Hoe gevallen wezens de geschiedenis hebben beïnvloed

Toen de aarde werd geschapen, was ze in het begin een natuurlijke planeet, wat inhoudt dat er geen gevallen wezens waren en er geen kwaad bestond. De eerste mensen die op aarde incarneerden, waren niet verblind geraakt door het dualiteitsbewustzijn en gebruikten allemaal de kans die hen door deze planeet werd geboden om hun bewustzijn te verhogen.

Heel lang geleden (lang voor wat wij de opgeslagen geschiedenis noemen) vond er een verschuiving plaats. De mensen die in die tijd op aarde incarneerden, verlaagden geleidelijk aan hun bewustzijn en daardoor mochten gevallen wezens hier fysiek incarneren en ook hoge posities in de drie hogere rijken innemen.

Sindsdien hebben de gevallen wezens gedurende de héle geschiedenis die bewaard is gebleven, een diepgaande en dramatische impact gehad op ieder aspect van het leven op deze planeet. Maar desondanks zijn ze erin geslaagd om hun bestaan, hun aard, hun agenda en hun methoden voor de meeste mensen verborgen te houden.

Dit verklaart heel van de problemen die je ziet in de heel korte tijd van de bewaarde geschiedenis. In tegenstelling tot wat de gevallen wezens ons willen laten geloven, is het kwaad niet het resultaat van de menselijke natuur. Het kwaad in de geschiedenis komt niet bij menselijke wezens vandaan maar bij gevallen wezens. In enkele gevallen hebben menselijke wezens fysiek kwaad gedaan, maar alleen omdat hun geest werd overgenomen door gevallen wezens in de hogere octaven.

Alleen gevallen wezens kunnen dat totale gebrek aan empathie hebben dat je zoveel in de geschiedenis terugziet. Dit betekent dat wij, menselijke wezens, de optie hebben om het kwaad te ontstijgen.

Wij hebben de gevallen wezens hier uitgenodigd door ons bewustzijn te verlagen. Wanneer wij ons bewustzijn verhogen en ons ervan bewust worden wat de consequenties van de dualiteit en de invloed van de gevallen wezens zijn, zullen de gevallen wezens van de aarde worden verwijderd. Deze planeet kan dan opnieuw een natuurlijk planeet zonder kwaad worden.

God heeft het kwaad niet geschapen. Dit is het gevolg van de keuzes die gemaakt zijn door wat nu gevallen wezens zijn. Het ligt niet in de menselijke aard om kwaad te doen. Dit gebeurt alleen wanneer wij bedrogen en gemanipuleerd zijn door de gevallen wezens.

Op de overige bladzijden van deze sectie zullen we een paar concrete voorbeelden bekijken van hoe de gevallen wezens het leven op deze planeet hebben beïnvloed. De voorbeelden zullen worden vergeleken met de vier hoofdpunten op de agenda van de gevallen wezens.

De vier belangrijkste punten op de agenda van de gevallen wezens:

De gevallen wezens hebben veel verborgen agenda’s, maar als je de hoofdpunten kent, kun je snel de oorzaak van de meeste wereldgebeurtenissen blootleggen die gewoonlijk maar heel moeilijk te begrijpen zijn:

• Bewijzen dat God ongelijk heeft door ons zover te krijgen dat wij onszelf vernietigen.
• Om ons door middel van geweld, manipulatie en bedrog in hun macht te houden.
• Onze energie stelen door ons zover te krijgen dat wij zuivere energie vermengen met een op angst gebaseerde vibratie.
• Zichzelf als machtselite vestigen met speciale privileges, een elite die je niet mag aanvallen of tegenspreken.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens oorlogen gebruiken