Bevrijd je van de moeilijke Mensen in het Leven

ONDERWERPEN: Vervolging hoort bij het pad van Christusschap – Een monumentale omslag in bewustzijn – Persoonlijke relaties met gevallen wezens – De gevallen wezens onderdrukken vrouwen – Het gevoel dat je mensen bezit – Breken met gevallen wezens – De droom van het allerbeste argument – Jíj moet veranderen – De geest die jouw persoonlijke kruis is – Help degenen die je wel kunt helpen

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

IK BEN de geascendeerde meester Jezus Christus en ik wil jullie een andere zienswijze geven op het het paasverhaal. In plaats van je te richten op de wederopstanding, wil ik mij op het feit richten dat ik werd gearresteerd door de heersende macht, de machtselite, en dat ik werd gevangengezet, dat ik op diverse manieren werd vernederd, dat ik door hen werd veroordeeld en dat ik uiteindelijk na martelingen werd omgebracht.

Vervolging hoort bij het pad van Christusschap
Dit loopt parallel met alles wat jullie ervaren wanneer je fysiek geïncarneerd bent en wanneer je bij het Christusschap begint te komen. Het neemt natuurlijk niet de fysieke vorm aan van dat je aan een houten kruis wordt genageld. Het neemt een bepaalde vorm aan, misschien niet eens fysiek. Misschien word je in het emotionele rijk, het mentale rijk of het identiteitsrijk vervolgd en gekruisigd.

Er zal wat vervolging voorkomen, zelfs op fysiek niveau. Het hoort bij de deal, mijn geliefden, wanneer je vrijwillig op aarde incarneert. Dat is al zo sinds de val van deze planeet en de eerste gevallen wezens die hier zijn geïncarneerd, zullen de Heilige Onschuldigen aanvallen. Zij zullen degenen die de lichtbrengers zijn, aanvallen, degenen die hun licht op de mensen laten schijnen, degenen die dat niet verbergen onder de voorwaarden die de gevallen wezens hebben vastgesteld

Die gevallen wezens vormen een kracht op deze aarde, en in hun blindheid – hun spirituele blindheid – zijn ze zo hoogmoedig en arrogant dat zij geloven dat zij de macht op aarde bezitten. Zij geloven dat ze de Christus en het Christuslicht van deze planeet kunnen buitensluiten. Ik kwam 2000 jaar geleden om hun ongelijk te bewijzen en ik heb bewezen dat zij ongelijk hadden, omdat er destijds een groep gevallen wezens uit hun lichaam werden gehaald en hier nooit weer incarneren.

Een monumentale omslag in bewustzijn
Je kunt bekijken hoe het Christusschap zich de laatste 2000 jaar heeft ontvouwd en dan zie je dat dit niet miljoenen mensen heeft opgeleverd die hetzelfde niveau van Christusbewustzijn hebben. Je kunt zelfs denken dat hoewel de gevallen wezens mij niet hebben gedood door mijn lichaam te doden, zij hebben dat wel met mijn voorbeeld hebben gedaan, zij hebben de kerk gedood, de religie die beweert dat die mij vertegenwoordigt.

Ik zeg dat dit niet zo is, want er zijn ook nog de 10.000, en de miljoenen meer, die eraan toe zijn om in deze incarnatie Christusschap te manifesteren en zij komen er steeds dichter bij. Dus sommigen hebben de leringen gevonden die wij door deze en andere boodschappers hebben gegeven. Sommigen weten het van binnen of zelfs door een lering die niet rechtstreeks door de geascendeerde meesters is gegeven.

De mensen beginnen te ontwaken en realiseren zich dat wij voor een monumentale omslag in bewustzijn op deze planeet staan en dat zij daar een rol in spelen. Om die rol te vervullen, moeten zij dat zelfgevoel transcenderen, zij moeten zichzelf, hun eerdere beperkingen en voorwaarden, transcenderen.

Persoonlijke relaties met gevallen wezens
Ik wil jullie graag een dieper gaande lering geven dan ik ooit heb gedaan over hoe je met gevallen wezens moet omgaan. Veel van jullie hebben aangeboden om met Sanat Kumara, of nadat Sanat Kumara is gekomen, naar de aarde te komen zoals Venus heeft uitgelegd, die vrijwillig hebben aangeboden om degenen die in het gevallen bewustzijn gevangenzitten een kans te geven. Veel van de spirituele mensen op aarde zijn nauwe relaties aangegaan met mensen in het gevallen bewustzijn. Dat kunnen ouders, echtgenoten, kinderen, familieleden of mensen waar je op andere manieren mee omgaat zijn. Het zijn vaak mensen waar je een nauwe fysieke relatie mee hebt die zelfs uit fysieke afhankelijkheid kan bestaan.

Dit is een veel voorkomend scenario, omdat jij, wanneer je voor het laatst incarneert of dicht bij je laatste incarnatie bent, de initiaties wilt doen en er snel voor slagen. Er is geen betere manier om voor de laatste initiaties te slagen dan zo nauw verwant  te zijn met een gevallen wezen in jouw persoonlijke relaties. Jullie hoeven niet allemaal in een openbare setting tegen de gevallen wezens in opstand te komen, zoals ik heb gedaan. Veel van jullie hebben, in ieder geval als eerste stap, ervoor gekozen om bij gevallen wezens te incarneren in die nauwe, persoonlijke relaties.

Wat is de sleutel om te slagen voor deze initiatie? Nu, in de eerste plaats dat je de gevallen wezens jou niet zo laat veranderen dat jij je Christusschap verloochent. Je zult vaak terughoudend moeten zijn met jouw Christusschap om zelfs met de gevallen wezens om te kunnen gaan, maar dat betekent niet dat jij zulke compromissen moet sluiten dat jij dat niet tot uitdrukking kunt brengen – wanneer jij je goddelijke  cycli hebt afgemaakt en jij je niet meer druk over hoeft te maken over je aanpassen aan een relatie of die te onderhouden.

Wat is de sleutel om op het volgende niveau van initiatie te komen? In veel gevallen heb je diep van binnen het gevoel dat het de bedoeling is dat je die andere persoon moet helpen. Je begint na verloop van tijd bepaalde patronen in de psyche bij iemand te zien, en je ziet misschien dat iemand er niet naar wil kijken, niet in staat is hiernaar te kijken en niet toegeeft dat hij of zij een probleem heeft hoewel jij misschien hebt gedemonstreerd hoe jij jezelf in de loop van de relatie vele malen hebt getranscendeerd. Daardoor kom jij gemakkelijk op een punt waarop jij denkt dat je die ander moet veranderen.

Als jij jezelf laat geloven dat je iemand moet veranderen die in het gevallen bewustzijn verkeert, maak jij jouw eigen vooruitgang en ascensie afhankelijk van de keuzes van een ander van zichzelf bewust wezen. In feite zouden wij kunnen zeggen dat de persoon met het gevallen bewustzijn niet echt zelfbewust is in de hoogste betekenis van dat woord. Dus maak jij jouw leven afhankelijk van de keuzes van een niet verlicht wezen dat misschien denkt dat hij slim en spiritueel is, maar die desondanks vastzit in de blindheid van het gevallen bewustzijn.

Dit is iets wat jij niet wilt. Veel van jullie, de spirituele mensen, veel van jullie die die heilige onschuld ergens diep in jullie hart hebben verborgen, moeten eens nadenken of het misschien niet tijd wordt om naar de mensen in jouw invloedssfeer te kijken, degenen te herkennen die in het gevallen bewustzijn zitten. Je kunt gaan kijken hoe jouw relaties met die mensen jou, de manier waarop jij jezelf bekijkt, jouw zelfbeeld, jouw beeld op spiritualiteit, jouw vermogens om jouw licht tot uitdrukking te brengen, jouw vermogen om iets op het fysieke vlak te doen, hebben beïnvloed.

Er is geen één die in het gevallen bewustzijn is, die niet gevangen zit in een patroon van de macht over anderen willen bezitten, willen dat jij in een co-afhankelijke relatie zit, waar jij niet uit kunt komen, omdat zij erin geslaagd zijn jou de overtuiging laten krijgen dat jij in een bepaald opzicht beperkt bent, dat jij je op een of andere manier moet inhouden om die relatie te onderhouden. Zij willen jou gevangen houden, ze geloven vaak dat zij degenen zijn die jou een bepaalde positie hebben gegeven of een bepaald vermogen, en daarom hebben zij het gevoel dat zij jou in zekere zin bezitten.

De gevallen wezens onderdrukken vrouwen
Lady Venus heeft al instructies gegeven in haar dictaat in The Song of Life Matrix, maar ik wil er ook nog iets over zeggen, want het is natuurlijk de initiatie waar ik tijdens mijn arrestatie, mijn proces, mijn kruisiging, voor moest slagen. Ik had zelf verscheidene mensen in het gevallen bewustzijn aangenomen als mijn persoonlijke discipelen, waar Petrus de meest opvallende van was en die was oorspronkelijk een gevallen engel. Hij was een typisch voorbeeld van iemand die zo in het gevallen bewustzijn vastzit dat hij geloofde dat hij de Christus, de belichaamde Christus, kon vertellen wat er wel of niet met mij moest gebeuren – hoe ik hem wel of niet moest onderwijzen als mijn discipel.

Dit is een belangrijk teken om naar uit te kijken: Dat er mensen zijn die geloven dat zij slimmer zijn dan de geascendeerde meesters. Zij weten beter dan de geascendeerde meesters wat de meesters moeten zeggen of wat zij moeten doen, wij zij als boodschapper moeten kiezen, hoe zij zichzelf tot uitdrukking moeten brengen. Dit zie je in veel spirituele bewegingen.

Je ziet het natuurlijk zelfs in veel religies, omdat degenen die de christelijke religie hebben overgenomen, geloven dat zij het recht hebben om vast te stellen hoe de kerk van Christus eruit met zien. Zij geloven dat zij met het gevallen bewustzijn kunnen bepalen hoe zij de Christus op aarde moeten vertegenwoordigen. Maar zie je, zij vertegenwoordigen de Christus niet, want ik ken hen niet, degenen die in vergadering bijeen zijn, in hun tot in de puntjes afgewerkte kathedralen en hun paleizen, en die denken dat zij kunnen vaststellen wie Christus mag vertegenwoordigen.

Kijk eens naar de nieuwe paus. Zijn nederigheid is een goed teken. Maar kijk dan eens naar het feit dat hij uit een traditie voortkomt die vrouwen geen positie in de kerk toestaat. Vraag je eens af of je van degenen die geloven dat zij het recht hebben om vrouwen te onderdrukken, kunt zeggen dat zij Christus vertegenwoordigen? Nee. Niemand die vrouwen onderdrukt, vertegenwoordigt Christus, want vrouwen zijn de sleutel tot de Gouden Eeuw. Niet alleen vrouwen, als fysiek geslacht, maar dat jullie je, zoals de vertegenwoordigers van de goddelijke vrouwelijke hebben uitgelegd, allemaal beschouwen als onderdeel van de goddelijke vrouwelijke.

Hoe kun je dat doen, als je vrouwen op een fysieke manier onderdrukt? Hoe kun je vrouwen onderdrukken, tenzij jij je eigen vrouwelijkheid onderdrukt? Als er geen evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke, hoe kun je Christus dan vertegenwoordigen? Christus is niet gekomen om mensen te verheffen door vrouwen te onderdrukken. Christus is gekomen om iedereen te verheffen opdat zij het leven kunnen krijgen en dat ook nog in overvloed.

Het gevoel dat je mensen bezit
Wees op je hoede om de tekenen te herkennen van degenen die het gevoel hebben dat ze jou bezitten. Zolang jij je naar hun beeld schikt van hoe jij moet zijn en hoe de relatie eruit moet zien, is alles in orde. Maar wanneer jij je er niet meer in schikt, keren zij zich ineens van het ene op het andere moment tegen jou en worden ze net als het boze gepeupel dat mij eerst verwelkomde en dat zich bij mijn proces tegen mij keerde en ‘Barabas, Barabas’ riep, liever een moordenaar had dan de belichaamde Christus.

Dit is duidelijk een teken dat degenen die de Christus zodanig in zichzelf hebben onderdrukt, dat zij denken dat zij het recht – niet alleen het recht, maar zelfs de verplichting – hebben de Christus in anderen te onderdrukken. Zij denken zelfs dat zij Gods werk uitvoeren wanneer zij de Christus in anderen onderdrukken, want zij denken dat zij de Christus op deze wereld bezitten. Zo arrogant zijn ze.

Kijk eens naar hoeveel voorbeelden je in de wereldgeschiedenis ziet, van hoe mensen plotseling veranderen. Eerst verafgoden zij jou en maken een held van jou. Dan halen ze jou naar beneden en demoniseren jou. Dit heen en weer gaan van het ene uiterste naar het andere is een duidelijk teken van de spirituele blindheid die alleen van het gevallen bewustzijn kan afkomen. Waar zou het anders vandaan moeten komen?

Wanneer je mensen met die neiging om je heen ziet, dit gevoel dat jij van hen bent – en wanneer je weet dat als jij niet aan hun maatstaf voldoet, zij proberen jou in hun macht te krijgen en op alle mogelijke manieren druk op jou uitoefenen om terug in de schaapskooi terug te komen, bij wijze van spreken – wanneer je dit patroon ziet, weet je met wie jij te maken hebt. Wat is dan de sleutel om je van zulke wezens te bevrijden?

Breken met gevallen wezens
Nu, in het begin moet jij je losmaken van die relatie. Vaak houdt dit een fysieke breuk in, maar het kan ook door je bewustzijn te bevrijden. Er zijn natuurlijk een paar relaties die je niet gemakkelijk kunt verbreken, zoals die van ouders en kinderen. Maar je kunt je bewustzijn bevrijden door het besef dat jij niet hier bent om je aan die wezens te onderwerpen.

Ik geef toe dat wanneer je in het begin beseft dat jij niet hier bent om je te onderwerpen, het heel gemakkelijk is en bijna onvermijdelijk dat je een poosje op het andere uiterste overgaat en je realiseert dat jij in opstand moet komen, er tegenin moet gaan om vrij te zijn. Je hebt dit ook aan mijn incarnatie kunnen zien, toen ik vaak heftige debatten met de Schriftgeleerden en farizeeërs voerde. Ik voerde veel van die debatten, veel meer dan in de Bijbel staan. Je zag dat ik de tafels van de geldwisselaars in de Tempel omverwierp.

Zie je niet dat ik uiteindelijk, toen ik door hen gevangen werd genomen, een proces kreeg, niets heb gezegd. Tegen die tijd had ik mijn gerealiseerd dat het niet mijn persoonlijke rol was om tegen de gevallen wezens te strijden of ertegen in opstand te komen. Je bent niet hier om je eraan te onderwerpen, maar je bent ook niet hier om ertegen in opstand te komen, omdat beide je in een actie-reactiespel met gevallen wezens laten terechtkomen, want er komt geen eind aan, er is geen definitieve oplossing mogelijk.

De beste uitkomst is het oordeel van Christus, maar dat kan alleen wanneer je de gevallen wezens en hun beschuldigingen totaal onthecht tegemoet treedt. Dat onthecht zijn kan maar van één kant komen: Onvoorwaardelijke liefde. Zolang jij voorwaarden hebt, kun jij niet onthecht zijn van de gevallen wezens. Er zal iets zijn dat de prins van deze wereld gebruikt om in jou te grijpen en jou te pakken te krijgen en jou tot een actie-reactiepatroon te dwingen.

Alleen wanneer jij je voorwaarden hebt losgelaten, kun jij de open deur zijn voor de liefde van God, die dan het ultieme oordeel vormt. Er is geen groter oordeel dan degenen die onvoorwaardelijke liefde ontvangen en diet afwijzen en iemand afwijzen die daar de open deur voor is, hem vervolgt, hem kruisigt, hem doodt, belachelijk maakt, hem op diverse manieren bespot. Of haar natuurlijk, omdat in deze tijd veel Christuswezens vrouwen zijn.

De droom van het allerbeste argument
Bij mijn proces kreeg ik door dat het niet mijn persoonlijke taak was om degenen die in het gevallen bewustzijn verkeerden te bekeren of te wekken. Ik wist dat, omdat ik tegen die tijd doorhad dat niets van wat ik zei het sanhedrin of zelfs de Romeinen ervan zou overtuigen, zodat zij uit hun blindheid werden gewekt. Verscheidene jaren van mijn missie had ik gehoopt dat er een of andere manier kon zijn waarop ik hen kon demonstreren dat een bepaald argument van de Christusgeest, hen zou overtuigen. Daarom ging ik met de Schriftgeleerden en farizeeërs om.

Ik had gedacht dat er wel een heel goed argument zou zijn waardoor ik die mensen kon overtuigen en hen helpen in te zien dat zij niet op één lijn zaten met de waarheid die ik met de Christusgeest zie. De Christusgeest heeft geen beste argument tegen de geest van de antichrist, want in de geest van de antichrist bestaat er geen allerbeste argument. Wanneer je in de geest van de antichrist bent, denk je dat jij God bent. Je denkt dat jouw definitie van goed en kwaad de allerbeste is. Zolang die jij die definitie houdt, kun je tegenargumenten aanvoeren bij elk Christuswezen dat met jou probeert te redeneren. Je kunt zelfs tegenargumenten aanvoeren bij een geascendeerde meester, want jij denkt dat jij het beter weet dan de geascendeerde meester.

Dit is de situatie van degenen die het meest in de gevallen geest vastzitten. Jouw argumenten hebben totaal geen effect op hen, want zij hebben geen waarheid in zich waar de waarheid van jouw woorden mee kan resoneren. Zij hebben die resonantie niet, want zij hebben de waarheid gedood, zij hebben de Christus in zichzelf gedood, en denken dat zij eigenlijk tot een superieure status worden verheven.

Dit kreeg ik pas eindelijk vlak voor mijn arrestatie en proces door en daarom stond ik daar alleen maar en heb mij niet verdedigd. Wat zou er gebeurd zijn als ik mij had verdedigd? Zij hadden mij bespot en alles wat ik zou zeggen, afwijzen. Maar toch, hoewel ik wist dat zij mij zouden ombrengen, dacht ik tot aan het einde toe dat God engelen zou sturen om mij te redden en demonstreren dat een Christuswezen het zelfs hier op het fysieke vlak van de gevallen wezens kan winnen. Ik dacht dat God een onweerlegbaar bewijs zou leveren dat degenen die de Christus doodden, er niet om heen zouden kunnen te zien wat zij hebben gedaan.

Maar opnieuw, er is geen onweerlegbaar bewijs. Zelfs God en zijn engelen kunnen geen onweerlegbaar bewijs leveren want het gevallen bewustzijn kan, zoals ik zei, alles ontkennen. Dit realiseerde ik mij pas toen ik aan het kruis hing, omdat ik verwachtte dat ik door de engelen zou worden gered. Maar plotseling daagde het bij me dat de gevallen wezens niet moesten veranderen, ík moest veranderen.

Jíj moet veranderen
Wat de gevallen wezens mij in zekere zin aandeden, was onbelangrijk, omdat er nooit een kans zou komen om degenen die het meest verblind van hen waren, zouden worden gewekt. Er bestond een bepaalde kans dat degene die ik als discipelen had aangenomen, zouden kunnen worden gewekt, omdat zij niet zo in het gevallen bewustzijn vastzaten als het sanhedrin en de Romeinse leiders. Dan nog kunnen degenen die het meest vastzitten, niet worden gewekt door iets wat jij misschien zegt of demonstreert.

Ik besefte dat terwijl ik daar hing, het gewicht van mijn lichaam mij dreigde te verstikken, de intense pijn voelden dat heel veel van mijn lichaamsgewicht aan de spijkers in mijn handen hing, voelde hoe mijn longen zich vulden, zodat ik nauwelijks nog kon ademen in de wetenschap dat binnen een kwestie van een paar minuten mijn fysieke lichaam het op zou geven. Terwijl ik daar hing, zag ik eindelijk dat de kruisiging en mijn hele missie nooit over het veranderen van gevallen wezens was gegaan.

Het ging over hoe ik mijn houding en zienswijze moest veranderen, zodat ik de beslissing kon nemen om totaal niet aan de gevallen wezens gehecht te zijn en hen achter te laten. Ik moest bereid zijn hen totaal en volstrekt achter te laten, om God en Gods wil de leiding te geven over wat er wel of niet met hen zou moeten gebeuren. Eindelijk was niet meer gehecht aan hun lot, hun bestemming. Het was niet meer mijn verantwoordelijkheid om iets met of voor de gevallen wezens te doen.

Dit is één van de laatste initiaties die je op aarde moet volbrengen. Zoals Venus zei, neemt het vaak een individuele vorm aan, je daalt af met een bepaalde zienswijze dat je de dingen op aarde wilt verbeteren. Je wilt dat het een bepaald resultaat oplevert en die zienswijze is jouw persoonlijke kruis. De zienswijze dat jij iets moet doen dat van de keuzes van andere mensen afhangt, vooral de mensen met het gevallen bewustzijn, die visie, die overtuiging, wordt jouw persoonlijke kruis.

De geest die jouw persoonlijke kruis is
Je hangt eraan tot je dit ziet en tot je wilt doen wat ik heb gedaan: het laatste spookbeeld opgeven, die laatste geest opgeven die je hebt gecreëerd toen je de allereerste schok van incarneren op aarde hebt ervaren. Toen je ervoer dat jij hier kwam met de beste intenties, maar dat je kwaadaardig werd aangevallen, belachelijk gemaakt en bespot door de gevallen wezens. Op dat moment heb je een geest gemaakt om daarmee om te gaan en sindsdien heeft je leven erom gedraaid die geest de uitkomst te geven die door de matrix, de gedachtematrix, die die geest heeft gevormd. wordt vastgesteld.

Dat kan nooit gebeuren, mijn geliefden. Je kunt zoals Venus heeft uitgelegd, helpen om de aarde te verheffen door de open deur te worden voor liefde, maar je kunt de aarde niet verheffen door een vaststaande, fysieke uitkomst in gedachten te hebben. Dit moet je loslaten. Er zijn tegenwoordig veel, veel spirituele mensen op aarde – de 10.000 met het potentieel om Christusschap te manifesteren, maar miljoenen anderen die een bepaalde mate van Christusschap kunnen manifesteren – die juist in die situatie zitten dat zij nog steeds het beeld hebben dat zij iemand anders kunnen veranderen. Laat dat los, en richt je op het veranderen van jezelf, zodat je de totale vrijheid krijgt door niet gehecht te zijn aan de keuzes van andere van zichzelf bewuste wezens.

Zie je wat ik jou hier probeer uit te leggen? Er zijn stadia op het spirituele pad. Er bestaat inderdaad een stadium waarin je uit het massabewustzijn moet ontwaken. Om jezelf te wekken, moet je beseffen wat het probleem op aarde is en je moet beseffen dat iemand moet proberen hun individuele en het collectieve bewustzijn te verhogen. Iemand moet dat doen. Iemand moet iets doen. Daarom ging de Christus erop uit om de mensen dat te verkondigen. Daar is niets mis mee, het is een natuurlijke fase op het pad.

Wat ik je help in te zien, is dat het niet nodig is dat jij de illusie hebt dat jij hier bent om de gevallen wezens te redden tot vlak voor het moment dat je het fysieke rijk voor de laatste keer verlaat. Je kunt die illusie al eerder doorprikken. Dat zal je eigenlijk alleen maar helpen om aan jouw goddelijke plan en het volledige potentieel voor jouw Christusschap te voldoen, wanneer je elke gehechtheid aan andere mensen loslaat en specifieke mensen redden die niet kunnen worden veranderd, omdat hun geest alles afwijst wat jij zegt, alles wat je hen toont.

IJdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Het is ijdel te denken dat je degenen met de gevallen zienswijze kunt veranderen. Niets kan hen ooit overtuigen. Zij kunnen alleen maar van binnenuit worden veranderd, wanneer zij er genoeg van krijgen, maar aan degenen die er nog geen genoeg van hebben, kun jij niets doen om hen te veranderen. Zolang je denkt dat het jouw taak is hen te veranderen, kun je niet het totale Christusschap veranderen. Je kunt niet degenen helpen die je wel kunt helpen, degenen die wel kunnen worden veranderd.

Help degenen die je wel kunt helpen
Wij zien zo vaak dat mensen die heel dicht bij het manifesteren van Christusschap zijn, aan een specifieke persoon of een specifieke groep mensen gehecht raken. Zij besteden hier tijd en energie aan, maar zij hadden toch al geen kans om die mensen van gedachten te laten veranderen. Door dit onmogelijke doel na te jagen, verwaarlozen zij het feit dat er veel mensen zijn die zij wel kunnen helpen. Er zijn veel mensen die wel zouden kunnen veranderen als zij opstaan voor het veranderen van hun denken, zij hebben alleen wat leiding nodig, zij hebben een uitspraak van de waarheid nodig die met de waarheid in hun hart resoneert.

Ik zeg niet dat je er verkeerd aan gedaan hebt door te proberen met de gevallen wezens te werken. In veel gevallen hebben zij die kans verdiend, en dus was het goed dat jij een tijdlang een relatie met hen had. Ik zeg dat er wel een moment komt waarop jij moet erkennen dat de cycli veranderd zij en dat het tijd wordt om dat gevallen bewustzijn slechts te transcenderen, zodat het niets in jou bezit, zodat de prins van deze wereld wanneer hij, op welke manier ook, aan jou verschijnt, niets bij jou vindt. Ik wil graag dat je dat op Pasen 2013 overdenkt.

De komende jaren zullen zich grote kansen voordoen aan de spirituele mensen op aarde om hun creatieve stuwkracht op de zeven stralen te vergroten. Deze dispensatie die door de Chohans is begonnen, is een belangrijke dispensatie voor deze planeet. Ik ben er zeker van dat jullie, op een bepaald niveau in jullie wezen, beseffen dat de vele problemen die je op aarde ziet, slechts door een creatieve zienswijze kunnen worden opgelost. Je kunt niet blijven doen wat je altijd al hebt gedaan en dan verwachten dat je andere resultaten behaalt. Je moet creatieve oplossingen vinden en die kunnen alleen maar komen als jij je stuwkracht op de zeven stralen vergroot. Ik zeg niet dat je niet creatief mag zijn. Ik zeg je gewoon: Richt jouw creativiteit op iets waar je de meeste kans op resultaten bij hebt.

Ik had 2000 jaar geleden een speciale missie, om het oordeel te brengen over een specifieke groep gevallen wezens. Ik heb dat gedaan door met hen om te gaan en door mij door hen te laten ombrengen. In het Aquariustijdperk van tegenwoordig zijn de gevallen wezens niet meer het allerbelangrijkste doel van de Christuswezens die geïncarneerd zijn; noch om hen te redden noch om hen te oordelen. Het belangrijkste doel is jouw creativiteit tot uitdrukking te brengen – de Goddelijke Creativiteit van jouw IK BEN Aanwezigheid – om de creatieve oplossingen te brengen voor de vele problemen die naar een oplossing snakken.

Er gebeurt al heel veel op veel gebieden van het leven. Er begint al zo veel creativiteit tot uitdrukking te komen, dat veel van de vele problemen waar tegenwoordig nog geen oplossing voor lijkt te zijn in verbazingwekkend korte tijd worden opgelost. Ik spoor jullie enkel aan: Houd op met te proberen anderen te veranderen die niet kunnen worden veranderd. Richt jouw aandacht en energie op het verzinnen van creatieve oplossingen voor degenen die het menselijke zelfgevoel kunnen en zullen veranderen, degenen die in spiritueel opzicht kunnen en zullen worden herboren en dan het doodsbewustzijn transcenderen.

Laat die geest los die zich erop richt op de geest van de gevallen wezens te veranderen of te redden. Het is gewoon geest die tegen geest strijdt en dat kan nooit een doorslaggevende uitkomst opleveren. Wanneer de Christus in jouw hart geboren wordt, en wanneer je anderen inspireert om de Christus in hun hart geboren te laten worden, dan is er een doorslaggevende uitkomst en gaat de aarde in de richting van haar moment van ascensie. Dit is hoe jij jouw focus, jouw energie, jouw aandacht, gebruikt.

Laat een woord aan de wijzen genoeg zijn. Ik maak mij er helemaal niet druk over of ik degenen bereik die hebben bewezen dat zij niet bereikt kunnen worden. Laat hen volgens de kosmische wet, die nooit versaagt, van het levensscherm verdwijnen.

Zodoende wens ik jullie een Vrolijk Pasen. Ik wens jullie het geluk dat je nooit kunt ervaren wanneer je aan degenen die in het gevallen bewustzijn verkeren, gehecht bent. Zij weten niet wat geluk is en wanneer jij dat ervaart en tot uitdrukking brengt, zien zij dat als een bedreiging. Maak je hier niet druk over. Zorg dat je echt gelukkig bent vanwege het feit dat jij Christus in jouw hart kent. Met de wetenschap dat de innerlijke Christus de sleutel tot geluk is. Dus zeg ik opnieuw: “Vrolijk Pasen.”