Satan achter je zetten of Satan tussen jou en God in zetten

ONDERWERPEN: Vele mensen hebben het Christusschap verkeerd begrepen – Er bestaat geen maatstaf voor Christusschap – Christusschap is niet hetzelfde als je ego spiritueler te maken – Begrijpen waarom de Geest zich niet aanpast aan de materie – Dienen om al het leven te verheffen – De ware initiatie van het Jaar van de Zoon en een dispensatie – De sleutel om te slagen voor de initiaties in het Jaar van de Moeder – De leugen over de echtheid van de materie

Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

Ik ben de geascendeerde Meester Jezus Christus en ik had natuurlijk het recht om 2000 jaar geleden te incarneren en ik heb natuurlijk het recht om vandaag door een fysieke boodschapper te spreken. Er zijn veel – geïncarneerde en niet geïncarneerde – wezens die mij dat recht zouden willen ontzeggen, het recht van de Christus om te incarneren, om naar de materiële wereld toe te gaan en het licht van Boven te brengen door de open deur te zijn.

Ze willen niet lastig gevallen worden. Zij geloven – in hun spirituele arrogantie – dat ze deze planeet op een of andere manier bezitten, in ieder geval in het materiële rijk. Maar ze hebben dat niet in bezit, want alles op aarde is onderworpen aan de vrije wil. Er is een collectieve vrije wil, maar er bestaat ook een individuele vrije wil. De planeet kan natuurlijk niet hoger stijgen dan de collectieve vrije wil. Maar een individu heeft het recht om die collectieve wil te ontstijgen. En dus heeft het individu het recht om Christusschap te verwerven, dat Christusschap tot uitdrukking te brengen en ook de open deur te zijn om de Levende Christus door zichzelf tot uitdrukking te brengen. Dit is een recht dat nooit kan worden afgenomen, met hoeveel plannetjes of filosofieën de gevallen wezens ook aankomen.

Ze hebben – vanaf het begin na hun neerdaling op deze planeet – geprobeerd te voorkomen dat een individu het niveau van Christusschap en hoger zou halen. Ze hebben, in talloze gevallen, succes gehad door óf de mensen te intimideren om zelfs niet eens te proberen hun Christusschap tot uitdrukking te brengen, of hen fysiek te verhinderen dat te doen, door myriaden plannen die ze hebben bedacht. Desondanks blijft het een eeuwig recht van het individu om Christusschap te manifesteren en de open deur te zijn voor de stroom van de Geest.

Vele mensen hebben het Christusschap verkeerd begrepen
Wat houdt het Christusschap dan in? Er zijn veel mensen die het Christusschap volkomen verkeerd begrepen hebben. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de christenen die geloven dat ik de enige was die ooit de belichaamde Christus was of zou kunnen zijn. Ze hebben een volledig beeld van mij als afgod gecreëerd en denken dat ik het Christusschap volledig bezat zelfs al voor ik geïncarneerd was, al voor ik de buik van mijn moeder inging. Dit was natuurlijk niet het geval, zoals ik op mijn website heb uitgelegd. Ik was voor die incarnatie natuurlijk al eerder geïncarneerd. Ik was geleidelijk in bewustzijn gegroeid en zelfs tijdens mijn laatste incarnatie als Jezus ging ik door een proces om geleidelijk aan mijn Christusschap te verwerven en opeisen. En pas op de bruiloft in Kana, durfde ik dat inderdaad in het openbaar tot uitdrukking te brengen – in ieder geval in het land dat de belangrijkste focus voor die incarnatie was.

Een ander misverstand komt door de mensen die buiten de officiële doctrines van de christelijke religie omgaan, doctrines die duidelijk zijn vastgesteld door de gevallen wezens met de bedoeling van mij een uitzondering te maken, zodat niemand in mijn voetsporen durft treden. Velen hebben – hetzij door een lering van een geascendeerde meester of door andere leringen – durven te beseffen dat ik niet de enige was die Christusschap kon bereiken. Toch hebben velen, zelfs veel studenten van geascendeerde meesters verkeerd begrepen wat het betekent om Christusschap te bereiken. Ze denken dat het een superieure verworvenheid inhoudt die je na een lang en moeilijk proces van initiaties moet bereiken. Ze geloven dat het enigszins vergelijkbaar is met een vaardigheid die je op aarde verwerft, zoals de vaardigheid om bepaalde sporten uit te voeren of een complexe taak. Maar Christusschap is niet een PhD programma dat je kunt volgen van begin tot eind en waarvan het resultaat gegarandeerd is. Christusschap is een hooglijk geïndividualiseerd proces.

Er bestaat geen maatstaf voor Christusschap
Waarom bestaat er geen maatstaf? Om een heel eenvoudige reden, de Christus zijn betekent, heel gewoon, dat je de open deur bent voor jouw IK BEN Aanwezigheid die zich door jou heen uitdrukt. En die expressie gebeurt door het Omega-aspect van de Aanwezigheid, de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Hierin wordt jouw echte, door God gegeven individualiteit en identiteit verankerd. Het is niet een kwestie van dat jij – met jou dagelijkse denkgeest hier geïncarneerd – een of andere ingewikkelde vaardigheid verwerft of voor een stel ingewikkelde initiaties slaagt.

Dat wil nog niet zeggen dat het Christusschap manifesteren niet als een pad kan worden voorgesteld dat je van een lager niveau naar hogere niveaus leidt. Je kunt het pad natuurlijk zo beschouwen. Desondanks is het proces om Christusschap te bereiken, te verwerven, niet hetzelfde als een vaardigheid in de buitenwereld beheersen. Het proces om de belichaamde Christus te worden, is een proces om alles af te leren wat je met de dagelijkse denkgeest hebt aangeleerd.

Christusschap is niet hetzelfde als je ego spiritueler te maken
Hoe komt dat? Omdat Christus zijn inhoudt dat je de open deur bent voor de Aanwezigheid, waardoor de Aanwezigheid zichzelf door jou tot uitdrukking kan brengen, ongehinderd door een filter in de lagere geest. Helaas zijn veel studenten van de geascendeerde meesters ten prooi gevallen aan de heel subtiele illusie die door de gevallen wezens wordt gesteund, namelijk dat de Christus worden, betekent dat je een verfijnd ego vormt dat de verschijning heeft aangenomen van een spiritueel persoon.

Als je naar de christelijke religie kijkt, zie je dat het eeuwen lang een bepaald beeld heeft opgeworpen van hoe een menselijk wezen er in het ideale geval uit zou moeten zien of zich gedragen – als dat menselijke wezen spiritueel of vroom is. Veel studenten van de geascendeerde meesters hebben hierop voortgebouwd en hebben zich een beeld gevormd van wat het inhoudt om de Christus te zijn, om Christusschap te bereiken. Ze denken dat dit kan worden vastgesteld door een of andere maatstaf in de buitenwereld, zoals op een bepaalde manier kijken, op een bepaalde manier lopen, op een bepaalde manier praten. Maar zoals het oude liedje zegt: “loop als Christus, praat als Christus”, maar dit houdt nog niet in dat je Christus wordt. Ik realiseer me dat er een oud boek is dat de ‘Imitatie van Christus’ heet. En hoewel het enige waarde kan hebben om een spiritueel iemand te imiteren, moet ik zeggen dat je gedrag in de buitenwereld aanpassen aan een bepaald ideaal, je alleen maar tot zo ver op het pad kan brengen – en het zal je niet het Christusschap geven.

Als je naar de wereld van tegenwoordig kijkt, zie je veel mensen die zich gedragen, of een manier van leven hebben, die niet bevorderlijk is voor welke vorm van spirituele groei ook, omdat het hen gevangen houdt in het herhalen van steeds weer dezelfde patronen. Dus kan het enige tijd waardevol zijn om een hoger ideaal te imiteren, zodat jij je bevrijdt van deze wereldlijke gedragspatronen. Maar als je denkt dat je gedrag verfijnen, en als het overeenkomt met een of ander ideaal in de buitenwereld, jou het Christusschap oplevert, dan heb je het mis.

Want er komt een moment dat je moet erkennen dat zolang jij een maatstaf in de buitenwereld hebt, er tot in eeuwigheid een kloof zal zitten tussen jouw huidige bewustzijnsstaat en Christusschap. Want de externe maatstaf kan slechts een gesneden beeld zijn dat je voor de echte God van jouw IK BEN Aanwezigheid zet. En als je denkt dat je jouw gedrag aan moet passen aan deze uiterlijke maatstaf, denk je automatisch dat de uitdrukking van je IK BEN Aanwezigheid door jou heen aangepast moet worden aan die maatstaf in de buitenwereld. En dan word je niet de open deur voor de Aanwezigheid. Je wordt niet de open deur voor de wind van de Heilige Geest die waait waarheen hij wil.

Begrijpen waarom de Geest zich niet aanpast aan de materie
Wat is de bedoeling van de Heilige Geest? Dat is niet zich aanpassen aan de ideeën, mentale beelden en overtuigingen van de mensen. Hoe zou de Heilige Geest iemand uit zijn huidige bewustzijnsstaat kunnen wekken, als de Heilige Geest zich zou aanpassen? De Heilige Geest heeft maar één bedoeling, dat is het proces van transcendentie initiëren en accelereren. Want de Heilige Geest is de kracht die door alle van zichzelf bewuste wezens in je huidige sfeer die hun staat van bewustzijn hebben getranscendeerd, is gevormd. Ze hebben deze gigantische kracht gevormd, deze machtig ruisende wind van de Heilige Geest die natuurlijk bedoeld is om iedereen te helpen die nog niet gewekt is, om zich volledig van zijn potentieel als spiritueel wezen bewust te worden.

Daarom past de Heilige Geest zich nooit aan bij welk mentaal beeld, welke doctrine, welk systeem, of welke structuur ook die hen in een bepaalde bewustzijnsstaat houdt. Dus kun je inzien waarom het gewoon niet mogelijk is om een structuur in gedachten te hebben, hoe jij net als Christus moet worden en tegelijkertijd de open deur voor de Heilige Geest zijn? Dat kan niet. Dat zal nooit gebeuren.

Er zijn natuurlijk enkele – vooral in de christelijke Pinksterbeweging en andere soortgelijke bewegingen – die erin geslaagd zijn om een kleine stroom van bepaalde spirituele krachten op gang te brengen, terwijl ze nog steeds een structuur in hun geest hebben. Maar dit is geen Christusschap. En zolang zij hun structuren niet loslaten, komen ze niet boven een bepaald niveau uit. En na bepaalde tijd, stellen ze niet meer open voor welke stroom van de Geest, de Heilige Geest, ook maar ze zijn dan de open deur voor de stroom van lagere geesten die door hen heen janken en nog steeds wonderen proberen te verrichten. Maar dat is geen Christusschap, want zelfs al kun jij tekenen of wonderen verrichten, je bent de Christus niet – als je gewoon mensen heelt zonder hen bewust te maken van de kracht van God in hen.

Ja, toen ik op aarde rondliep, genas ik de zieken, ik wekte de doden tot leven. Desondanks waren er ook veel mensen die niet werden geheeld en ik verrichtte deze – zogenaamde – wonderen maar tijdelijk. Want ik kwam niet om alle zonden van de wereld op me te nemen, zodat ik al het werk voor de mensheid kon doen. Ik was hier om mensen bewust te maken van hun eigen ingebouwde potentieel. Dit is de bedoeling van de Levende Christus, van de stroom van de Heilige Geest: degenen te wekken die bereid zijn om zich bewust te worden van hun eigen potentieel om de Christus te zijn, om hun huidige bewustzijnsstaat te transcenderen.

Het is mogelijk om iets te verwerven wat lijkt op bepaalde spirituele krachten zonder volledig je ego en de wens om als heel wijs te worden beschouwd en op te vallen onder de mensen, los te laten. Maar dit is de hemel met geweld nemen en dat zal maar bepaalde tijd worden toegestaan. En dan worden de mensen die niet bereid zijn om een stapje harder te doen naar onbaatzuchtige dienstverlening, onderworpen worden aan de tweede wet van de thermodynamica. Wat de reden is dat je ziet dat bepaalde predikers misschien bepaalde tijd volgelingen hebben, maar plotseling gebeurt er iets waardoor hun gemeente ziet wie ze zijn: egomaniakken die denken dat ze boven de wet staan en alles kunnen doen vanuit een egoïstisch perspectief.

Dienen om al het leven te verheffen
Degenen die echt Christusschap manifesteren, gaan over een hele subtiele drempel in hun eigen geest. Deze drempel is dat je beseft dat hoewel je jouw bewustzijnsstaat tot boven het niveau van de gemiddelde mens verhoogd hebt, jouw ware bedoeling niet is om als afgod te worden gezien door de mensen. Je ware bedoeling is anderen te inspireren om te doen wat jij hebt gedaan, zodat jij in plaats van dat jij jezelf blijft verheffen naar steeds hogere hoogten door je door menselijke wezens te laten verafgoden, anderen probeert te verheffen.

Daarom nam ik twaalf discipelen aan, zoals de Bijbel beschrijft. Maar in werkelijkheid had ik meer discipelen dan die twaalf, want ik had mensen waar ik onregelmatiger mee werkte, maar sommigen van hen vorderden sneller dan de twaalf discipelen. En de reden was dat elk van de twaalf van mijn officiële discipelen natuurlijk één van de stammen van Israël vertegenwoordigde en daardoor was het vermogen van de discipelen om te transcenderen, enigszins afhankelijk van de collectieve bereidheid van de groep die zij vertegenwoordigden.

Maar het punt dat ik hier wil maken, is het volgende: er zijn veel mensen op deze planeet die dit cruciale keerpunt op het pad hebben bereikt. Omdat ze wat inzicht hebben gekregen, wat verworvenheden, zelfs wat openheid om de Geest door hen heen te laten stromen en ze staan nu voor een hele subtiele keuze. Zullen ze die gebruiken om een positie, faam, respect, erkenning  proberen te verwerven – of zullen ze volledig onbaatzuchtig het leven dienen?

Zullen ze proberen om met de stroom van de Aanwezigheid mee te gaan om het spiritueler gemaakte ego te versterken dat ze hebben gevormd of willen ze hun ego wel laten sterven, zodat ze volledig de open deur kunnen worden? Het wezen dat niet probeert de Aanwezigheid en de stroom van de Geest zijn ego te laten bevestigen en te verheffen, maar in plaats daarvan de Geest en de Aanwezigheid al het leven laten verheffen op elke manier die de Aanwezigheid en de Geest geschikt achten.

De ware initiatie van het Jaar van de Zoon en een dispensatie
Dit was de diepere, onderliggende initiatie van het Jaar van de Zoon. Waarom heb ik jullie dit niet aan het begin van het Jaar van de Zoon verteld in plaats van het te zeggen nu het jaar al voorbij is? De reden is simpel. Zelfs als spirituele leraar kan ik geen initiatie voor jou doen. Jij bent degene die geïnitieerd moet worden, jij bent degene die zelfstandig tot bepaalde conclusies en inzichten moet komen. Er is een grens aan hoeveel ik jullie kan vertellen, want wat zou de initiatie kunnen zijn als je alles van te voren weet? Dus waarom vertel ik het jullie nu dan wel? Omdat ik jullie een gunst verleen.

De mensen onder jullie die bereid zijn eerlijk tegen zichzelf te zijn, krijgen een poos de tijd, vanaf het moment waarop je dit dictaat hoort of leest – wanneer dat ook is – waarop je de kans krijgt om mijn persoonlijke Aanwezigheid bij jou te hebben. Zodat ik met jullie afzonderlijk werk vanuit het spirituele rijk en je elk inzicht geef waar jij voor openstaat om het te ontvangen door in feite te zien waar je een gespiritualiseerd ego hebt gecreëerd en waarin je nog niet de open deur bent geworden.

Dit is een dispensatie die mij verleend is, omdat de Karmische Raad het nodig acht om een extra poging te doen om de mensen te helpen die vlakbij een doorbraak zijn om waar Christusschap te manifesteren – maar die nog niet zelfstandig de omslag in bewustzijn hebben gemaakt in het Jaar van de Zoon. Dus heeft men besloten om dit aanbod te verlengen voor degenen die willen inzien wat ze tot dusver niet gezien hebben, om in te zien dat ze een structuur, een gesneden beeld, hebben gevormd dat ze aanbidden in plaats van de echte God van hun eigen IK BEN Aanwezigheid.

Als je bereid bent je voordeel te doen met deze dispensatie, dan hebben we geen ritueel in de buitenwereld of veel ophef nodig. Je moet echter een innerlijke verplichting aangaan, waarin jij je in jouw eigen eenvoudige woorden tot mij wendt om te vragen jou te tonen wat jij nog niet hebt gezien. Je moet dit dagelijks doen en ik stel voor dat jij voor jij je ‘s avonds klaar maakt voor de nacht een eenvoudig gebed tot Aartsengel Michaël opzegt om jezelf, je levensvorm, de Bewuste Jij, te beschermen zodat die zich van jouw lichaam kan scheiden en in je slaap naar de retraite kan worden gebracht die ik boven de woestijn van Saoedi-Arabië heb en dat je daar misschien kunt leren wat jij van jezelf nog moet zien.

Dan stel ik ook voor dat jij, om het proces te stimuleren, waardoor ik een kelk in je geest krijg die mij helpt om het levende water van het Christusbewustzijn in te gieten, je inspant om de leringen te bestuderen die ik over Christusschap heb gegeven. Dit kan op de website zijn, in de cursus over persoonlijk Christusschap of door andere bronnen waar jij je bewust van bent of die misschien je aandacht trekken.

Maar zet je niet vast door te denken dat de studie in de buitenwereld jou de inzichten zal opleveren die jij nodig hebt. Zet je niet vast door te denken dat je als een gek moet studeren of hier heel veel extra tijd aan moet besteden. Maar besteed elke dag wat tijd – vijf, tien minuten voor je slapen gaat – om iets te lezen dat je geest afstemt op het Christusperspectief, het perspectief dat anders is dan je normale bewustzijnsstaat.

Overdenk waarom de Geest zich niet zal aanpassen
Ik moedig je vooral aan om na te denken over wat ik al gezegd heb, dat de Christus, dat de stroom van de Geest, zich nooit zal aanpassen aan de mentale beelden en de mentale kaders die jij, of andere mensen, of de gevallen wezens, op aarde hebben geschapen. Als jij je voordeel wil doen met deze dispensatie, moet jij uit je huidige bewustzijnsstaat gewekt worden. Ik zeg nu niet dat je in een onacceptabel lage bewustzijnsstaat bent. Het is niet mijn bedoeling om het beeld van de gevallen wezens te versterken dat er iets met jou mis is, als je niet aan een bepaalde maatstaf voldoet. Mijn punt is gewoon dit: welk bewustzijnsniveau je nu ook hebt, de rol van de Levende Christus, de rol van de Heilige Geest, is om jou bij de volgende stap omhoog te brengen.

Gooi alle waardeoordelen overboord of het niveau van jouw bewustzijnsstaat hoog genoeg is of niet, of jij wel aan een of andere maatstaf of beeld voldoet die door een spirituele beweging of religie op aarde werd vastgesteld. Gooi die allemaal overboord, maar wees bereid te erkennen dat welke bewustzijnsstaat jij op dit moment ook hebt, het mijn taak is jou bij de volgende stap omhoog te komen helpen – en daarna verder als je daartoe bereid bent.

Om jou te kunnen helpen je huidige bewustzijnsstaat te ontstijgen, moet je bereid zijn om buiten het mentale kader te denken dat jij met jouw huidige bewustzijnsstaat hebt gemaakt. En dus moet je bereid zijn te erkennen dat de Christus zich niet zal aanpassen aan dat mentale kader en de mentale beelden die jij in het kader hebt, de mentale beelden die het kader vormen. Als je denkt dat de Christus zijn, inhoudt dat je aan een bepaalde maatstaf moet voldoen, dan kan ik je slechts helpen hogerop te komen door die maatstaf aan te vechten. Als je denkt dat de aanwijzingen die ik je van binnen zou moeten geven aan een bepaalde van te voren vastgestelde verwachting die je hebt, moeten voldoen, dan kan ik je alleen maar echt helpen door niet te voldoen aan die verwachting.

Kun je begrijpen wat ik zeg? Ik kan je niet helpen als ik mij aanpas aan jouw verwachtingen en mentale beelden. Als ik mij inderdaad zou aanpassen, zou ik enkel het spiritueler gemaakte ego dat je hebt gevormd, bevestigen en versterken. En dat ga ik niet doen. Je krijgt de Geascendeerde Meester Jezus Christus niet zo ver dat hij jouw ego goedkeurt. Miljoenen mensen die zichzelf als goede christenen beschouwen, hebben geprobeerd mij de, bij wijze van spreken, christelijke ego’s te laten goedkeuren. Je hebt niet het recht dit van mij te vragen en ik ben niet verplicht mij aan te passen aan degenen die het vragen.

Ik zal mij niet aan jullie mentale beelden aanpassen. Ik zal trouw blijven aan mijn belofte om alle mannen en vrouwen naar mij toe te trekken, omdat ik van de aarde werd verheven. En ik kan jullie niet naar mij toetrekken door mij te verlagen tot jullie verwachting, maar door jullie ver boven jullie verwachting uit te tillen. Waarom is dit zo moeilijk te vatten? Het kan moeilijk zijn wanneer je het spirituele pad, zelfs de leringen van de geascendeerde meesters, vanuit je mentale kader bekijkt.

En daarom zal alles wat wij zeggen, alles wat tot jullie komt, gekleurd worden door jullie gesneden beelden voor het de bewuste geest bereikt. Daarom is het mogelijk dat een spirituele leraar iets zegt wat waarheid en wijsheid bevat, maar de student het niet ontvangt op de manier waarop het werd gegeven. En dit zag je in de situatie waarin Petrus tegen mij zegt dat wat ik hem vertel over dat ik naar Jeruzalem ga en veel lijden onderga, niet gebeurt – omdat het te min voor me is volgens zijn maatstaf van hoe hij wil dat de Christus is. Wat zei ik tegen Petrus. Ik zei: “Ga weg van mij, Satan!” Want dit is precies het satanische bewustzijn dat wil dat Christus aan zijn verwachtingen voldoet – dat wil dat de Christus zich aanpast aan de huidige omstandigheden op aarde in plaats van de open deur te zijn om die omstandigheden te verbeteren.

De sleutel om te slagen voor de initiaties in het Jaar van de Moeder
Zie je hoe dit in verband staat met het Jaar van de Moeder? Begrijpen jullie waarom deze dispensatie gegeven wordt op de drempel van het Jaar van de Moeder? Wat is de belangrijkste initiatie in het Jaar van de Moeder? Dat jij de vervorming van de Moeder overwint en die vervorming is dat de Geest zich moet aanpassen aan de huidige omstandigheden in het materierijk, het Moederrijk. Dat de Vader onderworpen wordt aan de Moeder, in plaats van andersom, dat de Moeder zich aanpast aan de Vader, aan de Geest. Dat betekent het dat de man het hoofd van de huishouding is. Niet dat de geïncarneerde man het hoofd van de huishouding is, maar dat de Geest het hoofd van de huishouding moet zijn, van de psyche van wezens die geïncarneerd zijn.

Jouw IK BEN Aanwezigheid vertegenwoordigt het mannelijke aspect van de polariteit met de Bewuste Jij en je lagere wezen. En jouw IK BEN Aanwezigheid zou aan het hoofd moeten staan van jouw persoonlijke huishouding. Maar de mensen zijn ten prooi gevallen aan de satanische misleiding dat de Geest zich zou moeten aanpassen aan bepaalde voorwaarden in de materie.

“Ga achter mij Satan!” Dit is een uitspraak die je misschien van nut kan zijn in het Jaar van de Moeder, wanneer je geconfronteerd wordt met vele verleidingen om je aan te passen aan wat er manifest is en om daarom de stroom van de Geest door jou heen aan te passen aan, of te beperken tot, de heersende omstandigheden of verwachtingen. Ik zeg niet dat je rond moet lopen en mensen toeblaffen: “Ga achter mij Satan!” wanneer ze zich niet gedragen op de manier waarop jij wilt dat ze zich gedragen. Want opnieuw, wees voorzichtig om niet jouw eigen verwachtingen bij andere mensen of jezelf neer te leggen.

Wat ik aanmoedig, is het gewaarzijn dat je dit komende jaar in de verleiding wordt gebracht om je aan te passen en dat je in je eigen geest moet leren herkennen wanneer de beproever aanwezig is. En dan moet je – in gedachten – zeggen: “Ga achter mij Satan!” waardoor je erkent en bevestigt dat het gewoon de verzoeking van de materiële wereld is die wil dat jij je als spiritueel wezen aanpast. En ik stel voor dat je het verhaal in de Bijbel bestudeert over hoe ik door de duivel in verzoeking werd gebracht om aan zijn verwachtingen te voldoen, om me te gedragen zoals hij vond dat een Christuswezen zich gedragen moest (zie onderaan).

De leugen over de echtheid van de materie
Er is, zoals ik zei, geen maatstaf voor hoe een Christuswezen moet zijn, want de rol van het Christuswezen is juist om de mensen zo te laten schrikken dat ze uit hun huidige gevoel van equilibrium schieten, het verkeerde equilibrium dat komt wanneer ze denken dat hun ego erin geslaagd is om het gehele materiële universum volgens zijn wereldbeeld, zijn doctrines, zijn geloofssysteem, zijn verwachtingen te laten functioneren. Dit is de leugen over de vervorming van materie. Het is een leugen dat iets in de materiewereld continuïteit heeft, permanent bestaat. Je denkt dat het materiële universum vijftien miljard jaar heeft bestaan zoals jullie wetenschappers beweren. Maar ik zeg dat niets ‘zoiets’ als een bepaalde tijdsduur heeft gekend. Want elk ‘iets’ wat bestaat, heeft geen onafhankelijk bestaan; het bestaat alleen omdat de Geest toelaat dat het blijft bestaan. En dan bestaat het nog steeds niet onafhankelijk, net zo min als het beeld op een filmscherm een onafhankelijk bestaan heeft. Want op het moment dat je de projector uitdoet, gaat het scherm op zwart.

En zo zit het ook met het materiële universum. Wat je denkt dat permanent is, zijn gewoon beelden die op het scherm van het Ma-terlicht worden geprojecteerd. Het is de satanische leugen dat deze beelden geen projecties zijn, maar werkelijke dingen die onafhankelijk van de Geest blijven bestaan. Dit is de leugen van de materie. Dit bedoelde ik toen ik zei: “Oordeel niet naar het uiterlijk, maar geef het rechtvaardige oordeel.”

Onderzoek het hele idee dat de materie echt is en dat materie macht over jou als Geest heeft. Wees bereid om het voortdurend te betwijfelen in dit het Jaar van de Moeder en dan kun je geweldig groeien dit jaar. In feite als je deze illusie in haar vele subtiele vormen onderzoekt, kun je – dit komende jaar – heel veel groei ervaren, zodat je aan het eind van het jaar bij een terugblik jezelf nauwelijks herkent in wie jij vandaag bent.

Dit komende jaar is een geweldige kans om de illusie van de materie te onderzoeken. Natuurlijk is dat altijd al mogelijk geweest, voor degenen die in staat waren het niveau van het collectieve bewustzijn ver te ontstijgen. Maar in deze specifieke cyclus van het Jaar van de Moeder zal het gemakkelijker dan ooit tevoren zijn om deze illusie te onderzoeken. En daardoor zeg ik tegen jullie: Maak gebruik van deze kans. Beschouw dit jaar niet zomaar als elk ander jaar. Bekijk het als een absoluut uniek jaar, omdat je het potentieel hebt naar een nieuw niveau van bewustzijn, een nieuw niveau van gewaarzijn, door te breken, van wat het leven is en waar het om gaat.

Wees bereid om die hele subtiele overtuigingen te onderzoeken waarvan je denkt dat je die, óf niet mag onderzoeken, óf dat het geen zin heeft die te onderzoeken – want die zullen toch wel goed zijn. Ze lijken zo vanzelfsprekend, maar ze lijken slechts zo vanzelfsprekend, omdat je ze vanuit jouw mentale kader beziet. Wees dus bereid om naar het Christusperspectief te reiken dat ernaar kijkt vanaf de buitenkant van het kader en dan hun onechtheid ziet.

Dit is mijn aanbod aan jullie. Ik hoop dat degenen die, misschien al jaren, openstaan voor mijn website van dit aanbod gebruik maken. Want ik zal dit hele jaar andere leringen blijven geven – net als andere meesters – die je zullen helpen maximaal gebruik van dit Jaar van de Moeder te maken. Zodat het Jaar 2011 het jaar zal zijn waarin de Moeder van jouw eigen wezen zich met de Vader van jouw eigen Aanwezigheid verenigt. Zodat je Aanwezigheid, de IK BEN Aanwezigheid, een open deur heeft, zodat de IK BEN Aanwezigheid door de open deur die jij bent, kan zeggen: “Ik zal zijn die Ik zal zijn.” En dat jij, als de Bewuste Jij, de Aanwezigheid dan toestaat te zijn wie hij door jou zal zijn, zonder enige verwachtingen of beperkingen aan de Aanwezigheid op te leggen.

Dit is de kans die ik aan je voorleg. Dit is mijn uitdaging aan jou, zoals het mijn uitdaging aan de mensheid is. Je zult, óf Satan achter je laten, óf je zult op den duur Satan tussen jou en God zetten – zelfs nog steviger dan hij al in die positie zit. En dus zal ik net als Gautama en Moeder Maria voor mij gezegd hebben, want dit is een zin die je dit jaar misschien vele keren zult horen, zeggen: De keuze is aan jou!

Matteüs 4
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.
2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.
3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: “Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.”
4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.””
5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel.
6 Hij zei tegen hem: “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.””
7 Jezus antwoordde: “Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.””
8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht
9 en zei: “Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.”
10 Daarop zei Jezus tegen hem: “Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.””
11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.