Hoe gevallen wezens armoede gebruiken

Armoede is niet natuurlijk en ook niet onvermijdelijk. Dit is een situatie die door de gevallen wezens is geschapen. Die komt voort uit het verlangen om zichzelf als een bevoorrechte elite te vestigen en waarvan de leden superieur zijn aan de bevolking.

De oorsprong van armoede is ongelijkheid en de oorsprong van ongelijkheid is de verwrongen psychologie van de gevallen wezens. Zij beschouwen zich superieur aan menselijke wezens en daarom willen zij een elite zijn die meer heeft dan de bevolking. Omdat de gevallen wezens niet creatief zijn, kunnen zij geen rijkdom creëren. De enige manier om rijker te zijn dan anderen is het beperken van de totale hoeveelheid rijkdom.

De aarde is ontworpen om alle mensen die erop leven, een overvloedig leven te schenken. Het zogenaamde gebrek aan middelen is een kunstmatig gecreëerde situatie. Als de gevallen wezens van de aarde worden verwijderd, zal de aarde haar natuurlijke staat weer aannemen, zodat er meer dan genoeg middelen zijn voor iedereen.

Maar zelfs met de huidige hoeveelheid middelen, zouden alle mensen een redelijke levensstandaard kunnen krijgen – als de middelen gelijkmatiger zouden worden verdeeld. In feite is het zo dat in bijna ieder land een kleine elite het grootste deel van de rijkdom in handen heeft. In de Verenigde Staten heeft de top tien procent van de bevolking de macht over negentig procent van de rijkdom. Die ongelijkheid is door de gevallen wezens gecreëerd.

Om hun privileges te rechtvaardigen hebben de gevallen wezens de leugen bedacht dat de aarde maar een beperkte hoeveelheid middelen heeft en dat dit alleen maar minder wordt. Zij hebben ook de mythe bedacht dat er overbevolking is. Maar de waarheid is dat de ongelijke distributie van de rijkdom voor armoede heeft gezorgd, niet de hulpbronnen of de hoeveelheid mensen.

De gevallen wezens zijn er zelfs in geslaagd om de meeste mensen – zelfs de bevolking in de meest welvarende landen – het bewustzijn van gebrek laten accepteren, namelijk het geloof dat deze planeet zo’n beperkt aantal natuurlijke hulpbronnen heeft dat er niet genoeg is om mensen een welvarend leven te geven. Door het milieuprobleem en andere ideeën zijn de gevallen wezens erin geslaagd om veel mensen onvrijwillig te laten accepteren dat zij maar tot een bepaalde limiet welvarend kunnen zijn.

Maar wanneer de ware bron uit creativiteit bestaat, hoe kunnen er dan limieten zitten aan bronnen en overvloed? O ja, de gevallen wezens zijn niet creatief, dus zij proberen eigenlijk om de rest van ons onze creativiteit te laten beperken, zodat wij niet met nieuwe ideeën aankomen die de status-quo omverwerpen.

In werkelijkheid is er geen gebrek aan middelen, omdat de belangrijkste bron creativiteit is, die voortkomt uit bewustzijn. Ga vijfhonderd jaar terug en zie dat olie toen niet werd beschouwd als een natuurlijke bron, omdat de mensen niet de kennis bezaten over hoe ze er gebruik van moesten maken.

Wanneer we het collectieve bewustzijn verhogen, zullen de geascendeerde meesters de kennis uitbrengen over hoe je de bronnen die er tegenwoordig zijn, benut. Maar om dat te kunnen laten gebeuren, moet wij de leugens van de gevallen wezens niet meer geloven.

Zoals gewoonlijk hebben de gevallen wezens een probleem bedacht, en nu proberen zij ons de schuld daarvan te geven. Hun voorgestelde oplossing is dat wij onze creativiteit beperken en onze hulmiddelen niet meer gebruiken, zodat zij hun privileges kunnen houden. Natuurlijk willen ze ook dat wij het eens zijn met hen over het beperken van de menselijke populatie. Dit idee komt voort uit het feit dat de gevallen wezens menselijke wezens haten, en zij willen dat wij onszelf haten.

De armoede wordt niet veroorzaakt omdat de menselijke bevolking te groot is en de mensen met elkaar concurreren om de beperkte hoeveelheid hulpmiddelen. De aarde kan de bevolking van een redelijke levensstandaard voorzien. Dit kan echter niet als de gevallen wezens onze samenlevingen regeren. Armoede is een leiderschapsprobleem, geen probleem van de hoeveelheid natuurlijke bronnen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens religie gebruiken