Hoe gevallen wezens dictators gebruiken

In veel opzichten is een dictatorschap de ideale regeringsvorm voor de gevallen wezens. Het enige probleem is welk gevallen wezen de almacht van een dictator krijgt. Omdat de gevallen wezens in de dualiteit zitten, is er meestal meer dan één gevallen wezen geïncarneerd die de oppermacht wil, en dit zet het toneel klaar voor de onvermijdelijke machtsstrijd tussen hen.

Veel oorlogen in de geschiedenis kunnen worden teruggebracht tot een persoonlijke machtsstrijd tussen twee gevallen wezens die al vele levens met elkaar concurreren en die hun mensen als pionnen in deze zinloze strijd inzetten.

Een dictatorschap wordt mogelijk, als een grote groep mensen de bewustzijnsstaat heeft gekregen waarin ze geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen dragen. Wanneer mensen niet hun eigen beslissingen willen nemen, kunnen ze gemakkelijk worden gemanipuleerd door een gevallen wezen die maar al te graag beslissingen voor de mensen neemt. Een gevallen wezen heeft geen empathie met het lijden van de mensen en het kan hem niet schelen wat voor gevolgen zijn of haar beslissing voor de mensen heeft. Dit verklaart waarom dictators zoals Hitler, Stalin en Mao zoveel lijden bij hun eigen volk hebben teweeggebracht.

Waarom blijven mensen de gevallen wezens volgen? Omdat zij niet hun eigen beslissingen willen nemen. Die gemoedstoestand wordt voor een groot deel door de gevallen wezens geschapen of veroorzaakt. De gevallen wezens hebben de mensen gemanipuleerd, waardoor ze hen zijn gevolgd en dit heeft tot desastreuze gevolgen geleid. Mensen zijn nog banger geworden om verkeerde beslissingen te nemen en willen helemaal geen beslissingen meer nemen.

Wanneer wordt die vicieuze cirkel doorbroken? Alleen wanneer de mensen zulke grote consequenties ervaren dat zij zich realiseren dat het waanzin is om die egomaniakale dictator te volgen (in de betekenis van de gevallen wezens). Het globale doel van Hitler was de mensen te leren om de gevallen wezens niet te volgen. Tot dusver lijkt het alsof de meeste mensen in Europa deze les beginnen te leren, hoewel ze zich nog niet volledig bewust zijn van gevallen wezens.

Denk erom dat een dictator een vijand in de buitenwereld móét hebben. De vergelijking is heel eenvoudig: Een dictator heeft alle macht in zijn eigen land, wat betekent dat hij niemand de schuld kan geven als hij de problemen van de mensen niet kan oplossen. Daarom moet een dictator een vijand in de buitenwereld hebben die hij de schuld kan geven van zijn eigen falen. Zij zijn degenen die hem beletten om zijn beloften aan de mensen na te komen.

De consequentie is dat hoe meer macht iemand krijgt, hoe meer hij een externe vijand nodig heeft als zondebok. Naarmate Vladimir Poetin meer macht in Rusland opeist, neemt zijn retoriek tegen het westen toe. Hij heeft gewoon een zondebok nodig om uit te leggen waarom hij de problemen van Rusland niet heeft opgeruimd. Waarom steunen zoveel Russen Poetin? Omdat zij niet zelf beslissingen willen nemen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens politieke ideologieën gebruiken