Historische conflicten

Alle conflicten tussen groepen mensen die je door de geschiedenis heen ziet, zijn beraamd door de gevallen wezens. Sinds zij op deze planeet zijn gearriveerd, hebben zij er alles aan gedaan wat zij maar konden bedenken om conflicten te scheppen die in een eindeloze spiraal blijven doorgaan.

Zoals is uitgelegd in de sectie over oorlog, hebben de gevallen wezens op de agenda staan dat zij conflicten willen scheppen. Zij willen conflicten voor de mensen scheppen die maar blijven doorgaan en niet tot een oplossing leiden, omdat zij hun energie willen stelen en de agenda van de gevallen wezens bevorderen.

Hiervoor hoeven ze alleen maar het dualiteitsbewustzijn te gebruiken. Zij doen dit voornamelijk op twee manieren.

De eerste manier is de epische denkwijze. Die zegt dat er maar één idee de absolute waarheid is. En het tegenovergestelde idee is een absolute leugen. Daarom is het nodig en – vanuit episch standpunt – gerechtvaardigd dat de mensen die in de waarheid geloven de mensen die in de leugen geloven, doden.

Om die denkwijze te rechtvaardigen, hebben ze een aantal leugens bedacht die zeggen dat er voortdurend een epische strijd is tussen de krachten van het goede en het kwaad, zoals god en de duivel. In werkelijkheid is dit volledig een kunstmatig concept dat nergens op slaat.

Er is wel een Schepper, maar die Schepper lijkt niet op de persoonlijke god van de monotheïstische religies. Daardoor kan niets het tegenovergestelde zijn van de Schepper, er is geen tegenovergestelde, omdat hij boven de dualiteit staat. Sommige gevallen wezens zijn op alles wat goed is tegen, maar de god die zij hebben gedefinieerd als de goede god, is een god die zijzelf hebben geschapen.

De andere factor die de gevallen wezens gebruiken om een conflict op te wekken, is dat mensen van elkaar verschillen. In werkelijkheid komt dat omdat wij allemaal met een unieke individualiteit zijn geschapen en het is de bedoeling dat dit de creativiteit maximaliseert. De gevallen wezens hebben het dualiteitsbewustzijn gebruikt om te zeggen dat verschillen niet een bron van creativiteit zijn maar een bron van conflicten. Zij hebben er vervolgens het waardeoordeel aan toegevoegd dat de mensen die anders zijn, een bedreiging vormen en moeten worden ingeperkt of vernietigd.

Door die twee eenvoudige maatregelen hebben de gevallen wezens het toneel klaargezet voor een bijna oneindige hoeveelheid conflicten tussen groepen mensen, zelfs een voortdurende epische strijd, waarbij de mensen de kant van het goede moeten kiezen en de mensen vernietigen die de kant van het kwaad hebben gekozen.

Het is verbazingwekkend hoe goed dit plan heeft gewerkt door de millennia heen. Het is nog verbazingwekkender dat het nog steeds zo goed werkt, met alles wat wij over de geschiedenis weten. Wanneer is dit uitgewerkt? Alleen wanneer wij ons bewustzijn verhogen, worden wij ons bewust van wat de gevallen wezens doen en weigeren we om mee te doen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens dictators gebruiken