Jij bent degene die moet veranderen

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Wat de gevallen wezens mij in zekere zin aandeden, was onbelangrijk, omdat er nooit een kans zou komen om degenen die het meest verblind van hen waren, zouden worden gewekt. Er bestond een bepaalde kans dat degene die ik als discipelen had aangenomen, zouden kunnen worden gewekt, omdat zij niet zo in het gevallen bewustzijn vastzaten als het sanhedrin en de Romeinse leiders. Dan nog kunnen degenen die het meest vastzitten, niet worden gewekt door iets wat jij misschien zegt of demonstreert.

Ik besefte dat terwijl ik daar hing, het gewicht van mijn lichaam mij dreigde te verstikken, de intense pijn voelden dat heel veel van mijn lichaamsgewicht aan de spijkers in mijn handen hing, voelde hoe mijn longen zich vulden, zodat ik nauwelijks nog kon ademen in de wetenschap dat binnen een kwestie van een paar minuten mijn fysieke lichaam het op zou geven. Terwijl ik daar hing, zag ik eindelijk dat de kruisiging en mijn hele missie nooit over het veranderen van gevallen wezens was gegaan.

Het ging over hoe ik mijn houding en zienswijze moest veranderen, zodat ik de beslissing kon nemen om totaal niet aan de gevallen wezens gehecht te zijn en hen achter te laten. Ik moest bereid zijn hen totaal en volstrekt achter te laten, om God en Gods wil de leiding te geven over wat er wel of niet met hen zou moeten gebeuren. Eindelijk was niet meer gehecht aan hun lot, hun bestemming. Het was niet meer mijn verantwoordelijkheid om iets met of voor de gevallen wezens te doen.

Dit is één van de laatste initiaties die je op aarde moet volbrengen. Zoals Venus zei, neemt het vaak een individuele vorm aan, je daalt af met een bepaalde zienswijze dat je de dingen op aarde wilt verbeteren. Je wilt dat het een bepaald resultaat oplevert en die zienswijze is jouw persoonlijke kruis. De zienswijze dat jij iets moet doen dat van de keuzes van andere mensen afhangt, vooral de mensen met het gevallen bewustzijn, die visie, die overtuiging, wordt jouw persoonlijke kruis.

De geest die jouw persoonlijke kruis is
Je hangt eraan tot je dit ziet en tot je wilt doen wat ik heb gedaan: het laatste spookbeeld opgeven, die laatste geest opgeven die je hebt gecreëerd toen je de allereerste schok van incarneren op aarde hebt ervaren. Toen je ervoer dat jij hier kwam met de beste intenties, maar dat je kwaadaardig werd aangevallen, belachelijk gemaakt en bespot door de gevallen wezens. Op dat moment heb je een geest gemaakt om daarmee om te gaan en sindsdien heeft je leven erom gedraaid die geest de uitkomst te geven die door de matrix, de gedachtematrix, die die geest heeft gevormd. wordt vastgesteld.

Dat kan nooit gebeuren, mijn geliefden. Je kunt zoals Venus heeft uitgelegd, helpen om de aarde te verheffen door de open deur te worden voor liefde, maar je kunt de aarde niet verheffen door een vaststaande, fysieke uitkomst in gedachten te hebben. Dit moet je loslaten. Er zijn tegenwoordig veel, veel spirituele mensen op aarde – de 10.000 met het potentieel om Christusschap te manifesteren, maar miljoenen anderen die een bepaalde mate van Christusschap kunnen manifesteren – die juist in die situatie zitten dat zij nog steeds het beeld hebben dat zij iemand anders kunnen veranderen. Laat dat los, en richt je op het veranderen van jezelf, zodat je de totale vrijheid krijgt door niet gehecht te zijn aan de keuzes van andere van zichzelf bewuste wezens.

Zie je wat ik jou hier probeer uit te leggen? Er zijn stadia op het spirituele pad. Er bestaat inderdaad een stadium waarin je uit het massabewustzijn moet ontwaken. Om jezelf te wekken, moet je beseffen wat het probleem op aarde is en je moet beseffen dat iemand moet proberen hun individuele en het collectieve bewustzijn te verhogen. Iemand moet dat doen. Iemand moet iets doen. Daarom ging de Christus erop uit om de mensen dat te verkondigen. Daar is niets mis mee, het is een natuurlijke fase op het pad.

Wat ik je help in te zien, is dat het niet nodig is dat jij de illusie hebt dat jij hier bent om de gevallen wezens te redden tot vlak voor het moment dat je het fysieke rijk voor de laatste keer verlaat. Je kunt die illusie al eerder doorprikken. Dat zal je eigenlijk alleen maar helpen om aan jouw goddelijke plan en het volledige potentieel voor jouw Christusschap te voldoen, wanneer je elke gehechtheid aan andere mensen loslaat en specifieke mensen redden die niet kunnen worden veranderd, omdat hun geest alles afwijst wat jij zegt, alles wat je hen toont.

IJdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Het is ijdel te denken dat je degenen met de gevallen zienswijze kunt veranderen. Niets kan hen ooit overtuigen. Zij kunnen alleen maar van binnenuit worden veranderd, wanneer zij er genoeg van krijgen, maar aan degenen die er nog geen genoeg van hebben, kun jij niets doen om hen te veranderen. Zolang je denkt dat het jouw taak is hen te veranderen, kun je niet het totale Christusschap veranderen. Je kunt niet degenen helpen die je wel kunt helpen, degenen die wel kunnen worden veranderd.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.