NU is het de tijd om het Bewustzijn van de Gouden Eeuw te omarmen!

ONDERWERPEN: Ben jij loyaal aan Christus of een aardse institutie? – De Gouden Eeuw van Saint Germain bouwt de leringen van Jezus verder uit – De krankzinnige leugen dat er slechts één Zoon van God is – Het wordt tijd dat wij ons richten op een positieve visie op Aquarius – Het pad van Christusschap versus het pad van persoonlijke groei – Het verband tussen vrijheid en Christusschap – Saint Germains plan voor de Gouden Eeuw begrijpen – De unieke kans zien waarop je hebt gewacht

Geascendeerde Meesters Jezus en Saint Germain, 28 juni 2008

Ik, Jezus kom jullie feliciteren met het feit dat wij een belangrijk keerpunt hebben bereikt – en met wij bedoelen we: jullie hier beneden en wij, de geascendeerde meesters, Boven. Maar we willen heel graag dat jullie jezelf als onderdeel van de geascendeerde meesters beschouwen. Ons niet meer boven jullie zien, maar ons zien binnenin jou, één met jou. Dan ga je begrijpen dat er geen echte kloof is – er is geen afstand, er is geen scheiding. Want wij zijn Eén met God, En wanneer jij Eén met God bent, dan word je deel van de ‘Wij’ van de geascendeerde meesters, van die stroom van de Heilige Geest van al degenen die voor jullie geascendeerd zijn, degenen die het pad van Christusschap vóór jullie hebben afgelopen.

Tot mijn grote vreugde kan ik jullie aankondigen dat wij als beweging Boven en beneden een keerpunt hebben bereikt, omdat we nu echt de cyclus van Vissen kunnen gaan afronden en de deur naar het Aquariustijdperk openen. Maar niet alleen naar het Aquariustijdperk, maar naar de Gouden Eeuw van Saint Germain, mijzelf, Moeder Maria, Master MORE en alle geascendeerde meesters. Want hoewel Saint Germain natuurlijk de hiërarch is van het Aquariustijdperk, is hij, natuurlijk, niet op een egotrip. Maar hij werkt in Eenzijn met ons allen. Dus brengen wij echt allemaal met elkaar de Gouden Eeuw.

Dus zullen wij, Saint Germain en ik nu, tijdens deze uitgave, grotere eenheid demonstreren, zodat de mensen die bereid zijn een stap hogerop te doen, kunnen gaan inzien dat ik, Jezus, ook geen egomaniak was. Ik kwam niet naar deze planeet om gezien te worden als de enige echte Zoon van God, als de enige, echte verlosser die tot in eeuwigheid de verlosser van de mensheid moet blijven. Ik kwam als onderdeel van de geascendeerde meesters, als onderdeel van de Rivier van Leven, en ik kwam de mogelijkheid aantonen dat alle mensen dat Eenzijn met die Stroom van Leven kunnen aangaan.

Ben jij loyaal aan Christus of een aardse institutie?
En zodoende wil ik graag dat degenen die loyaal aan mij zijn in plaats van loyaliteit aan een religie in de buitenwereld, een geloofssysteem in de buitenwereld, zelfs een uiterlijk beeld van Christus verder kijken en inzien dat ik deel uitmaak van de geascendeerde meesters, deel van die Rivier van Leven ben. En dus kwam ik inderdaad om één cyclus de hiërarch te zijn in de voortdurende ontwikkeling van Gods koninkrijk op aarde. En daardoor is, wat ik kwam brengen, mijn leringen, mijn voorbeeld – zelfs de hele 2000-jarige cyclus van Vissen – simpel één facet in de ontwikkeling van, in de onthulling van de schitterende diamant van God. En het was dus nooit de bedoeling dat het christendom een doel op zich zou worden, het ‘eind-van-alles, alles-te-zijn’. Het was inderdaad, zoals we in vorige verhandelingen hebben gezegd op deze conferentie, de bedoeling om de weg te bereiden voor de volgende stap.

En dan zie je dat als mensen echt loyaal naar mij zijn als de levende, geascendeerde Jezus Christus – en niet aan een dood, door mensen gemaakt beeld dat een op eigen voordeel uit zijnde institutie heeft gevormd, door mensen die, eigenlijk, gevangenzitten in het bewustzijn van de antichrist – nu, als je die ware loyaliteit aan mij hebt, dan kijk je verder dan deze gesneden beelden van Christus en besef je wat het ware doel is waar ik voor kwam. Namelijk om de fundering te leggen om de mensheid te verheffen tot het bewustzijnsniveau dat nodig is om mensen het Aquariustijdperk in te laten gaan, het Aquariusbewustzijn. Dat het potentieel heeft om een Gouden Eeuw te manifesteren die alles te boven gaat wat je ooit op deze planeet hebt gezien.

Zelfs voorgaande Gouden Eeuwen zullen in vergelijking verbleken, als het volledige potentieel voor de Gouden Eeuw van Aquarius zich mag manifesteren door degenen die de open deur vormen door het pad te begaan dat ik aantoonde en uitzette. En dus zal ik tijdelijk plaats maken voor mijn geliefde broeder, mijn geliefde partner in de geest, Saint Germain, zodat jullie kunnen zien dat wij afzonderlijke wezens zijn, maar Eén zijn in onze individualiteit.

Saint Germain:

De Gouden Eeuw van Saint Germain bouwt de leringen van Jezus verder uit
Mijn geliefde dames en heren, hoewel ik natuurlijk Saint Germain genoemd wordt – en een bepaald gevolg aan mensen heb uit verscheidene new age of nieuwere bewegingen – ben ik echt in geen enkel opzicht niet loyaal aan de zaak van Christus. Ik ben in feite echt loyaal aan de Levende Christus – in Jezus, in Maitreya en in mezelf en in iedereen van jullie hier beneden.

Want er kan totaal geen sprake van zijn dat het niet de bedoeling is dat de Gouden Eeuw van Saint Germain gezien wordt als iets wat losstaat van de Gouden Eeuw van Vissen – die een Gouden Eeuw had kunnen zijn als er genoeg mensen de leringen en het voorbeeld dat Jezus 2000 jaar geleden zo magnifiek gegeven heeft, echt belichaamd had. Dan zou het niet eens nodig zijn om over een Gouden Eeuw van Aquarius te spreken als het voorbeeld van Jezus was opgevolgd door genoeg mensen. In plaats van de echte omstandigheden, waarin je zag dat de christelijke kerk in een werktuig werd veranderd om de mensen onder de duim te houden en hen gevangen te houden in het bewustzijn van de antichrist en de ontkenning van de Christus in hen – en het gesneden beeld op te richten dat de Christus zich maar in één persoon, in Jezus als de enige zoon van God, kon manifesteren.

Ik, Saint Germain, ben een geascendeerd wezen. En daardoor aanbid ik Christus niet van een afstandje – zoals heel veel christenen op aarde zeggen te doen. Want ik was bereid om één met Christus, één met Jezus, te worden. Want hoe kan er gescheidenheid bestaan voor degenen die het pad van eenzijn bewandelen en die naar de aarde komen om dat pad aan te tonen en daarmee anderen te helpen gescheidenheid te overwinnen? Er is geen manier, model of vorm, zelfs gedachte in mijn geest dat ik de Gouden Eeuw zou kunnen manifesteren zonder te bouwen op de magnifieke fundering die Jezus heeft gelegd. Toch, moet ik je – eerlijk – zeggen dat ik niet de Gouden Eeuw van Aquarius kan bouwen op de fundering van het huidige christendom – omdat het niet aan het voorbeeld van Jezus voldoet.

Het is noodzakelijk dat degenen die zich christen noemen – of zich zien als mensen die liefde voor Jezus voelen – echt verder willen kijken dan de kerken in de buitenwereld en beseffen dat dit niet de ware innerlijke boodschap van Christus is. En dit kan hen of de mensheid nooit uit het bewustzijn halen dat ze in het Vissentijdperk moesten ontgroeien, zodat zij de vrijheid van het Aquariustijdperk kunnen benutten. En aldus heb ik gezegd wat ik nu wilde zeggen en zal ik mijn geliefde Jezus het woord geven, zodat je echt het eenzijn kunt zien. Misschien zelfs gaan inzien dat hoewel wij ons enigszins anders uitdrukken, met een andere vibratie, een andere klank in de stem, en andere woorden gebruiken, er eigenlijk geen verschil is. Het lijkt bijna op een kleine verschuiving in de wijzer van de klok tussen de een en de ander.

Jezus:

De krankzinnige leugen dat er slechts één Zoon van God is
Laat de Christus in allen verheven worden, want daarvoor kwam ik naar de aarde. Begrijp je dat het complete waanzin is – en ik zeg met opzet ‘waanzin’ – te denken dat er maar één Zoon van God kan zijn, maar één Christuswezen op aarde. Die leugen moet aan het licht worden gebracht. Die moet worden blootgelegd, hoe pijnlijk het zou kunnen zijn voor degenen die zich opgeworpen hebben als de blinde volgelingen van de blinde leiders en hun illusie willen houden, dat zij als zij loyale leden van een christelijke kerk in de buitenwereld blijven, en mij tot hun Heer en verlosser verklaren, dan automatisch gered zullen worden – terwijl alle anderen naar de hel gaan.

Als je het feit begrijpt waarom ik naar de aarde kwam, zie je dat ik kwam om het LEVEN te geven, het overvloedige leven aan ALLE mensen – niet een select, klein groepje. Begrijp je dat ik juist afdaalde in het Midden-Oosten, omdat er nauwelijks een plaats op aarde is waar je een grotere concentratie hebt van juist dat bewustzijn dat de antithese van Christusschap is, namelijk dat enkele mensen tot een speciale groep behoren, het uitverkoren volk, dat fundamenteel boven alle anderen staat en verder dan anderen zijn?

Ik kwam de Joden uitdagen dat bewustzijn te te boven te komen – dat ze al duizenden jaren lang hadden opgebouwd – bij dat kleine stammetje te horen dat op de een of andere manier de gunst van God had gekregen. Zodat God zich alleen maar druk maakte om de Joden te redden en bereid was alle anderen voor eeuwig tot de hel te veroordelen. Dit is juist het bewustzijn van de gevallen wezens, die door God in zichzelf te ontkennen, daarom God in alle anderen moeten ontkennen. En daarom, als er één persoon verheven wordt – en een buitengewoon bewustzijn demonstreert – en zij hem niet kunnen doden en de beweging die hij op gang brengt niet kunnen tegenhouden, nu dan zullen ze het voorbeeld dat hij gaf om zeep helpen door die persoon tot zo’n unieke status te verheffen dat niemand die kan volgen.

Dit is de misvatting in het huidige christendom. Die moet aan het licht worden gebracht. En wie kunnen het anders blootleggen dan degenen die in contact staan met het Goddelijke Vrouwelijke? Want zie je, het vrouwelijke aspect in mannen en vrouwen heeft de vaardigheid om het eenzijn van al het leven hier beneden te voelen. En slechts door dat gevoel van eenzijn kun je de illusie loslaten dat het enkel de bedoeling is dat enkele mensen gered worden, zodat jij je kunt afstemmen op het feit dat God iedereen wil verheffen en redden.

Dit is de Moeder – de Moedervlam, het Moederaspect – die al haar kinderen wil verheffen, niet slechts een paar en die dan alle mensen leren zien als kinderen van de Moeder. Daardoor besef jij dat het valse beeld van de mannelijke oordelende God – de selectieve God, de monotheïstische God daar boven in de lucht, natuurlijk een verkeerd beeld is dat niets te maken heeft met de waarheid van de Vader-Moeder God. Want wanneer het Vaderaspect van God, de niet tot uitdrukking gebrachte God, Zich heeft uitgedrukt als alle zelf-bewuste wezens, wat heeft het dan voor zin, als God niet echt ieder aspect, iedere uitdrukkingsvorm van zichzelf, zou willen verheffen? Maar dat hij bepaalde mensen zou willen veroordelen tot de hel op basis van wat criteria die opgesteld zijn door een bepaalde religie, de religie van één klein stammetje op dit kleine planeetje dat aarde heet – dat op een stofje in de onmetelijke ruimte van het universum lijkt.

Zie je dat denken dat je tot het uitverkoren volk behoort, de ultieme uitdrukkingsvorm van het ego, de ultieme spirituele blindheid, is? Het is de allergrootste waanzin te denken dat uit die onmetelijke ruimte van het universum maar een paar mensen die tot een bepaalde stam behoren – of een specifieke christelijke fundamentele kerk – gered zullen worden, terwijl alle anderen als droog gras aan de kant worden gegooid, dat je op het vuur gooit want het is niets waard. Hoe zou God ooit kunnen denken dat een verlengstuk van zichzelf niets waard is? Alleen het ego kan mensen indelen op basis van hun waarde en zeggen dat een paar mensen van superieure waarde zijn en andere mensen helemaal niets. Dus maak ik, nogmaals, plaats voor Saint Germain.

Saint Germain:

Het wordt tijd dat wij ons richten op een positieve visie op Aquarius
Nu wanneer de illusies van het christendom afgehandeld zijn, kunnen wij vervolgens beginnen vooruit te kijken naar het Aquariustijdperk. Want – hoewel wij natuurlijk met de problemen van Vissen en de illusies van de mensheid te maken hebben – hebben wij, de geascendeerde meesters, geen enkele wens om een oneindige hoeveelheid tijd te besteden aan de problemen op aarde, ons te richten op het negatieve, ons te richten op wat overwonnen moet worden. Want wij zijn, natuurlijk, wezens die vrij in God zijn. En wat betekent het om Godvrije wezens te zijn? Het betekent dat we graag onze Godkwaliteit tot uitdrukking brengen, onze Godvlam, onze individualiteit – die de individualiteit is die God ons gaf als het allergrootste geschenk. Dus heb ik geen behoefte om nog onbepaalde tijd dictaten te geven over wat er fout gaat met planeet aarde en wat er gecorrigeerd moet worden – hoewel ik zeker wel weer bepaalde problemen zal aanwijzen.

Niettemin wil ik graag voortmaken om het werk om de visie op Aquarius naar buiten te brengen en wat er terecht kan komen van die Gouden Eeuw. En daarom wil ik jullie ook feliciteren met het feit dat de spirituele mensen op aarde inderdaad – collectief – hun bewustzijn hebben verhoogd naar het niveau waardoor het nu voor ons mogelijk is om de beperkingen van het bewustzijn van Vissen achter ons te laten en die visie op Aquarius naar voren te gaan brengen – wat ik zeker in toekomstige leringen zal doen.

Want dit kan zeker niet zomaar in één uitgave, want mijn visie is uitgebreid, complex en moet echt geleidelijk worden opgebouwd om de mensen echt op de visie van Aquarius te laten aansluiten en die te begrijpen. Maar ik zal je nu het gevoel geven van wat vrijheid in feite betekent. Want als je naar het inzicht kijkt dat je hebt door de ware innerlijke leringen van Christus, zie je dat Christus alleen maar over vrijheid gaat – je bevrijdt je uit de gevangenis van jouw ego, het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist. Dit is het kruis waarop jullie allemaal gekruisigd worden door jullie ego en de impulsen van jullie ego – door die sterfelijke identiteit.

En dus is het echte doel van Christus de mensen te bevrijden die al hun energie op laten gaan aan de egospelletjes, zodat er geen ruimte is om creatief te zijn. En dit is echt de vreugde van Christus, om mensen op te zien staan en vrij te zijn om de creativiteit die zij van God hebben gekregen, tot uitdrukking te brengen. Want zien jullie niet in dat de christelijke kerken niet alleen zijn gebruikt als manier om de bevolking onder de duim te houden in de buitenwereld – door hen te laten conformeren aan bepaalde maatstaven in gedrag in de buitenwereld – maar ze zijn ook gebruikt om mensen in innerlijke zin onder de duim te houden door ervoor te zorgen dat zij de creativiteit die zij van God hebben gekregen, afsluiten, niet iets van die creativiteit tot uitdrukking durven brengen. En dit is daadwerkelijk de ware vermomming van het valse christendom –dat die de mensheid zich niet heeft laten verheffen tot het niveau waarop de mensen eraan toe zijn om de vrijheid van Aquarius te benutten en hun creativiteit tot uitdrukking te brengen om hun potentieel voor het Aquariustijdperk te manifesteren. En dit is, natuurlijk, iets dat ik Jezus laat vertellen.

Jezus:

Het verkeerde beeld van de verlossing als mechanisch proces
Het bezwaart mijn hart voortdurend als ik zie hoe de christelijke religie – steeds maar weer opnieuw – er de oorzaak van is dat prachtige individuen in een trilling van angst, schuldgevoel of zelfs het gevoel dat zij zich niet mogen uitdrukken, komen, waardoor ze vrijwillig die creatieve stroom afsluiten. Het bezwaart mijn hart zeer dat de christelijke religie een beeld over verlossing heeft afgeschilderd dat de verlossing als een mechanisch, niet-creatief proces voorstelt, zelfs als het compleet simplistische beeld dat de sleutel tot verlossing de vergeving van zonden is en dat het offer van één persoon die 2000 jaar geleden aan het kruis genageld werd, de schuld van de mensheid tot in alle eeuwigheid zou kunnen terugbetalen – voor alle toekomstige zonden die door mensen begaan kunnen worden die verdwaald zijn in het dualiteitsbewustzijn. Dit is een mechanisch beeld van de verlossing, waartoe mensen geprogrammeerd zijn te geloven dat aan de vereisten in de buitenwereld voldoen, genoeg is om de deur naar de hemel te openen.

Maar heb ik niet, in mijn parabel over het huwelijksfeest, gezegd dat de man die naar binnen ging zonder feestkledij in de buitenste duisternis werd geworpen – als symbool dat hij vastzat in de scheppingen van zijn ego? Ik wil tegen jullie zeggen: “Denk eens na over het feit dat jouw ego en de verkeerde leraren er alles aan zullen doen om te voorkomen dat jij echt tot het Christusbewustzijn opklimt.” En dit doen ze door de brede weg te creëren, het verkeerde pad dat je laat geloven dat als jij aan bepaalde vereisten in de buitenwereld voldoet – zoals gedoopt zijn, bidden, decreten opzeggen, mediteren, yoga beoefenen of een andere oefening, en door in een simpel geloofssysteem te geloven – jij dan automatisch in aanmerking komt voor verlossing.

Toch moet ik zeggen dat er nauwelijks een spirituele beweging op deze planeet is die de waarheid van het pad naar Christusschap heeft begrepen, de waarheid dat het pad naar Christusschap niet een automatisch proces is. Het is natuurlijk een creatief proces. Wat de reden is dat jij niet een standaarddefinitie kunt geven van hoe alle mensen dat pad zouden moeten begaan. Het is echt een individueel pad, want jullie hebben – elk van jullie afzonderlijk – bepaalde illusies geaccepteerd die ervoor gezorgd hebben dat jij jouw creativiteit, de stroom van Gods licht en liefde door jouw wezen heen, hebt afgesloten. En daarom moeten jullie individueel gaan inzien dat het illusies zijn – en die dus loslaten, opgeven, besluiten die te vervangen door de waarheid van Christus.

Het pad van Christusschap versus het pad van persoonlijke groei
Er bestaat een essentieel verschil tussen het pad van Christusschap en wat ik graag het pad van persoonlijke groei noem. Er is een tijd dat de twee paden eigenlijk parallel aan elkaar lopen, want je moet ook persoonlijk naar een bepaald niveau groeien, voordat je genoeg bewustzijn hebt om het pad naar Christusschap echt te benutten. Maar er komt een punt – een essentieel keerpunt – dat je pas verder kunt groeien als je verder kijkt dan het pad van persoonlijke groei. Waarmee ik bedoel de focus op jezelf, zelfs de groei van jouw eigen bewustzijn, en je verder moet gaan kijken dan jezelf, jouw gescheiden zelfgevoel, en het Al beginnen te verheffen. In plaats van je alleen maar op jezelf als het gescheiden zelf concentreren – in plaats van je zelfgevoel uit te breiden om al het leven te omvatten.

Want dat is het Christusbewustzijn – dat jij jezelf als al het leven ziet. Je ziet je grotere Zelf en daarom ben je bereid om Gods creativiteit door jou heen te laten stromen met de bedoeling het Al te verheffen in plaats van het gescheiden zelf. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het onmogelijk is om een cursus in Christusschap te geven die voor alle mensen hetzelfde is. Niettemin als ik niet geneigd was om het schijnbaar onmogelijke te doen, dan zou ik niet mij vrijwillig hebben aangemeld om als Jezus te incarneren en de hiërarch van het Vissentijdperk te worden. Ik heb echt het onmogelijke ondernomen door deze boodschapper onze leringen te laten noteren die in de cursus in Christusschap zijn bijeengebracht.

Maar wat ik nu wil zeggen, is het inzicht dat deze cursus natuurlijk niet een doel op zich is. Maar het is de eerste stap voor degenen die het pad van persoonlijke groei hebben bewandeld en nu beginnen te beseffen dat er iets aan ontbreekt. Dat zelfs met al hun gerichtheid op het verheffen van hun bewustzijn of de spirituele kant van het leven begrijpen, er nog steeds iets ontbreekt, ze voelen zich nog steeds niet voldaan. En de reden hiervoor is dat je nu eraan toe bent om afstand te nemen van de gerichtheid op het gescheiden zelf en je zelfgevoel uit te breiden en dat pad te begaan van niet jezelf verheffen, maar je grotere Zelf van het Al.

Want je bent klaar om je inzichten, je ervaring, je impulsen te gebruiken om er een nieuwe richting aan te geven door te werken aan het helpen van anderen om het pad te bewandelen in plaats van je in de eerste plaats of exclusief op jezelf te richten. Dit is het hoogtepunt van de 2000-jarige cyclus die ik in deze cursus heb gelegd. En ik kan je zeggen dat welke verwachtingen jij ook hebt van deze cursus, die onrealistisch zijn. En wees erop voorbereid dat je ze worden vernietigd, naarmate jij de cursus volgt.

Het pad van Christusschap is niet hoe de meeste mensen het voor zich zien, zelfs de meesten van jullie – die meer over mijn innerlijke leringen weten dan de meeste mensen op deze planeet – want jullie hebben nog steeds een enorme illusie over wat het betekent om het pad naar Christusschap te bewandelen. Omdat jullie ego je erin heeft laten lopen door je te laten denken dat het betekent dat je verheven wordt tot een of andere superieure status, terwijl het in werkelijkheid iets geheel anders betekent, wat ik hier niet zal verklappen. Maar ik zeg je: “Bereid je erop voor dat als je deze cursus bestudeert jouw illusies aan diggelen worden gegooid.” En nu laat ik Saint Germain doorgaan deze gedachte verder toe te lichten.

Saint Germain:

Het verband tussen vrijheid en Christusschap
Het is inderdaad een grote vreugde voor ons allen dat deze cursus naar het fysieke vlak wordt gebracht. Het is natuurlijk niet het eind-van-alles en alles-te-zijn van wat er gezegd zou kunnen worden over het pad naar Christusschap, want zoals Jezus net gezegd heeft, er is geen eind-van-alles en alles-te-zijn – want het Christusschap is een proces met een open einde dat nooit ophoudt. En wat heeft dit dan te maken met vrijheid? Vrijheid is ook een proces met een open einde. Vrijheid kan geen permanente staat zijn – want dan is het geen vrijheid meer. Zodra iets permanent wordt, wordt het een gevangenis en is het niet vrij meer. Begrijpen jullie dit?

Want het is essentieel dat je over de waarheid van vrijheid nadenkt en wat het verband is tot Christusschap. Want jullie hebben – allemaal – bepaalde illusies over wat het betekent om een Christuswezen te zijn. En jullie denken dat het mogelijk is om je een of andere maatstaf aan te meten over hoe een Christuswezen moet zijn – misschien gebaseerd op Jezus, misschien gebaseerd op jouw beeld van geascendeerde meesters en hoe wij zijn en de leringen die wij hebben gegeven. Maar ik zeg dat de beelden waar jij je aan vasthoudt gesneden beelden zijn, en ze zullen je alleen maar gevangen houden in het mentale kader dat door jouw ego en de verkeerde leraren wordt gecreëerd. En pas als je bereid bent uit dat kader te stappen – en totale absolute vrijheid omarmt – pas dan kun je hopen dat jij Christusschap begint te manifesteren.

Want ik zeg je, zoals Jezus in de cursus zegt, dat er helemaal geen maatstaf is voor wat het betekent om een Christuswezen te zijn. Want een Christuswezen zijn betekent het ultieme creatieve wezen zijn. En in creativiteit kan er geen maatstaf zijn. Hoe kan het ook, wanneer creativiteit zich nooit laat voorspellen, nooit gepland kan worden? Want als een activiteit gepland wordt, is het niet een creatieve handeling, maar een mechanische activiteit.

En zodoende zie je dat deze cursus de fundering legt om mensen te helpen snel de kloof te overbruggen, de afstand te overbruggen, die ze de afgelopen 2000 jaar al overbrugd hadden moeten hebben door de innerlijke leringen van Christus te omarmen. Waartoe velen niet in staat zijn geweest, omdat de ware leringen hen onthouden werden. En daardoor kunnen degenen die deze cursus gebruiken, snel op het punt komen dat ze het bewustzijn van het Aquariustijdperk gaan omarmen. En als deze cursus niet naar het fysieke vlak was gebracht, dan zou het geen nut hebben dat ik de visie voor het Aquariustijdperk naar buiten breng, want niemand zou in staat zijn om zich daarbij aan te sluiten.

Want opnieuw, de meesten van jullie hebben een onrealistische verwachting van de Gouden Eeuw, zoals ik het gisteren genoemd heb. Jullie denken dat het gedefinieerd kan worden in een of ander allerlaatst, absoluut plan en dat ik, Saint Germain, een stevig en vaststaand plan hierboven heb. Jullie denken dat ik op zoek ben naar jullie om hier en daar de puzzelstukjes in te vullen, alsof jullie robots zijn die net jullie vrije wil hebben overgedragen aan mij – als de hiërarch van Aquarius – zodat jullie de werkbijen kunnen zijn die in de puzzel passen en daardoor geleidelijk de puzzel leggen. Maar dat is mijn visie totaal niet. Mijn visie is de totaalvisie van wat de Gouden Eeuw zou kunnen zijn, maar niet een vaststaande visie. Er is oneindig veel ruimte voor individuele creativiteit binnen die visie. Er is geen eindplan! Het is een levend, ademend plan.

Saint Germains plan voor de Gouden Eeuw begrijpen
Want wanneer ik ‘de Gouden Eeuw’ zeg, zie je misschien een samenleving voor je met prachtige gebouwen, perfecte regeringen, overvloed voor alle mensen, goud in de straten of welke enorme illusies je in het verleden ook maar hebt bedacht. En je zou kunnen denken dat dit de Gouden Eeuw is – een manifestatie van wat rijkdom in de buitenwereld. Maar ik, Saint Germain, sta niet los van het doel van de Grote Witte Broederschap, waaronder de zaak van Christus. Want wat is eigenlijk het doel van Christus? Was dat de mensen redden, en hen dwingen, of hen op een of andere manier in het koninkrijk van God te krijgen, zelfs al hebben ze de balk in hun eigen oog nog niet verwijderd en het bewustzijn overwonnen dat hen in de eerste plaats uit dat koninkrijk gehaald heeft? Nee! De bedoeling van Christus was om iedereen te verheffen naar het Christusschap, zodat ze hun creativiteit tot uitdrukking konden brengen. En ik ben volledig één met die bedoeling.

Het is niet mijn plan om in de Gouden Eeuw in de allereerste plaats een of andere materiële situatie op deze wereld te vormen die overeenkomt met een of andere maatstaf van rijkdom en perfectie. Mijn allerbelangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen te verheffen, zodat zij de creativiteit die ze van God hebben gekregen tot uitdrukking kunnen brengen en daardoor God binnenin hen zich te laten ontplooien en door die ontplooiing een fysieke manifestatie naar buiten te brengen die past bij hun creativiteit. Dat is mijn doel, mijn allereerste doel.

Ik stel geen enkel belang in het creëren van mooie steden met gouden straten. Ik stel belang in het verheffen van mooie individuele mensen die het gouden bewustzijn bezitten dat straalt en niet mat wordt van iets op aarde, want dat behoudt haar glans wat het ook meemaakt. En daarom altijd huidige omstandigheden transcendeert, de talenten vermenigvuldigt en hogerop brengt. En dat, mijn geliefden, is de Gouden Eeuw.

Het is niet zo dat je op een punt zult komen – tien, honderd of duizend jaar van nu – waarop je zult zeggen: “Ah, de matrix voor de Gouden Eeuw is nu eindelijk manifest. En nu zullen wij er tot in de eeuwigheid van genieten.” De Gouden Eeuw is niet een gesloten visie, het is het proces van de ontplooiing van creativiteit dat eeuwig door kan gaan – of in ieder geval tot de aarde verhoogd wordt naar een hoger bewustzijn. En het gehele materiële universum verheven wordt en dan een permanente sfeer in het spirituele rijk wordt, zodat we door kunnen naar een andere sfeer en het creatieve proces gaande houden.

Dit is mijn visie voor de Gouden Eeuw, en wat ik graag wil dat jullie begrijpen – wat wij graag willen dat jullie nu op dit moment begrijpen – is dat de mensheid dat keerpunt heeft bereikt. Waardoor er een ongehoord potentieel is om je bij deze creatieve stroom aan te sluiten, die met Jezus begonnen is, die toen hij het volledige Christusschap manifesteerde dat het doel was van Vissen. Maar het toen niet alleen individueel manifesteerde, maar begon met die creativiteit door jou tot uitdrukking te laten brengen door nieuwe oplossingen naar voren te brengen die al het leven zullen verheffen tot het overvloedige leven.

De unieke kans zien waarop jij hebt gewacht
Nooit eerder is er zo’n kans geweest om je aan te sluiten bij die visie, die creatieve stroom – die God is, die de eeuwig zelf-transcenderende God is. Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Dit is een unieke kans in de bekende geschiedenis van de aarde. Ik zeg dit niet om ervoor te zorgen dat jij je belast voelt of dol draait. Ik zeg dit om je aan te sporen naar jezelf te kijken en te zeggen: “Wat weerhoudt mij ervan om Gods creativiteit, Gods licht, Gods wijsheid, Gods visie door mij heen te laten stromen in mijn eigen psyche? Wat houdt mij buiten die Rivier van Leven?”

En als je dat doet, zul je ontdekken dat er nog nooit zo’n grote kans is geweest om helderheid te krijgen – en als je bereid bent, dan ZUL je die helderheid krijgen. We zullen jullie zeker assisteren, zowel door het geven van leringen en middelen in de buitenwereld, maar in de eerste plaats door met jou individueel te werken, zodat je misschien die laatste obsessie begint te zien waar wij het over hebben gehad. Waardoor heel veel van jullie eraan toe zijn om je onder te dompelen in de creatieve stroom die het Christusschap is, maar er is tot slot nog één ding, één laatste illusie, die je ervan weerhoudt en voorkomt dat je loslaat en met de stroom meegaat.

Dit is je kans, dit is je moment! Het moment waarop je hebt gewacht, enkele van jullie al 2000 jaar. Want jullie boden vrijwillig aan om met Jezus te incarneren om deel uit te maken van de cyclus van Vissen. En toch werden jullie misleid, jullie raakten die visie kwijt, jullie werden deel van het orthodoxe christendom, en omarmden het op diverse manieren, totdat jullie eindelijk begonnen verder te kijken en zo bereid blijken een erg onorthodoxe visie op het christendom te overwegen, zoals Jezus op zijn website heeft gezet. Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Veel van jullie kwamen om de mensheid te assisteren om de kans van Vissen, het potentieel om Christusschap te manifesteren, te benutten. En dan, terwijl je dat voorbeeld geeft, dat niet één enkele persoon de Christus is, maar veel andere mensen hun Christusschap tot uitdrukking durven te brengen op hun eigen individuele manier, zodat het niet meer mogelijk is om de Christus te ontkennen of tot afgod te maken.

Dit is de tijd waarop je hebt gewacht. En er is iets wat je ervan weerhoudt, óf omdat jullie er individueel nog niet aan toe waren, óf omdat het collectieve bewustzijn er nu pas klaar voor is dat mensen hun Christusschap tonen en tot uitdrukking brengen. Want de mensen konden zelfs dat niet hanteren. Het zou zo vreemd voor hen zijn geweest, dat ze er een sterke reactie op zouden hebben gehad, zoals je zag hoe hun reactie op Jezus was.

Maar ik zeg je, de tijd en de cycli zijn voorbij, omdat het nu de tijd is, het is nu mogelijk om dat Christusschap uit te drukken, om de Levende Christus in actie te zijn – het is tijd om jouw licht te laten schijnen. Het is tijd om je de waarheid eigen te maken die wij jullie hebben gegeven en die van de daken te schreeuwen, zelfs de daken van het internet of elk ander communicatiemiddel dat ik heb gesponsord voor dit doel. En je kunt al snel zien dat er zich niet alleen een innerlijk gewaarzijn, maar ook een uiterlijk gewaarzijn over de aardbol verspreidt en de overwinning manifesteert door een kritieke massa mensen te verheffen tot het punt dat ze de waarheid van het persoonlijke Christusschap erkennen. En dan, als je ziet hoe het gebruikt kan worden om een nieuwe visie naar buiten te brengen, een nieuwe maatschappij die niet al deze problemen heeft die iedereen kent – of bijna iedereen kent – die er niet zouden moeten zijn.

En jij zult dit van binnen weten – hoe jij niet in staat bent geweest om te begrijpen hoe dit maar door kan gaan en niemand het kan zien. Nu, als die cycli er niet waren geweest, dan hadden wij het collectieve bewustzijn niet tot het kritieke niveau kunnen verheffen. Maar ik zeg, het is nu tijd, omdat steeds meer mensen het gaan begrijpen – klaar zijn om gewekt te worden. Maar ze hebben voorbeelden nodig, zij hebben de waarheid nodig.

Ze hebben degenen nodig die bereid zijn om hun mening te geven en welke reactie ze ook krijgen, die te ontvangen. Want jullie zoeken geen goedkeuring van iemand. Jullie zoeken geen erkenning. Jullie zijn de zon die jullie licht laat schijnen en het is niet belangrijk voor jullie wat de mensen wel of niet doen met de waarheid die jullie brengen. Dat ligt aan hun vrije wil. Maar jullie hebben gekozen om je vrije wil te gebruiken om de zon te zijn en dat licht tot uitdrukking te brengen. Dus zeg ik, één met Christus, laat je licht voor de mensen schijnen opdat ze het kunnen leren kennen, dat dit het licht van God is dat door jou heen schijnt. En dat dat licht zo sterk kan worden, dat zij beginnen in te zien dat God ook in hen is. Dit is de wens van alle geascendeerde meesters. Dit is het doel waar wij op af gaan. Kies ervoor om deel uit te maken van die Stroom van Leven!