De Levende Christus is ALTIJD meer dan jij denkt

ONDERWERPEN: Een rivier stroomt altijd – Kijk verder dan de lering in de buitenwereld – Angst voor de verkeerde hiërarchie trekt de verkeerde hiërarchie naar je toe – De meesters zullen onze hoogmoed testen – Eeuwige overgave is een absolute vereiste – Het ware innerlijke pad van Christus volgen – Ken de echte Jezus – Houd nooit op vragen te stellen – Laat mij jou lastigvallen – Wijs de leraar niet af – De behoefte vermijden om weg te lopen – De dispensatie van Jezus om je grootste angsten te overwinnen

Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

Ik ben gekomen opdat allen misschien het leven krijgen en nog overvloediger. Waarachtig, ik ben de echte Jezus, maar ik kom vandaag niet bij jullie als de Jezus die veel mensen kennen uit de christelijke kerken, zelfs niet als de Jezus die veel van jullie kennen uit diverse spirituele organisaties.

Ik kom bij jullie als de Levende Christus en de nadruk ligt op het woord ‘levende’, omdat ik jullie waarlijk wil vertellen dat de vlam van de Levende Christus nooit stilstaat. Veel christenen op de wereld daar hebben een afgodsbeeld van mij gemaakt. En als ik ze zou zeggen dat de Levende Christus nooit stilstaat, zouden ze onmiddellijk zeggen: “Maar hoe zit het dan met de verklaring in de Bijbel die zegt: “Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en eeuwig””(Hebreeën 13:8)?

Welnu, mijn geliefde harten, dat is niet de Jezus Christus die gisteren, vandaag en eeuwig dezelfde is, maar het universele Christusbewustzijn. En het universele Christusbewustzijn is maar op één manier hetzelfde – doordat het altijd en eeuwig één met God is. En omdat God een levende God is, transcendeert God steeds. Je Schepper transcendeert steeds en daardoor is het Christusbewustzijn gisteren, vandaag en eeuwig hetzelfde, omdat het altijd één met God is. Maar omdat God altijd meer wordt, wordt het Christusbewustzijn altijd meer – en Jezus Christus dus ook.

Een rivier stroomt altijd
En zodoende ben ik hier om jullie te laten weten dat ik daadwerkelijk vandaag meer ben dan gisteren of een paar jaar geleden. Zoals alle ware boodschappers weten, kan geen enkele boodschapper de geascendeerde meesters in een kader stoppen, omdat wij boven elke willekeurige boodschapper, elke organisatie, elke lering, staan. Wij zijn in de stroom van de Rivier van Leven en we zijn hier om jullie een glimp op te laten vangen van die Rivier van Leven door een lering in de buitenwereld. En het laatste wat wij willen zien, is dat jullie die lering in de buitenwereld in een klein kadertje stoppen dat jullie ervan weerhoudt om met de Rivier van Leven mee te gaan.

Ik vraag jullie je voor te stellen, om met mij mee te gaan naar de Yellowstone River. En wij staan op de oever van de Rivier van Leven en we zien en ervaren dan de Rivier van Leven die langs ons stroomt. En we realiseren ons dat als we naar een bepaalde plek in die rivier kijken, wij naar een bepaalde molecule water kijken. Maar die molecule gaat verder. Dus de volgende keer dat we bij de rivier komen en naar precies dezelfde plek kijken, is er een andere molecule water.

En hoewel hij hetzelfde lijkt voor de dagelijkse denkgeest, kan ik zeggen dat zelfs moleculen water een bepaalde individualiteit hebben – zoals je weet zijn er ook geen twee sneeuwvlokken hetzelfde. Zou het dan niet vanzelfsprekend moeten zijn dat als God miljarden en miljarden sneeuwvlokken kan scheppen zonder dat er twee gelijk zijn, hij natuurlijk ook miljarden medescheppers kan scheppen die elk een unieke individualiteit bezitten.

Stel je eens voor dat we nu over de hoofdwegen van het leven lopen en iemand ontmoeten die heel erg opgewonden is, omdat hij denkt dat hij ontdekt heeft wat de rivier is. En hij houdt een foto van de rivier omhoog en hij zegt: “Kijk, dit is de Rivier van Leven!” Mijn geliefden, die foto is tot in ieder detail accuraat, op één na – hij beweegt niet! En hoewel het een accurate afbeelding van de rivier is, brengt hij niet het feit over dat de rivier altijd in beweging is. En dus mist deze man die denkt dat deze foto de Rivier van Leven is, het allerbelangrijkste in de Rivier van Leven, namelijk dat hij steeds verder stroomt.

En zo zit het ook met elke lering die de geascendeerde meesters door de tijd heen hebben gegeven. Als we eenmaal een lering in woorden omzetten, die kunnen worden opgenomen of gedrukt, worden die woorden statisch. Dit betekent niet dat ze onwaar zijn, net zoals de foto een nauwkeurige afbeelding van de rivier geeft. Maar het betekent wel dat het maar kiekjes zijn. En waarom geven wij jullie die leringen? Om je te laten zien dat achter elke lering die je in woorden kunt omzetten, de voortdurende stroming in de Rivier van Leven zit, die de Levende Waarheid van God is.

Kijk verder dan de lering in de buitenwereld
Het verbaast mij enigszins dat ik deze boodschap aan het collectieve bewustzijn moet geven. Maar zoals El Morya en Saint Germain hebben uitgelegd, hebben nog niet veel spirituele mensen hun leringen geïnternaliseerd en zijn ze nog niet geworden, daardoor drijven ze achter de lering aan in de Rivier van Leven.

En dus moet ik jullie de waarheid zeggen: het is heel goed mogelijk een lering te bestuderen die door de geascendeerde meesters is uitgegeven en de lering heel goed te begrijpen op intellectueel niveau, maar jullie zien niet verder dan de leringen over de Rivier van Leven in de buitenwereld. En daardoor kan iemand die de leringen goed begrijpt, dat begrip misschien in afzonderlijke details verdelen en kan elk detail afzonderlijk helemaal accuraat zijn en helemaal kloppen, zoals elk punt op de foto een accurate afbeelding is van de werkelijkheid waaruit de foto genomen werd. Maar ook al is ieder detail accuraat en klopt hij, wanneer je naar de foto zelf kijkt, wanneer je naar het grote plaatje zelf kijkt, gaat het inzicht van iemand in de leringen van de geascendeerde meesters toch niet verder dan de lering in de buitenwereld waar die persoon het mentale beeld van heeft gemaakt.

Angst voor de verkeerde hiërarchie trekt de verkeerde hiërarchie naar je toe
En zodoende mijn geliefden, moet ik jullie een heel ernstige waarheid vertellen die maar weinig mensen willen toegeven. Er zijn veel mensen die een lering in de buitenwereld, of die nu door een organisatie is uitgebracht, geaccepteerd hebben als echt en deugdelijk. Maar ze zijn op het punt aangekomen dat ze hem accepteren als een absolute en onfeilbare waarheid en daarom zou hij nooit verder uitgebreid kunnen worden.

Heel veel mensen gaan in de angstmodus door te denken dat zij, als ze naar iets kijken dat buiten die lering omgaat die ze hebben geaccepteerd, óf naar de hel gaan, óf gevangen zijn door de verkeerde hiërarchie van bedriegers van de geascendeerde meesters. En daarom weigeren ze te luisteren naar mijn Levende Woord, zoals ik het vandaag uitgeef – omdat ze bang zijn dat die woorden bij een verkeerde hiërarchie van bedriegers vandaan komen.

Maar toch mijn geliefden, is het geloof dat een lering in de buitenwereld je kan afschermen van de krachten van de antichrist, een illusie. Een tijdlang heeft een student wanneer hij nieuw op het pad is, geen solide fundering. Zo’n student kan gemakkelijk in de war raken of overweldigd worden door de vele verkeerde leringen die er zijn – maar hij kan net zo in de war raken van verschillende echte leringen. En daarom is het beter als zo’n nieuwe student alle aandacht op één bepaalde deugdelijke lering richt, en daar zijn aandacht een tijdlang op gericht houdt.

Maar er komt een moment dat je een stap omhoog moet doen en naar het innerlijke pad gaat dat je boven die lering in de buitenwereld uitbrengt, zodat die lering in de buitenwereld niet een stel krukken wordt die voorkomen dat je rondloopt als het Godvrije wezen dat jij bent. En als jij die sprong niet maakt, dan kan de lering in de buitenwereld jou niet meer tegen de verkeerde hiërarchie beschermen – en nou komt het.

Het essentiële aspect van het spirituele pad is dat jij gevangen zit in het dualiteitsbewustzijn. Jouw geest zit vast in een mentaal kader dat bestaat uit vele individuele overtuigingen. Enkele zijn misschien waar, sommige zijn gedeeltelijk waar en beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn en sommige ontspringen totaal aan dat dualiteitsbewustzijn. Maar globaal is het beeld dat je hebt, óf enigszins dualistisch óf op zijn minst een stationair beeld van Gods waarheid. En elk stationair beeld wordt een gesneden beeld, omdat het niet verder gaat. En dus zit jouw geest vast, zolang jij je vastklampt aan een gesneden beeld, in het dualiteitsbewustzijn.

Mijn geliefde harten, de geascendeerde meesters staan boven het dualiteitsniveau. Wij dalen niet af naar de dualiteit. Wij communiceren niet met mensen op het niveau van de dualiteit. We gebruiken degenen die in staat zijn hun bewustzijn boven de dualiteit te verheffen om een boodschap naar buiten te brengen die bedoeld is om aan te tonen dat er iets meer is dan de dualiteit. Maar als de lering eenmaal in de fysieke vorm bestaat, wordt hij statisch. En als jij je eraan vastklampt, maak je van die ware lering een dualistische lering zoals ik heb uitgelegd. En dat betekent dat je de directe contactlijn met de geascendeerde meesters verliest. En wat er dan gebeurt, is dat je vatbaar wordt voor de verkeerde hiërarchie van bedriegers die zich als geascendeerde meesters voordoen – maar nog steeds in het rijk der dualiteit zitten.

En dit feit, dat je geest een ware lering heeft gebruikt om een dualistisch beeld op te bouwen en te versterken – juist dit verkeerd gebruiken van een ware lering, juist deze handeling om een ware lering in een gesneden beeld te veranderen – maakt je kwetsbaar voor de verkeerde hiërarchie. En daarom moet ik zeggen dat degenen die lid zijn van één van de organisaties die we de hele eeuwigheid al sponsoren – of het nu de christelijke religie, de boeddhistische religie, de islam, het taoïsme, of een new age-lering is – de rigide leden die aan een specifiek mentaal beeld van het pad vasthouden, zijn kwetsbaar voor de verkeerde hiërarchie en hun eigen ego dat in hun oor fluistert: “Jij hoeft niet te veranderen. Jij hoeft niet naar de balk in je eigen oog te kijken, omdat je al deze dingen in de buitenwereld al doet, jij hebt deze prachtige lering in de buitenwereld die de hoogste lering is op de planeet.” Wat tussen haakjes de reden is dat ze allemaal geloven dat hun leer de hoogste leer op de planeet is.

De meesters zullen onze hoogmoed testen
En dus zou dit je moeten tonen dat juist het concept dat een bepaalde lering de hoogste leer op de planeet is, die bewering specifiek gedaan werd om je hoogmoed te testen. Zou je hem geloven en het zelfbeeld opbouwen dat jij, omdat jij de hoogste lering op de planeet hebt, beter bent dan alle andere mensen die ook geloven dat zij de hoogste lering op de planeet hebben? Of zou je die bewustzijnsstaat transcenderen en zeggen: “Maar ik wil niet de hoogste lering op de planeet, ik wil meer. Ik wil de hoogste lering in de hemel. En daarom moet ik mijn bewustzijn boven het dualiteitsbewustzijn uit laten stijgen, zodat ik de Levende Waarheid kan vatten die niet in woorden omgezet kan worden.”

Dit is de test. En je moet volwassen worden en beseffen dat alles wat de geascendeerde meesters ooit hebben gezegd, een test in zich draagt. En die test komt op vele niveaus voor, afhankelijk van jouw individuele bewustzijnsstaat. En de test is altijd deze. Wanneer je een echte lering hoort, begrijp je hem op het bewustzijnsniveau dat je dan hebt. En de test is of jij de leringen gebruikt om het mentale beeld te versterken dat jij dan hebt of om je talenten te vermenigvuldigen en hogerop te komen, je geest op te rekken en een hoger inzicht te accepteren?

Mijn geliefden, dat is de ware weg om de leringen van de geascendeerde meesters te gebruiken – je talenten te vermenigvuldigen, ze te gebruiken om je bewustzijn te vergroten. Maar als je op de ongehoorzame dienaar lijkt en jouw talenten in de grond begraaft, raad eens wat er dan gebeurt. Wij, de geascendeerde meesters, moeten dan jouw vrije wil respecteren en ons terugtrekken. Maar we kunnen de lering in de buitenwereld die naar het fysieke octaaf is gebracht, niet terugtrekken. En dus ga je achterover zitten – kijkt naar de lering in de buitenwereld – en beseft niet dat de Aanwezigheid van de geascendeerde meesters niet meer bij je is.

En dus word je in plaats daarvan kwetsbaar voor de meesters, de zogenaamde meesters, der dualiteit die tot jullie in je eigen hart spreken. En ik moet zeggen dat er een aanzienlijk aantal mensen is die gelooft dat ze innerlijk contact met de geascendeerde meesters hebben, maar toch met de meesters spreken die op het dualiteitsniveau zitten. En de reden is dat deze mensen niet op dat punt van onvoorwaardelijk overgave zijn gekomen, wat de enige vereiste is – de absolute vereiste waar je nooit compromissen over kunt sluiten – om echte, voortdurende communicatie met de geascendeerde meesters te hebben.

Eeuwige overgave is een absolute vereiste
Als je gemeenschap met de geascendeerde meesters wilt hebben, moet je in een staat van voortdurende overgave leven. Want enkel door bereid te zijn voortdurend jouw mentale beelden van God, van het Pad, van jezelf, en van de geascendeerde meesters op te geven, kunnen jullie ons bijhouden terwijl wij ons uitbreiden en groeien. Enkel in een staat van eeuwige overgave kun jij in de Rivier van Leven zijn die nooit stilstaat – en daardoor nooit gehecht is aan een bepaald identiteitsgevoel, zoals zo mooi beschreven in de Rozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde wordt beschreven.

Mijn geliefde harten, ik moet waarachtig zeggen dat progressieve openbaringen nooit op zullen houden op deze planeet – tot de planeet verheven wordt naar het niveau van het koninkrijk van God, waardoor progressieve openbaringen innerlijke openbaringen worden. Daardoor zullen wij, de geascendeerde meesters, door mensen blijven werken of spreken die in die staat van eeuwige overgave zijn.

Dit is een absolute verklaring die ik doe – zowel voor organisaties in het verleden, als voor huidige en de toekomstige spirituele organisaties. Ik ben altijd bij jullie – welk deel van altijd begrijpen jullie niet? Besef dat slechts jullie ego ‘altijd’ niet kan begrijpen, eeuwige overgave niet kan begrijpen – omdat hij de kosmische klok wil stoppen, zodat hij de baas kan zijn. En als je ten prooi valt aan de veiligheidsbehoeften van je ego, je vastklampt aan een lering in de buitenwereld, dan zal het ego bij jou de touwtjes in handen hebben. En jullie ego zal de open deur zijn voor de krachten van de verkeerde hiërarchie, net zoals jouw Christuszelf de open deur is voor de geascendeerde meesters.

Het ware, innerlijke pad van Christus volgen
Ik ben de Levende Christus. Ik word altijd meer. Want ik heb mijn God lief en ik wil alles ervaren wat God is. En ik zie dat God altijd meer wordt. En zodoende heb ik God waarachtig lief, hoe zou ik niet meer kunnen worden door Gods transcendentie bij te houden en dan alles te ervaren wat God op een bepaald moment is?

Ik ben gekomen om mensen het leven te geven en het hen in overvloediger mate te geven. En wat houdt dat echt in? Het betekent dat de Levende Christus altijd probeert jou zover te krijgen dat jij je netten met verwikkelingen in je huidige identiteitsgevoel – jouw huidige overtuigingen over de wereld, over God, over het spirituele pad, over de geascendeerde meesters, achter je te laten – zodat jij één met ons kunt worden en dan met ons in de stromende Rivier van Leven mee te gaan die echt het overvloedige leven is.

En zodoende moet ik zeggen dat het nooit het doel van de vertegenwoordigers van de Levende Christus is om een lering in de buitenwereld naar voren te brengen die absoluut waar is, die onfeilbaar is of die nooit uitgebreid kan worden of vervangen door een hogere lering. Dit is nooit onze intentie geweest. En pas op voor jullie analytische geest, want die zal zeggen: “Welnu, er moet een waarheid bestaan die absoluut en onfeilbaar is.” En ik zeg dat er waarachtig een waarheid bestaat die absoluut en onfeilbaar is en dat is de eeuwig transcenderende Levende Waarheid van God. En die waarheid kan nooit tot uitdrukking gebracht worden in woorden of beelden in deze wereld van vorm, omdat die boven de vorm staat. Die staat boven alles wat geschapen werd.

En dus moet je beseffen dat het heel goed mogelijk is dat twee religies overtuigingen kunnen hebben die elkaar lijken tegen te spreken, maar die toch allebei door de geascendeerde meesters werden uitgegeven. En waarom geven wij overtuigingen uit die elkaar lijken tegen te spreken? Welnu, dat doen we juist omdat ons doel met een bepaalde religie is mensen aan te spreken die in een specifieke bewustzijnsstaat zijn en hen helpen om dat niveau te boven te komen, zodat zij meer worden en daardoor weer in contact komen met de altijd stromende Rivier van Leven.

Ken de echte Jezus
Snap je wat ik hier zeg? Als een specifieke groep mensen in een heel beperkt concept van het leven geloven, kunnen wij hen niet de hoogst mogelijke lering van dat moment geven. We moeten hen een lering geven die niet zo ver boven hun overtuigingen uitgaat dat ze hem niet kunnen bevatten of accepteren. En dus gebeurt het vaak dat wij mensen een heel beperkte lering geven, maar die wel verder gaat dan zij nu hebben. En je zou kunnen zeggen – met de menselijke geest – dat als de geascendeerde meesters verschillende leringen aan verschillende groepen mensen geven die elkaar lijken tegen te spreken, de geascendeerde meesters soms wel eens moeten liegen. Maar het ligt niet in onze bedoeling om een absolute, onfeilbare waarheid te geven.

Wanneer de Levende Christus bij jou komt, komt hij je tegemoet op het bewustzijnsniveau dat jij hebt. En daarom moet hij jou uit je oude gehechtheid aan die bewustzijnsstaat losschudden. En in sommige gevallen kan dit alleen maar door een uitspraak te doen die jouw dagelijkse denkgeest en jouw ego zo laat schrikken dat jij letterlijk uit je behaaglijke positie geslingerd wordt – die je niet bereidwillig maakt om te groeien door naar binnen te gaan en vanuit jezelf naar een hoger inzicht te reiken. Je klampt je alleen maar vast aan die lering in de buitenwereld en denkt dat die je alles kan geven wat jij moet weten.

Dus mijn geliefden, wanneer wij een lering uitbrengen, is dat voor jullie bevrijding. Wat moeten wij met een groep studenten die de lering in de buitenwereld feitelijk gebruiken om zichzelf in een mentaal kader te plaatsen dat nog beperkter is dan voor ze die lering hadden? Wat moeten wij doen om deze studenten in beweging te krijgen? Welnu, soms moeten wij op hun knoppen drukken door een uitspraak te doen waar zij zo van schrikken dat ze zeggen: “O, de geascendeerde meesters zouden nooit zoiets zeggen. Jezus zou dat nooit zeggen.”

Maar snap je, de Jezus die nooit ‘dat’ zou zeggen, de Jezus is die jij beperkt hebt tot jouw eigen mentale beeld van wie Jezus zou moeten zijn. Daarom is die Jezus, de Jezus uit de verkeerde hiërarchie, niet de Levende Christus. Want de Levende Christus zal letterlijk tegen jou zeggen wat nodig is om jou uit jouw huidige mentale kader te slingeren en je terug te brengen op het punt waarop jij bereid bent over het leven na te denken en naar de innerlijke antwoorden te reiken – de sleutel van kennis uit te reiken.

Houd nooit op vragen te stellen
Vraag en gij zult ontvangen! Hoe vaak hebben wij niet mensen gezien die een waarachtige spirituele lering vonden en daarna dachten dat ze geen aanwijzingen meer hoefden te vragen aan hun Christuszelf, want alles wat ze nog moesten doen, was de lering in de buitenwereld op intellectueel niveau lezen.

En daarom moet ik jullie zeggen dat er mensen zijn die beweren studenten van de geascendeerde meesters te zijn, maar deze studenten hebben letterlijk, niet op bewust maar op onbewust niveau, gezegd: “Geliefde Christuszelf, ik heb jou niet meer nodig. Ik heb de lering in de buitenwereld. Geliefde Jezus, ik heb jou niet meer nodig; ik zal alleen nog maar de Jezus bestuderen die als kiekje in de lering in de buitenwereld wordt afgebeeld, omdat ik mij op mijn gemak voel bij die Jezus.”

Maar wat ze eigenlijk zeggen, is: “Jezus, val mij niet lastig. Ik voel me prima zo en ik wil mij op mijn gemak blijven voelen.” Dit is de pest met de religie op deze planeet – dat het mensen prima laat voelen en denken dat ze gered zullen worden, omdat ze lid van die religie zijn. En dat is de reden dat Saint Germain besloten heeft dat het tijd wordt om die bewustzijnsstaat op te schudden. En ik ben het met hem eens, want ik heb ook mijn buik vol van het orthodoxe christendom en haar rigiditeit en dogmatisme.

Laat mij jou lastigvallen
Waarachtig, degenen die niet door mij lastig gevallen willen worden, zijn niet mijn echte volgelingen. En ik moet je vertellen dat juist deze boodschapper eens een discussie had met een Lutherse predikant die in alle oprechtheid geloofde dat mijn discipelen toen ik hen riep en zei: “Laat jullie netten achter, ik maak jullie tot vissers op mensen, “ zij niet ogenblikkelijk hun netten zouden achterlaten en mij volgen. “O”, zei de priester: “dan hebben ze zeker nog een jaar nodig om hun zaken te regelen om zich erop voor te bereiden Christus te volgen.”

Maar zie je mijn geliefden, mijn missie duurde in totaal maar drie jaar. Mijn discipelen hadden geen tijd om hun wereldse zaken op orde te stellen. Ik moet zeggen dat toen ik mijn discipelen riep, ik letterlijk naar hen toeliep – zij hadden mij nog nooit gezien – en ik heb ze recht in de ogen gekeken en gezegd: “Laat je netten achter en volg mij,” en ik heb mij omgedraaid en ben weggelopen. En wie mij niet meteen volgde, werd niet mijn discipel, wat zo zat de wet in elkaar op dat moment.

En hoewel de eisen enigszins versoepeld zijn – omdat ik toen maar drie jaar had en nu zitten we in een meer doorgaande cyclus – ik moet zeggen dat jij, hoewel je de tijd kunt nemen om op het innerlijke pad naar Christusschap te stappen er niet eeuwig over kunt doen. Er moet een moment komen waarop je bereid bent te zeggen: “Genoeg is genoeg! Ik heb genoeg van mijn ego, en het wordt tijd dat ik op het ware pad stap.”

Wanneer die tijd voor jullie individueel komt, moeten jullie alert zijn, moeten jullie je ervan bewust zijn, omdat je Christuszelf, ikzelf, of een andere meester op innerlijk niveau waarachtig aan jou verschijnt. En je moet open zijn om onze stem te horen. En als je gehecht bent aan een lering of organisatie in de buitenwereld, zul je ons afwijzen wanneer wij bij jou komen.

Wijs de leraar niet af
Stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als Moeder Maria de engel had afgewezen, toen hij bij haar kwam en haar vertelde dat zij geboorte moest geven aan het Christuskind. Wat als zij gezegd had: “Ik geloof niet dat jij echt bent. Ik ben volmaakt gelukkig hier in het klooster. Laat mij met rust.” O, mijn geliefden, dan was ik niet geboren, toch? En als ik dan bij jou kom en zeg: “De Christus is eraan toe om in jouw hart geboren te worden” en jij zegt: “Laat mij met rust, ik heb het prima naar mijn zin zo”, dan zal de Christus niet in jouw hart geboren worden. En dan zal de wederkomst niet op planeet aarde plaats vinden. Want er zijn 10.000 mensen voor nodig om de Christus in hun hart geboren te laten worden om die wederkomst tot stand te brengen die de afronding is van de cyclus van Vissen en daarom de open deur naar de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk.

Het is tijd om stappen te nemen en het innerlijke pad op te gaan en alles weg te gooien en achter te laten wat een net is geworden dat geen vis meer vangt, maar jou vangt en jou ervan weerhoudt om in de Rivier van Leven te duiken. Ik ben gekomen opdat allen het leven zullen krijgen en dat ze het overvloediger krijgen. Maar dat betekent niet dat ik, Jezus, in de lucht verschijn en het overvloedige leven op jullie laat regenen vanuit de hemel. Het overvloedige leven hebben, betekent in de overvloedige bewustzijnsstaat zijn. En die bewustzijnsstaat is eeuwige zelftranscendentie. Waarachtig er is niets anders. Er bestaat geen vervanger voor zelftranscendentie.

De behoefte vermijden om weg te lopen
En zodoende kom ik vandaag bij jullie met een speciale dispensatie. Ik kom jullie een lering geven over hoe je de dingen kunt loslaten die jullie tegenhouden. De lering is al door Moeder Maria in haar boek gegeven, maar ik wil hem graag vanuit een enigszins ander perspectief geven in de hoop dat hij misschien degenen helpt die het zelfs niet kunnen begrijpen in het magnifieke boek dat Moeder Maria heeft uitgegeven. Daarom is er natuurlijk meer dan één geascendeerde meester – omdat onze verschillende vlammen verschillende mensen kunnen bereiken.

Het overvloedige leven is de Rivier van Leven die altijd maar doorgaat. Wat jou buiten het overvloedige leven plaatst, is dat jij aan iets vasthoudt dat geboren werd op het moment dat jij God de rug toegekeerd hebt en een overtuiging aannam die zei: “Ik kan niet meer één met God zijn.”

Mijn geliefden, juist deze beslissing om je goeroe – die de vertegenwoordiger was van de Levende Christus – de rug toe te keren, heeft ervoor gezorgd dat jij in een spiraal belandde die je steeds verder van God, van jouw ware identiteit, heeft afgescheiden. Wanneer je het spirituele pad vindt, draai je die cyclus om en begin je stap voor stap naar het eenzijn terug te keren.

Maar wanneer jij nog steeds vastzit, of in ieder geval gedeeltelijk vastzit, vanwege jouw ego, kun je niet volledig begrijpen wat het uiteindelijke doel van het spirituele pad is, zoals El Morya gezegd heeft, totaal eenzijn met het grotere wezen waar jij een individualisatie van bent. Omdat jouw ego uit gescheidenheid geboren werd en daardoor nooit kan accepteren dat eenzijn het allerhoogste doel is. En daarom is het mogelijk het uiterlijke pad te bewandelen en de leringen van de geascendeerde meesters te gebruiken – en kun je bepaalde vooruitgang boeken op dat pad – maar er komt een moment waarop jij niet verder vooruit gaat tot jij beseft en erkent dat jij het gevoel van gescheidenheid moet overwinnen.

Wat er tussen jou en het eenzijn staat, zijn een aantal overtuigingen en emotionele wonden die jou een gevoel van innerlijke pijn geven. En je hebt misschien in het verleden een traumatische ervaring gehad en die heeft een wond geslagen in jouw ziel. En wat is het resultaat van deze wond? Dat als jij over die ervaring nadenkt, het je zo’n pijn doet dat jij er onmiddellijk voor terugdeinst en zegt: “Ik wil hier niet naar kijken. Ik wil hier niet op terugkomen.”

Maar mijn geliefden, nu komt de lering die ik jullie wil geven. De enige manier om het spirituele pad te bewandelen is door één met alles te zijn. Het pad gaat over het weggaan uit de gescheidenheid en naar het eenzijn toegaan. Dus als je een conditie in je psyche hebt die jou gescheiden houdt, dan is de enige manier om die conditie te overwinnen, er recht op af te lopen, niet meer bang te zijn om ernaar te kijken – niet meer bang te zijn om naar je angsten te kijken – maar er recht op af te lopen en die te transformeren.

Dit is de lering die ik met Pasen aan de klas gegeven heb door te zeggen dat jij niet kunt weggeven wat je niet bezit en dat je niet in staat bent jouw wonden weg te geven tot jij zegt dat jij ze bezit. Maar ik kom je nu een hoger niveau brengen. Want zolang jij gevangen blijft in een verwonde psyche, zul je niet in staat zijn jouw angsten onder ogen te zien, om rechtstreeks naar jouw wonden toe te gaan en de situatie opnieuw te ervaren die die wonden veroorzaakt heeft. En daarom moet jij stuwkracht opbouwen en de bereidheid om je te laten overschaduwen door jouw Christuszelf of de geascendeerde meester die jouw goeroe is, terwijl jij recht op die beperkende conditie af loopt.

En dit kom ik vandaag doen bij jullie. Ontwikkel die stuwkracht. Besef dat de sleutel om te groeien is dat je uit die gescheidenheid stapt – stopt ervan weg te lopen – en naar dat eenzijn toegaat. En de enige manier om een beperking te overwinnen is er recht op af te lopen en het te transformeren in iets hogers door de kracht van Christus binnenin jou, die ontketent wordt door jouw Christuszelf.

De dispensatie van Jezus om je grootste angsten te overwinnen
En wat ik jullie vandaag dus aanbied, is hier bij jullie te zijn in een heel tastbare manifestatie. En ik vraag je, wanneer ik stop met spreken je ergste angsten onder ogen te zien, of in ieder geval de angsten die jij onder ogen kúnt zien. Maar je staat er niet alleen voor. Je ziet ze onder ogen – niet met mij naast jou, maar ik overschaduw jou zoveel dat wij één zijn. En daarom zie je niet je angsten zoals jij ze gewoonlijk ziet. Je ziet jouw angsten zoals ik die angsten zou zien.

En laat me je ervan verzekeren dat ik iedere mogelijke angst op aarde heb gezien, en ik ben die ontstegen. En daardoor zou je misschien kunnen zeggen dat ik enige stuwkracht heb waar jij op kunt vertrouwen zodat ik je erdoor heen zal dragen. Dus ik vraag jullie om deze meditatie te doen. Je hoeft het niet hardop te roepen, maar je moet wel visualiseren. Doe een innerlijke oproep aan jouw Christuszelf en mijn Aanwezigheid om op jou neer te dalen. Accepteer dat wij één zijn wanneer je die oproep doet. En visualiseer dan jouw angsten die jou ervan weerhouden om verder te gaan op het pad.

Visualiseer dat wij er recht op af gaan, ernaar kijken en dat jij met de ogen van Christus ziet dat ze totaal onecht zijn en in feite geen macht over jou hebben. En geef ze dan op. Geef ze op in de vlam van Christus in jouw hart en laat ze los. Laat ze los, laat ze wegvallen. Net zoals bij Paulus op de weg naar Damascus toen de schellen hem van de ogen vielen en hij de Levende Christus zag achter het dode beeld van Christus als verkeerde leraar die hij daarvoor geaccepteerd had. Sta jezelf toe los te laten wat tussen jou en het overvloedige leven staat.

Ik Jezus, bevrijd jullie van al jullie angsten. Ik zeg: “Je hebt de toestemming van Christus om die angsten achter te laten en je ware identiteit te accepteren als zoon of dochter van God die de moeite waard is in de ogen van God, net als Christus Jezus, net als Christus El Morya, net als Christus Moeder Maria, net als Christus Saint Germain.” En dus vraag ik jullie te gaan staan terwijl we de oude vorm helemaal wegblazen, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor het nieuwe. “IK BEN DE LEVENDE CHRISTUS, DE LEVENDE CHRISTUS BEN IK!” (10x)

Zodoende verzegel ik jullie hart in mijn hartvlam. En daarom zegen ik nu deze communie als waarachtig het bloed en het lichaam van de Levende Christus. Het is klaar.