar het geascendeerde rijk is de open deur die niemand kan sluiten. Hoe kun je door de open deur naar de hemel gaan? Door de open deur te worden. Zie je wat dit inhoudt? Er zijn geen voorwaarden die bepalen of je door de poort naar de hemel kunt lopen, er zijn geen voorwaarden waar jij aan moet voldoen om door die deur te lopen.

Om door die deur te lopen, moet je alle voorwaarden in je eigen geest overwinnen, zodat jij de open deur wordt. Mijn geliefden, wat is een open deur? Is dat niet een deur die transparant is, wat betekent dat je door de open deur heen kunt kijken en kunt zien wat er aan de andere kant van de deur is – zonder dat je gezichtsveld door iets wordt geblokkeerd of gekleurd. Dus wat is er voor nodig om die open deur te worden? Welnu, dat je dan alles uit je eigen wezen moet verwijderen wat het licht van God blokkeert of kleurt en zo verhindert dat jij of anderen door jou heen zien naar wat er aan de andere kant van die deur is dat naar het geascendeerde rijk leidt?

En hoe kun jij de omstandigheden in jouw wezen die het licht blokkeren of verduisteren, veranderen? Welnu, je kunt die slechts verwijderen wanneer je bereid bent er goed naar te kijken. Want raad eens wie die omstandigheden in jouw eigen geest en wezen heeft geplaatst? Dat was niet Maitreya, en het was ook niet de Slang – of de duivel, of Satan, of de prins van de wereld, of je tante Agaat, of iemand anders. Dat was JIJ, mijn geliefde.

Dit is niet om jou te veroordelen. Dit betekent niet dat ik je ergens de schuld van geef. Integendeel, het betekent dat ik je bekrachtig. Want wat is er gebeurd dat je ging geloven in de illusies van de Slang? Welnu, je hebt eigenlijk een pad van initiatie onder leiding van de Slangen, de verkeerde leraren, bewandeld. Maar in plaats van het pad van initiatie te nemen dat je geleidelijk helpt de voorwaarden uit jouw wezen te verwijderen, heb je het pad van initiatie genomen dat je bekwaamheid heeft laten toenemen om die omstandigheden te verdedigen.

Natuurlijk is dit pad niet aan dezelfde wetten als het echte pad onderhevig. Het verkeerde pad is onderworpen aan de wet van karma, aan de wet van actie en reactie en aan wat wij de tweede wet van de thermodynamica hebben genoemd. Dus wanneer je accepteert dat er bepaalde dingen in jouw bewustzijn bestaan die je wilt verbergen, is het onvermijdelijk dat je mentale of psychische energie door die voorwaarden op de kosmische spiegel projecteert.

En wat doet de kosmische spiegel? Die spiegelt omstandigheden in de materiële wereld naar jou, die reflecteren waar jij niet naar wilt kijken. Die omstandigheden zullen natuurlijk niet alleen de overtuiging totaal bevestigen die jij niet wilt onderzoeken en daarom zullen de omstandigheden die jij in het materiële rijk tegenkomt jouw wereldbeeld enigszins aanvechten, de allereerste illusie enigszins aanvechten, die jij van de Slang geaccepteerd hebt.

Je overtuigingen vergelijken met observaties van de werkelijkheid
De Slang kan je slechts illusies aanbieden. Het zijn slimme illusies, ze bevatten vaak een zekere mate van waarheid, maar op den duur zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat ze aangevochten worden. Dit is dan je kans om te zeggen dat als de materiële wereld mijn overtuiging aanvecht, betekent het dan dat mijn overtuiging onjuist is, dat hij niet klopt met de werkelijkheid? Dit was bijvoorbeeld de initiatie die de katholieke gemeenschap in de Middeleeuwen moest ondergaan, toen de eerste wetenschappers met de observaties kwamen die de katholieke doctrine tegenspraken dat de aarde het centrum van het universum was, waar de zon en alle andere planeten om heen cirkelden.

Ze hadden de kans om hun overtuigingen met observaties van de werkelijkheid te vergelijken en zo de benadering van de praktische realist te hebben, die is dat ik, als mijn overtuigingen mijn observatie van de werkelijkheid tegenspreken, mijn overtuigingen opnieuw moet onderzoeken. Maar het pad van initiatie dat de Slangen bieden, is dat jij wanneer de werkelijkheid je overtuigingen aanvecht, gewoon je overtuigingen verandert, zodat jij nog steeds kunt verdedigen dat jij je blijft verbergen, terwijl je nog steeds het gevoel hebt dat je enige superioriteit of gezag op deze wereld hebt. In plaats van jouw overtuiging aan te passen aan de werkelijkheid, pas je jouw geloofssysteem aan, zodat je kunt verdedigen waarom je de werkelijkheid negeert of wegredeneert.

Dat zag je bij de katholieke religie. Je hebt het bij veel andere religies gezien. Je hebt het bij politieke systemen gezien. Je hebt het bij het wetenschappelijk materialisme gezien, dat zelfs tot op heden het verband ontkent tussen bewustzijn en je observaties in de materiële wereld. Hoewel de wetenschap heeft bewezen dat elke observatie beïnvloed wordt door het bewustzijn, ontkennen materialisten dat – net als de meeste religieuze mensen. Want ze willen niet toegeven wat elke praktische realist meteen zal toegeven, namelijk dat waarneming niet hetzelfde is als de realiteit – tot je geest de open deur is geworden.

Want zolang jij iets probeert te verbergen, zul je ‘door een donker glas moeten kijken’, je moet door een filter zien dat gekleurd wordt door de dingen die jij probeert te verbergen. En nu komt een simpele illustratie van hoe dit werkt. Je weet dat een caleidoscoop een buis is waarin verscheidene ramen van helder materiaal zitten met daar tussen stukjes gekleurd glas. De stukjes gekleurd glas zullen het licht kleuren of ze zullen, als ze dik genoeg zijn, het licht helemaal verduisteren.

Stel je nu voor dat een caleidoscoop helemaal heldere ruiten heeft als delingen, zodat je er ongehinderd doorheen kunt zien als de caleidoscoop leeg was. En dit betekent dat jij als er geen glazen stukjes in de caleidoscoop zitten, de werkelijkheid zou kunnen zien zoals die echt is. Maar nu ga je de caleidoscoop met de glazen stukjes vullen en natuurlijk zullen ze jouw mening over de werkelijkheid kleuren of bepaalde aspecten van wat je anders misschien door die buis zou zien, helemaal verduisteren.

Wanneer jij niet naar bepaalde aspecten in je bewustzijn wilt kijken, zal jouw waarneming op zo’n manier beïnvloed worden dat jij bepaalde dingen gewoon niet kunt zien. Want je kunt niet toegeven dat de werkelijkheid jouw overtuigingen tegenspreekt. De reden is dat je besloten hebt dat er bepaalde zaken in jou zijn waar jij niet naar wil kijken. En zolang je dat besluit handhaaft om niet naar iets in jou te kijken, wel, dan kun je dat niet toegeven wanneer de buitenwereld jouw wereldbeeld aanvalt.

De verkeerde zoektocht naar status en het valse gevoel van eigenwaarde
En welk wereldbeeld heb jij dan wanneer je het pad van de verkeerde leraren volgt? Het wereldbeeld dat jij de waarde, de status, hebt die afhangt van de initiaties in de buitenwereld die je op dit verkeerde pad hebt gevolgd.

Denk maar aan iemand die als hij een diploma als dokter of architect haalt, ogenblikkelijk een bepaalde status in de maatschappij krijgt. Mensen met een diploma kunnen soms een baan krijgen zelfs als hun persoonlijke psyche hen totaal ongeschikt maakt voor die baan. Maar in veel gevallen is het diploma genoeg – en pas later ontdekken de werkgever of medewerkers wel dat iemand totaal ongeschikt is vanwege menselijke eigenschappen, of het gebrek aan bepaalde eigenschappen.

Dat bouw je op als je het verkeerde pad volgt. Je bouwt zelfachting op, gebaseerd op je uiterlijke verworvenheden, je kennis, je inzicht. Maar wat de meest spirituele studenten niet beseffen, is dat hoewel het verkeerde pad het jou mogelijk maakt om die zelfachting op te bouwen, het verkeerde pad ook van je eist dat je deze zelfachting opbouwt. Want het verkeerde pad kan je niet de echte zelfachting geven, omdat je niet echte zelfachting kunt opbouwen zolang er in je eigen wezen iets is waar jij niet naar wil kijken. Waar jij niet naar wil kijken, verhindert dat jij jouw eigen wezen doorziet, tot je door de nexus van zuiver gewaarzijn heen ziet en jij je naar het eenzijn met jouw Aanwezigheid projecteert – zodat jij jezelf kunt zien zoals jouw Aanwezigheid jou ziet.

Jezelf zien zoals je Aanwezigheid jou ziet, is de enige echte bron van echte zelfachting. Want die staat boven alles op aarde. Dus wanneer je niet bereid bent je naar eenzijn te projecteren met Maitreya of het eenzijn met de Aanwezigheid, kun je geen echte zelfachting hebben. De Slangen weten dit, dus ze bieden je heel slim een alternatief aan. Maar zelfs als je over dat alternatief gaat nadenken, zul je heel zachtjes toegetrokken worden naar het accepteren van het schijnbaar weldadige aspect van het verkeerde pad, maar ook naar het duidelijk disfunctionele aspect.

Want het hele idee van het verkeerde pad is natuurlijk dat er een uiterlijke maatstaf op aarde kan worden vastgesteld die bepaalt of jij naar de hemel gaat. En dit betekent dat degenen die aan de maatstaf voldoen in de hemel geaccepteerd worden, terwijl degenen die niet aan de maatstaf voldoen, niet geaccepteerd worden – en dus óf op aarde moeten blijven óf eeuwig in een brandende hel moeten branden. En dus verhindert het verkeerde pad niet alleen dat jij echte achting voor jezelf krijgt, maar je probeert ook snel om dit verschrikkelijke lot van in de hel branden, te vermijden. En dus moet je nog dringender een vals gevoel van zelfachting opbouwen door te voldoen aan de eisen in de buitenwereld.

Het delicate evenwicht van de geascendeerde meesters
Kunnen jullie nu misschien de situatie waarin wij, de geascendeerde meesters, verkeren, beginnen te waarderen. Wanneer wij te maken hebben met studenten die niet door het dualiteitsbewustzijn worden beïnvloed, is het tamelijk gemakkelijk om het echte pad van initiatie uit te leggen en een student te helpen dat pad te bewandelen. Maar als we te maken krijgen met studenten die door het dualiteitsbewustzijn worden beïnvloed – omdat ze nog iets willen verbergen – staan wij voor een veel complexere situatie.

We kunnen gewoon geen uitleg geven over het echte pad in haar praktische, realistische vorm. We moeten je een pad, een verklaring, geven dat aangepast wordt aan je huidige bewustzijnsniveau en de dualistische illusies die jij nog niet wilt onderzoeken. Als wij jullie een heldere omschrijving van het ware pad zouden geven, zouden jullie het óf totaal niet begrijpen, óf het waarschijnlijk afwijzen, of in ieder geval aspecten ervan.

In veel spirituele bewegingen zitten studenten die nog proberen het feit te verbergen dat zijn geen ware zelfachting hebben. En daarom proberen ze juist de voorwaarden die hen het gevoel geven dat ze dit valse gevoel van zelfachting hebben, te verbergen, of vermijden die te onderzoeken, door bij een organisatie te horen of door een bepaald pad van initiatie te volgen dat door die organisatie wordt aangeboden. Kijk eens naar de leiders of de mensen die al vele jaren in deze organisaties zitten en hoe zij het gevoel hebben dat dit hen recht geeft op wat status en bewondering en respect van de nieuwe leden of van degenen die niet een positie in de wereld bezitten.

Je ziet het overal, zoals in de meeste religies of politieke of wetenschappelijke organisaties: deze zoektocht naar status in de wereld, deze zoektocht om wijs onder de mensen geacht te worden. Dus zie je dat wij, de geascendeerde meesters, een ietwat delicaat evenwicht onder ogen moeten zien? Hoe krijgen wij studenten, met alles wat wij weten over het echte pad, die zoveel subtiele overtuigingen hebben die van het verkeerde pad komen, zover dat ze hun verkeerde overtuigingen beginnen te transcenderen, zodat ze steeds dichterbij het herkennen van het echte pad komen?

Wat er in alle eerdere organisaties gebeurd is, is dat wij in staat waren de studenten naar een bepaald niveau te tillen en daarna wilde de meerderheid van de studenten niet meer verder. Ze kwamen op een punt dat er bepaalde voor hen goed uitkomende overtuigingen waren over het verkeerde pad die ze niet wilden opgeven. Want ze waren niet bereid om de volledige en uiteindelijke verantwoording te dragen voor hun eigen gemoedstoestand. Ze waren niet bereid om te erkennen dat hun waarneming fundamenteel verkleurd werd door de overtuigingen waar ze niet naar wilden kijken en dat ze slechts verder op het pad zouden komen als ze bereid waren hun meest fundamentele waarneming over dat pad te onderzoeken.

Zij begonnen bepaalde beweringen die wij hadden gedaan uit hun verband te rukken en die te gebruiken om te verdedigen waarom zij niet hun eigen overtuigingen over het verkeerde pad hoefden te onderzoeken. En het gevaar van jullie een lering geven die in woorden wordt uitgedrukt, is juist dat woorden gebruikt en geïnterpreteerd kunnen worden op manieren die zo ongeveer alles verdedigen wat ze maar willen verdedigen. Dus is het heel goed mogelijk om de woorden die een geascendeerde meester heeft gesproken – door een gesponsorde boodschapper die deze woorden op zo zuiver mogelijke manier naar voren heeft gebracht – en nog steeds die woorden gebruikt om bepaalde overtuigingen te verdedigen over het pad die door de gevallen wezens, door de verkeerde leraren, werden gegeven.

Dit is niet alleen mogelijk; het is ook heel gemakkelijk – wanneer jij niet bepaalde dingen naar wil kijken. Want juist de zaken waar jij niet naar wilt kijken, verhinderen dat je de diepere realiteit achter die uiterlijke woorden ziet. En dus komt het jou goed uit dat je niet in staat bent die woorden te zien – of in staat om te verdedigen waarom je ze negeert – die niet bevestigen wat de gevallen wezens je vertellen. In plaats daarvan concentreer jij je op de woorden die wel lijken te bevestigen wat je wilt geloven. En daarom voel jij je volledig gerechtvaardigd om het verkeerde pad te volgen – terwijl je in werkelijkheid denkt dat je het echte pad volgt dat door de geascendeerde meesters wordt vastgesteld, een pad dat jouw ascensie garandeert.

Ware zelfachting komt pas als je één bent
Als ik zou kunnen, zou ik je echte zelfachting aanbieden, zodat je in staat zou zijn naar alles in jouw eigen bewustzijn te kijken, zonder het gevoel te hebben dat jij jezelf moet beoordelen of veroordelen, zoals de gevallen wezens je beoordelen en veroordelen. Want dit is natuurlijk nog een subtiel aspect dat jij – zonder het te beseffen – bent gaan accepteren wanneer je het verkeerde pad accepteert. Want juist het feit dat er bepaalde voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen om naar de hemel te gaan, betekent dat je ook moet geloven dat het niet alleen juist, maar zelfs noodzakelijk is, te oordelen juist met die voorwaarden als basis.

Wanneer de gevallen wezens zich het voorrecht hebben toegeëigend of de voorwaarden formuleren om naar de hemel te gaan, hebben ze ook de maatstaf bepaald waarmee iedereen zichzelf en ieder ander zou moeten beoordelen. En dit creëert de catch-22. Hoe meer je denkt dat je een echt pad volgt dat gesponsord wordt door de geascendeerde meesters – hoe meer jij je ervan overtuigt dat je superieur bent aan anderen, omdat jij dit pad volgt – hoe moeilijker het eigenlijk voor jou is om te erkennen en toe te geven dat je een verkeerd pad hebt gevolgd. Want als je zou toegeven dat je door de verkeerde leraren om de tuin geleid bent, dan zou jij jezelf beoordelen volgen de maatstaf waarmee je anderen hebt beoordeeld die niet in jouw organisatie zaten, of die niet zo hoog in die organisatie zaten als jij dacht dat je zelf zat.

Dus ik kan jou gewoon geen echte zelfachting aanbieden, ik kan je zelfs niet eens aanbieden om te zien hoe ik jou beoordeel. Ik kan je zelfs niet eens helpen te begrijpen dat ik jou niet beoordeel, want ik heb geen maatstaf die door de gevallen wezens is vastgesteld. Ik zie dat dit niet de voorwaarden zijn die jij in gedachten had om in de hemel te komen. Ik zie dat dit juist de voorwaarden die jij in gedachten hebt, om uit de hemel weg te blijven. En dus wil ik alleen maar dat jij je bevrijdt van die voorwaarden.

Dus wat is de waarheid over het echte pad naar initiatie? Het is dat ik, Maitreya – of welke andere geascendeerde meester ook – geen pad voor jou afgebakend heb. Want jij bent degene die jouw eigen persoonlijke pad heeft vastgesteld. Jij bent degene die het pad heeft bepaald door bepaalde voorwaarden te accepteren, die geformuleerd zijn door de gevallen wezens. Jij bent degene die besloten heeft waar jij in jouw bewustzijn niet naar wil kijken, en dat heeft de voorwaarden gevormd die door de gevallen wezens zijn gesteld om aantrekkingskracht op jou uit te oefenen. Omdat ze rechtvaardigen waarom jij niet naar jezelf hoeft te kijken en door kunt gaan met niet naar jezelf kijken en nog steeds geloven dat je in de geascendeerde staat zult komen.

Dus begrijp je: wij, de geascendeerde meesters, hebben geen voorwaarden aan jou gesteld. Jij hebt die voorwaarden zelf gesteld. En je hebt die voorwaarden gesteld niet met de echte leringen van de geascendeerde meesters als basis, maar met de verkeerde leringen van de gevallen wezens als basis. Wat wij, de geascendeerde meesters, jou bieden, is een pad waarop we je – als je daartoe bereid bent – zullen helpen om verder te zien dan de voorwaarden in jouw gedachten, jou te helpen de onechtheid van die voorwaarden in te zien, zodat je ze gewoon kunt loslaten, zodat jij die gewoon achter kunt laten.

Begrijp je dat die voorwaarden jou laten fixeren op het doel: te slagen voor de allerhoogste initiatie? En zolang je gefixeerd bent op het slagen voor die initiatie, heb jij niet het bewustzijn om een stapje achteruit te doen en te zeggen: “Is er misschien iets verkeerd met mijn voorwaarden? Is het mogelijk dat ik deze laatste initiatie niet hoef te doen, omdat hij wordt gevormd door mijn voorwaarden? Maar wat ik echt moet doen om vrij te worden, is mijn voorwaarden onderzoeken en zien hoe onecht ze zijn – en dan gewoon van het gehele verkeerde pad weglopen en totaal niet gehecht zijn aan de gevallen wezens die naar me zullen gillen dat ik pas kan vertrekken als ik aan de allerhoogste voorwaarde heb voldaan. Want ik zie nu wel dat ik nooit aan de allerhoogste voorwaarde kan voldoen die door de gevallen wezens wordt gesteld, want die is totaal onecht.”

Leren om Maitreya overal te zien
Dit is het echte pad van de geascendeerde meesters, waar maar heel weinig studenten op aarde aan toe zijn. Maar toch is het juist de rol van de Kosmische Christus om jou dit echte pad aan te bieden, dit pad van praktisch realisme, in plaats van het verkeerde pad om een kunstmatige status te verwerven door die initiaties van de wereld te ondergaan. Wat heb ik door mijn vrouwelijke boodschapper gezegd? Ik ben de Grote Initiator, niet omdat ik zo’n verheven leraar ben die je enkel kunt bereiken na vele lagen initiaties, voor je het waard bent mijn uitgestrekte retraite in te gaan.

Nee, ik ben de grote initiator, omdat ik degene ben die je niet ziet. Je beziet mij niet als een initiator. Je ziet niet dat door een schijnbaar gewone situatie in je dagelijkse leven Maitreya echt in een vermomming, in de vorm van bepaalde omstandigheden of andere mensen, verschijnt. En in plaats van de situatie met het respect te behandelen waarmee je die grote initiator zou behandelen die jij je in gedachten verbeeldt, behandel je deze situatie met onverschilligheid of minachting, of diverse andere dualistische oordelen.

Er is een oud verhaal van een zoeker in het Oosten die al lange tijd naar Maitreya op zoek was zonder hem te vinden, zonder mij rechtstreeks tegen te komen. Maar na vele jaren van rondzwerven door India en de Himalaya kwam hij op een dag een hond tegen die aan de kant van de weg lag met een grote open wond aan zijn poot en de wond was geïnfecteerd door maden. Hij voelde compassie voor de hond en wilde de maden uit de wond verwijderen. Maar omdat hij zich realiseerde dat die ook een vorm van leven waren, voelde hij daarna compassie voor de maden en wilde die niet doden. Dus hij besloot om te knielen en de maden uit de wond te likken, om hen niet te beschadigen en de hond er toch van te bevrijden. En toen hij deze daad van volledige nederigheid verrichtte, kwam hij toen de levende Aanwezigheid tegen, want toen zag hij mij in de meest nederige en walgelijke materiële omstandigheden.

Als je bereid bent om je persoonlijke pad op een hoger niveau te brengen, als je bereid bent de initiaties van het Jaar van de Moeder te ondergaan, denk dan eens over deze woorden na. Denk na over hoe jij een fundamentele omslag in bewustzijn kunt maken, zodat je die kunstmatige deling tussen wat jij als gewone of wereldlijke activiteiten beschouwt en wat jij een spirituele activiteit vindt op het pad van initiatie, kunt overwinnen.

De meeste van jullie zullen wel weten dat het mijn belofte was om te proberen de mensen op aarde met vriendelijkheid over te halen. Wat is vriendelijkheid? Het is niet gewoon op zachte toon spreken; het is niet gewoon zachtaardig. Het kan een heel directe vorm van vriendelijkheid bereiken, maar het is niet boosheid, het is niet angst, het is niet oordelen. Het is praktisch realisme. En het praktisch realisme van vriendelijkheid is precies wat Jezus 2000 jaar geleden onderwees, toen hij zei: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.” Je kunt dat zelfs nog verder doorvoeren en zeggen: “Doe aan anderen wat je aan Maitreya zou doen, wat je aan de Geest van Vriendelijkheid zou doen.” Zie de Geest van Vriendelijkheid in iedereen en in iedere situatie en stem je dan af op mijn Geest, zodat je de open deur kunt zijn om juist die vorm van vriendelijkheid eraan te geven die de grootste kans heeft om al het leven in die situatie te verheffen.

Stap over het idee heen dat je andere mensen moet evalueren of beoordelen op criteria in de buitenwereld, of dat zij moeten geloven in een of andere in woorden uitgebrachte lering, of dat ze tot een bepaalde organisatie moeten behoren, of dat het gevallen engelen zijn of een ander soort engelen, of een of andere status hebben die past bij een of andere spirituele lering die de één boven de ander stelt. Vriendelijkheid kent geen oordeel, want vriendelijkheid kent geen relativiteit. En daardoor kan vriendelijkheid niet een ander deel van het leven neerhalen, vriendelijkheid is een magneet die aan alle delen van het leven trekt. Omdat het in werkelijkheid geen ‘delen’ van het leven ziet; het ziet slechts het onderliggende eenzijn van al het leven.

Hoe kun jij echt vriendelijk zijn? Alleen wanneer je verder kijkt dan de uiterlijke vorm en het onderliggende eenzijn van al het leven begrijpt. En dan probeer je al het leven te verheffen in plaats van het proberen te beoordelen en een deel van het leven naar beneden te halen.

Uiteindelijk zijn het de middelen die ertoe doen
Je beseft dat het het doel er niet toe doet; het zijn de middelen. Het doet er niet toe hoeveel grote daden je misschien in de ogen van de mensen of in de ogen van de gevallen wezens hebt gepresteerd. Alles wat ertoe doet, is in welke mate jij de Geest van Vriendelijkheid hebt belichaamd.

Want besef je niet dat als je echt wilt spreken over een maatstaf, de enige maatstaf die op aarde telt, vriendelijkheid is? Waarom? Omdat ik, Maitreya, de planetaire Boeddha, de Kosmische Christus voor de aarde ben. Daardoor is de Geest die ik ben de hogere maatstaf voor hoe jij je ascensie op aarde bereikt. Slechts degenen die één worden met de Geest van Vriendelijkheid bereiken hun ascensie van planeet aarde.

Als dit vooruitzicht jou niet aanstaat, nu dan heb je een alternatief. Als jij je echt nog eens eonen lang wilt blijven verbergen voor mijn vriendelijkheid, dan kun je op aarde blijven incarneren en hopen dat ik ergens in de toekomst verder ga en een andere meester mijn plaats inneemt – die een andere Godeigenschap belichaamt. En dan wordt dit de hogere maatstaf, die je misschien beter uitkomt dan mijn vriendelijkheid. Maar dit kan je natuurlijk ook wel helemaal niet zo goed uitkomen. Want of je het nu vriendelijkheid of liefde noemt, of macht, of wijsheid, of zuiverheid, of waarheid, of vrede, of vrijheid, of welke andere Godeigenschap ook, ze zijn natuurlijk allemaal hetzelfde omdat ze niet toelaten dat er iets verborgen blijft.

Want het zijn geen eigenschappen in die zin dat ze het licht blokkeren. Het zijn eigenschappen in de zin dat ze het licht van de Schepper vergroten. En daardoor vergroten ze al het leven. Als je niet bereid bent om al het leven te vergroten, maar wilt dat er een oordeel wordt geveld over bepaalde aspecten van het leven en tot de hel veroordeeld volgens jouw maatstaf, dan bezit je geen vriendelijkheid. Je dit zeggen, is geen onvriendelijkheid van mijn kant. Het is simpel praktisch realisme en dat is trouwens de hoogste uitdrukking van vriendelijkheid waar je voor moet slagen om van planeet aarde te ascenderen.

En ik dank jullie vooral, omdat jullie bereid zijn jullie eigen bewustzijn te verhogen. Want pas als iemand op aarde bereid is om een kelk op te houden, kunnen wij het levende water van de Geest erin schenken. Want er moet een kelk zijn die het licht kan ontvangen, omdat het niet op de grond verspild mag worden of aan de honden gegeven. De honden die janken in hun behoefte om te veroordelen en te vervloeken, in plaats van zich gewoon af te stemmen op de Geest van Vriendelijkheid die iedereen zal laten beseffen dat niemand uitgesloten wordt van het ware pad van initiatie – als ze bereid zijn om hun bewustzijn te veranderen, zodat ze kunnen beginnen om op iedere situatie te reageren met in ieder geval één van de144 vormen van vriendelijkheid.

Kunnen jullie misschien mijn immense, niet te beteugelen, onvoorwaardelijke vreugde voelen? De vreugde die zo totaal is dat die bijna overstroomt. Als je die kunt voelen, kun je opvangen wat overstroomt en dan heb je een talent gekregen dat je kunt vermenigvuldigen, zodat je in de toekomst meer kunt krijgen. Ga met vriendelijkheid, en WEES vriendelijkheid. Want de wereld heeft vriendelijkheid nodig – alle vormen van vriendelijkheid.