Hoe gevallen wezens religie gebruiken

Gevallen wezens hebben meerdere redenen om religies te gebruiken. In feite doorloopt een religie meerdere afzonderlijke fases:

• De religie wordt gesticht door iemand die contact heeft gemaakt met een hoger rijk. In sommige gevallen is dit met wezens in het mentale of identiteitsrijk, maar in enkele gevallen met de geascendeerde meesters in het spirituele rijk. Door die verbinding ontvangt de persoon een openbaring of leer die het fundament voor de nieuwe religie wordt.
• De religie wordt in het begin genegeerd door de gevallen wezens die de samenleving in hun macht hebben. Als dit niet werkt en de mensen nog steeds de nieuwe leer aannemen, dan zullen de gevallen wezens om op een agressieve manier proberen die nieuwe religie te onderdrukken of uit te wissen.
• Als voldoende mensen de nieuwe religie accepteren, zullen de gevallen wezens van tactiek veranderen. Gebaseerd op de achterliggende gedachte van: “Als je ze niet kunt verslaan, ga er dan bij”, zullen de gevallen wezens vervolgens proberen om de nieuwe religie over te nemen en die te gebruiken om hun agenda te verspreiden.
• De religie wordt steeds beperkender en na een poosje beginnen de mensen hun geloof te verliezen, óf ze verliezen het geloof in alle religies óf ze vinden een nieuwe.

Een goed voorbeeld van dit proces is het christendom. Jezus ontving een echte openbaring van de geascendeerde meesters. De gevallen wezens zagen hem als een bedreiging en doodden hem in de hoop dat zij daarmee ook de beweging zouden doden die hij had opgezet. De gevallen wezens negeerden de christelijke beweging een tijdlang in de hoop dat die zou verdwijnen. Toen dat niet gebeurde, begonnen ze christenen te vervolgen.

Toen dat niet het gewenste effect had, veranderde de Romeinse keizer Constantijn (een gevallen wezen dat geïncarneerd was, in de macht van de gevallen wezens in het identiteitsrijk) het christendom in de officiële staatskerk van het Romeinse Rijk. Tijdens dit proces werd de oorspronkelijke boodschap van Jezus helemaal verdraaid, waardoor de christelijke doctrines de agenda van de gevallen wezens steunden.

In de volgende eeuwen werd het christendom een duidelijk werktuig voor de gevallen wezens die altijd totale macht over de mensen willen veroveren. Dit is de enige logische verklaring voor het feit dat de religie die beweerde dat ze Jezus vertegenwoordigde (die ons vertelde om de andere wang toe te keren en van onze vijanden te houden) het bloedbad onder de katharen, de kruistochten de inquisitie en de heksenjachten in het leven riep.

Alleen een organisatie die wordt geregeerd door gevallen wezens zou zulke daden kunnen plegen en tegelijkertijd beweren dat ze dit voor een goed doel deed, zelfs dat die daden waren gesanctioneerd door God of Christus. Dit overduidelijke verschil tussen wat zij zeggen en doen, is een van de kenmerken van de gevallen wezens.

Laten we eens een paar redenen bekijken waarom gevallen wezens religie gebruiken:

Verdeel en heers
De gevallen wezens zijn meester in het gebruik van de verdeel-en-heersstrategie. Niet omdat zij echt intelligent zijn, maar omdat zij in de dualiteit zitten en daardoor verdeeld zijn. Zij gebruiken eenvoudig hun eigen gemoedstoestand om mensen onderling te verdelen.

Religie is een duidelijke manier om de mensen in groepen te verdelen die zichzelf als fundamenteel anders beschouwen. De mensen die een bepaalde religie aanhangen, zijn goede mensen, die zullen worden gered en naar de hemel gaan; de mensen die dat niet doen, zijn ofwel slechte mensen, of mogelijk verloren omdat zij naar de hel gaan en daar eeuwig gekweld zullen worden. Dit schept een fundamentele splitsing tussen leden en niet-leden van een religie.

Geen enkele splitsing kan absoluter zijn dan wanneer twee groepen mensen beide geloven dat zij de enig ware religie hebben en dat het hun plicht is om hun religie naar alle mensen te verspreiden. Dit zie je heel duidelijk bij de kruistochten.

De gevallen wezens hebben als algemeen agendapunt dat zij willen dat wij tegen elkaar vechten, gedeeltelijk om chaos te veroorzaken en zodoende te bewijzen dat vrije wil een vergissing is. Is er een betere manier om ons te verdelen dan twee religies te maken en die een existentiële strijd tegen elkaar te laten aangaan, zelfs de mensen te laten geloven dat zij Gods werk doen door tegen de andere groep te strijden?

Religie kan mensen heel gemakkelijk manipuleren om de epische strijd aan te gaan. Als de mensen eenmaal geloven dat het van episch belang is voor hen en zelfs voor God om hun religie te verspreiden, dan zijn ze gemakkelijk over te halen om de logica van de gevallen wezens te accepteren dat het doel de middelen heiligt. Het doel om hun religie te verspreiden, heiligt nu ineens het doden van andere menselijke wezens.

Het is een duidelijke ironie dat de gevallen wezens erin geslaagd zijn om christenen en moslims tegen elkaar te laten strijden tijdens de kruistochten. De ironie is dat beide religies worden gebaseerd op het Oude Testament, dat een absoluut gebod van God bevat: “Gij zult niet doden.” Er zijn geen uitzonderingen op dit gebod dat in de Bijbel staat, toch konden de joden, de christenen en de moslims heel gemakkelijk uitzonderingen bedenken. Natuurlijk waren dit allemaal manipulaties door de gevallen wezens.

Als je meer te weten wilt komen over hoe het officiële christendom de boodschap van Jezus heeft vervormd, kijk dan bij: De Mystieke leringen van Jezus.

Ons beeld van God vervormen
De gevallen wezens hebben in hun agenda staan dat ze willen bewijzen dat de Schepper ongelijk had toen hij ons vrije wil schonk. Als onderdeel hiervan willen ze dat wij een verdraaid beeld van God hebben, zodat wij ontkennen dat wij als medeschepper zijn geschapen naast wezens in het spirituele rijk (de geascendeerde meesters). Dit zal voorkomen dat wij allemaal de kracht hebben om contact te leggen met het spirituele rijk en een referentiekader krijgen dat buiten de dualiteit valt.

De gevallen wezens zijn erin geslaagd om de meeste mensen op aarde zover te krijgen dat zij naar de dualiteit zijn afgedaald. Hun voornaamste doel is dat zij ons in de dualiteit willen vasthouden door te verhinderen dat wij een ware lering van de geascendeerde meesters accepteren. Het belangrijkste wapen om dit doel na te streven, is religie te gebruiken om ons beeld van God en het spirituele rijk te vervormen.

Vanwege deze bedoeling hebben de gevallen wezens een aantal religies gevormd en andere vervormd die als echte spirituele bewegingen zijn begonnen. Het meest in het oog springende voorbeeld is dat de gevallen wezens een totaal kunstmatige god hebben geschapen, namelijk de tirannieke en onredelijke God uit het Oude Testament.

Wanneer de Joden Egypte verlaten, geeft die God hen tien geboden, waaronder: “Gij zult niet doden.” Maar wanneer de Joden het beloofde land binnengaan, vertelt deze god hen dat zij de mannen, vrouwen, en kinderen van de veroverde stammen moeten vermoorden. De geheel mannelijke god uit het Oude Testament is volledig een fabricatie van de gevallen wezens en heeft niets te maken met de Schepper die ons uit zijn eigen wezen heeft geschapen en ons vrije wil heeft geschonken.

Ons in de dualiteit vasthouden
De gevallen wezens willen ons in de dualiteit houden en dat lukt alleen als zij voorkomen dat wij een direct persoonlijk intuïtief contact met de geascendeerde meesters krijgen, waardoor wij een referentiekader krijgen dat buiten de dualiteit valt. Daarom hebben zij het beeld van een god ver weg in de lucht geschapen die buiten het bereik van gewone menselijke wezens is, maar met wie je contact kunt leggen via een speciale klasse mensen.

Wie waren de priesters van de joodse religie die Jezus lieten doden? Wie waren de pausen en kardinalen van de katholieke religie die iemand martelden en doodden die intuïtief, innerlijk contact had? Wie waren de imams van de moslims die de leringen van Mohammed in een rechtvaardiging voor de Jihad veranderden? Dit waren gevallen wezens die waren geïncarneerd, die in de macht waren van gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Een van de belangrijkste doelen van de gevallen wezens is dat ze willen voorkomen dat zij een directe verbinding met de geascendeerde meesters krijgen. Zij proberen dat te doen door zichzelf af te schilderen als een klasse priesters die de enigen zijn die contact met god kunnen maken of die de Bijbel van een bepaalde religie kunnen interpreteren. De gevallen wezens willen dat wij geloven dat wij geen rechtstreeks contact kunnen leggen met het spirituele rijk, maar dat dit via hen moet.

Zodra we geloven dat de gevallen wezens de enigen zijn die tussen ons en god kunnen bemiddelen, zijn wij helemaal de slaaf van de gevallen wezens geworden en hebben wij hen de allerhoogste macht over ons gegeven. Zij willen ons meedogenloos exploiteren.

Onze verlossing afbreken
In de middeleeuwen geloofden de meeste mensen in Europa dat de enige manier om gered te worden was dat je de doctrines en het priesterschap van de katholieke kerk geloofde. Als zij dat niet deden, dan zouden ze worden vervloekt tot de hel waarin zij eeuwig zouden worden gekweld. Met andere woorden, de mensen geloofden dat de gevallen wezens de enigen waren die tussen hen en god konden bemiddelen. Zij geloofden dat de gevallen wezens die waren geïncarneerd, bepaalden of de mensen naar de hel gingen of werden gered.

Je kunt de geest van de mensen niet efficiënter in je macht hebben dan door mensen zover te krijgen dat ze in deze leugen geloven. En het is inderdaad een leugen. De waarheid is echter dat wij zullen blijven incarneren op aarde totdat wij onze geest boven de dualiteit hebben verheven (dit zou je de hel kunnen noemen). Als je het voorbeeld van Jezus en andere spirituele leraren volgt, kunnen wij permanent naar het spirituele rijk ascenderen en een geascendeerde meester worden.

Let op een essentieel verschil. Een religie die in handen is van de gevallen wezens predikt altijd een externe vorm van verlossing. Die zal zeggen dat wij zullen worden gered als wij lid worden van een religie op de wereld, in haar doctrines geloven en de priesters gehoorzamen en alles doen wat zij voorschrijven. In werkelijkheid is het enige wat onze ‘verlossing’ bepaalt dat wij onze vrije wil gebruiken om ons bewustzijn boven de dualiteit te verheffen.

‘Verlossing’ kan nooit worden gegarandeerd door het aanhangen van een religie op de wereld. Het is volledig een innerlijk proces waarin wij ons bewustzijn transformeren. Dit kan nooit automatisch gebeuren, maar alleen als je bewust steeds meer bewustere keuzes maakt.

Dan zou je dus ook kunnen zeggen dat een van de belangrijkste doelen van de religies waarover de gevallen wezens macht hebben, is dat zij willen voorkomen dat wij echt ‘verlost’ worden door ons te laten toewerken naar een valse ‘verlossing’. De gevallen wezens willen alle christenen beletten om het voorbeeld van Jezus te volgen en het Christusbewustzijn te bereiken, de non-duale gemoedsgesteldheid.

Onze daden beheersen
De gevallen wezens zouden ons maar al te graag willen beheersen met bruut fysieke kracht, maar zij weten dat dit erg moeilijk kan. Dus hebben ze geleerd dat de meest efficiënte manier om ons in hun macht te krijgen, een combinatie is van fysieke macht en mind control.

De periode waarin Europa stevig in de macht van de katholieke kerk was, wordt vaak de ‘donkere middeleeuwen’ genoemd en met goede reden. De bevolking was vrijer en leefde onder betere omstandigheden voor de christenen kwamen.

De reden is dat de katholieke kerk een alliantie sloot met de wereldlijke leiders. Dit is een voorbeeld van hoe twee groepen gevallen wezens soms een ongemakkelijke alliantie kunnen aangaan die enige tijd zal aanhouden, omdat dit in het voordeel is van beide groepen.

De katholieke kerk leverde de middelen om de geest van de mensen in hun macht te krijgen en de wereldlijke leiders (meestal onder leiding van de kerk) zorgden voor de fysieke middelen om de macht te hebben.

Het effect was dat het establishment van het feodale systeem, waarin de belangrijkste bron uit die tijd, namelijk landbouwgrond, eigendom werd van een paar edelen. De mensen die op dat land woonden, werden ook eigendom van de edelen. Zodoende werden de mensen, in plaats van vrije, onafhankelijke boeren met een eigen stuk land, alleen maar slaaf.

Waarom accepteerden de mensen dat? Omdat de wereldlijke structuur werd gesteund door de katholieke kerk. De mensen geloofden dat de kerk de macht had om hen voor eeuwig naar een brandende hel te sturen of hen het eeuwige leven in de hemel te schenken.

Men wilde het denken van de mensen veranderen, zodat zij hun leven op aarde niet meer zo belangrijk vonden. De katholieke kerk liet de mensen focussen op de garantie dat ze een beter leven in de volgende wereld zouden krijgen, en daardoor werden de mensen bereid om hun vrijheid en macht uit te leveren aan de gevallen wezens op aarde.

De gevallen wezens gebruikten de katholieke kerk om een situatie te scheppen waarin de bevolking volledig de macht aan de gevallen wezens had gegeven. De mensen wilden niet tegen de gevallen wezens hier op aarde strijden, maar onderwierpen zich aan hen. Zo hadden de gevallen wezens religie gebruikt om de absolute macht over de mensen hier op aarde veilig te stellen. Zij hadden een combinatie van mind control en fysieke macht gebruikt om over de mensen te heersen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens ons identiteitsgevoel vervormen